15 Maja: Międzynarodowy Dzień Rodzin

Komentarze

Miesiąc maj jest przepełniony różnego rodzaju Świętami. Pod koniec miesiąca będziemy celebrować Dzień Matki, już 15. Maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin.

Fot. barefootblonde.com/Pinterest

Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest to dzień, w którym szczególnie możemy poddać się refleksji na temat rodziny. ONZ ustanawiając dzień 15 maja dniem rodzin, miało na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat ważnych kwestii, które dotyczą rodzin na całym świecie, a w tym problemów ich dotyczących.

Każdego roku, Dzień Rodzin odbywa się pod mottem przewodnim; w ubiegłym roku hasłem przewodnim było „Co pokolenie to marzenie”. W tym roku natomiast przyświeca nam przesłanie: „Rodzina, edukacja i dobre samopoczucie“.

Tegoroczne motto koncentruje się na roli rodzin i polityki rodzinnej w promowaniu edukacji i ogólnym samopoczuciu ich członków. W szczególności dzień ma na celu zwiększenie świadomości roli rodzin w promowaniu wczesnej edukacji i uczenia się przez całe życie.

Dzień podkreśla znaczenie wszystkich opiekunów w rodzinach, czy to rodziców, dziadków czy rodzeństwa, a także znaczenie edukacji rodzicielskiej dla dobra dzieci. Skupia się na dobrych praktykach dotyczących równowagi między pracą a rodziną, tak aby pomóc rodzicom w wychowywaniu dzieci. Podkreślono także dobre praktyki sektora prywatnego wspierające pracujących rodziców, a także młodzież i osoby starsze w miejscu pracy.

Dzień ma również na celu omówienie znaczenia „wiedzy i umiejętności niezbędnych do promowania trwałego rozwoju, w tym między innymi poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju, globalnego obywatelstwa, docenienie różnorodności kulturowej oraz wkładu kultury w zrównoważony rozwój“.

„Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje nam sił“. – S. Loren

Zostaw komentarz

Adres email jest prywatny i nie zostanie wyświetlony