Nowe kolekcje: Dodaliśmy miliony rekordów

Nowe kolekcje: Dodaliśmy miliony rekordów

Z przyjemnością informujemy, że miliony rekordów historycznych zostały dodane do naszej wyszukiwarki SuperSearch. Nowe kolekcje obejmują akta wojskowe, akta urodzenia i rejestry więzienne.

Nowe rekordy pochodzą ze Stanów Zjednoczonych i Szkocji; mogąc przyczynić się do odkrywania historii rodzin, odkrywania przodków.

Kolekcje obejmują:

Miejsca pochówków weteranów USA, 1775-2013: Z ponad 4,7 milionami rekordów, ta kolekcja zawiera informacje o weteranach amerykańskich pochowanych na narodowych cmentarzach weteranów, stanowych cmentarzach weteranów, na których zostały umieszczone rządowe nagrobki.

Żołnierze Wojny Secesyjnej USA, 1861-1865: Ważne źródło z Wojny Secesyjnej z ponad 6.2 milionami rekordów zawierających informacje o żołnierzach którzy w czasie Wojny Secesyjnej służyli w wojskach Unii lub Konfederacji. Praktycznie każdy żołnierz, który służył w dowolnej z tych armii, powinien posiadać wpis w rejestrze. Rejestr zawiera nazwisko (również przydomek) żołnierza, informację, w której armii służył (unijnej lub konfederackiej), jego pułk, oddział i stopień wojskowy.

Szkocja, urodzenia i chrzty, ok. 1640 – ok. 1860: Te rejestry parafialne pokrywają wiele dat (od XVII do XIX wieku) i zawierają takie informacje jak nazwiska, daty, miejsce urodzenia, chrztu, imiona matki i ojca, szczegóły dot. Parafii.


Szkocja, rejestry więzienne, 1828-1878: Rejestr zawiera rekordy z wszystkich ocalałych więziennych kartotek jednostki administracyjnej Scottish Borders, przechowywanych w Archiwum Narodowym Szkocji (National Records of Scotland), a także z różnych innych kartotek więziennych z terenu całej Szkocji. Informacje wymienione w dokumentacji mogą obejmować imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia, rok i miejsce uwięzienia, miejsca zamieszkania i wykonywany zawód.

Szkocja, Sądowy Rejestr wybranych spraw o ojcostwo, 1748-1914: zawiera sprawy o ojcostwo (znane jako „sprawy o przysposobienie i alimentacyjne”), które prowadzone były w sadach lokalnych typu Sheriff Court, oraz kilku innych rodzajów spraw, interesujących z genealogicznego punktu widzenia. Sprawy obejmują one szeroki zakres dat od XVIII wieku aż do roku 1914. Zasadnicza część danych została zaczerpnięta z rejestru wyroków i postanowień sądowych „REGISTERS of Extract Decrees”, które dla większości sądów Sheriff Court są kompletne od około 1830 r. Informacje w tym rejestrze mogą zawierać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i pracy zarówno obrońcy jak i skarżącego, rok orzeczenia lub postanowienia sądu, rok urodzenia dziecka, szczegóły dotyczące sądu oraz dodatkowe informacje.

Szkocja, małżeństwa i zapowiedzi, ok. 1650 – ok. 1855: Informacje we wpisach do rejestru mogą zawierać nazwisko i imię, imię i nazwisko współmałżonka, datę i miejsce ślubu lub zapowiedzi, oraz inne szczegóły parafialne.

Szkocja, Zgony i pochówki, ok. 1730 – ok. 1845: Informacje w tym rejestrze pochodzą z materiałów Kirk Session Kościoła Szkocji, innych kościołów prezbiteriańskich, a także z rejestrów Religijnego Towarzystwa Przyjaciół (kwakrów). Te rejestry parafialne obejmują szeroki zakres lat (od XVII do XIX wieku), i wiele z nich nie jest dostępnych w żadnych innych źródłach. Informacje we wpisach do rejestru mogą zawierać nazwisko i imię, datę i miejsce zgonu lub pogrzebu, rok urodzenia, oraz inne szczegóły parafialne.

Szkocja, Dokumenty Zdrowia Psychicznego, 1858-1859: Informacje w tym rejestrze pochodzą ze zbiorów Archiwów Narodowych Szkocji w Edynburgu (seria MC2). Zbiory te noszą nazwę „Notices of Admissions by the Superintendent of Mental Institutions” (Księgi Przyjęć Inspektora Nadzoru Szpitali Psychiatrycznych). Informacje podane w tej dokumentacji mogą zawierać imię i nazwisko, rok przyjęcia do ośrodka lub przeniesienia, rok i miejsce urodzenia, miejsce poprzedniego pobytu, miejsce znalezienia lub badania, zawód, informacje o najbliższych krewnych (w tym imię, nazwisko, zawód i miejsce zamieszkania), oraz szczegóły nt. instytucji.

Szkocja, Wyciąg ze Spisu Powszechnego Szkocji 1841: Spis powszechny Szkocji 1841 został przeprowadzony w dniu 6 czerwca 1841 r. i jest pierwszym, który zawiera nazwiska i dane wszystkich osób w gospodarstwie domowym. Informacje wymienione w oryginalnych zapisach mogą zawierać imię i nazwisko, płeć, wiek, rok i miejsce urodzenia, rok i miejsce zamieszkania oraz zawód. Pokrewieństwo z głową rodziny nie było rejestrowane w spisie. MyHeritage opracowała jednakże technologię sugerowania pokrewieństwa, opartą na nazwisku, płci, wieku i pozycji w gospodarstwie domowym. Choć technologia nie jest idealna, bardzo często sugerowane pokrewieństwo jest poprawne. Wpisy w rejestrze obejmują 4,3% całego Spisu powszechnego Szkocji 1841.

Szkocja, Wyciąg ze Spisu Powszechnego Szkocji 1851: Spis powszechny Szkocji 1851 został przeprowadzony w dniu 30 marca 1851 r. W porównaniu ze spisem z roku 1841 spis ten zawiera dodatkowo informację o pokrewieństwie z głową rodziny. Informacje wymienione w oryginalnym spisie mogą zawierać imię i nazwisko, płeć, wiek, rok i miejsce urodzenia, rok i miejsce zamieszkania, pokrewieństwo z głową rodziny, stan cywilny, zawód oraz informację, czy dana osoba jest niewidomą, głuchą lub niemą. Rejestr obejmuje 7,6% informacji ze spisu powszechnego Szkocji 1851.

Szkocja, Wyciąg ze Spisu Powszechnego Szkocji 1861: Spis powszechny Szkocji 1861 został przeprowadzony dnia 7 kwietnia 1861 r. Informacje zawarte w oryginalnym spisie mogą zawierać imię i nazwisko, płeć, wiek, rok i miejsce urodzenia, rok i miejsce zamieszkania, pokrewieństwo z głową rodziny, stan cywilny, zawód, oraz informację, czy dana osoba jest niewidomą, głuchą lub niemą. Rejestr obejmuje 3,7% informacji ze spisu powszechnego Szkocji 1861.

Jeśli jakikolwiek rekord z naszej bazy danych jest powiązany z osobą z Twojego drzewa genealogicznego, wówczas otrzymasz email z powiadomieniem – dzięki naszej technologii Record Matching. Poprawne powiązania/połączenia mogą zostać zatwierdzone przez Ciebie, a nowa informacja może zostać przeniesiona bezpośrednio do profilu w drzewie, dzięki naszej funkcji przenoszenia informacji. Jeśli rekord zawiera informacje, o krewnym, o którego istnieniu nie miałeś pojęcia, wówczas  możesz dodać tę osobę do swojego drzewa bezpośrednio z samego rekordu.

Niektóre ze Szkockich rekordów są dostępne bezpłatnie; aby przejrzeć inne, wymagana jest subskrypcja. Nie posiadasz subskrypcji? Przeczytaj więcej na temat naszej rocznej subskrypcji, która obejmuje nieograniczony dostęp do wszystkich rekordów historycznych w SuperSearch i do wszystkich rekordów historycznych. W naszej wyszukiwarce SuperSearch znajduje się ponad 5,5 miliardów rekordów, i stale zwiększamy ich liczbę, z tygodnia na tydzień.

Rozpocznij przeszukiwanie kolekcji już dzisiaj. Z niecierpliwością czekamy na to, aby usłyszeć o Twoich wspaniałych odkryciach.

Zespół MyHeritage