Darmowy dostęp do Akt Zgonów na Wszystkich Świętych!

Komentarze1

Święto zmarłych, tak zwane Wszystkich Świętych jest obchodzone w wielu krajach, jako wyraz pamięci o tych, którzy odeszli, oddając im honor i szacunek. Zapewne kolejnym sposobem na oddanie im czci jest zachowanie pamięci o nich dla przyszłych pokoleń, i odkrycie ich historii rodzinnych.

Z tego powodu oferujemy Wam darmowy dostęp do naszych kolekcji – aktów zgonu, pochówków, zapisów nekrologicznych – na czas od 29 października do 2 listopada.

Przeszukuj wyżej wymienione kolekcje

Akta zgonu, pochówków, i zapisy nekrologiczne są skarbnicą wiedzy o historii rodziny. Akta zgonu wydane zazwyczaj na kilka dni po śmierci, zawierają wiele informacji na temat danej osoby, takich jak, wiek, w którym nastąpił zgon, miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, i ich pochodzenie, i przyczynę śmierci. Mogą również zawierać informację o osobie, która przekazywała dane do aktu zgonu, a to może okazać się dla Ciebie wskazówką do odkrycia nowych przodków i krewnych.

Akta pochówku i nagrobku są dodatkiem do informacji zapisanych w akcie zgonu, i oferują dodatkowe informacje, podczas gdy nekrologi mogą dostarczyć bogatych szczegółów na temat życia danej osoby: jej zainteresowań, zawodu, pasji i powiązań w społeczności.

MyHeritage oferuje 153 kolekcje w tej kategorii, które zawierają 548,923,579 rekordów. Zazwyczaj większość z tych kolekcji jest darmowa do przeszukania, jednak wymaga płatnej subskrypcji do ujrzenia wszystkich informacji tam zapisanych, oraz do zapisania ich bezpośrednio do drzewa. W okresie od 29 października do 2 listopada będziesz mógł przeglądać wszystkie informacje darmowo, oraz zapisywać je do drzewa, czyli korzystać z przywilejów osoby, która zdecydowała się na płatną subskrypcję.

To idealna okazja dla osób, które nie mogą pozwolić sobie naszą subskrypcję, aby otrzymać dostęp do tych bogatych informacji. Życzymy wspaniałych odkryć i refleksyjnego okresu na czas Wszystkich Świętych!

Zostaw komentarz

Adres email jest prywatny i nie zostanie wyświetlony

  • Leszek


    17 października, 2020

    Treść pierwszego zdania powinna zostać odwrócona.