Już Dziś Narodowe Święto Niepodległości

Komentarze

Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym, wolnym od pracy obchodzonym co roku 11 listopada, „dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego” w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione zostało w ostatnich latach II RP, natomiast przywrócone w roku 1989.

Dzień 11 listopada został ustanowionym dniem Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.

11 listopada 1918 roku podpisano akt kapitulacji Niemiec kończący I wojnę światową. Przywódca ruchu niepodległościowego Józef Piłsudski, uwolniony pod naciskiem opinii publicznej z więzienia w Magdeburgu, przyjechał do Warszawy 10 listopada. Dzień później Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi, 14 listopada przejął on władzę cywilną, a 16 listopada w depeszy do państw Ententy, Piłsudski ogłosił powstanie niepodległego państwa polskiego obejmującego wszystkie wyzwolone ziemie polskie.

Józef Piłsudzki w latach 1915 - 1918

Obecnie trwają obchody 92. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla wielu Polaków ten dzień jest czasem na rozmowę, wymianę myśli i poglądów na temat dawnej i obecnej sytuacji Państwa Polskiego. Wiek XX to okres szczególnie trudny dla Polski. Lata zaborów wykluczały całkowicie istnienie naszego kraju, więc wówczas nie było mowy o Polsce.

Źródło i Zdjęcie: Wikipedia.pl

Zostaw komentarz

Adres email jest prywatny i nie zostanie wyświetlony