Czym są rodzinne tradycje dla Polaków

Komentarze0

W minionych dekadach tradycja miała znacznie większy udział we wprowadzaniu młodych w życie rodzinne, religijne i społeczne niż to ma miejsce dzisiaj. Niezwykłe szybkie tempo życia, migracja ludności, częste zmiany mieszkania, liczne separacje i rozwody sprawiają, że tradycje rodzinne idą w zapomnienie. Współczesna cywilizacja, nastawiona na to, co nowe, tworzy swoje doraźne zwyczaje, które wypierają stare, dobre obyczaje. Dzisiaj tradycja przestaje kształtować człowieka. Wielu przestaje się z nią identyfikować. Odwieczne tradycje rodzinne umierają na naszych oczach. Czujemy się nieraz zmuszeni do dokonywania wyboru między tym, co tradycyjne a nowoczesne.

Jak to zmienić, co zrobić aby historia rodziny z jej tradycją przetrwały? Pamiętajcie, iż tworzenie drzewa genealogicznego może pomóc zachować tradycje rodzinne. Wpisując różnego typu informacje do drzewa wspierasz historie i tradycję twojej rodziny. Przykładowo dodając receptę kulinarną, czy też biografię danej osoby do drzewa – możesz mieć pewność i przetrwa następne pokolenia.

Duża część polskiego społeczeństwa nie kontynuuje żadnych tradycji charakterystycznych dla danej rodziny. Niemniej trzy czwarte uważa, że kultywowanie rodzinnych zwyczajów i ich przekazywanie jest istotne. W pewnym stopniu może to wynikać z faktu, że Polacy przypisują wysoką wartość takim pojęciom, jak: rodzina, tradycja, historia. Ponad 60 proc. Polaków interesuje się historią swojej rodziny, jej przeszłymi losami, w tym prawie co czwarty deklaruje to w sposób zdecydowany. Ponad połowa respondentów często albo od czasu do czasu rozmawia w gronie rodzinnym o dziejach przodków. Stosunkowo niewiele osób ma wiedzę o swoich pradziadkach tylko 11 proc.i dalszych przodkach około 3 proc.

Dwie piąte badanych wie, jak żyli ich dziadkowie, jedna trzecia zaś zna jedynie fakty z życia rodziców. Ponad jedna trzecia dorosłych potrafi dokładnie określić pochodzenie swojej rodziny. Ponad dwie piąte mniej więcej wie, skąd pochodzi ich rodzina. Co ósmy Polak przyznaje, że nie ma takiej wiedzy.

Tylko 15 proc. badanych przyznaje, że w ich rodzinach zachowywane są pewne zwyczaje, tradycje domowe. Zbliżona liczebnie grupa 13 proc. deklaruje, że kiedyś je kultywowano, ale obecnie nie. Prawie dwie trzecie badanych twierdzi, że w ich rodzinach nie ma takich zwyczajów. Natomiast trzy czwarte dorosłych uważa, że zachowywanie tradycji, przekazywanie jej kolejnym pokoleniom jest istotne, a tylko co siódmy nie przywiązuje do tego wagi.

Na zainteresowanie badanych dziejami rodziny ma wpływ ich wykształcenie. Losami swoich przodków rzadziej interesują się osoby z wykształceniem podstawowym, w pozostałych grupach wyróżnionych ze względu na poziom wykształcenia nie ma już znaczących różnic wskazań. Do interesowania się historią rodziny nieco częściej niż inne grupy zawodowe przyznają się rolnicy.

Ponadto, częste rozmowy o przeszłości rodziny deklaruje też więcej kobiet niż mężczyzn. Polacy przechowują w domach przede wszystkim pamiątkowe fotografie, stare albumy ze zdjęciami, aż 94 proc. tych, którzy posiadają pamiątki rodzinne, wymienia tego rodzaju przedmioty. Według deklaracji tych, którzy przechowują w domach rodzinne pamiątki, najczęściej są one odziedziczone z pokolenia na pokolenie.

Źródło: wyniki badań CBOS, Senior.pl

Zostaw komentarz

Adres email jest prywatny i nie zostanie wyświetlony