WYWIAD: Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne

Komentarze

Ten wpis został napisany przez Pana Michała Jana Marciniaka – Prezesa WTG oraz Pana Macieja Markowskiego, członka zarządu Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego (na zdjęciu powyżej Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego – Od lewej: Maciej A. Markowski, Joanna Januszewska-Misków, Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska, Renata Celmer, Piotr Nojszewski, Michał J. Marciniak). 

MH: Czy mógłby nam Pan powiedzieć, co słychać w Warszawskim Towarzystwie Genealogicznym?

WTG: Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne jest stowarzyszeniem zwykłym, które zrzesza osoby pasjonujące się historią rodziny i genealogią. Nasze poszukiwania prowadzimy we wszystkich grupach i warstwach społecznych, a poziom zaawansowania badań jak i ich kierunki są bardzo różne. Przykładowo, część osób fascynuje się XIX wiekiem, a są i tacy, którzy badają źródła XVI czy XV-wieczne.

Mimo że niektórzy nasi przodkowie przybyli do Warszawy 100 czy nawet 200 lat temu, ze względu na napływowy charakter mieszkańców Warszawy, większość przodków członków WTG pochodzi z obszaru całej Polski i krajów ościennych.

MH: Co jaki czas odbywają się spotkania członków Towarzystwa, i jak one wyglądają?

WTG: Tradycyjną działalnością Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego była organizacja comiesięcznych spotkań z osobami, które poszerzają naszą wiedzę oraz inspirują do dalszych poszukiwań. Wśród naszych gości były osoby z archiwów państwowych i społecznych, bibliotek oraz pracownicy naukowi instytucji zajmujących się pokrewnymi do genealogii dziedzinami jak na przykład badania DNA.  Prelegentami bywają również nasi członkowie i sympatycy, którzy opowiadają o losach swoich rodzin. Po spotkaniach  jest czas na rozmowy i wymianę doświadzeń.  

MH: Jakie plany na przyszłość ma Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne?

WTG: Dwa lata temu zorganizowaliśmy dwudniową konferencję genealogiczną z okazji XXV-lecia stowarzyszenia. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem nie tylko naszych członków i sympatyków. W związku z tym, w tym roku znów przeprowadziliśmy konferencję wspólnie z Archiwum Państwowe w Warszawie pn. Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne w Warszawie / Central European Meetings in Warsaw. Obie konferencje odbyły się pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.  Poszerzyliśmy formułę otwierając się na inne kraje. Partnerem było AgoFF (Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e. V, www.agoff.de) Grupa Robocza Genealogów Wschodnioniemieckich, którego członkowie interesują się losami swoich przodków na wchód od obecnej granicy Niemiec. Wśród prelegentów z zagranicy gościliśmy także osoby z Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie oraz Archiwum Okręgowe w Kownie. 

Zainteresowanie tą konferencją było jeszcze większe, więc intensywnie pracujemy nad jej kolejną edycją w przyszłym roku. Wkrótce będziemy informować o szczegółach. 

Również z okazji XXV-lecia w 2018 r. wznowiliśmy wydawanie biuletynu stowarzyszenia pn. Quaerenda.  Zawiera ona głównie artykuły przygotowane przez członków naszego stowarzyszenia. Publikacja spotkała się z ciepłym przyjęciem, w tym roku wydaliśmy szósty numer biuletynu. Tym razem jego objętość przekroczyła 140 stron formatu A4. W przyszłym roku zamierzamy wydać numer siódmy. Jest on całkowicie finansowany z darowizn członków oraz sympatyków stowarzyszenia. 

MH: Czy nadal współpracują Państwo z innymi Towarzystwami, archiwami, czy ta współpraca pogłębiła się?

WTG: Cały czas staramy się prowadzić działalność edukacyjną i popularyzacyjną. Wspólnie z innymi organizacjami bierzemy udział w takich akcjach jak Noc Muzeów, Noc Bibliotek, a także prowadzimy lekcje dla uczniów w szkołach oraz wykłady na Uniwersytetach III wieku.

Potwierdzeniem słuszności dotychczasowej działalności zarządu była jego reelekcja (14/10/2019 r.) w dotychczasowym składzie, ale ze względu na wciąż rosnącą działalność został on poszerzony o dwie osoby. Obecnie w zarząd składa się z Michała Jana Marciniaka (prezesa) oraz członków zarządu: Renaty Celmer, Joanny Januszewskiej-Miśków, Grażyny Łuszkiewicz-Dzierżawskiej Piotra Nojszewskiego i Macieja Adama Markowskiego. Waldemar Raczko nie kandydował do nowego zarządu, ale ciągle wspiera nas w naszych działaniach. 

MH: Czy mógłby Pan opowiedzieć nam nieco o stronie internetowej Towarzystwa, co możemy na niej znaleźć. Jaki jest cel strony internetowej?

WTG: Komunikacja z członkami i sympatykami odbywa się na kilku platformach: stronie internetowej (wtg.org.pl), stronie na Facebooku, grupie Facebookowej. Strona internetowa ma głównie funkcję informacyjną. Jest tam Regulamin, zasób naszej biblioteki, archiwum odbytych spotkań. Znajdują się tam również informacje o obszarach zainteresowań naszych członków, czyli nazwiska przodków i tereny na których mieszkali.  Z kolei na stronie Facebookowej informujemy naszych członków i sympatyków nie tylko o naszych spotkaniach. Staramy się tam zbierać informacje o wszystkich wydarzeniach, które mogą zainteresować genealoga mieszkającego w Warszawie i okolicach. Z kolei grupa Facebookowa służy wymianie informacji nie tylko między członkami na temat szeroko rozumianej genealogii w Warszawie. Są w niej również osoby spoza Warszawy, ale prowadzące tu swoje poszukiwania. Dodatkowo o spotkaniach informujemy za pomocą mailingu oraz na stronie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego (genealodzy.pl).

Kto z czytelników tego bloga pochodzi z Warszawy? Czy słyszeliście o Warszawkim Towarzystwie Genealogicznym? Podzielcie się z nami w komentarzach poniżej!

Zostaw komentarz

Adres email jest prywatny i nie zostanie wyświetlony