Ankieta: Czy w Twojej rodzinie są bliźniaki?

Komentarze0

Urodzenie dwójki czy kilkorga dzieci naraz nie należy już do rzadkości. Ciąża mnoga, czyli wielopłodowa, zdarza się coraz częściej. Jednak bliźniaki i trojaczki wzbudzają wiele emocji. Najczęstszą postacią ciąży wielopłodowej u człowieka jest ciąża bliźniacza.Przyjmuje się, że zapłodnienie, z którego rodzą się bliźnięta jednojajowe, jest dziełem czystego przypadku. Nie mają na to wpływu ani dziedziczność, ani czynniki wewnętrzne czy zewnętrzne. Ich liczba jest względnie stała i wynosi około 0,4% ogółu porodów. Według niektórych naukowców, na 80 porodów przypada jeden poród bliźniaczy.

Częstość występowania bliźniąt dwujajowych zależy od wielu czynników. Do najważniejszych zalicza się: dziedziczność, rasę, środowisko, wiek matki i jej płodność oraz stosowanie preparatów hormonalnych.

Najniższy odsetek ciąż bliźniaczych stwierdza się u rasy orientalnej, najwyższy u czarnej, zaś średnia częstość występuje u rasy białej. W Chinach wskaźnik ten wynosi od 0,33 do 0,4%, natomiast w Kenii 1,7%, a w zachodniej Nigerii nawet 4,5%. U rasy białej odsetek ciąż bliźniaczych w stosunku do ogólnej liczby porodów wynosi od 0,9 do 1,4%.

Na częstość występowania ciąż wielopłodowych duży wpływ ma wiek matki. Najniższy odsetek (0,3%) stwierdzano u kobiet poniżej 20. i powyżej 40. roku życia, zaś najwyższy (1,2-1,8%) w wieku 31-39 lat. Prawdopodobieństwo ciąży wielopłodowej wzrasta także z liczbą odbytych porodów. Stwierdzono, że możliwość jej wystąpienia jest największa w przypadku trzeciego lub następnego porodu.

A czy u Was w rodzinie są bliźniaki? Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu!

źródło: resmedica.pl, zdjęcie: flickr.com

Zostaw komentarz

Adres email jest prywatny i nie zostanie wyświetlony