Przedstawiamy cM Explainer™ pozwalający określić powiązania pomiędzy dopasowaniami DNA z większą dokładnością

Przedstawiamy cM Explainer™ pozwalający określić powiązania pomiędzy dopasowaniami DNA z większą dokładnością

Do głównych i najważniejszych korzyści wynikających z wykonania testu DNA należą dopasowania, które otrzymujesz. Dopasowania DNA (ang. DNA Matches) ujawniają wielu krewnych, o których istnieniu mogłeś nie wiedzieć, w oparciu o wspólne DNA odziedziczone po wspólnych przodkach. Jednak związki z Twoimi dopasowaniami DNA mogą być często mylące. Powoduje to, że wielu użytkowników nie rozumie, w jaki sposób są spokrewnieni z większością swoich dopasowań DNA, co powstrzymuje ich przed wykorzystaniem dopasowań do postępu badań historii rodziny i dokonywania nowych odkryć.

Z przyjemnością ogłaszamy wprowadzenie narzędzia cM Explainer™, innowacyjnej, bezpłatnej nowej funkcji na MyHeritage, która pozwala oszacować rodzinne relacje pomiędzy dopasowaniem DNA z wysoką dokładnością. Pomaga to przezwyciężyć wyzwanie zrozumienia relacji z dopasowaniem DNA. Dla każdego dopasowania DNA, cM Explainer™ przewiduje możliwe relacje pomiędzy dwoma osobami i odpowiednie prawdopodobieństwo każdej relacji, szacuje, kto może być ich najnowszym wspólnym przodkiem (przodkami) i wyświetla diagram pokazujący ich ścieżkę relacji.

Dopasowania DNA są charakteryzowane przez ilość DNA dzielonego między dwiema osobami, mierzonego za pomocą jednostki odległości genetycznej zwanej centymorgan (cM). cM Explainer™ jest unikalny w sposobie, w jaki wykorzystuje zarówno wartość centymorgan, jak również wiek dwóch osób (jeśli jest znany), aby dostroić swoje przewidywania, co czyni MyHeritage jedyną główną firmą genealogiczną, która oferuje przewidywanie relacji na tym poziomie złożoności i dokładności.

cM Explainer™ jest w pełni zintegrowany z platformą MyHeritage, co pozwoli rzucić więcej światła na każde dopasowanie DNA znalezione na MyHeritage, a także jest dostępny jako darmowe, niezależne narzędzie, które przyniesie korzyści osobom, które testowały z innymi usługami DNA.

Jak działa cM Explainer™

cM Explainer™ został opracowany przez MyHeritage we współpracy z Larry Jones, twórcą technologii cM Solver. Licencjonowaliśmy tę technologię od Jones’a na wyłączność, a nasz zespół naukowy ulepszył ją w przeciągu pięciu miesięcy, aby stworzyć wiodące w branży rozwiązanie dla genealogii genetycznej, które jest na wyłączność dla MyHeritage. Wśród ulepszeń znajdziemy algorytm wiekowy opracowany przez zespół naukowy MyHeritage, który znacznie poprawia przewidywania poprzez dostosowanie prawdopodobieństwa każdego możliwego związku i zgrabny interfejs użytkownika, który wyświetla możliwe związki i ich prawdopodobieństwa. cM Explainer™ zawiera przydatne funkcje, takie jak możliwość filtrowania przewidywań przez pełne i „połowiczne” relacje i wyświetlanie prawdopodobnego najnowszego wspólnego przodka (MRCA) dopasowania.

Na podstawie wieku dwóch osób, które są zgodne ze sobą, można przewidzieć ich relacje. Dzięki temu można wykluczyć niemożliwe relacje i dostosować prawdopodobieństwo, gdy mogą występować liczne relacje. Na przykład, przyrodnie rodzeństwo zazwyczaj dzieli taką samą ilość DNA jak dziadek i wnuk. Ale jeśli te dwie osoby są w podobnym wieku, to prawdopodobnie są przyrodnim rodzeństwem. Jeśli dzieli ich 60 lat, bardziej prawdopodobne jest, że są dziadkiem i wnukiem. Dla tej samej ilości wspólnego DNA mogą być możliwe również inne relacje, takie jak wujek i siostrzeniec, a znajomość wieku może pomóc określić, który z nich jest bardziej prawdopodobny. W wielu przypadkach wiek nie czyni wyboru jednoznacznym, ale wpływa na prawdopodobieństwo każdego możliwego związku, dostarczając użytecznych przewidywań, które można zastosować w swoich badaniach.

Aby zmaksymalizować dokładność przewidywań relacji, zespół naukowy MyHeritage opracował algorytm wiekowy, najpierw badając podziały różnic wiekowych między rodzicami i dziećmi oraz rodzeństwem (obliczane oddzielnie dla pełnego i przyrodniego rodzeństwa), w oparciu o szerokie badania z wykorzystaniem empirycznych danych zbiorczych z drzew genealogicznych.

Dalej wyprowadziliśmy rozkłady różnic wieku dla wszystkich innych związków, łącząc te dla rodziców, rodzeństwa i dzieci wzdłuż standardowej ścieżki genealogicznej. Na przykład rozkład różnicy wieku między wujkiem a jego bratankiem (patrz dolny wykres najniżej) jest szacowany przez rozważenie wszystkich potencjalnych przedziałów wiekowych rodzica bratanka, a następnie dodanie różnicy wieku między bratankiem a jego rodzicem (patrz środkowy wykres) i różnicy wieku między rodzicem a wujkiem (patrz górny wykres). Na poniższych wykresach widać, że średnie różnice wieku dla Rodzica, Wujka/Cioci i Kuzyna Rodzica są podobne, ale rozkład jest bardziej rozległy dla Wujka/Cioci, a jeszcze bardziej dla Kuzyna Rodzica ze względu na dodatkowe różnice wieku między rodzeństwem. Bardziej ogólnie, wykorzystanie różnicy wieku pozwala nam wykluczyć niektóre związki i przypisać dokładniejsze prawdopodobieństwo pozostałym możliwym relacjom. Ponieważ wspólne DNA i różnica wieku uzupełniają się wzajemnie, metoda ta zapewnia lepsze wyniki niż te dostarczane przez samo wspólne DNA i jest przydatna nawet wtedy, gdy znany jest tylko wiek jednej osoby.

Empirical age difference distributions

Empiryczne rozkłady różnic wieku dla pełnego rodzeństwa (góra), rodzica (środek) oraz wujka/ciotki i kuzyna rodzica (dół)

Element zmieniający reguły gry dla genealogii genetycznej

Istniejące narzędzia do przewidywania relacji często sugerują zakres możliwych powiązań, które są zbyt szerokie, aby były użyteczne, takie jak „kuzyn w 3., czy 5. linii”, lub wymieniają wiele relacji z tym samym prawdopodobieństwem, pozostawiając użytkownika zdezorientowanym. cM Explainer™ znacznie upraszcza przewidywania, biorąc pod uwagę wiek każdego dopasowania i przypisując unikalne prawdopodobieństwo dopasowania do każdej relacji. MyHeritage dodatkowo zmniejsza domysły poprzez unikanie niejednoznacznych terminów relacji używanych przez inne narzędzia, takich jak „pierwszy kuzyn po usunięciu” (czasami zapisanych w nadmiernie technicznych kodach, takich jak „1C1R”), a zamiast tego zastępuje je jasnymi relacjami, takimi jak „pierwszy kuzyn rodzica” lub „dziecko pierwszego kuzyna”, w zależności od przypadku.

cM Explainer™ zapewnia jasne, jednostronne relacje, które są świadome płci, takie jak „ciocia”, zamiast wzajemnych relacji takich jak „ciocia/wujek/siostrzenica/bratanek”, które zapewniają inne narzędzia.

Na przykład, w dopasowaniu DNA, gdzie jest 1600 cM wspólnego DNA pomiędzy dwoma osobami w wieku 35 i 40 lat, MyHeritage podpowie użytkownikowi po prostu, że dopasowanie jest najprawdopodobniej rodzeństwem przyrodnim, z 90,4% prawdopodobieństwem, podczas gdy inne narzędzia podadzą 100% prawdopodobieństwo dla dopasowania, aby podyktować jeden z następujących możliwych relacji: dziadek, ciocia lub wujek, rodzeństwo przyrodnie, siostrzenica lub bratanek, lub wnuk, pozostawiając użytkownika w niepewności. To sprawia, że cM Explainer™ jest najbardziej użytecznym narzędziem do przewidywania pokrewieństwa dopasowań DNA na rynku, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy jesteś doświadczonym genealogiem genetycznym.

Korzystanie z cM Explainer™ dla dopasowań DNA MyHeritage

Dla użytkowników, którzy posiadają wyniki DNA na MyHeritage: Wybierz przycisk „Prawdopodobieństwa DNA” (ang. „DNA Matches”) z zakładki DNA na głównym pasku nawigacyjnym.

Accessing DNA Matches

Dostęp do dopasowań DNA (kliknij, aby powiększyć)

Strona ta zawiera listę wszystkich Twoich Dopasowań DNA. Każda karta Dopasowania DNA pokazuje jedno lub więcej prawdopodobnych powiązań pomiędzy Tobą a dopasowaniem. Zastępuje to szerszy zakres „Szacowanych powiązań”, który pojawiał się wcześniej.

probable relationships for DNA Matches

Lista dopasowań DNA pokazująca prawdopodobne powiązania (kliknij, aby powiększyć)

Aby uzyskać więcej informacji na temat prawdopodobnej relacji, kliknij w nią (na przykład, relacja zaznaczona zielonym prostokątem na powyższym zrzucie ekranu). Pojawi się okienko wyświetlające wszystkie możliwe relacje oszacowane przez MyHeritage i ich odpowiednie prawdopodobieństwa.

possible relationship pop-up

Możliwe powiązania między Cathy Werner a Laurą Smith (kliknij, aby powiększyć)

Prawdopodobne pokrewieństwo wskazuje, jak dopasowanie jest powiązane z Tobą. Jeśli widnieje tam napis „Ciotka”, oznacza to, że dopasowanie jest Twoją ciotką, a nie, że Ty jesteś ciotką dopasowania.

Więcej informacji o możliwym pokrewieństwie pojawia się na stronie Przeglądu dopasowania DNA (ang. Review DNA Match). W celu przejścia, kliknij przycisk „Przejrzyj Dopasowanie DNA”.

Review DNA Match page listing possible relationships

Przegląd strony dopasowania DNA z listą możliwych związków (kliknij, aby powiększyć)

Na stronie Przeglądu dopasowania DNA (ang. Review DNA Match) dodano nową sekcję o nazwie „Możliwe relacje” (ang. Possible relationships). Pokazuje ona, jak osoba, która jest Twoim dopasowaniem DNA, może być z Tobą spokrewniona, wraz z prawdopodobieństwem dla każdej relacji i prawdopodobnym Wspólnym Przodkiem Dodanym w Ostatnim Czasie (przodkami). Termin ten, często skracany do MRCA, to najbliższy wspólny przodek, dla którego Ty i Twoje dopasowanie DNA jesteście bezpośrednimi potomkami. Może to być pojedynczy przodek lub para, w zależności od tego, jak dopasowana osoba jest z Tobą spokrewniona. W pełnym pokrewieństwie MRCA będzie parą przodków, a w pokrewieństwie połówkowym będzie to pojedynczy przodek. Na przykład, w przypadku pełnego pierwszego kuzyna, Twoimi MRCA są Twój dziadek i babcia. Ale w przypadku rodzeństwa przyrodniego, twoim MRCA jest jedno z twoich rodziców, a nie oboje.

Lista możliwych relacji wyświetla 4 najlepsze relacje, wymienione w kolejności malejącej na podstawie ich prawdopodobieństwa. Kliknij „Pokaż więcej relacji i wykres” (ang. Show more relationships plus diagram), aby zobaczyć inne możliwe relacje o niższym prawdopodobieństwie, jak również wykres, który pokazuje ścieżki do tych możliwych relacji.

Top possible relationships and a link to view all of them

Najlepsze możliwe relacje i link do obejrzenia ich wszystkich (kliknij, aby powiększyć)

Wykres możliwych relacji wyświetla ścieżki relacji z Dopasowaniem DNA, wraz z prawdopodobieństwem dla każdej relacji.

Diagram of possible relationships

Diagram możliwych relacji (kliknij, aby powiększyć)

Użyj rozwijanego menu w prawym górnym rogu, aby wykres pokazał pełne relacje, częściowe relacje lub wszystkie relacje. Ta funkcja jest unikalna dla MyHeritage i pozwala skupić się na określonych typach relacji.

Filtering the diagram by relationship type

Filtrowanie wykresu według typu relacji (kliknij, aby powiększyć)

Powodem, dla którego udostępniliśmy ten selektor jest uproszczenie wykresu. Prawdopodobieństwa zawsze sumują się do 100%, ale jeśli oglądasz tylko pełne relacje lub tylko częściowe relacje, niektóre z możliwych relacji mogą nie być wyświetlane, a wyświetlane prawdopodobieństwa będą sumować się do mniej niż 100%.

W przedstawionym powyżej przykładzie istnieją 4 opcje pełnych relacji, z których najbardziej wiarygodną jest kuzyn w 2 linii z prawdopodobieństwem 85%. Wybranie z rozwijanego menu opcji „Częściowa relacja” pokazuje 3 dodatkowe opcje o znacznie niższym prawdopodobieństwie.

Viewing half relationships

Przeglądanie relacji połowicznych (kliknij, aby powiększyć)

Wybranie z rozwijanej listy „Wszystkie relacje” wyświetla wszystkie 7 możliwych relacji wraz z ich prawdopodobieństwami, jak pokazano poniżej.

Viewing all possible relationships

Wyświetlanie wszystkich możliwych relacji (kliknij, aby powiększyć)

Kolejną unikalną cechą cM Explainer™ jest możliwość pokazania prawdopodobieństwa MRCA. Każde prawdopodobieństwo MRCA to ogólne prawdopodobieństwo, że Ty i dane Dopasowanie DNA macie określonego niedawnego wspólnego przodka (MRCA). Aby wyświetlić prawdopodobieństwa dla MRCA, kliknij pokazane poniżej pole wyboru, oznaczone czerwonym prostokątem. Prawdopodobieństwa MRCA są oznaczone zielonym prostokątem.

Showing MRCA probabilities

Przedstawienie prawdopodobieństwa MRCA (kliknij, aby powiększyć)

W tym przykładzie MRCA jest bardzo prawdopodobne, dla pradziadków – z prawdopodobieństwem 85%. Zauważ, że MRCA jest opisany na podstawie relacji z Tobą, a nie z Twoim Dopasowaniem DNA. Na przykład, Twoi pradziadkowie mogą być bardziej odległymi przodkami dla Twojego Dopasowania DNA, takimi jak prapradziadkowie.

Przykłady pokazane powyżej pochodzą z przypadku, w którym wiek użytkownika i jego Dopasowania DNA jest znany. Podczas gdy cM Explainer™ zapewnia swoje najdokładniejsze przewidywania związków, gdy wiek obu osób jest znany, może również przewidywać związki z prawdopodobieństwem w przypadkach, gdy znany jest tylko wiek jednej osoby lub żaden wiek nie jest znany (mało prawdopodobne, ponieważ zawsze znasz swój własny wiek lub wiek osoby, której zestawem DNA zarządzasz). Niektórzy użytkownicy mogą zdecydować się nie podawać swojego wieku na swoim koncie, a inni mogą oznaczyć swój wiek jako prywatny, więc wiek Dopasowania DNA nie zawsze jest znany.

Poniżej listy możliwych związków znajduje się wyjaśnienie, jak obliczono przewidywania. Jeśli znany jest tylko jeden wiek, będzie o tym mowa, jak w poniższym przykładzie.

Relationship predictions for a single age

Prognozy relacji, gdy znany jest tylko jeden wiek (kliknij, aby powiększyć)

Korzystanie z niezależnego narzędzia cM Explainer™

Oprócz przeglądania przewidywań cM Explainer™ dla zestawów DNA, które są na MyHeritage, dodaliśmy samodzielne narzędzie, więc osoby z wynikami DNA z innych usług mogą również korzystać z cM Explainer™. Samodzielne narzędzie jest bezpłatne i można z niego korzystać nawet bez konieczności logowania się do MyHeritage.

Aby zacząć, przejdź do myheritage.pl/cm. Można również uzyskać dostęp do narzędzia, wybierając „Narzędzia DNA” z menu DNA na głównym pasku nawigacyjnym lub klikając zakładkę „Narzędzia DNA” z dowolnej strony swoich wyników DNA.

DNA Tools tab

Zakładka Narzędzia DNA (kliknij, aby powiększyć)

Wyświetlana zostanie nowa karta dla narzędzia cM Explainer™. Kliknij przycisk ” Zbadaj” na tej karcie, aby uzyskać dostęp do narzędzia.

DNA Tools page

Dostęp do cM Explainer™ ze strony Narzędzia DNA (kliknij, aby powiększyć)

Standalone cM Explainer™


Niezależny cM Explainer™ (kliknij, aby powiększyć)

Wprowadź liczbę wspólnego DNA pomiędzy dwoma dopasowaniami i ich wiek, jeśli jest znany. Jeśli nie znasz jednego z wieku lub nie znasz obu, nic nie szkodzi. cM Explainer™ nadal może obliczyć prawdopodobieństwo związku. Jednak przewidywanie związków będzie lepsze, gdy podasz wiek, więc jeśli masz kontakt z Dopasowaniem DNA, którego wiek nie jest znany, po prostu poproś tę osobę o jej wiek i wyjaśnij, dlaczego go potrzebujesz. Możesz wtedy użyć go w samodzielnym cM Explainer™.

cM Explainer results

Wyświetlanie możliwych relacji w niezależnym narzędziu cM Explainer™ (kliknij, aby powiększyć)

Interfejs użytkownika narzędzia cM Explainer™ jest niemal identyczny jak ten przedstawiony wcześniej.

W poniższym przykładzie z 500 cM, tylko wiek jednej osoby jest znany, a narzędzie nadal dostarcza wyniki o wysokim prawdopodobieństwie: to dopasowanie jest pierwszym kuzynem rodzica, z prawdopodobieństwem 73,1%.

Results when only one age is known

Wyniki, gdy znany jest tylko jeden wiek (kliknij, aby powiększyć)

Jest bezpłatne!

cM Explainer™ jest bezpłatną funkcją i jest dostępny dla każdego z wynikami DNA na MyHeritage. Jest również dostępny jako darmowe niezależne narzędzie dla klientów spoza MyHeritage na myheritage.pl/cm;.

Endogamia i załamania rodowodu

W niektórych sytuacjach związek z dopasowaniem DNA Match może być bardziej skomplikowany. Kiedy występuje endogamia lub „kolaps rodowy”, dwie osoby mogą mieć wspólne DNA od wielu wspólnych przodków, a zatem będą miały większą ilość wspólnego DNA (wyższą wartość cM) niż oczekiwana dla tego samego związku. Aby uniknąć wzrostu złożoności i zamieszania, cM Explainer™ zakłada, że endogamia lub kolaps rodowy nie występują. Bardziej doświadczeni genealodzy genetyczni muszą wziąć to pod uwagę podczas przeglądania przewidywań relacji dostarczonych przez cM Explainer™.

Podsumowanie

W MyHeritage jesteśmy zaangażowani w rozwój nowych funkcji i narzędzi, by pomóc w udoskonaleniu badań historii rodziny, a w domenie testów DNA, by pomóc lepiej zrozumieć swoje Dopasowania DNA. cM Explainer™ jest potężnym dodatkiem do naszego zestawu produktów, który realizuje tę misję, eliminując wiele zgadywanek, które były wcześniej konieczne do analizy możliwych relacji z Twoimi Dopasowaniami DNA.

To sprawia, że cM Explainer™ staje się narzędziem zmieniającym reguły gry w genealogii genetycznej.

Przejrzyj swoje Dopasowania DNA już teraz lub wypróbuj narzędzia cM Explainer™ aby dokonać nowych odkryć na temat swoich dopasowań. Życzymy wspaniałych odkryć!