Akta miasta Nowy Jork: Niezbędne źródło do badania amerykańskiego dziedzictwa

Akta miasta Nowy Jork: Niezbędne źródło do badania amerykańskiego dziedzictwa

Nowy Jork, który często jest określany jako historyczna brama do Ameryki, zajmuje wyjątkowe i kluczowe miejsce w historii Stanów Zjednoczonych. Jako jedno z głównych miejsc migracji w XIX i XX wieku, stał się ośrodkiem różnych kultur i centralnym węzłem ruchu, mającym daleko idący wpływ na demograficzny i historyczny obraz całego kraju. Nawet jeśli Twoja rodzina osiedliła się w dalszej odległości od Nowego Jorku, istnieje duża szansa, że przynajmniej niektórzy z Twoich krewnych w jakiś sposób byli powiązani z tym miastem lub tam mieszkali. To właśnie dlatego zbiory aktów stanu cywilnego z Nowego Jorku na MyHeritage są ważnym źródłem wiedzy dla każdego, kto pragnie zbadać swoje korzenie amerykańskie. Te dokumenty, które obejmują akty urodzenia, małżeństwa i zgonu z pięciu dzielnic Nowego Jorku, wskazują na życie tych, którzy osiedlili się i rozwijali w Wielkim Jabłku, i dostarczają kluczowych informacji dla ich potomków w całej Ameryce Północnej.

Przeszukaj akta urodzenia w Nowym Jorku

Przeszukaj akta małżeństwa w Nowym Jorku

Przeszukaj akta zgonów w Nowym Jorku

W tym artykule przyjrzymy się każdemu z tych trzech kluczowych zbiorów historycznych dokumentów, zrozumiemy ich historię oraz zakres, jaki oferują, a także przestudiujemy przykłady z każdego z nich, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać znalezione w nich dokumenty.

Jurysdykcje Nowego Jorku

Najpierw postarajmy się zrozumieć geografię i jurysdykcję Nowego Jorku. Miasto składa się z pięciu dzielnic, z których każda jest reprezentowana przez jednostkę administracyjną:

  • Manhattan (hrabstwo New York)
  • Brooklyn (hrabstwo Kings)
  • Queens (hrabstwo Queens)
  • The Bronx (hrabstwo Bronx)
  • Staten Island (hrabstwo Richmond)

Pięć dzielnic powstało w 1898 roku wraz z utworzeniem tego, co dziś znamy jako Nowy Jork. W tymże roku hrabstwo New York, które wówczas obejmowało część Bronx, hrabstwo Kings (Brooklyn), hrabstwo Richmond (Staten Island) i część hrabstwa Queens, zostały skonsolidowane w ramach jednego rządu miejskiego na podstawie nowej karty miejskiej.

Hrabstwa Nowego Jorku

Hrabstwa Nowego Jorku

Kiedy mówimy o Nowym Jorku, zazwyczaj uwzględniamy obszary w szerszym regionie, w tym hrabstwa na Long Island, Westchester, a nawet w New Jersey. Jednak na potrzeby tego artykułu skupimy się na 5 dzielnicach Nowego Jorku.

Akta stanu cywilnego z Nowego Jorku na MyHeritage

MyHeritage oferuje 3 kluczowe zbiory aktów stanu cywilnego z Nowego Jorku:

Nowy Jork, Akta Urodzenia, 1866-1909 

Nowy Jork, Małżeństwa, 1866-1949

Nowy Jork,  Zgony, 1866-1948 

Możesz przeszukiwać konkretny zbiór z powyższych linków lub przeprowadzić ogólne badania na myheritage.pl/research. Wszelkie rekordy związane z osobą, której szukasz, pojawią się w wynikach wyszukiwania. Możesz zawęzić wyniki, dodając więcej informacji w polach wyszukiwania lub klikając na konkretną kategorię rekordów w pasku bocznym po lewej stronie.

Te zbiory aktów stanu cywilnego z Nowego Jorku zawierają łącznie 37,4 miliona rekordów, nie tylko osób głównych wymienionych w dokumentach (na przykład pana młodego i panny młodej w akcie małżeństwa), ale także osób wtórnych – na przykład rodziców pana młodego i panny młodej – które zostały zindeksowane i udostępnione do wyszukiwania. Znacznie rozszerza to liczbę rekordów, jakie możesz znaleźć dla danego przodka. Dodatkowo MyHeritage udostępnia zeskanowane obrazy dokumentów wraz z zindeksowanymi informacjami, co pozwala na głębsze zanurzenie się w dokumenty i szybkie odkrycie bardziej fascynujących informacji na ich temat. Zawsze warto przyjrzeć się powiązanemu obrazowi, ponieważ mogą tam pojawić się dodatkowe informacje i osoby: na przykład szczegóły dotyczące świadków małżeństwa.

Rekordy obejmują różne okresy czasu w zależności od zbioru i lokalizacji dokumentów. Na przykład w Bronksie akta urodzeń sięgają 1895 roku, natomiast w hrabstwie Kings (Brooklyn) sięgają 1855 roku. Ze względu na 115-letnią zasadę prywatności, kolekcja zawiera dokumenty do 1909 roku. Ważne jest, aby zauważyć, że Nowy Jork był stosunkowo zaawansowany w prowadzeniu akt stanu cywilnego; wiele stanów nie zaczęło prowadzić oficjalnych akt stanu cywilnego aż do początku XX wieku.

Akta małżeństw obejmują kilka różnych typów dokumentów. Kolekcja zawiera świadectwa małżeństwa z lat 1866-1937 i licencje małżeńskie z lat 1938-1949. Wynika to z faktu, że Departament Zdrowia Miasta Nowy Jork wydawał świadectwa małżeństwa do 1937 roku, a od 1908 roku, zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, pary planujące zawarcie małżeństwa uzyskiwały licencję od urzędnika miejskiego. Licencja małżeńska urzędnika miejskiego zazwyczaj zawierała oświadczenie wypełnione przez parę i licencję wydaną przez urzędnika, a następnie świadectwo wypełnione przez osobę przeprowadzającą ceremonię. MyHeritage łączy te dokumenty w jeden zestaw, jeśli są one powiązane: jeśli istnieje zarówno świadectwo, jak i licencja, zobaczysz oba w tym samym rekordzie.

Przyjrzyjmy się teraz kilku przykładom dokumentów z każdego z tych zbiorów.

Przykładowy akt urodzenia z Nowego Jorku

Oto przykład aktu urodzenia z Nowego Jorku dla Edwarda Braithwaite’a. Urodził się w 1908 roku na Manhattanie.

Akt urodzenia Edwarda Braithwaite'a, urodzonego na Manhattanie w 1908 r.

Akt urodzenia Edwarda Braithwaite’a, urodzonego na Manhattanie w 1908 r.

Indeks zawiera informacje o jego imieniu, płci, dacie i miejscu urodzenia oraz imionach, miejscach urodzenia i wieku każdego z jego rodziców. Można zauważyć, że dokument zawiera nazwisko panieńskie matki, co stanowi niezwykle cenną informację genealogiczną. Jeśli przyjrzymy się cyfrowemu obrazowi, możemy znaleźć dodatkowe kluczowe szczegóły. Dokument zawiera miejsce urodzenia — nie tylko dzielnicę, ale dokładny adres — oraz miejsca zamieszkania obojga rodziców, a także ich wiek i miejsca urodzenia. W tym przypadku widzimy, że ojciec urodził się w Anglii, a matka we Francji. W niektórych aktach urodzenia miejsce urodzenia rodziców może być bardziej szczegółowe, na przykład nazwa hrabstwa w Irlandii.

Zeskanowany obraz wspomina również o zawodzie ojca, w tym przypadku prawdopodobnie szofer, a także o rasie lub kolorze dziecka. Możemy również zobaczyć, ile dzieci matka miała wcześniej i ile z nich obecnie żyje, co może pomóc nam zrozumieć, czy były dodatkowe dzieci, które zmarły, o których mogliśmy nie wiedzieć.

Te dokumenty ewoluują z czasem i istnieją pewne różnice w formularzach, które można znaleźć w tej kolekcji, oraz w informacjach, jakie przekazują.

Przykładowy akt małżeństwa z Nowego Jorku

Przyjrzyjmy się aktowi małżeństwa George’a Eugene’a Andersona i Mary Emmy McKay. W tym przypadku mamy połączone licencję małżeńską i świadectwo małżeństwa w jednym dokumencie, który zawiera mnóstwo niezwykłych informacji. Menu rozwijane z numerami stron nad skanem, wyróżnione poniżej na czerwono, wskazuje, że w tym akcie znajduje się wiele stron. Można nawigować między nimi, klikając strzałki lub wybierając numer strony. Możesz również kliknąć przycisk wyróżniony na zielono, aby przejść do trybu pełnoekranowego, co ułatwi przeglądanie oraz umożliwi pobranie lub wydrukowanie dokumentu.

Akt małżeństwa George Eugene Ottosen i Mary Emma Mackey na MyHeritage

Akt małżeństwa George Eugene Ottosen i Mary Emma Mackey na MyHeritage

Pierwsza strona to oświadczenie o licencji na zawarcie małżeństwa. Tutaj widzimy, że pan młody, George, ma 49 lat w momencie ślubu, podczas gdy panna młoda, Mary, ma zaledwie 23 lata.

Pierwsza strona rekordu

Pierwsza strona rekordu

Widzimy również ich imiona i wiek. Zauważ, że wiek pana młodego został pierwotnie zapisany jako 50 lat, a następnie skreślony i poprawiony na 49 lat. Dowiadujemy się, że George urodził się w Norwegii, oraz poznajemy pełne imiona jego rodziców, w tym nazwisko panieńskie matki, a także ich miejsca urodzenia — w tym przypadku również Norwegia. Miejsce urodzenia panny młodej jest podane bardziej szczegółowo: pochodzi z Port Washington na Long Island w stanie Nowy Jork. Jej ojciec również pochodził z Port Washington, ale matka była z Filadelfii. Dokument zawiera nawet podpisy panny młodej i pana młodego. Jakie to niesamowite, zobaczyć prawdziwy podpis członka rodziny sprzed wielu, wielu lat!

Strona 2 jest pusta. Zawiera ona certyfikat zgody, który jest istotny tylko wtedy, gdy para jest niepełnoletnia i małżeństwo wymaga pisemnej zgody rodziców. Rzadko widziałem, aby te formularze były wypełnione, ale wyobrażam sobie, że takie przypadki istnieją.

Strona 2 aktu małżeństwa NYC: pusty formularz zgody rodziców

Strona 2 aktu małżeństwa NYC: pusty formularz zgody rodziców

Na stronie 3 znajduje się podsumowanie wszystkich informacji podanych do tej pory; formularz zawiera również miejsca zamieszkania panny młodej i pana młodego.

Strona 3 aktu małżeństwa: streszczenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa

Strona 3 aktu małżeństwa: streszczenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa

Uważam za interesujące, że panna młoda i pan młody podali to samo miejsce zamieszkania. Możliwe, że mieszkali razem przed ślubem, ale może to po prostu wskazywać, gdzie zamierzają razem mieszkać po ślubie.

Ostatnia strona zawiera świadectwo małżeństwa, które zostało wypełnione przez ministra ewangelii podczas ceremonii ślubnej w styczniu 1947 roku.

Strona 4 aktu małżeństwa: akt małżeństwa wydany w dniu ślubu

Strona 4 aktu małżeństwa: akt małżeństwa wydany w dniu ślubu

Tutaj uzyskujemy szczegóły dotyczące osoby, która przeprowadziła ceremonię, w tym przypadku był to Reverend Ludwig W. Jansen, Minister Ewangelii, który mieszkał w Brooklynie i przeprowadził tę ceremonię w hrabstwie Kings. Widzimy również imiona dwóch świadków: Mary Zachariassen i Kåre Zachariassen, a także ich podpisy i adresy — w tym przypadku ten sam adres. Być może byli to członkowie rodziny lub znajomi, których para wybrała na świadków.

Dokument zawiera także nazwę kościoła, w którym odbyła się ceremonia: Bethelship Norwegian Methodist Church w hrabstwie Kings (Brooklyn). I, oczywiście, datę ślubu.

Przykładowy akt zgonu z Nowego Jorku

Teraz przyjrzyjmy się aktowi zgonu. Ten dotyczy kobiety o imieniu Alice Mary Balchin, która urodziła się w Nowej Szkocji, Kanada, i zmarła w Nowym Jorku jako wdowa w 1948 roku. Indeks zawiera imiona i miejsca urodzenia jej rodziców, a także nazwisko jej małżonka, co oznacza, że można znaleźć ten rekord, szukając ich imion, jak również jej imienia.

Strona 1 aktu zgonu Alice Mary Balchen w Nowym Jorku

Strona 1 aktu zgonu Alice Mary Balchen w Nowym Jorku

Ten rekord zawiera dwa obrazy. Pierwszy zawiera szczegóły dotyczące zgonu, w tym godzinę, datę i miejsce, a także szczegóły dotyczące zmarłego: jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, jak długo mieszkał pod tym adresem, stan cywilny, datę urodzenia, zawód, obywatelstwo i czy był weteranem wojennym, a także imię i nazwisko małżonka oraz imiona i miejsca urodzenia rodziców. Na dole widnieje podpis informatora i jego pokrewieństwo ze zmarłym – w tym przypadku córka Alice – a także jego adres, a następnie miejsce i data pochówku oraz szczegóły dotyczące przedsiębiorcy pogrzebowego.

Druga strona zawiera zaświadczenie pracownika zakładu pogrzebowego. W tym przypadku jedyną nową informacją jest nazwisko kierownika zakładu pogrzebowego.

Strona 2 aktu zgonu Alice Mary Balchen w Nowym Jorku

Strona 2 aktu zgonu Alice Mary Balchen w Nowym Jorku

Kolekcje aktów urodzenia z Nowego Jorku na MyHeritage są niezbędnym źródłem wiedzy dla każdego, kto bada swoje amerykańskie pochodzenie. Z ponad 37,4 milionami dostępnych rekordów, obejmujących okres od połowy XIX do połowy XX wieku, kolekcje te mogą dostarczyć wielu szczegółowych i kluczowych informacji, w tym szczegółowe pochodzenie rodziny i oryginalne zeskanowane dokumenty, które mogą pomóc ci zrozumieć więcej o swoich przodkach i doprowadzić do dalszych odkryć.

Niezależnie od tego, czy masz wielu przodków z głębokimi korzeniami w Nowym Jorku, czy tylko kilku, którzy mieszkali tam przez krótki czas, odkrywanie tych rekordów na MyHeritage może doprowadzić do fascynujących odkryć.

Przeszukaj Nowy Jork, Nowy Jork, urodzenia, 1866-1909 na MyHeritage

Przeszukaj Nowy Jork, Nowy Jork, małżeństwa, 1866-1949 na MyHeritage

Przeszukaj Nowy Jork, Nowy Jork, zgony, 1866-1948 na MyHeritage

Ten artykuł został zaadaptowany z części webinaru prowadzonego przez Mike’a Mansfielda na platformie Legacy Family Tree Webinars 12 kwietnia 2024 roku. Obejrzyj pełen webinar za darmo: „Szukasz swojej rodziny w Nowym Jorku? Zasoby i techniki na MyHeritage i nie tylko” (w języku angielskim).