MyHeritage dodaje 28 kolekcji żydowskich rekordów historycznych

MyHeritage dodaje 28 kolekcji żydowskich rekordów historycznych

Mamy przyjemność poinformować o publikacji 5,8 miliona rekordów z 28 kolekcji historycznych żydowskich rekordów historycznych. Kolekcje te obejmują okres od XVIII do XXI wieku i zawierają ważne zapisy, takie jak narodziny, małżeństwa, zgony, jak również rejestry podatkowe, wyborcze, imigracyjne i nekrologowe z Polski, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Niemiec, Węgier, USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajów. Rekordy te są nieocenione dla każdego, kto bada swoje europejskie dziedzictwo żydowskie.

Udostępnienie tych rekordów – możliwe dzięki współpracy MyHeritage z Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego żywego pomnika Holocaustu i jego oddziału, JewishGen, wiodącej strony internetowej dla genealogii żydowskiej – stanowi pierwszą transzę umowy licencyjnej, która ostatecznie pozwoli na udostępnienie prawie wszystkich rekordów JewishGen na MyHeritage. Przyszłe odsłony będą zawierać ważne żydowskie historyczne kolekcje rekordów z Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej i więcej europejskich kolekcji.

Te kolekcje pozwalają na dalszy rozwój szerokich zasobów MyHeritage dla genealogii żydowskiej. Poprzez swoją bazę miliona użytkowników w Izraelu, MyHeritage jest domem dla największej na świecie kolekcji żydowskich drzew genealogicznych i jest jedyną dużą komercyjną firmą genealogiczną, która obsługuje język hebrajski. Ponadto, kolekcje MyHeritage zawierają miliony rekordów historycznych, które są cenne dla osób badających dziedzictwo żydowskie, takie jak listy pasażerów i imigrantów, które dokumentują falę Żydów szukających schronienia w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Izraelu po tym, jak ich społeczności zostały zniszczone przez Holokaust.

Rekordy w tych kolekcjach będą teraz mogły być wykorzystane w technologii dopasowywania MyHeritage, które automatycznie dopasowują historyczne rekordy do 83 milionów drzew genealogicznych na MyHeritage, jak również z potężnej Technologii Globalnego Tłumaczenia Nazwisk MyHeritage – Global Name Translation Technology™. Do tej pory, rekordy JewishGen były dostępne do wyszukiwania i przeglądania tylko w języku angielskim. Z wersjami MyHeritage tych zbiorów, międzynarodowi użytkownicy mogą wyszukiwać i przeglądać te zbiory w innych językach, takich jak hebrajski, rosyjski czy grecki, z nazwiskami przetłumaczonymi na ich języki ojczyste. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii MyHeritage do zasobów genealogicznych oferowanych przez JewishGen otworzy nowe drzwi dla osób poszukujących informacji o swoich żydowskich korzeniach.

Poniżej znajduje się więcej informacji o każdej z kolekcji:

KolekcjaOpis Liczba rekordówLink do kolekcji

Belarus, Jewish Birth Records

Indeks aktów urodzenia społeczności żydowskiej na Białorusi


319,764 rekordów


Przeszukaj kolekcjęBelarus, Jewish Death Records

Indeks aktów zgonów społeczności żydowskiej na Białorusi

66,240 rekordów


Przeszukaj kolekcję


Index to Soviet Extraordinary Commission Pinsk Records
Indeks rekordów żydowskich ofiar Holokaustu z Pińska na Białorusi.

11,705 rekordów

Przeszukaj kolekcję


Bessarabia, Jewish Births
Indeks aktów urodzenia społeczności żydowskiej w Besarabii w latach 1829-1915297,265 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Bessarabia, Jewish Deaths
Indeks aktów zgonów społeczności żydowskiej w Besarabii76,225 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Bessarabia, Voter Lists, 1906-1907
Indeks list wyborców w wyborach do rosyjskiej Dumy (parlamentu)
230,556 rekordów
Przeszukaj kolekcję

Germany, Dachau, Concentration Camp Records
Indeks rekordów z Dachau z lat 1933-1945164,588 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Flossenbürg Prisoner Lists

Indeks więźniów obozu koncentracyjnego we Flossenbürgu w latach 1938-1945


88,011 rekordów
Przeszukaj kolekcję


Germany, Revoked Citizenships and Property SeizuresIndeks obywateli niemieckich, którym odebrano obywatelstwo w latach 1933-1945

81,370 rekordów

Przeszukaj kolekcję


Hungary, Jewish Vital Records
Indeks aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu społeczności żydowskich na Węgrzech2,266,404 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Hungary, Property Tax Census, 1828
Indeks do węgierskiego spisu podatkowego nieruchomości z 1828 r.28,732 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Ireland, Jewish Birth Index
Indeks żydowskich aktów urodzenia z Irlandii61,503 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Latvia, Jewish Birth Records
Indeks aktów urodzenia społeczności żydowskiej na Łotwie
254,178 rekordów
Przeszukaj kolekcjęLatvia, Jewish Death RecordsIndeks aktów zgonów społeczności żydowskiej na Łotwie

49,037 rekordów


Przeszukaj kolekcję
Lodz Ghetto List
Lista mieszkańców getta łódzkiego w latach 1940-1944242,690 rekordówPrzeszukaj kolekcję

The Soviet Extraordinary Commission
Indeks żydowskich ofiar Holokaustu z okupowanych przez Niemców terenów Związku Radzieckiego64,332 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Ukraine, Jewish Birth Records
Indeks aktów urodzenia społeczności żydowskiej na Ukrainie203,570 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Ukraine, Jewish Death Records
Indeks aktów zgonów społeczności żydowskiej na Ukrainie44,535 rekordówPrzeszukaj kolekcję

United Kingdom, Jewish Death and Burial Records


Indeks zapisów dotyczących śmierci i pochówku społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii od 1733 do 2012 r.

78,904 rekordówPrzeszukaj kolekcję

United States, New York, Immigration from Austria, Poland and Galicia, 1890-1891

Indeks zapisów dotyczących imigrantów przybywających do Nowego Jorku z Austrii, Polski i Galicji w latach 1890-1891

96,604 rekordówPrzeszukaj kolekcję


Philadelphia Jewish Exponent Obituaries
Lista nekrologów z Filadelfii z lat 1887-201367,850 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Uzbekistan, Tashkent, Jewish Refugees, 1941-1942
Indeks uchodźców żydowskich mieszkających w Związku Radzieckim w latach 1941-1942, którzy zostali ewakuowani do Taszkentu w Uzbekistanie300,626 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Pinkas HaNitzolim, Volume I, Register of Jewish Survivors


Indeks osób ocalałych z obozów i gett w różnych krajach Europy66,773 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Pinkas HaNitzolim, Volume II, Register of Jewish Survivors

Indeks osób ocalałych z obozów i gett w różnych krajach Europy55,886 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Sharit haPlatah, Holocaust Survivors


Indeks osób pochodzenia żydowskiego, które przeżyły Holokaust61,388 rekordówPrzeszukaj kolekcję

World Jewish Congress Records

Indeks osób ocalałych z Holokaustu, udokumentowany i zarchiwizowany przez Światowy Kongres Żydów (WJC)102,250 rekordówPrzeszukaj kolekcję

JewishGen Memorial Plaques Database
Indeks zapisów pochodzących z żydowskich synagog i tablic pamiątkowych ("Yahrzeit Plaques") w ponad 40 krajach336,239 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Yizkor Book Name Index
Indeks osób umieszczonych w księgach pamięci Yizkor upamiętniających społeczności żydowskie w Europie Wschodniej, które zostały zniszczone podczas Holokaustu105,563 stronPrzeszukaj kolekcję

Białoruś

Białoruś, żydowskie akty urodzenia

Ta kolekcja zawiera akty urodzenia pochodzące od społeczności żydowskiej na Białorusi. Zapisy w tej kolekcji zawierają imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zgłoszenia urodzenia, a także imiona rodziców.

Dokumentacje te były pierwotnie rejestrowane w różnych miejscowościach i tworzone przez ich żydowskie kongregacje.

Przeszukuj kolekcję Białoruś, żydowskie akty urodzenia

Białoruś, żydowskie akty zgonu

Kolekcja ta zawiera akty zgonów społeczności żydowskiej na Białorusi. Akta zgonów zawierają imię i nazwisko osoby zmarłej, datę i miejsce jej śmierci oraz miejsce, w którym została ona zarejestrowana. Mogą również zawierać informacje o rodzicach lub współmałżonku.

Indeks został pierwotnie stworzony przez kongregacje żydowskie z miast, w których zapisy były prowadzone.

Przeszukuj kolekcję Białoruś, żydowskie akty zgonu

Indeks akt radzieckiej Komisji Nadzwyczajnej w Pińsku

Kolekcja ta zawiera rekordy żydowskich ofiar Holokaustu z Pińska na Białorusi. Zindeksowane rekordy zazwyczaj zawierają imię (często tylko pierwszy inicjał) i nazwisko zmarłego. Rekord może zawierać datę urodzenia, adres zamieszkania i zawód zmarłego.

Przeszukuj Indeks wyszukiwania Akt radzieckiej Komisji Nadzwyczajnej w Pińsku

Bessarabia

Bessarabia, narodziny Żydów

Ta kolekcja zawiera indeks żydowskich aktów urodzenia z regionu Besarabii, który obejmował dzisiejszą Mołdawię i część dzisiejszej Ukrainy. Zapisy zazwyczaj zawierają imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, jak również imiona rodziców i informacje o oryginalnych zapisach. W niektórych przypadkach podawane są imiona dziadków od strony matki i ojca.

W granicach Imperium Rosyjskiego właściwymi jurysdykcjami były: miasto, powiat i gubernia. Pierwotnie rejestry były tworzone przez kongregacje żydowskie na poziomie miasta i zazwyczaj zapisywane były zarówno cyrylicą, jak i alfabetem hebrajskim.

Przeszukuj kolekcję Besarabia, urodzenia żydowskie

Besarabia, Zgony Żydów

Ten zbiór jest indeksem żydowskich aktów zgonu z regionu Besarabii. Rekordy zazwyczaj zawierają imię i nazwisko osoby zmarłej, datę i miejsce śmierci, wiek w chwili śmierci i miejsce zamieszkania. Zapisy mogą zawierać imiona rodziców lub małżonka zmarłego. Zawarte są również informacje o oryginałach aktów.

Pierwotnie rejestry były tworzone przez kongregacje żydowskie na poziomie miasta i zazwyczaj zapisywane były zarówno cyrylicą, jak i pismem hebrajskim.

Przeszukuj kolekcję Besarabia, Zgony Żydów

Besarabia, Listy wyborców, 1906-1907

Kolekcja ta zawiera indeks list wyborców w wyborach do rosyjskiej Dumy (parlamentu). Uprawnionymi do głosowania byli wyłącznie mężczyźni, i to tylko w „określonych kategoriach”. Rekordy zazwyczaj zawierają imię i nazwisko uprawnionego wyborcy, jego miejsce zamieszkania, rok sporządzenia listy wyborców oraz skrót kategorii kwalifikacyjnej wyborcy.

Kolekcja może zawierać również imię patronimiczne wyborcy, które oznacza imię ojca wyborcy. Miejsce zamieszkania obejmuje miasto i powiat wyborcy w regionie Besarabii, a także właściwy odpowiednik nazwy wpółczesnego państwa (Mołdawię lub Ukrainę).

Przeszukuj kolekcję Besarabia, Listy wyborców, 1906-1907

Niemcy

Niemcy, Dachau, Akta obozu koncentracyjnego

Kolekcja zawiera dokumenty z Dachau, jednego z pierwszych nazistowskich obozów koncentracyjnych założonych w 1933 roku. Od 1933 r. do 29 kwietnia 1945 r. przebywało w nim ponad 206 000 więźniów z całej Europy, w tym najwięcej z Polski, byłego Związku Radzieckiego, Węgier, Niemiec i Francji. Akta te zawierają imię i nazwisko, datę i miejscowość zamieszkania, a także numer i kategorię więźnia, datę przybycia do Dachau oraz losy więźniów, o ile są dostępne.

Przeszukuj kolekcję Niemcy, Dachau, akta obozu koncentracyjnego

Listy więźniów Flossenbürga

Zbiór ten zawiera listy 88 tysięcy więźniów obozu koncentracyjnego Flossenbürg. Indeks ten powstał w latach 50. XX w. i miał posłużyć jako dowód przeciwko administratorom i strażnikom obozu, którzy byli sądzeni za zbrodnie wojenne. Baza danych powstała z dwóch rolek mikrofilmu. Rekordy zawierają imię i nazwisko więźnia, numer więźnia, narodowość, datę przyjęcia do Flossenbürga oraz datę śmierci, jeśli więzień zmarł w obozie.

Obóz koncentracyjny Flossenbürg został założony w Bawarii w maju 1938 r. jako fabryka robotników przymusowych. Później stał się centrum sieci obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Około 100 000 więźniów, Żydów z Węgier, Czechosłowacji i Polski, którzy przybyli ze wschodu na przełomie 1944 i 1945 r., było przetrzymywanych i zmuszanych do pracy w obozie koncentracyjnym, a większość z nich tam zginęła.

Przeszukuj kolekcję list więźniów we Flossenbürgu

Niemcy, Uchylenie obywatelstwa i konfiskata mienia

Ten zbiór zawiera zapisy dotyczące obywateli niemieckich, którym odebrano obywatelstwo, których nieruchomości zostały zajęte przez władze niemieckie lub którym odebrano licencje na prowadzenie działalności gospodarczej w latach 1933-1945. Rekordy zazwyczaj zawierają nazwiska osób, datę i miejsce urodzenia, ostatnie znane miejsce zamieszkania oraz status osoby.

Działania, o których mowa w tym zbiorze, dotyczyły nie tylko mieszkańców Niemiec, ale także osób, które opuściły Niemcy i zamieszkały w innych krajach, np. w Czechosłowacji, która później znalazła się pod zaborem rosyjskim.

Przeszukuj kolekcję Niemcy, Uchylenie obywatelstwa i zajęte mienia

Węgry

Węgry, Żydowskie akta stanu cywilnego

Ta kolekcja 2,2 mln rekordów zawiera indeks urodzeń, małżeństw i zgonów z gmin żydowskich na Węgrzech. Rekordy zawierają datę i miejsce zdarzenia, imiona rodziców oraz nazwę miejscowości, w której zarejestrowano zdarzenie.

Zapisy w tej kolekcji zostały pierwotnie sporządzone przez rabinów, ręcznie w języku niemieckim, hebrajskim lub węgierskim.

Przeszukuj kolekcję Węgry, Żydowskie akta stanu cywilnego

Węgry, Spis podatku od nieruchomości, 1828 r.

Ta kolekcja zawiera indeks węgierskiego spisu podatkowego nieruchomości z 1828 r., czyli Vagyonösszeirás. Osoby ujęte w tym spisie posiadały nieruchomości podlegające opodatkowaniu, które zostały wymienione w spisie. Rekordy w tym indeksie zazwyczaj zawierają imię i nazwisko właściciela nieruchomości, miasto i powiat.

Nazwy miejscowości i powiatów w tym zbiorze to ich wersje węgierskie używane w 1828 r.

Przeszukuj kolekcję Węgry, Spis podatku od nieruchomości, 1828 r.

Irlandia

Irlandia, Żydowski indeks urodzeń

Rejestry te zawierają informacje o osobach narodowości żydowskiej mieszkających w Irlandii. Zawierają ich imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce urodzenia.

Przeszukuj kolekcję Irlandia, Żydowski indeks urodzeń

Łotwa

Łotwa, żydowskie akty urodzenia

Kolekcja ta zawiera akty urodzenia pochodzące ze społeczności żydowskiej na Łotwie. Zawierają one imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zgłoszenia urodzenia, a także imiona rodziców. Indeks ten składa się z zapisów z lat 1838-1921, ale większość z nich pochodzi z lat 1854-1909.

Indeks ten powstał dzięki zasługom Christine Usdin, znanej artystki i rzeźbiarki, która postawiła sobie za cel przetłumaczenie wszystkich zachowanych żydowskich akt życia przechowywanych w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym. Jest to również pierwszy indeks, który wykorzystuje i korzysta z digitalizacji podstawowej bazy danych historii rodzinnej Łotewskiego Państwowego Archiwum Historycznego.

Przeszukuj kolekcję Łotwa, Żydowskie akty urodzenia

Łotwa, żydowskie akty zgonu

Kolekcja zawiera akty zgonów społeczności żydowskiej na Łotwie. Akta zgonów zawierają imię i nazwisko osoby zmarłej, datę i miejsce jej śmierci oraz miejsce, w którym zgon został zarejestrowany. Mogą również zawierać informacje o rodzicach lub współmałżonku.

Przeszukuj kolekcję Łotwa, Żydowskie akty zgonu

Polska

Lista getta łódzkiego

Zbiór ten zawiera listy mieszkańców getta łódzkiego z lat 1940-1944. W tym czasie polskie miasto Łódź było zamieszkiwane przez 665 000 osób, z czego jedną trzecią stanowili Żydzi. Wykazy zawierają nazwiska mieszkańców i adresy ich mieszkań w getcie, mogą też zawierać poprzednie adresy mieszkańców, daty urodzenia, zawód, datę deportacji lub śmierci danej osoby.

Księgi ewidencji ludności prowadzone były przez Judenrat getta łódzkiego od momentu utworzenia getta w lutym 1940 r. do czasu jego zniszczenia w sierpniu 1944 r. W tym samym roku naziści rozwiązali Judenrat, a getto zlikwidowano. Nie odnotowano więc losów osób deportowanych do Auschwitz w ostatnich dniach istnienia getta. Akta getta łódzkiego uniknęły zniszczenia przez Niemców w czasie likwidacji getta.

Przeszkuj kolekcję Lista getta łódzkiego

Terytoria Związku Radzieckiego

Sowiecka Komisja Nadzwyczajna

Kolekcja ta zawiera rekordy żydowskich ofiar Holokaustu z okupowanych przez Niemców terenów Związku Radzieckiego. Zindeksowane rekordy zazwyczaj zawierają imię i nazwisko zmarłego oraz rok urodzenia. Rekordy mogą zawierać narodowość i zawód osoby zmarłej.

Indeks ten został stworzony przez radziecką Komisję Nadzwyczajną pod koniec II wojny światowej w celu udokumentowania niemieckich zbrodni wojennych.

Przeszukuj kolekcję Sowieckiej Komisji Nadzwyczajnej

Ukraina

Ukraina, Żydowskie akty urodzenia

Kolekcja zawiera akty urodzenia z gminy żydowskiej na Ukrainie. Jest on częścią bazy danych zawierającej 220 mikrofilmów żydowskich akt stanu cywilnego. Akta urodzenia zawierają imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zgłoszenia urodzenia, a także imiona rodziców.

Baza danych oparta jest na zapisach pochodzących z wielu źródeł, takich jak mikrofilmy zeskanowane przez Genealogical Society of Utah, Central Archives for the History of the Jewish People (CAHJP) w Jerozolimie oraz od prywatnych badaczy z archiwów na Ukrainie.

Przeszukuj kolekcję Ukraina, Żydowskie akty urodzenia

Ukraina, Żydowskie akta zgonów, 1836-1918

Kolekcja ta zawiera akty zgonów społeczności żydowskiej na Ukrainie. Akta zgonów zawierają imię i nazwisko osoby zmarłej, datę i miejsce jej śmierci oraz miejsce, w którym została ona zarejestrowana. Mogą również zawierać informacje o rodzicach lub współmałżonku.

Przeszukuj kolekcję Ukraina, żydowskie akty zgonu, 1836-1918

Wielka Brytania

Wielka Brytania, Żydowskie akty zgonu i pochówku

Kolekcja ta zawiera akta zgonów i pochówków społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii. Indeks obejmuje zapisy od 1733 do 2012 roku. Każdy rekord zawiera pełne imię i nazwisko oraz miejsce zgonu. Często można znaleźć dodatkowe informacje o dacie urodzenia, dacie śmierci i wieku zmarłego.

Chociaż większość rekordów w tym indeksie pochodzi z Anglii, zawiera on również rekordy z Jersey, Walii i Isle of Man.

Przeszukaj kolekcję Wielka Brytania, żydowskie rekordy zgonów i pochówków

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone, Nowy Jork, Imigracje z Austrii, Polski i Galicji, 1890-1891

Jest to zbiór zapisów dotyczących imigrantów przybywających do Nowego Jorku z Austrii, Polski i Galicji w latach 1890-1891. Zapisy zawierają imię i nazwisko imigranta, datę przybycia do Nowego Jorku, nazwę i numer statku, numer rolki mikrofilmu NARA oraz notatki o imigrancie.

Oryginalny mikrofilm może również zawierać informacje o wieku, płci, stanie cywilnym, miejscu docelowym i zawodzie imigranta.

Przeszukaj kolekcję Stany Zjednoczone, Nowy Jork, Imigracje z Austrii, Polski i Galicji, 1890-1891

Philadelphia, Jewish Exponent Obituaries

Ten zbiór jest listą nekrologów, które wolontariusze z Żydowskiego Towarzystwa Genealogicznego Wielkiej Filadelfii (JGSGP) skompletowali i opublikowali w Philadelphia Jewish Exponent. Lata nekrologów opublikowanych w tym indeksie obejmują okres od 1887 do 2013 roku. Rekordy mogą zawierać imię i nazwisko, wiek, miejsce urodzenia, datę publikacji nekrologu i numer strony w wydaniu publikacji nekrologów.

The Philadelphia Jewish Exponent jest wydawany co tydzień przez Federation of Jewish Agencies of Greater Philadelphia.

Przeszukuj kolekcję nekrologów Philadelphia Jewish Exponent

Uzbekistan

Uzbekistan, Taszkent, Uchodźcy żydowscy, 1941-1942

Zbiór ten zawiera informacje o żydowskich uchodźcach mieszkających w Związku Radzieckim w latach 1941-1942, którzy zostali ewakuowani do Taszkientu w Uzbekistanie. Po przybyciu do Taszkientu rozproszyli się oni po różnych miejscowościach Uzbekistanu. Kolekcja zawiera informacje o nazwisku, roku urodzenia, płci i miejscu zamieszkania danej osoby.

Poza Uzbekistanem ludzie uciekali z kilku krajów Środkowoazjatyckiej Republiki Radzieckiej, takich jak Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan czy Turkmenistan. Osoby te zostały ewakuowane lub uciekły na własną rękę przed wkroczeniem wojsk niemieckich do ich miast.

Przeszukuj kolekcję Uzbekistan, Taszkent, Uchodźcy żydowscy, 1941-1942

Holokaust

Poniższe zbiory dotyczą społeczności żydowskich lub pojedynczych osób w Europie w okresie Holokaustu. Pierwsza część dotyczy informacji o Żydach ocalałych z Holokaustu, np. lista ocalałych Światowego Kongresu Żydów. Druga część zawiera listy upamiętniające osoby, które zginęły w czasie Holokaustu, np. indeks nazwisk z Księgi Izkorskiej.

Ocaleni z Holokaustu

Pinkas HaNitzolim, tom I, rejestr żydowskich ocalałych

Zbiór ten zawiera 166 list osób ocalałych z obozów i gett w różnych krajach Europy, które zostały uwolnione spod kontroli nazistów. Rejestr został opublikowany w 1945 r. przez Biuro Poszukiwań Zaginionych Krewnych Agencji Żydowskiej. Rekordy w zbiorze mogą zawierać takie informacje, jak aktualne miejsce zamieszkania, rok urodzenia, wiek, imię ojca, zawód, poprzednie miejsce zamieszkania, oryginalne listy, na których dany rekord się znajduje i inne.

Jest to pierwszy tom serii zawierającej kolejne listy przekazywane przez Agencję Żydowską i inne instytucje mające na celu rejestrację ocalałych Żydów, którzy pozostali w Europie.

Przeszukuj kolekcję Pinkas HaNitzolim, tom I, Rejestr ocalałych Żydów

Pinkas HaNitzolim, tom II, Rejestr ocalałych Żydów

Zbiór ten zawiera zapisy dotyczące osób ocalałych z obozów i gett w różnych krajach Europy, które zostały uwolnione spod kontroli nazistów. Rejestr został opublikowany w 1946 r. przez Biuro Poszukiwań Zaginionych Krewnych Agencji Żydowskiej. Rekordy w kolekcji mogą zawierać takie informacje, jak imiona i nazwiska, miejsce ostatniej rejestracji i inne.

Zapisy oparte są na informacjach uzyskanych z Projektu Genealogicznego Fundacji Ronalda S. Laudera w Polskim Instytucie Żydowskim. Informacje te pochodzą z oryginalnych zapisów sporządzonych po wojnie przez ocalałych z gmin żydowskich.

Przeszukuj kolekcję Pinkas HaNitzolim, tom II, Rejestr ocalałych Żydów

Sharit haPlatah, Ocaleni z Holokaustu

Sharit haPlatah odnosi się do grupy Żydów, którzy przeżyli Holokaust. Zbiór ten zawiera informacje o ocalonych, takie jak nazwiska, imiona, nazwiska panieńskie, miejsca i lata urodzenia oraz miejsca pobytu w latach 1945-1946. Rekordy zawierają również numer strony i wiersza oryginalnego rekordu.

Zbiór ten odzwierciedla pracę kapelana (rabina) Abrahama Klausnera, który odwiedził wiele obozów koncentracyjnych w południowych Niemczech, gdzie w latach 1945-1946 zgromadziło się wielu ocalałych. Odwiedzając obozy, Klausner zbierał informacje o mieszkającej tam ludności żydowskiej.

Pełny tekst znajduje się w bibliotece USHMM i widnieje jako Sh’arit ha-pl’atah. (tom 1, poprawiony), numer katalogowy [D804.195 .S5376 1946].

Przeszukuj kolekcję Sharit haPlatah, Ocaleni z Holokaustu

Akta Światowego Kongresu Żydów

Kolekcja ta zawiera dokumenty zawierające informacje o osobach ocalałych z Holokaustu, które zostały udokumentowane i zarchiwizowane przez Światowy Kongres Żydów (WJC), międzynarodową żydowską organizację przedstawicielską założoną w 1936 roku. Rekordy z reguły zawierają nazwiska ocalałych, daty i miejsca urodzenia, indeks oryginalnego rekordu oraz numer strony w oryginalnym indeksie. Akta mogą również zawierać miejsce ostatniego zamieszkania, obywatelstwo, wiek w momencie sporządzania dokumentacji, obóz, z którego ocalały został wyzwolony, prośby o kontakty oraz wszelkie dodatkowe uwagi.

WJC powstała z potrzeby stworzenia reprezentatywnego organu, który wspierałby interesy Żydów w sytuacji, gdy nazizm rozprzestrzeniał się w Europie w latach trzydziestych XX wieku. Wśród działań WJC znalazły się działania dotyczące praw Żydów, antysemityzmu, doraźnej pomocy i akcji ratunkowych.

Przeszukuj kolekcję rekordów Światowego Kongresu Żydów

Pamięć o Holokauście

Baza danych tablic pamiątkowych JewishGen

Ta kolekcja składa się z rekordów, które są częścią projektu JewishGen Memorial Plaque Project. Informacje zawarte w tej bazie danych pochodzą z żydowskich synagog i rejestrów pamięci („Yahrzeit Plaques”) z ponad 40 krajów. Rekordy zazwyczaj zawierają imiona i nazwiska zmarłych, datę śmierci, hebrajską datę śmierci, numer identyfikacyjny cmentarza oraz wszelkie dostępne komentarze.

Niektóre rejestry mogą zawierać hebrajskie imię zmarłego oraz imiona rodziców, jeśli są one dostępne.

Przeszukaj kolekcję Bazy Danych Tablic pamiątkowych JewishGen

Indeks nazwisk księgi Yizkor

Kolekcja ta zawiera indeks osób umieszczonych w księgach pamięci Yizkor upamiętniających społeczności żydowskie w Europie Wschodniej, które zostały zniszczone podczas Holokaustu. Rekordy zawierają zazwyczaj imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania danej osoby, a także wskazówki do oryginalnej księgi Yizkor, jak również komentarze do wpisu odpowiadającego danej osobie.

Indeks ten jest wynikiem trwającego projektu JewishGen Yizkor Book Project, polegającego na tłumaczeniu ksiąg Yizkor i konsolidacji nazwisk w Yizkor Book Master Name Index (YBMNI).

Przeszukuj kolekcję Indeksu nazwisk Księgi Yizkor

Przykładowe rekordy

Kolekcja Węgry, żydowskie akta stanu cywilnego zawiera akt urodzenia dziennikarza, przywódcy politycznego i pisarza Theodora Herzla. Ten rekord zawiera takie informacje, jak data urodzenia, 2 maja 1860; miejsce urodzenia, Pest, Węgry; Megye, które jest węgierskim powiatem, Pest-Pilis-Solt-Kiskun; imię ojca, Jacob Herzl; imię matki, Jeanette Diamant.

Akt urodzenia Teodora Herzla w kolekcji MyHeritage Węgry, Żydowskie akty stanu cywilnego

Akt urodzenia Teodora Herzla w kolekcji MyHeritage Węgry, Żydowskie akty stanu cywilnego

Kolekcja Getta Łódzkiego zawiera zapiski znanego fotografa Mordki Mendla Grosmana. Mendel wykonał w tajemnicy tysiące zdjęć dokumentujących sposób życia Żydów w getcie łódzkim. Część z nich przetrwała wojnę i jest obecnie eksponowana w muzeum Yad Vashem w Izraelu. Zapis zawiera datę urodzenia, miejsce zamieszkania przed zamieszkaniem w getcie, miejsce zamieszkania w getcie oraz zawód.

Rekord Mordki Mendla Grosmana w kolekcji MyHeritage Łódź, Listy getto

Rekord Mordki Mendla Grosmana w kolekcji MyHeritage Łódź, Listy getto

Podsumowanie

Jesteśmy dumni, mogąc znacznie rozszerzyć zasoby genealogii żydowskiej dostępne na MyHeritage, oferując kolekcje, które obejmują szeroki zakres społeczności żydowskich na całym świecie. Te zbiory zapewniają bogaty wgląd w życie Żydów od XVIII do XXI wieku, w tym obejmują okres Holokaustu, i z pewnością pomogą milionom ludzi na całym świecie dowiedzieć się więcej o swoich żydowskich korzeniach.

Przeszukiwanie zbiorów na MyHeritage jest bezpłatne. Aby przeglądać te rekordy lub zapisać je do swojego drzewa genealogicznego, będziesz potrzebował subskrypcji na dane lub subskrypcji kompletnej.

Jeśli posiadasz drzewo genealogiczne na MyHeritage, nasza technologia Record Matching automatycznie powiadomi Cię, wtedy gdy jakiekolwiek rekordy z kolekcji będą pasować do Twoich krewnych. Wówczas będziesz mógł przejrzeć rekord i zdecydować, czy chcesz dodać nowe informacje do swojego drzewa.

Komentarze

Adres e-mail jest prywatny i nie będzie wyświetlany.

 • A

  Ara

  29 października, 2023

  Thanks for finally writing about > MyHeritage dodaje 28 kolekcji
  żydowskich rekordów historycznych – Blog MyHeritage
  Watch TV