Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dzisiaj obchodzimy 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja! Sejm Czteroletni 3 maja 1791 r. przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Konstytucja 3 Maja 1791 roku (obraz Jana Matejki, 1891), fot. Wikipedia

Konstytucja 3 Maja 1791 roku (obraz Jana Matejki, 1891), fot. Wikipedia

Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja, rysunek Jana Piotra Norblina fot. Wikipedia

Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja, rysunek Jana Piotra Norblina fot. Wikipedia

Historia obchodzenia tego święta:

Jak donosi Wikipedia w czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja 1792 wokół Warszawy skoncentrowano wiele jednostek wojskowych, których zabrakło w krytycznym momencie rosyjskiego ataku w 1792. Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919.

Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez ówczesną milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy.

Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990, która weszła w życie 28 kwietnia 1990. Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 odbywały się w obecności prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

Tak więc Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione w 1919 roku, a ponownie przywrócone w 1990 roku w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 maja jest dla Polaków bardzo istotna, ponieważ wprowadziła istotne zmiany w organizacji najwyższych władz Rzeczypospolitej.

Dlaczego Konstytucja 3 Maja zajmuje ważne miejsce w świadomości każdego z nas? Jakie są wasze opinie na ten temat?