Nowość: Zarządzanie wieloma zestawami rodziców w Drzewie genealogicznym online

Nowość: Zarządzanie wieloma zestawami rodziców w Drzewie genealogicznym online

Rodziny przybierają wszystkie kształty i rozmiary. Użytkownicy MyHeritage mogą teraz sprecyzować do trzech zestawów rodziców dla każdej osoby w drzewie genealogicznym online: biologicznych, adopcyjnych i zastępczych. Na przykład, jeśli osoba została adoptowana, a jej biologiczni rodzice są znani, obie relacje mogą być teraz uwzględnione w drzewie genealogicznym w kilku prostych krokach.

Instrukcje

Aby dodać kolejny zestaw rodziców dla indywidualnej osoby w drzewie genealogicznym online na stronie MyHeritage, odwiedź drzewo genealogiczne klikając na zakładkę „Drzewo genealogiczne” (ang. Family tree) na pasku nawigacyjnym.

Opening the family tree

W drzewie genealogicznym kliknij na profil osoby, aby otworzyć panel po lewej stronie. Następnie kliknij na ikonę trzech kropek „Więcej” (ang. More) i wybierz z menu „Zarządzaj rodzicami” (ang. Manage parents).

Otwarcie okna „Zarządzaj rodzicami” (ang. Manage parents) z menu „Więcej” (ang. More) (kliknij, aby powiększyć)

Otwarcie okna „Zarządzaj rodzicami” (ang. Manage parents) z menu „Więcej” (ang. More) (kliknij, aby powiększyć)

Okno „Zarządzaj rodzicami” (ang. Manage parents) pozwala na dodawanie lub zarządzanie do trzech zestawów rodziców: biologicznych, adopcyjnych i zastępczych. Osoba może mieć tylko jeden zestaw rodziców każdego typu w drzewie genealogicznym. Jeśli w drzewie genealogicznym nie ma żadnych rodziców, okno „Zarządzaj rodzicami” (ang. Manage parents) pozwoli na dodanie trzech zestawów rodziców.

Dodawanie rodziców, gdy żaden nie jest wymieniony w drzewie genealogicznym (kliknij, aby powiększyć)

Dodawanie rodziców, gdy żaden nie jest wymieniony w drzewie genealogicznym (kliknij, aby powiększyć)

Jeśli dana osoba ma biologicznych rodziców już wymienionych w drzewie genealogicznym, ich nazwiska pojawią się w tym oknie.

„Zarządzaj rodzicami” (ang. Manage Parents) domyślnie wyświetla rodziców biologicznych

„Zarządzaj rodzicami” (ang. Manage Parents) domyślnie wyświetla rodziców biologicznych

Z tego okna można również zmienić typ relacji rodzicielskiej, co wyjaśniamy poniżej.

Dodanie kolejnego zestawu rodziców

Aby dodać kolejny zestaw rodziców, kliknij jeden z przycisków w sekcji „Dodaj więcej rodziców” (ang. Add more parents) w wyskakującym okienku.

Dodawanie dodatkowych rodziców do drzewa genealogicznego

Dodawanie dodatkowych rodziców do drzewa genealogicznego

Pojawi się nowy wiersz z kartami do dodania nowego zestawu rodziców. W poniższym przykładzie demonstrujemy, jak dodać rodziców adopcyjnych. Te same kroki można wykonać, aby dodać rodziców zastępczych.

Dodawanie rodziców adopcyjnych do drzewa genealogicznego

Dodawanie rodziców adopcyjnych do drzewa genealogicznego

Jeśli jest tylko jeden rodzic adopcyjny, lub tylko imię jednego z rodziców jest znane, można dodać jednego rodzica i pozostawić drugą kartę pustą. Kliknij na każdą kartę, aby wprowadzić nazwiska ojca i matki, a następnie kliknij „Gotowe” (ang. Done).

Rodzice adopcyjni są wymienieni poniżej rodziców biologicznych

Rodzice adopcyjni są wymienieni poniżej rodziców biologicznych

Kiedy drugi zestaw rodziców zostanie dodany, zobaczysz wskazanie +1 na drzewie genealogicznym. Po najechaniu na ikonę +1 pojawi się tooltip wyjaśniający, że w drzewie są dodatkowi rodzice. Jeśli pojawią się dwa dodatkowe zestawy rodziców, zobaczysz wskazanie +2. Kliknięcie na to wskazanie otworzy ponownie okno „Zarządzaj rodzicami” (ang. Manage parents).

Wskazanie wielu rodziców w drzewie genealogicznym

Wskazanie wielu rodziców w drzewie genealogicznym

Kiedy osoba ma więcej niż jeden zestaw rodziców, tylko jeden zestaw może być wyświetlany w drzewie genealogicznym w danym czasie. Aby wyświetlić rodziców adopcyjnych w drzewie genealogicznym, kliknij na link „Pokaż w drzewie” (ang. Show in tree) na górze karty.

Kliknij „Pokaż w drzewie” (ang. Show in tree), aby zobaczyć nowy zestaw rodziców (kliknij, aby powiększyć)

Kliknij „Pokaż w drzewie” (ang. Show in tree), aby zobaczyć nowy zestaw rodziców (kliknij, aby powiększyć)

Podczas gdy „Pokaż w drzewie” (ang. Show in tree) umożliwia wizualizację rodziców adopcyjnych i/lub zastępczych w drzewie genealogicznym, nie zmienia to domyślnego wyświetlania drzewa. Rodzice biologiczni, jeśli są znani, są wyświetlani domyślnie; w przeciwnym razie, rodzice adopcyjni, a na końcu rodzice zastępczy. Aby zmienić domyślne wyświetlanie, aby pokazać rodziców adopcyjnych, kliknij na ikonę koła zębatego, aby otworzyć panel Ustawienia.

Dostęp do panelu ustawień

Dostęp do panelu ustawień

W sekcji „Inne opcje” (ang. Other options) kliknij pole wyboru z napisem „Wyświetl domyślnie rodziców adopcyjnych” (ang. „Display adoptive parents by default”).

Zmiana domyślnego wyświetlania rodziców adopcyjnych (kliknij, aby powiększyć)

Zmiana domyślnego wyświetlania rodziców adopcyjnych (kliknij, aby powiększyć)

Domyślne wyświetlanie drzewa będzie teraz pokazywać rodziców adopcyjnych.

Zmiana rodzaju rodziców

Powiedzmy, że ktoś ma zestaw biologicznych rodziców pojawiających się w drzewie genealogicznym, ale w rzeczywistości są to rodzice adopcyjni, a nie biologiczni. Używając rozwijanego menu nad imionami rodziców, możesz zmienić typ relacji rodzicielskiej:

Zmiana relacji rodzicielskich

Zmiana relacji rodzicielskich

Wybierz właściwą relację rodzicielską, a następnie kliknij „Gotowe” (ang. Done). Jak wspomniano wcześniej, w drzewie można mieć co najwyżej tylko jeden zestaw każdego typu rodzica.

Drzewo genealogiczne pokazuje teraz Charles i Diana jako rodziców adopcyjnych Laury, na co wskazuje przerywana linia łącząca rodziców z dzieckiem.

Rodzice adopcyjni są zaznaczeni linią przerywaną

Rodzice adopcyjni są zaznaczeni linią przerywaną

Jeśli w drzewie genealogicznym są wymienieni rodzice zastępczy, oni również pojawią się z linią przerywaną.

Jeśli osoba ma przypisanych kilka zestawów rodziców i zmienisz typ relacji rodzicielskiej na inną, która już istnieje w drzewie, typ relacji dla pozostałych zestawów rodziców zostanie automatycznie przypisany ponownie. Na przykład, jeśli Charles i Diana są rodzicami adopcyjnymi Laury, ale zmienisz ich na rodziców biologicznych, to Brian i Debra zostaną automatycznie przypisani jako rodzice adopcyjni.

Połączenie z istniejącą osobą w drzewie

Czasami rodzic adopcyjny lub zastępczy już istnieje w drzewie genealogicznym. Na przykład, jeśli matka Jonathana zmarła, gdy był młody, a jego ojciec ponownie się ożenił, jego macocha pojawi się połączona z jego ojcem w drzewie genealogicznym. Jeśli macocha adoptowała Jonathana, zamiast dodawać ją jako duplikat w drzewie genealogicznym, może być wymieniona jako matka adopcyjna. Aby to zrobić, otwórz lewy panel i kliknij na ikonę trzech kropek. Następnie wybierz „Połącz z istniejącą osobą” (ang. Connect to an existing person).

Połączenie z istniejącą osobą w drzewie genealogicznym

Połączenie z istniejącą osobą w drzewie genealogicznym

Gdy wybierzesz opcję „Połącz z rodzicem” (ang. Connect to a parent), zobaczysz automatyczne powiadomienie, jeśli w drzewie znajduje się już istniejący zestaw rodziców.

Zgłoszenie, że w drzewie genealogicznym istnieją już rodzice biologiczni

Zgłoszenie, że w drzewie genealogicznym istnieją już rodzice biologiczni

Aby dodać rodzica adopcyjnego Jonathana, wystarczy zacząć wpisywać imię rodzica i wybrać go z rozwijanej listy. Następnie kliknij OK.

Zarządzanie rodzicami w Family Tree Builder

Dla tych z Was, którzy używają naszego oprogramowania Family Tree Builder (FTB), zarządzanie wieloma zestawami rodziców jest możliwe od dłuższego czasu. Wciąż pracujemy nad dopracowaniem synchronizacji pomiędzy Family Tree Builder a platformą online, więc jeśli Twoje drzewo jest obecnie zsynchronizowane z FTB i chcesz dodać kolejny zestaw rodziców, nie będziesz mógł tego zrobić jeszcze na stronie online. Mamy nadzieję dodać tę możliwość wkrótce.

Wnioski

W MyHeritage naszym celem jest uczynienie badań historii rodziny łatwymi i dostępnymi, co oznacza, że stale szukamy sposobów na poprawę interfejsu drzewa genealogicznego i uczynienie go bardziej intuicyjnym. Mamy nadzieję, że ta nowa funkcja będzie przydatna, gdy będziesz powiększać swoje drzewo genealogiczne.

Komentarze

Adres e-mail jest prywatny i nie będzie wyświetlany.

  • A

    Alina

    17 stycznia, 2023

    Kiedy ta funkcja bedzie dostepna dla witryn online?