Pradziad, Ela i Sezam – co ich łączy?

Pradziad, Ela i Sezam – co ich łączy?

Pradziad, Ela i Sezam to bazy danych, które mogą się nam przydać podczas badań nad historią rodziny. I tutaj warto przypomnieć jakie znaczenie mają archiwa. Kontakty z archiwami, to na pewno droga, którą przechodzą wcześniej czy później, wszyscy zajmujący się genealogią.

Baza danych (ELA), czyli Ewidencje Ludności w Archiwaliach zawiera informacje o sporządzanych na różne potrzeby i w różnych celach spisach ludności, we wszystkich ich fizycznych postaciach (ewidencje, wykazy itp.), znajdujących się w materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych.

Kolejno, komputerowa baza danych PRADZIAD informuje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego, znajdujących się w zasobie archiwów państwowych i niektórych diecezjalnych.

Natomiast, baza danych SEZAM w obecnej wersji zawiera informacje o narodowym zasobie archiwalnym przechowywanym w archiwach państwowych z wyjątkiem archiwów państwowych w Lublinie i Poznaniu i ich oddziałów, a także w 23 współpracujących instytucjach krajowych i polonijnych.

Jak często korzystacie z Archiwów? Czy powyższe bazy są Wam znane?