Genealogia religijnym obowiązkiem?

Komentarze0

Podczas gdy większość genealogów bada swoich przodków i tworzy swoje drzewa genealogiczne jako hobby albo profesjonalnie w tym wypadku genealogia jest nauką pomocniczą historii i dla niektórych motywacją religijnej natury.

Honorowanie przodków jest w wielu kulturach bardzo znaczące, ale także jako część religijnego obowiązku jak w przypadku Shintoizmu i także dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zwanych Mormonami. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych nauk Kościoła mormońskiego jest doktryna o dosłownym pokrewieństwie człowieka z Bogiem. Chociaż takie pojęcia jak “dzieci Boga”, czy “syn”, albo “córka Boga” nie są czymś obcym w innych kościołach chrześcijańskich, mormoni rozumieją je bardziej dosłownie. Uważają, że dusza ludzka składa się ze śmiertelnego ciała, oraz nieśmiertelnego ducha. Ciało człowiek dziedziczy po ziemskich rodzicach, ale Ojcem ducha jest Bóg (także nazywany “Ojcem w Niebie”).

Kościół głosi możliwość zbawienia wszystkich ochrzczonych, niezależnie od tego, czy należeli kiedykolwiek do ich wspólnoty. Aby pomóc w zbawieniu, gromadzone są kopie wszelkich zapisów i rejestrów o urodzeniach i śmierci mieszkańców całej Ziemi. Gromadzone dane są wykorzystywane przez członków Kościoła przy dokonywaniu obrzędów za zmarłych, które muszą być dokonane za konkretne osoby. Zgromadzone dane archiwalne są udostępniane jednak nie tylko członkom wspólnoty, lecz wszystkim osobom zainteresowanym badaniami genealogicznymi.

Zostaw komentarz

Adres email jest prywatny i nie zostanie wyświetlony