Rodzina: konformista czy nie?

Rodzina: konformista czy nie?

W niektórych rodzinach znajdziemy wielu buntowników, którzy celowo zachowują się w nietypowy lub wyjątkowy sposób, jak i przeciwnie, wielu konformistów, którzy zachowują się w dokładnie taki sposób, jaki rodzina uważa za dobry.

Wielu genealogów poszukuje tychże buntowników wśród swoich przodków. Mogą to być na przykład krewni posiadający duszę podróżnika, którzy jako jedyni w rodzinie zdecydowali się na podróże do innych krajów, czy na inne kontynenty; mogą to być artyści, muzycy, działacze polityczni, których zainteresowania różniły się bardzo od zainteresowań rodziców czy rodzeństwa.

Czy presja społeczna odgrywa w tych zachowaniach jakąś rolę? Czy jest to zachowanie naturalne czy kwestia wychowania? Czy jakiś film podoba nam się, bo podoba się również naszym przyjaciołom czy rodzinie, co oznacza, że chcemy być częścią grupy? Czy też chcemy być różni i zachowywać się w odmienny sposób niż inni?

Z badań socjologicznych przeprowadzonych na Uniwersytecie Baylor (Texas) wynika, że zachowania konformistyczne prowadzą do pozytywnych uczuć, przywiązania do kogoś, solidarności – są to główne motywy, które wywołują takie zachowania. Badania wskazują również, że zachowania te odnoszą się do chęci przyczynienia się do bycia częścią czegoś dobrego.

Czy w Twojej rodzinie lub wśród Twoich przodków są nonkonformiści? Kim były osoby o duszy podróżnika? Czy wśród Twoich przodków jest jakiś sławny nonkonformista? Co odróżnia ich od innych przodków?

Podziel się z nami w komentarzach poniżej.