Jak w pełni wykorzystać zapisy Spisu Powszechnego USA i nie tylko?

Jak w pełni wykorzystać zapisy Spisu Powszechnego USA i nie tylko?

Rekordy spisu powszechnego są jednym z najważniejszych rodzajów rekordów genealogicznych, zawierającym wiele informacji, których nie można znaleźć w aktach stanu cywilnego i pozwalającym na śledzenie wydarzeń Twoich przodków w czasie. Podczas gdy większość genealogów koncentruje się na najważniejszych informacjach zawartych w Spisie Powszechnym (miejsce urodzenia, wiek, pokrewieństwo), bardziej szczegółowy proces może pomóc Ci wydobyć znacznie więcej informacji i rozszerzyć zakres Twoich badań genealogicznych.

Dlaczego Rekordy Spisu Powszechnego są ważne w badaniach genealogicznych?

Dla wielu genealogów poszukujących swoich przodków np. w USA, rekord spisu powszechnego jest zazwyczaj pierwszym typem rekordu, który pojawia się w podstawowym wyszukiwaniu na MyHeritage. W zależności od typu rekordu spisu powszechnego i daty spisu, można zlokalizować informacje, które umieszczają przodka w określonym miejscu w określonym dniu, jak również inne osoby w gospodarstwie domowym tego przodka.

 • Dziesięcioletni Spis Powszechny w USA: Zgodnie z art. 3 Konstytucji Stanów Zjednoczonych, „spis powszechny” „mieszkańców” musi być przeprowadzany co 10 lat. Wykaz ludności jest najbardziej użytecznym ze wszystkich wykazów spisu dziesięcioletniego. Od czasu pierwszego spisu powszechnego przeprowadzonego w 1790 r. zakres zbieranych informacji poszerzył się o dane dotyczące wykształcenia, zatrudnienia i inne.
 • Harmonogramy Spisu Powszechnego w Stanach Zjednoczonych: W zależności od konkretnego dziesięcioletniego spisu powszechnego można znaleźć specjalistyczne spisy, takie jak Rolnictwo, Biznes, Śmiertelność i inne. Zazwyczaj wpisy te znajdują się w Wykazie ludności.
 • Spis Terytorialny i Stanowy: Niektóre stany przeprowadzały swoje własne spisy ludności, często „na piątkę” – co oznacza rok kończący się cyfrą 5 pomiędzy kolejnymi spisami dziesięcioletnimi. Spisy terytorialne były często przeprowadzane przed przyjęciem stanu do Unii, zwłaszcza w celu ustalenia, czy dane terytorium spełniało wymóg minimalnej liczby ludności.

Zrozumienie historii oraz podstawy każdego spisu powszechnego i jego poszczególnych rekordów

Nie wszystkie spisy powszechne są takie same, zwłaszcza spisy w Stanach Zjednoczonych. Każdy dziesięcioletni spis powszechny miał własne zestawy pytań, instrukcje dla rachmistrzów, a nawet metody przeprowadzania procesu spisu.

Nie należy zakładać, że na przykład Spis Powszechny Stanów Zjednoczonych z 1950 r. jest taki sam jak Spis Powszechny Stanów Zjednoczonych z 1940 r. Poniżej przedstawiono kilka materiałów pomocnych w zrozumieniu poszczególnych spisów:

 • FamilySearch Wiki: Podobna do Wikipedii, zawierająca zbiór blisko 100 000 artykułów związanych ze wszystkimi aspektami badań genealogicznych.
 • Biuro Spisu Powszechnego Stanów Zjednoczonych (ang. United States Census Bureau): Biuro Spisu Powszechnego posiada prężnie działającą sekcję Historii, obejmującą wszystkie aspekty spisu powszechnego w USA. Każdy dziesięcioletni spis powszechny zawiera przegląd, indeks pytań, formularze spisowe, instrukcje dla rachmistrzów i wiele innych.
 • IPUMS USA: „Zintegrowana Seria Mikrodanych Użytku Publicznego” (ang. „Integrated Public Use Microdata Series”) zawiera zasoby związane z 16 spisami dziesięcioletnimi do 2010 r., w tym z American Community Survey.

Warto rozważyć utworzenie „skrzynki z narzędziami do badania spisów powszechnych” (ang. census research toolbox), w której można zapisywać linki do określonych zasobów. Doskonałym formatem jest folder zatytułowany Badania w Ulubionych lub Zakładkach przeglądarki internetowej.

Wskazówki dotyczące wyszukiwania rekordów Spisu Powszechnego

Chociaż rekordy spisu powszechnego są często pierwszym typem rekordów zlokalizowanych podczas ogólnego wyszukiwania na platformie genealogicznej takiej jak MyHeritage, możesz być zmuszony do zachowania elastyczności w metodologii wyszukiwania, jeśli po prostu nie możesz znaleźć tego rekordu.

 • Najpierw szukaj szeroko, a następnie zawężaj. Bardzo często genealodzy próbują stosować bardzo wąskie wyszukiwanie, aby znaleźć zapisy spisu powszechnego. Czasami zbyt wiele informacji powoduje przeoczenie poszukiwanego rekordu. Zacznij od nazwiska, lokalizacji i daty urodzenia. Następnie użyj funkcji edytowania wyszukiwania lub filtrowania, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.
 • Nie należy używać dokładnych nazwisk. Bądź elastyczny! Wiele serwisów genealogicznych, takich jak MyHeritage, pozwala na wyszukiwanie wariantów imion i nazwisk. Pamiętaj, że często spisujący zapisywał, jak brzmiało nazwisko, szczególnie w przypadku rodzin imigrantów. Sprawdź Zgadywanie Odmiany Nazwiska na FamilySearch Research Wiki.
 • Skorzystaj z katalogu kartkowego lub katalogu zbiorów. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania do konkretnego spisu ludności, należy najpierw przejrzeć listę baz danych spisów ludności poprzez listę baz danych na stronie. Następnie wybierz bazę danych i wyszukaj tylko ten zbiór rekordów.
 • Przeglądanie rekordów. Indeks wyszukiwarki zbioru rekordów spisu powszechnego może zawierać błędy. W ostateczności należy zidentyfikować okręg spisowy, w którym powinien być wymieniony Twój przodek, i przejrzeć zestaw obrazów.
Przykładowe zdjęcie rekordu ze Spisu Powszechnego Ludności USA 1940 na MyHeritage

Przykładowe zdjęcie rekordu ze Spisu Powszechnego Ludności USA 1940 na MyHeritage

Dostęp, pobieranie, cytowanie, zmiana nazwy i przechowywanie

Po znalezieniu rekordu spisu powszechnego, który chcesz wykorzystać w swoich badaniach, należy wykonać następujące czynności:

 • Dostęp: Dla większości witryn z rekordami genealogicznymi, takich jak MyHeritage, istnieje rekord i obraz dla każdego wyniku wyszukiwania. Rekord zawiera transkrypcję informacji, cytat źródła, link do konkretnej bazy danych rekordów, listę powiązanych lub sugerowanych rekordów i link do obrazu rekordu.
 • Pobieranie: Zapisz obraz rekordu spisu powszechnego na swoim komputerze lub w programie do przechowywania plików w chmurze. Zawsze zapisuj obrazy rekordów od razu, ponieważ niektóre bazy danych rekordów mają ograniczone licencje z platformą genealogiczną. Ponadto zawsze zapisuj kopię poza platformą genealogiczną, aby mieć do niej łatwy dostęp.
 • Cytowanie: Tworzenie cytatu źródła wydaje się skomplikowane, ale tak naprawdę nie jest. Pomyśl o sobie jak o dziennikarzu genealogicznym, który relacjonuje przebieg spisu ludności. Oznacza to, że należy podać „kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego”, tak jak robi to reporter wiadomości. Na przykład: „1940 United States Federal Census, New York, Nowy Jork, Nowy Jork, spis ludności dla AUSTIN Alfred, MyHeritage [baza danych online] (https://www.myheritage.com/research/record-10053-147600973/alfred-j-austin-in-1940-united-states-federal-census) dostęp 24 stycznia 2022 r.”. Alternatywą byłoby użycie funkcji ” Zacytuj ten rekord” (ang. „Cite this record”) dostępnej na stronie rekordów MyHeritage i skopiowanie informacji o cytowaniu.
 • Zmiana nazwy: Po pobraniu obrazu rekordu spisu powszechnego zmień nazwę pliku, stosując preferowaną konwencję nazewnictwa. Powinieneś wiedzieć, co znajduje się w tym pliku bez konieczności jego otwierania. W naszym przykładzie używam nazwy AUSTIN Alfred ur. 1916 1940 US Federal Census Pop Sched 19400401.
 • Przechowywanie: Upewnij się, że stosujesz metodę tworzenia kopii zapasowych 3-2-1, aby zachować swoją pracę i zapewnić dostęp do niej w przyszłości. Oznacza to:

-3 różne kopie zapasowe

-2 różne nośniki pamięci

-1 platforma przechowywania danych w chmurze

Dobrym przykładem może być utworzenie 3 kopii pliku i przechowywanie ich w 3 różnych miejscach; następnie upewnienie się, że co najmniej dwie z tych kopii znajdują się na różnych nośnikach, np. jedna na pamięci USB, a druga na przenośnym dysku półprzewodnikowym; wreszcie przesłanie jednej kopii do witryny takiej jak Dropbox lub Google Drive.

Te kroki są dobrą strategią dla każdego rekordu genealogicznego, który znajdziesz w Internecie. Wszystkie te kroki należy wykonać od razu – robiąc to teraz, w przyszłości z łatwością znajdziesz to, czego potrzebujesz w związku z tym rekordem.

Wyodrębnianie informacji spisowych

Kiedy pracujesz z zapisami spisu powszechnego, Twoim celem powinno być wydobycie jak największej ilości informacji. Jedną z metod jest użycie systemu śledzenia, takiego jak Dziennik badań genealogicznych (ang. Genealogy Research Log); możesz też stworzyć „streszczenie spisu powszechnego” (ang. census abstract), w którym wykorzystuje się wypełniony blankiet spisu ludności dla konkretnego dziesięcioletniego spisu powszechnego.

Wielu genealogów preferuje metodę abstrakcyjną, ponieważ łatwo jest wyodrębnić informacje dotyczące konkretnej osoby lub rodziny. FamilySearch posiada serię formularzy do wypełnienia (wymaga darmowej wersji Adobe Acrobat), które możesz znaleźć tutaj.

Szukaj „nie tak oczywistych” informacji

Innym powodem, dla którego polecam listę rzeczy do zrobienia i dziennik badań genealogicznych, jest śledzenie każdej informacji znalezionej w zapisie spisu powszechnego i formułowanie teorii na temat nowych informacji oraz tego, gdzie te wskazówki mogą prowadzić do nowych zapisów.

 • Nazwa ulicy: Czy nazwa ulicy zmieniła się w czasie? Czy ta ulica istnieje dzisiaj? (Skorzystaj z Google Maps i Street View).
 • Numer mieszkania: Jeśli rodzina mieszkała w budynku mieszkalnym, często jest to jeden numer mieszkania z wieloma numerami rodzin. W przypadku rodzin imigrantów należy przejrzeć cały zestaw rodzin w budynku i sprawdzić, kto mówił tym samym językiem, urodził się w tym samym kraju itp. Jest to cenna informacja dla Klubu F.A.N. („Przyjaciele, Współpracownicy i Sąsiedzi”) do badań nad klastrami.
 • Informacje o domu: Czy Twój przodek posiadał własny dom, a jeśli tak, to jaka była jego wartość? Czy też wynajmował mieszkanie i jaki był miesięczny czynsz? Te informacje są dobrym wskaźnikiem statusu ekonomicznego w tamtym czasie.
 • Pokrewieństwo z głową gospodarstwa domowego: W niektórych spisach powszechnych spisujący miał ograniczone możliwości opisania pokrewieństwa. Tak więc „kuzynka” może być wymieniona jako „pensjonariuszka”, „pokojowa” lub „lokatorka”.
 • Stan cywilny: Często kobieta pozostająca w separacji z mężem była wpisywana jako „wdowa”, a nie „rozwiedziona”, co w niektórych małych miejscowościach przynosiło negatywną opinię. Poszukaj męża, a być może znajdziesz go mieszkającego kilka miejscowości dalej lub nawet w pobliskim hrabstwie z inną kobietą i rodziną.
 • Edukacja: Przed połową XX wieku wiele osób kończyło tylko 8 klasę szkoły, a następnie pracowało, aby utrzymać rodzinę. W przypadku osób, które ukończyły szkołę średnią, należy poszukać informacji o studiach.
 • Zawód: Prześledź zawód przodka w czasie i sprawdź, kto jeszcze na tej stronie wykonywał ten sam zawód. Może to być wskazówka dla Klubu F.A.N., która może pomóc zburzyć mur w badaniach.
 • Dodatkowa informacja: W każdym spisie powszechnym zadawano specyficzne pytania, np. „Czy posiadasz radio” w spisie powszechnym USA z 1930 r. Przejrzyj listę pytań dla każdego spisu powszechnego i sprawdź, jakie spostrzeżenia mogą przynieść odpowiedzi.