Genealogia dynastyczna – Jagiellonowie!

Komentarze0

Opracowania z dziedziny genealogii dynastycznej w Internecie są bardzo dobrze opracowane, można powiedzieć, że polska literatura naukowa należy do europejskiej czołówki. Genealogia dynastyczna wydaje się dość wąską gałęzią wiedzy, zwłaszcza jeżeli zestawimy ją z popularnością tzw. genealogii amatorskiej. Tymczasem prace takich autorów jak Oswald Balzer czy Kazimierz Jasiński mogą być przydatne nie tylko specjalistom. Jest to świetny przykład, jak należy prowadzić badania genealogiczne.

Jagiellonowie czyli gałąź dynastii Giedyminowiczów, wywodząca się od Władysława II Jagiełły, wielkiego księcia litewskiego i króla Polski. Jej przedstawiciele panowali w Polsce w latach 1386-1572.

W szczytowym okresie skupiali pod swoim panowaniem obszar ponad 2 000 000 km², co czyniło ją jedną z najpotężniejszych dynastii w Europie. Przez cały czas swojego panowania rywalizowała o wpływy z monarchią Habsburgów. Za kontynuatorów Jagiellonów można uznać polską linię dynastii Wazów za sprawą Zygmunta III Wazy, syna króla Szwecji Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego.

Ich panowanie w Polsce zostało zapoczątkowane przez ustalone na podstawie unii w Krewie małżeństwo Jagiełły z dziedziczką tronu polskiego Jadwigą Andegaweńską, koronowaną na króla Polski po śmierci Ludwika Węgierskiego, siostrzeńca Kazimierza III Wielkiego, który nie pozostawił męskich potomków. Panowanie Jagiellonów to czas wielkich sukcesów militarnych państwa polsko-litewskiego na zachodzie wygrane wojny z zakonem krzyżackim i jednoczesnej presji na ziemie litewskie zaborczego Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. W tym czasie nastąpił rozkwit kulturalny i gospodarczy kraju.

Na MyHeritage znajduje się drzewo genealogiczne właśnie dynastii Jagiellonów.

Aby wyświetlić całe drzewo Jagiellonów kliknij na obrazek


Trochę historii:

Władysław II Jagiellończyk, syn Kazimierza IV Jagiellończyka obejmując trony Czech (1471 r.) i Węgier (1490 r.), daje początek czesko-węgierskiej gałęzi dynastii Jagiellonów, która wymarła w 1526 roku (Ludwik II Jagiellończyk).

Zygmunt I Stary jest kontynuatorem polskiej gałęzi dynastii Jagiellonów, która wymarła w linii męskiej w 1572 r. (Zygmunt II August), a w linii żeńskiej w 1596 r. (Anna Jagiellonka).

Dla zainteresowanych dokładnymi dziejami dynastii polecamy podstawowe opracowanie dynastii Jagiellonów autorstwa Zygmunta Wdowiszewskiego Genealogia Jagiellonów, Warszawa 1968, oraz drugie wydanie pt. Genealogia Jagiellonów i domu Wazów w Polsce, Kraków 2005. W internecie jest też dostępny artykuł o powiązaniach rodzinnych Elżbiety z Pilczy, trzeciej żony zwycięzcy spod Grunwaldu autorstwa Katarzyny Niemczyk, Kilka uwag do genealogii Elżbiety Pileckiej-Granowskiej i jej rodziny, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”.

źródło: Wikipedia.pl

Zostaw komentarz

Adres email jest prywatny i nie zostanie wyświetlony