Tags:Szlachta

Genealogia: Czy wszyscy jesteśmy chłopami?

Jakie znaczenie ma nasz rodowód dla kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego? Polacy, naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, poza granicami Polski tworzący Polonię. Liczbę...