Więcej zaawansowanych funkcji w Family Tree Builder, które warto wypróbować

Więcej zaawansowanych funkcji w Family Tree Builder, które warto wypróbować

Family Tree Builder jest darmowym oprogramowaniem do pobrania, które umożliwia zbudowanie drzewa genealogicznego na komputerze stacjonarnym bądź laptopie. W poprzednim artykule, Specjalista ds. Wsparcia MyHeritage Ziv Sorrek opisał szereg przydatnych zaawansowanych funkcji, które można znaleźć na FTB, w tym:

 • Zarządzanie zadaniami
 • Lista profili
 • Praca w trybie offline
 • Wykresy i raporty
 • Nagrywanie odwrotnej strony zdjęć
 • Ręczne tworzenie kopii zapasowych
 • Zaawansowane opcje GEDCOM
 • Ustawienia prywatności
 • Dodawanie niespokrewnionych osób
 • Narzędzie „Znajdź i zamień – ang. Find and Replace”

W tym artykule, przedstawimy Ci dodatkowe funkcje dostępne wyłącznie w Family Tree Builder, które czynią go idealnym narzędziem do zaawansowanego budowania drzew genealogicznych.

Drzewo w dwóch językach

Family Tree Builder nie tylko wspiera 40 języków, ale również pozwala Ci budować Twoje drzewo w dwóch różnych językach. Aby dodać drugi język do swojego drzewa, kliknij na zakładkę „Język – ang. Language” w górnym pasku narzędzi.

Dostęp do ustawień językowych w FTB

W oknie, które się otworzy, kliknij „Zaawansowane opcje językowe – ang. Advanced language options„.

Dostęp do zaawansowanych ustawień języka w FTB

Następnie w sekcji „Zaawansowane opcje językowe – ang. Secondary Data Language” należy zaznaczyć pole „Użyj drugiego języka – ang. Use Secondary Language”.

Opcja

Opcja „Użyj drugiego języka – ang. Use secondary language” w FTB

W następnym oknie będziesz mógł wybrać swój język pomocniczy.

Wybór drugiego języka w FTB

Wybór drugiego języka w FTB

Teraz, gdy wejdziesz do panelu „Edytuj szczegóły – ang. Edit details”, będziesz mógł wprowadzić informacje w obu językach.

Edycja szczegółów w drzewie z dwoma językami w FTB

Edycja szczegółów w drzewie z dwoma językami w FTB

Listy źródeł i repozytoriów

Prowadzenie kontroli nad swoimi źródłami jest niezwykle ważnym aspektem genealogii. Przytaczanie źródeł pozwala prześledzić Twoje kroki i powrócić do rekordów, które już przejrzałeś. Pomaga to również innym ludziom przeglądającym Twoje drzewo zrozumieć, w jaki sposób doszedłeś do takich wniosków i jak bardzo mogą polegać na dokładności danej informacji.

Strona MyHeritage pozwala na nagrywanie i zarządzanie źródłami, ale śledzenie źródeł i repozytoriów jest łatwiejsze na dużą skalę w FTB.

Do każdego faktu, który dodajesz do profilu w FTB można dodać źródło. Aby dodać cytat źródła do faktu, otwórz zakładkę „Fakty – and. Facts” w oknie „Edytuj szczegóły – ang. Edit details”, wybierz fakt i kliknij przycisk „Cytaty faktów – ang. Fact Citations” poniżej szczegółów tego faktu.

Dodawanie cytatu w FTB

Dodawanie cytatu w FTB

W poniższym oknie możesz wybrać źródło z listy istniejących źródeł, lub stworzyć nowe źródło klikając „Nowe źródło – ang. New Source”.

Edycja szczegółów cytatu w FTB

Edycja szczegółów cytatu w FTB

W oknie „Edytuj źródło – ang. Edit Source” możesz wprowadzić wszystkie szczegóły dotyczące Twojego źródła. Możesz również wybrać repozytorium, w którym znalazłeś to źródło, lub stworzyć nowe. Twoja lista repozytoriów może zawierać dane kontaktowe i dokładną lokalizację, aby ułatwić Ci śledzenie swoich kroków.

Edycja szczegółów źródła w FTB

Edycja szczegółów źródła w FTB

Pełna lista źródeł lub repozytoriów dostępna jest w menu „Widok – ang. View” na górze ekranu. Z tej listy możesz również dodawać nowe źródła lub repozytoria, edytować istniejące źródła lub repozytoria, przeglądać listę cytowań z tego źródła lub repozytorium, usunąć źródło lub repozytorium, lub zapisać listę źródeł jako plik tekstowy na swoim komputerze.

Własne listy i raporty

Na stronie MyHeritage możesz wyeksportować listy profili na swoim drzewie z widoku Listy jako pliki Excel. Na FTB masz więcej opcji do dostosowywania list i raportów do eksportu do Excela. Znajdziesz te opcje w menu „Edycja – ang. Edit” u góry ekranu. Najedź kursorem na „Exportuj do excela – ang. Export to Excel” i wybierz typ listy, którą chcesz wyeksportować, a następnie zapisz ją na swoim komputerze. Jeśli chcesz stworzyć przefiltrowaną listę, wybierz opcję „Eksportuj raport niestandardowy – and. Export custom report„. W następnym oknie możesz wybrać, czy chcesz wyeksportować listę zawierającą wszystkie osoby, wybrane osoby, czy osoby spełniające określone kryteria wyszukiwania. Możesz również wybrać, które pola mają być uwzględnione w liście.

FTB oferuje również wiele innych opcji dla typów raportów, które są generowane natychmiastowo. Typy raportów obejmują:

 • Raport książkowy (pełny raport zawierający wszystkie szczegóły dotyczące danej osoby, w tym profile przodków i potomków)
 • Arkusz grupy rodzinnej
 • Związki
 • Przodkowie
 • Potomkowie
 • Oś czasu
 • Podsumowanie potomków
 • Adresy

Można kliknąć przycisk „Opcje – ang. Options” w celu dalszego dostosowania raportu. Możesz również zapisać plik na swoim komputerze lub go wydrukować.

Przykład raportu

Przykład raportu „Arkusz grupy rodzinnej – ang. Family Group Sheet” na FTB

Narzędzia do utrzymania – zarządzanie drzewem

Strona MyHeritage oferuje narzędzie, które automatycznie sprawdza błędy i niespójności w Twoim drzewie. FTB posiada również tę funkcję, ale posiada również dwa inne narzędzia do kontroli: funkcję, która sprawdza, czy w Twoim drzewie nie ma osób, które powinny być oznaczone jako zmarłe oraz funkcję, która sprawdza, czy Twoje drzewo nie zawiera duplikatów.

Oznaczanie członków rodziny jako zmarłych jest ważne, nie tylko po to, aby zachować porządek w Twoich danych, ale dlatego, że zmienia to ich status z prywatnego na publiczny, co ułatwia Ci nawiązywanie kontaktów z dalszymi krewnymi tej osoby. (Jeśli wolisz, aby ta osoba pozostała prywatna, zawsze możesz oznaczyć ją jako prywatną w ustawieniach prywatności. Instrukcje znajdziesz w tym artykule).

Wszystkie te narzędzia można znaleźć w menu „Narzędzia – ang. Tools”:

Narzędzia konserwacyjne w FTB pod menu

Narzędzia konserwacyjne w FTB pod menu „Narzędzia – ang. Tools”.