MyHeritage przejmuje Filae

MyHeritage przejmuje Filae

Jesteśmy niezmiernie podekscytowani mogąc ogłosić, że MyHeritage podpisał umowy na nabycie 90,91% kapitału zakładowego i 89,11% praw głosu w Filae, wiodącym serwisie genealogicznym we Francji. Poprzez dodatkowo zaplanowane kroki, udziały MyHeritage w Filae wzrosną w późniejszym okresie do 100%.

Więcej szczegółów na temat przejęcia Filae można znaleźć w tym komunikacie prasowym.

Przejęcie to oznacza początek nowej ery dla francuskiej genealogii, w której będzie wykorzystywane doświadczenie Filae z pracą z zasobami historycznymi, wraz z połączeniem z zaawansowanymi technologiami i globalnym zasięgiem MyHeritage. To oznacza 12te przejęcie przez MyHeritage i wzmacnia jego pozycję jako wiodącego serwisu historii rodziny dla osób z europejskimi korzeniami. Istniejący zespół Filae pozostanie w takim samym składzie, wraz z nowymi członkami, którzy będą dołączać, z siedzibą w obecnym biurze w Paryżu, a firma będzie nadal działać niezależnie. 

O Filae

Założona w 1994 roku, wcześniej znana jako NotreFamille.com i Genealogie.com, a w 2016 roku nazwana Filae.com, firma zajmuje się ułatwianiem i udostępnianiem badań genealogicznych poprzez innowacyjne technologie i ekskluzywne kolekcje zdigitalizowanych i przepisanych zapisów historycznych z Francji. Podstawowe wartości łatwości użytkowania, dostępności i innowacyjności, w połączeniu z głęboką pasją do genealogicznych treści, posłużyły jako fundament dla trwającej relacji pomiędzy MyHeritage i Filae. Założyciele obu firm widzieli połączenie sił jako naturalny kolejny krok w tej relacji.

Zespól Filae pomiędzy falami Pandemii

Zespól Filae pomiędzy falami Pandemii

Na zdjęciu powyżej, od prawej do lewej, są CEO Toussaint Roze i członkowie zespołu Loo Xiao-Hui, Frédéric Robillard, Yann Guillerm, Laurent Fordant, Géraldine Beauvais, Jean-François Walter, Isabelle Paupière, Patricia Masson, Nicolas Tombette i Vincent Brossier, oraz byli członkowie zespołu Mathieu Caron i Isabelle Godefroy. Natomiast brakującymi członkami zespołu na zdjęciu są Emmanuel Condamine, Fatima Morgado, Ismail Bziz, Cédric Coulonges, Benjamin Bitton, Anatole Juge, Bruno Del Vecchio, François Degrincourt, Violaine Champetier, Antoine Leyh, Jennifer Fernandes i wszyscy freelancerzy współpracujący z Filae. Cieszymy się, że jesteście z nami!

Otwarcie nowych horyzontów dla tych, którzy mają korzenie we Francji

Po przejęciu, ekskluzywne kolekcje zapisów historycznych znajdujące się na Filae, obejmujące ponad miliard rekordów, zostaną załadowane do MyHeritage i udostępnione użytkownikom, tworząc nowe horyzonty dla odkryć genealogicznych dla osób na całym świecie z francuskimi korzeniami. Zasoby i technologie MyHeritage pozwolą Filae na przyspieszenie digitalizacji i indeksowania dodatkowych kolekcji rekordów historycznych, które będą dostępne dla użytkowników obu platform. Filae pozostanie francuską firmą z siedzibą w Paryżu i będzie nadal działać autonomicznie. Założyciel Filae, Toussaint Roze, będzie nadal kierował firmą, a jej działalność będzie kontynuowana bez zakłóceń. Zakres usług dostępnych dla obecnych abonentów Filae pozostanie niezmieniony, a dla jej członków zostaną wkrótce wprowadzone specjalne korzyści.

Gwarancja prywatności

MyHeritage posiada silne fundamenty prywatności, które obejmują ścisłe zobowiązanie do ochrony prywatności użytkowników, co czyni go wyjątkowym wśród głównych firm genealogicznych. Polityka prywatności jednoznacznie stwierdza, że MyHeritage nigdy nie sprzedawał ani nie licencjonował danych osobowych lub danych genetycznych i nigdy nie będzie tego robił w przyszłości.

Ekscytujące połączenie

„Dążymy do przyspieszenia naszego wzrostu i dostrzegliśmy w tym połączeniu niesamowitą okazję”, powiedział Toussaint Roze, założyciel i dyrektor generalny Filae. „MyHeritage posiada niezrównane doświadczenie, wiedzę technologiczną i doskonałą reputację. Jesteśmy pewni, że dzięki połączeniu naszych sił, Filae doświadczy silnego wzrostu, który wzbogaci zasoby historii rodziny dla każdego z francuskim pochodzeniem.

„Tak jak zrobiliśmy to, gdy nabyliśmy Geni.com osiem lat temu, naszym planem jest utrzymanie niezależności Filae i istniejącego zespołu, a także jego wzmocnienie,” powiedział Gilad Japhet, Założyciel i Dyrektor Generalny MyHeritage. „Francuscy genealodzy mogą wiele zyskać na tej kombinacji, która łączy zasoby MyHeritage, jego potężne technologie łączenia osób i obszerne archiwa historyczne Filae oraz jego doświadczenie we francuskiej genealogii. Przejęcie Filae jest znaczącym krokiem dla MyHeritage, który opiera się na długotrwałej relacji zaufania i wzajemnego szacunku.”

Dzięki przejęciu, użytkownicy MyHeritage mogą spodziewać się znaczących ulepszeń treści na MyHeritage pomiędzy miesiącami wrzesień – grudzień 2021.