Tags:Polska

SuperSearch: Nowe kolekcje z Polski!

SuperSearch: Nowe kolekcje z Polski!

SuperSearch zawiera miliardy światowych rekordów historycznych i profili drzew z różnych zbiorów danych. Rekordy pochodzą z różnych krajów i różnych regionów w tych krajach. SuperSearch znajduje się pod adresem...

Genealogia: Czy wszyscy jesteśmy chłopami?

Genealogia: Czy wszyscy jesteśmy chłopami?

Jakie znaczenie ma nasz rodowód dla kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego? Polacy, naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, poza granicami Polski tworzący Polonię. Liczbę...

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dzisiaj obchodzimy 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja! Sejm Czteroletni 3 maja 1791 r. przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była to druga na...