Czy rodzina pomaga Wam w badaniach genealogicznych?

Czy rodzina pomaga Wam w badaniach genealogicznych?

Komentarze0

Jak wiecie genealogia to szeroki opis pokrewieństwa, powinowactwa i wszelkich relacji pomiędzy członkami danej rodziny, jej wielka historia. Ale gdzie i jak należy szukać informacji na ten temat i samemu czy z rodziną? Każdy genealog, nawet amator, staje się pewnego rodzaju odkrywcą. Badania nad ustaleniem własnych przodków są kopalnią ogromnej wiedzy, nie tylko z zakresu genealogii. Śledząc dzieje krewnych, możemy odkryć masę rzeczy związanych na przykład z relacjami między przedstawicielami poszczególnych warstw społecznych, kulturą, obyczajami, itd.

Poszukiwanie historycznych korzeni integruje całą rodzinę – czy zgadzasz się z tym twierdzeniem? Świadomość, że przekaże się tę spuściznę dzieciom i wnukom daje ogromną satysfakcje. Poczucie własnej tożsamości i szacunek dla minionych pokoleń można rozbudzać już od małego.

Odtwarzanie przeszłości rodzinnej jest niezwykle interesujące i intrygujące, choć często bywa żmudne. Wymaga odpowiedniej metody, czasem intuicji, a przede wszystkim cierpliwości. Badania można prowadzić samemu, z rodziną lub korzystać z porad zawodowych genealogów i heraldyków.

A jak to się odbywa u Was? Zapraszamy do udziału w ankiecie!


Zostaw komentarz

Adres email jest prywatny i nie zostanie wyświetlony