Zbigniew Kazimierz Brzeziński, herbu Trąby z Brzeżan

Komentarze1
Zbigniew Brzeziński (zdjęcie z 1977), fot. Wikipedia

Stany Zjednoczone to kraj z największą Polonią na świecie. Szacuje się że mieszka w Stanach Zjednoczonych 10,6 mln ludzi pochodzenia polskiego, a około 667 tys. z nich używa języka polskiego w życiu codziennym.

Oficjalny dostępny również na MyHeritage spis powszechny ludności z 1940 r. podaje 993 479 Amerykanów urodzonych w Polsce oraz 2 416 320 tych, którzy w dzieciństwie używali języka polskiego.

Gdy Polska straciła niepodległość pod koniec XVIII wieku w czasach rozbiorów, niektórzy polscy patrioci, wśród nich Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko, wyjechali do Ameryki żeby pomóc w walce o jej niepodległość.

Również Zbigniew Kazimierz Brzeziński wyjechał najpierw do Kanady, później osiadł w USA. Jak sami wiecie niedawno wprowadziliśmy Super Wyszukiwarkę, przeszukując ogromną kolekcję gazet (w sumie na MyHeritage jest ponad 120 milionów stron historycznych gazet), natrafiliśmy na kilkanaście artykułów wspominających Zbigniewa Brzezińskiego.

W latach 1977–1981 był on doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA i w tym czasie wywierał znaczący wpływ na amerykańską politykę zagraniczną, co szeroko komentowano w mediach. Postulował zaangażowanie USA w popieranie antysowieckiej partyzantki w Afganistanie i antykomunistycznego ruchu „Solidarności” w Polsce. Jego postawa miała decydujący wpływ na rozwiązanie kryzysu polskiego na początku grudnia 1980 roku.

Zbigniew Brzeziński, WINNIPEG FREE PRESS, sobota, 22 lipca, 1978 (jedna z kolekcji gazet w Super Wyszukiwarce na MyHeritage)


Kolekcja pozostałych gazet, wspominających Zbigniewa Brzezińskiego oraz jego pracę oraz zaangażowanie.

Gazety, w których osoba wspomniano o Zbigniewie Brzezińskiem (kliknij, aby powiększyć)

Zbigniew wywodzi się ze szlacheckiej rodziny herbu Trąby z Brzeżan. Od nazwy miasta pochodzi też zapewne nazwisko. Jego ojcem był Tadeusz Brzeziński, dyplomata, który w latach 1931-1935 był na placówce w Lipsku. Jego dziadkiem był znany w mieście sędzia i społecznik Kazimierz (zm. 1924). Do roku 1938 kontynuował naukę w Warszawie. W tym też roku wyjechał wraz z rodziną do Kanady, gdzie ojciec objął urząd konsula generalnego w Montrealu.

Jego ojcem był Tadeusz Brzeziński, a matką Leonia z d. Roman. Żonaty z rzeźbiarką Emilie Benes (ur. 1932 w Genewie), Amerykanką czeskiego pochodzenia, spokrewnioną z prezydentem Czechosłowacji Edwardem Benešem. Ma troje dzieci: synów Jana i Marka (ur. 1965), oraz córkę Mikę (ur. 1967).

Studiował nauki polityczne i ekonomię na Uniwersytecie McGill w Montrealu, gdzie w 1950 roku uzyskał stopień magistra (Master of Arts). W 1953 roku obronił doktorat z nauk politycznych na Harvardzie, gdzie był też wykładowcą do 1960 roku. W 1958 roku otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Był twórcą powołanego na nowojorskim Uniwersytecie Columbia Instytutu Badań nad Przemianami Międzynarodowymi. W latach 1960–1989 był także wykładowcą na uniwersytetach amerykańskich oraz członkiem Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie.

Czy zapoznaliście się już Super Wyszukiwarką? Może udało Wam się odnaleźć krewnych lub przodków? Z przyjemnością wysłuchamy Waszych historii na ten temat. Możecie je nam przesyłać na stories@myheritage.com.

źródło: Wikipedia

Zostaw komentarz

Adres email jest prywatny i nie zostanie wyświetlony