Genealogia i Heraldyka kierunkiem studiów?

Komentarze1

Genealogia jest jedną z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. Natomiast Heraldyka, również jest jedną z nauk pomocniczych historii, ale zajmuje się badaniem rozwoju i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów.

Genealogia i heraldyka są nowymi studiami podyplomowymi, które od października tego roku ruszą na Uniwersytecie Zielonogórskim. Adresowane są do absolwentów wszelkiego rodzaju studiów licencjackich i magisterskich.

Rzecznik Uniwersytetu Ewa Sapeńko twierdzi, iż  ich słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia poszukiwań materiałów genealogicznych, opracowania wyników badań i fachowej rekonstrukcji dziejów rodzin i przodków. Dodatkowe kwalifikacje pozwolą im na tworzenie znaków i symboli samorządowych.

Według Pani Ewy Sapeńko: „Treści zawarte w programie studiów powinny zainteresować nie tylko osoby stykające się z genealogią i heraldyką, a więc nauczycieli historii, muzealników, archiwistów, samorządowców i tłumaczy, lecz również miłośników historii, regionalistów i wszystkich zainteresowanych nabyciem profesjonalnych umiejętności służących do ustalania popularnych obecnie drzew genealogicznych”.

Zajęcia na studiach odbywać się będą na dwudniowych zjazdach sobotnio- niedzielnych. Program obejmuje zajęcia, które mają zapoznać słuchacza z wiedzą teoretyczną z dziedziny heraldyki, weksylologii, sfragistyki oraz genealogii.

Studia w wymiarze 150 godzin realizowane będą w dwóch semestrach i zostaną zakończone złożeniem pracy dyplomowej. Rekrutacja rozpocznie się 30 czerwca br. i potrwa do końca października.

źródło: naukawpolsce.pap.pl, zdjęcie: flickr.com

Zostaw komentarz

Adres email jest prywatny i nie zostanie wyświetlony