W archiwach…

W archiwach…

Komentarze1

Warto przypomnieć jakie znaczenie mają archiwa. Kontakty z archiwami, to na pewno droga, którą przechodzą wcześniej lub później, wszyscy zajmujący się genealogią. Dlatego też warto od czasu, do czasu poświęcić im również trochę miejsca na naszym blogu. Dzisiaj przedstawiamy trochę informacji o realizacji poszukiwań genealogicznych w archiwach państwowych.

Archiwa udzielają odpowiedzi na pytania przesłane drogą pocztową, a także udostępniają w pracowniach naukowych materiały archiwalne do samodzielnego przeszukiwania.

Do wyszukania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych służą: przewodniki po zasobie, archiwum, spisy zespołów, inwentarze zespołów, przewodniki po zespołach, spisy zdawczo-odbiorcze, repertoria, skorowidze, sumariusze, indeksy, informatory, katalogi tematyczne, komputerowe bazy danych, których wykaz umieszczono w internecie.

Elektroniczne spisy zespołów SEZAM i inwentarze są dostępne w internecie.

Komputerowa baza danych PRADZIAD informuje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego, znajdujących się w zasobie archiwów państwowych i niektórych diecezjalnych.

Publikacja elektroniczna Po mieczu i po kądzieli zawiera bazy danych:

 • PRADZIAD (Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego)
 • ELA (Ewidencje Ludności w Archiwaliach)
 • USC (Niemieckie Rejestry i Księgi Stanu Cywilnego w Polsce)
 • NOBILITACJE (Nobilitacje i przywileje)
 • EWANGELICY (Ewangelicy w Warszawie)
 • PODLASIE (Właściciele ziemscy na Podlasiu)

Materiały archiwalne są udostępniane osobom fizycznym. Przy informacjach prawnie chronionych jest wymagane złożenie przez użytkownika pisemnego zobowiązania dotyczącego sposobu i zakresu ich wykorzystania. Po wyszukaniu sygnatury jednostki archiwalnej należy złożyć zamówienie. Archiwa państwowe po otrzymaniu rewersu realizują zamówienia najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Archiwa państwowe udostępniają oryginały dokumentów. Jeśli materiały archiwalne, zwłaszcza akta metrykalne, mają kopie w postaci mikrofilmów, udostępniane są właśnie te kopie. Mikrofilmy te mogą być również sprowadzone na zamówienie użytkownika z archiwum przechowującego do archiwum, w którym dogodniej będzie użytkownikowi z nich korzystać.

Archiwa państwowe udostępniają materiały archiwalne bezpłatnie. Opłaty pobierane są za: poszukiwania materiałów (w przypadku, gdy użytkownik nie podał dokładnie, o jaką jednostkę archiwalną chodzi i nie wskazał sygnatury); wykonanie reprografii (kserokopie, fotokopie, mikrofilmy, skany, nagrania dźwiękowe).

Każde archiwum ma własny cennik świadczonych usług archiwalnych.

Informacje o archiwach państwowych (i nie tylko) można znaleźć na stronie http://www.archiwa.gov.pl

Zostaw komentarz

Adres email jest prywatny i nie zostanie wyświetlony

 • Zbyszek


  Lipiec 7, 2010

  W Archiwach pracują często wspaniali ludzie choć nie ma co liczyć że odszukają nam szybko i bezinteresownie naszych przodków. Po za tym gdzie wówczas by była przyjemność bezpośredniego obcowania z historią