Przedstawiamy kodowanie kolorów dla drzew rodzinnych

Przedstawiamy kodowanie kolorów dla drzew rodzinnych

Dodanie funkcji kodowania kolorów do drzewa genealogicznego może z pewnością ułatwić poruszanie się po nim. W MyHeritage, uprzednio wdrożyliśmy kodowanie kolorów w Widoku promienistym drzewa rodzinnego, jak również w Osi czasu drzewa rodzinnego. Teraz, z przyjemnością ogłaszamy dodanie funkcji kodowania kolorów dla drzew genealogicznych w dwóch głównych widokach drzewa: Widoku rodziny i Widoku przodków. Ten dodatek jest atrakcyjny zarówno wizualnie, jak i sprawia, że zrozumienie drzewa genealogicznego staje się dużo łatwiejsze.

Wprowadziliśmy również kilka nowych ulepszeń produktu, w celu ułatwienia zrozumienia relacji w drzewie genealogicznym. Obejmują one dodanie: ikony wskazującej na pokrewieństwo krwi w lewym panelu profilu, a także możliwość wyświetlenia relacji i wykresu pokrewieństwa w drzewach genealogicznych, których nie jesteś członkiem. Dodaliśmy również kodowanie kolorami przy przeglądaniu Smart Match oraz Podobieństw DNA, w celu ułatwienia zrozumienia, jak możesz być spokrewniony z menedżerem strony lub Dopasowaniem DNA.

Jak działa kodowanie kolorami?

Kodowanie kolorami wyświetla każdą gałąź drzewa genealogicznego w innym kolorze poprzez określenie wszystkich bezpośrednich przodków w danej gałęzi w określonym kolorze. Bezpośredni przodkowie od Twojego dziadka od strony Ojca są oznaczeni kolorem niebieskim, od Twojej babci od strony Ojca – zielonym, od Twojego dziadka od strony matki – czerwonym, od babci od strony matki – żółtym. Twoi potomkowie,w przypadku posiadania, są oznaczeni kolorem fioletowym. Przy tej aktualizacji, zmieniliśmy kolejność kolorów w widoku Promienistym i Osi czasu drzewa genealogicznego, aby podążać za tym samym wzorem niebieski-zielony-czerwony-żółty, czyniąc użycie kodowania kolorów spójnym na całej stronie internetowej i zgodnym z konwencją branży.

Po włączeniu kodowania kolorów dla widoku Rodzina lub widoku Przodków, będzie ono zastosowane dla wszystkich drzew genealogicznych i witryn rodzinnych na tym koncie MyHeritage. Kodowanie kolorów jest automatyczne – nie ma żadnej ręcznej pracy związanej z kodowaniem kolorystycznym gałęzi drzewa genealogicznego (ale kolory nie mogą być dostosowane). Kodowanie kolorem jest dostępne na stronie MyHeritage, gdy odwiedzisz ją za pomocą przeglądarki na komputerze stacjonarnym lub mobilnej przeglądarki internetowej. W aplikacji mobilnej MyHeritage zostanie ono dodane do drzewa genealogicznego w późniejszym czasie.

Kodowanie kolorów w widoku rodziny

Oto przypomnienie, jak wygląda widok rodziny, bez kodowania kolorami:

Family view without color coding


PRZED: Widok rodziny bez kodowania kolorami (kliknij, aby powiększyć).

Podczas przeglądania drzewa genealogicznego w Widoku Rodzina, pojawi się jednorazowo nowe okienko, wprowadzające kodowanie kolorów. To okienko zawiera pomocną legendę, która opisuje, jaki kolor jest przypisany do każdej gałęzi w drzewie. Każda osoba zaznaczona na biało nie jest ani bezpośrednim przodkiem, ani potomkiem. Kodowanie kolorów musi zostać włączone w Widoku rodziny poprzez kliknięcie pola wyboru na dole okienka.

Color coding in family view

Włączenie kodowania kolorów dla widoku rodziny w wyskakującym okienku (kliknij, aby powiększyć)

Zaznaczenie pola zamyka okienko i odświeża drzewo, które jest teraz wyświetlane z kodowaniem kolorami.

Family view with color coding

PO: Widok rodziny po użyciu kodowania kolorystycznego (kliknij, aby powiększyć)

W każdej chwili możesz ponownie otworzyć okienko, aby wyłączyć lub włączyć kodowanie kolorów lub wyświetlić legendę, klikając ikonę palety w prawym dolnym rogu ekranu.

palette icon for color coding

Ikona palety, umożliwiająca otwarcie okna podręcznego kodowania kolorów

Kodowanie kolorów w widoku przodków

Podczas przeglądania drzewa genealogicznego w widoku przodków, kodowanie kolorami jest automatycznie włączone jako domyślne. Każdy oprócz Ciebie będzie wyświetlany w kolorze, na podstawie gałęzi, do której należy w drzewie genealogicznym.

Color coding in Pedigree view

Kodowanie kolorów w widoku rodowodu (kliknij, aby powiększyć)

Aby wyłączyć kodowanie kolorów w widoku przodków, kliknij ikonę palety w prawym dolnym rogu ekranu i odznacz pole na dole okna.

Pedigree view color coding pop-up

Włączenie kodowania kolorami dla widoku rodowodu w okienku (kliknij, aby powiększyć)

Kodowanie kolorów jest aktywowane oddzielnie dla widoku Rodzina i widoku Przodków, aby umożliwić Ci użycie go w obu widokach, w żadnym z nich lub tylko w jednym. Tym samym spełniliśmy życzenie niektórych użytkowników, którzy prosili o umożliwienie wyboru.

Kodowanie kolorami na urządzeniach mobilnych

Podczas przeglądania swojego drzewa genealogicznego za pomocą mobilnej przeglądarki internetowej, dotknij ikony „Ustawienia” w prawym górnym rogu ekranu.

Tree settings on mobile web

Dostęp do ustawień drzewa z poziomu mobilnej strony internetowej (kliknij, aby powiększyć)

Kliknij pole wyboru, aby włączyć kodowanie kolorami w widoku Rodzina.

Enabling color coding in Family view on mobile web

Włączenie kodowania kolorami w widoku Rodzina na stronie mobilnej (kliknij, aby powiększyć)

Drzewo genealogiczne pokazuje teraz wszystkich bezpośrednich przodków i potomków z kodowaniem kolorami.

color-coded family view mobile web

Kolorowy widok rodziny na stronie mobilnej (kliknij, aby powiększyć)

Widok przodków na stronie mobilnej nie posiada menu ustawień, co oznacza, że kodowanie kolorów dla tego widoku pojawi się dla wszystkich użytkowników i obecnie nie można go wyłączyć na stronie mobilnej.

pedigree view mobile web

Widok przodków z kodowaniem kolorami na stronie mobilnej (kliknij, aby powiększyć)

Nowe oznaczenie dla osób “spokrewnionych” więzami krwi

W ramach tego rozszerzenia produktu, dodaliśmy nowe oznaczenie dla krewnych w drzewie genealogicznym. Kiedy klikniesz na profil dowolnego krewnego w drzewie, zobaczysz ikonę z dwoma kroplami tuż pod jego imieniem w lewym panelu profilu, co wskazuje, że ta osoba jest Twoim krewnym genetycznym.

Blood relative indication in the profile panel

Oznaczenie krewnego z więzami krwi w panelu profilu (kliknij, aby powiększyć)

Przeglądanie drzew genealogicznych dla Podobieństw DNA

Do najbardziej użytecznych zastosowań kodowania kolorami w drzewach genealogicznych i oznaczenia dla krewnych z więzami krwi należy to, że mogą one pomóc Ci lepiej zrozumieć Twoje powiązania z innymi drzewami genealogicznymi, które możesz przeglądać, ale nie jesteś ich członkiem. Na przykład podczas przeglądania drzewa genealogicznego Twojego Podobieństwa DNA. Przeglądanie takich drzew może być często trudne, ponieważ nie znamy osób w drzewie, ale chcemy zrozumieć, jak są one powiązane z naszym Podobieństwem DNA, a tym samym, czy są one genetycznie spokrewnione z nami.

W celu obejrzenia drzewa genealogicznego Podobieństwa DNA, należy otworzyć stronę Podobieństw DNA wybierając DNA > Podobieństwa DNA na pasku nawigacji i klikając w „Wyświetl drzewo” na karcie Podobieństwa DNA.

Viewing the tree of a DNA Match

Przeglądanie drzewa Podobieństwa DNA (kliknij, aby powiększyć)

Podczas przeglądania drzewa Podobieństwa DNA, zostanie zastosowana taka sama metoda kodowania kolorów, jak w Twoim własnym drzewie genealogicznym, tj. przodkowie i potomkowie Podobieństwa DNA będą wyświetlani za pomocą kolorów.

Color-coded tree of a DNA Match

Drzewo Podobieństwa DNA, w kolorach (kliknij, aby powiększyć)

Kliknięcie nazwiska osobnika w drzewie Podobieństwa DNA spowoduje otwarcie lewego panelu profilu, gdzie dodaliśmy oznaczenie krewnego z więzami krwi oraz pokrewieństwo osobnika z Podobieństwem DNA.

Relationship to a DNA Match, with the blood relative indication

Związek z dopasowaniem DNA, ze wskazaniem krewnego powiązanego więzami krwi (kliknij, aby powiększyć)

W 2021 roku w całej witrynie dodaliśmy wykres pokrewieństwa, tak aby umożliwić użytkownikom szybką wizualizację ich relacji z inną osobą w drzewie genealogicznym. Teraz dodajemy ten wykres pokrewieństwa również tutaj i do scenariuszy, o których wspomnimy poniżej, abyś mógł łatwo zwizualizować, jak dana osoba w drzewie jest powiązana z Twoim Dopasowaniem DNA. Kliknięcie w relację, która jest podkreślona linią przerywaną, spowoduje wyświetlenie wykresu pokrewieństwa, pokazującego dokładną ścieżkę relacji pomiędzy daną osobą a Twoim Dopasowaniem DNA.

Relationship diagram for a DNA Match

Wykres pokrewieństwa dla Dopasowania DNA (kliknij, aby powiększyć)

Kodowanie kolorami zostanie wkrótce dodane do wykresu przodków na stronie Przeglądu Podobieństw DNA.

Wyświetlenie drzewa genealogicznego dla Smart Matches™

Innym użytecznym zastosowaniem tych funkcji jest przeglądanie drzewa genealogicznego swojego Dopasowania Smart Match™. Kodowanie kolorami i oznaczenie krewnych „z krwi” będzie możliwe tylko wtedy, gdy menedżer strony dopasowanego drzewa pojawi się w tym drzewie genealogicznym. Jeżeli administrator strony nie jest częścią drzewa genealogicznego, którym zarządza, kodowanie kolorami nie będzie możliwe.

Podczas przeglądania Smart Match™, kliknij „Przeglądaj dopasowanie”. Następnie, najedź na nazwę Smart Match™ i kliknij „Wyświetl w drzewie”.

Viewing the family tree of a Smart Match™

Wyświetlanie drzewa genealogicznego Smart Match™ (kliknij, aby powiększyć)

Kliknięcie w link spowoduje otwarcie drzewa Twojego Dopasowania i wyświetlenie kodu kolorów w powiązaniu z menedżerem strony. Aby lepiej zrozumieć, jak to dopasowanie jest powiązane z menedżerem strony, kliknij na jego kartę profilu w drzewie, aby otworzyć lewy panel. Będziesz mógł zobaczyć, czy jest to krewny menedżera strony, jak również przejrzeć ich relacje.

Profile panel showing relationship to site manager

Panel profilu ukazujący powiązanie z menedżerem strony (kliknij, aby powiększyć)

Kliknięcie relacji spowoduje otwarcie wykresu powiązań, który pokazuje dokładną ścieżkę relacji pomiędzy menedżerem strony a Smart Match™, dokładnie tak jak pokazaliśmy powyżej dla Podobieństwa DNA.

Przeglądanie drzew genealogicznych z wyników wyszukiwania

Dodaliśmy również kodowanie kolorami, oznaczenie relacji krwi i wykres pokrewieństwa przy przeglądaniu drzew osób znalezionych w drzewach genealogicznych z wyników wyszukiwania w bazie rekordów historycznych MyHeritage.

Po zlokalizowaniu osoby, której szukasz, przewiń w dół strony z rekordami, i kliknij „Wyświetl pełny profil w tej witrynie”.

Viewing a profile from a historical record

Przeglądanie profilu z zapisu historycznego (kliknij, aby powiększyć)

Na stronie profilu kliknij „Przeglądaj w drzewie”, aby wyświetlić tę osobę w drzewie genealogicznym.

Profile page in the family site

Strona profilowa w witrynie rodzinnej (kliknij, aby powiększyć)

Pokrewieństwo jest pokazane w lewym panelu, wraz ze wskazaniem, że ta osoba jest krewnym zarządcy strony, w tym przypadku jest to jego prababcia. Kolor żółty wskazuje, że ta osoba jest przodkiem zarządcy witryny, za sprawą babci od strony mamy.

Profile panel with relationship

Panel profilu ukazujący relację z menedżerem strony (kliknij, aby powiększyć)

Podobnie jak w przypadku Smart Match™, kliknięcie w relację spowoduje wyświetlenie wykresu pokrewieństwa przedstawiającego relację pomiędzy daną osobą a menedżerem strony.

Podsumowanie

W MyHeritage stale pracujemy nad nowymi sposobami ułątwiającymi badania historii rodziny. Jednym z ważnych aspektów jest ułatwianie zrozumienia relacji pojawiająych się w Twoim drzewie genealogicznym. Był to główny, który przyświecał nam podczas tworzenia funkcji kodowania kolorów. Mamy nadzieję, że nasze nowe dodatki spodobają Ci się!