Badanie niemieckich przodków na MyHeritage

Badanie niemieckich przodków na MyHeritage

Poszukiwanie informacji o swoich niemieckich przodkach może stanowić wyzwanie: w przeciwieństwie do innych miejsc w Europie, wiele niemieckich dokumentów jest nadal przechowywanych lokalnie. Z tego powodu kluczem do odkrycia szczegółów dotyczących Twoich niemieckich korzeni jest nazwa miejscowości, z której pochodzili Twoi przodkowie.

W tym artykule omówimy niektóre strategie, aby dowiedzieć się, skąd w Niemczech pochodzili Twoi przodkowie, a następnie zbadamy niektóre z unikalnych i bardzo wartościowych zasobów dostępnych do badania niemieckich przodków na MyHeritage.

Odnalezienie rodzinnego miasta przodka

Pierwszą rzeczą, jaką należy sobie uświadomić, „wyruszając” na poszukiwanie rodzinnego miasta swoich przodków, jest to, że wielu z naszych „niemieckich” przodków nigdy nie mieszkało w miejscu, które obecnie nazywamy Niemcami. Mogli oni mieszkać w Austrii lub niemieckojęzycznej enklawie we wschodniej Europie. Mogli też pochodzić z obszarów Cesarstwa Niemieckiego, które później stały się częścią sąsiednich krajów, takich jak Francja czy Polska. Dlatego kiedy mówię o niemieckich korzeniach, wolę mówić o „narodach niemieckojęzycznych”.

Mapa Cesarstwa Niemieckiego w latach 1871-1918. Obszary zaznaczone kolorem czarnym znajdowały się pod bezpośrednim panowaniem pruskim, natomiast obszary zaznaczone kolorem szarym były niezależne.

Mapa Cesarstwa Niemieckiego w latach 1871-1918. Obszary zaznaczone kolorem czarnym znajdowały się pod bezpośrednim panowaniem pruskim, natomiast obszary zaznaczone kolorem szarym były niezależne.

Cesarstwo Niemieckie zmieniało się na przestrzeni wieków. Podczas drugiej fali imigracji niemieckiej do Stanów Zjednoczonych, na przełomie XIX i XX wieku, imperium rządzone było przez Prusy w systemie federalnym: inne państwa i królestwa w imperium, takie jak Bawaria i Saksonia, podlegały Prusom, ale były technicznie niezależne. Jeśli więc wiesz tylko tyle, że Twój przodek pochodził z „Prus”, nie wiesz zbyt wiele! Musisz zawęzić swoją wiedzę przynajmniej do poziomu prowincji (provenzin).

Poszukiwanie przodków niemieckich imigrantów

Jak więc dowiedzieć się, skąd pochodził Twój niemiecki przodek? Należy poszukać każdego dokumentu, który może zawierać wzmiankę o przodku imigranta. Mogą to być akta kościelne, akta naturalizacji lub inne rodzaje oficjalnych dokumentów, które dokumentują wydarzenia z życia imigranta lub jego dzieci.

Ważne jest, aby pamiętać, że niemieckie nazwiska osób i miejsc mogą być zapisane inaczej lub w inny sposób zniekształcone w aktach: spójna pisownia w dokumentacji jest nowoczesnym pojęciem, a osoba mówiąca np. po angielsku, otrzymująca informacje od osoby niemieckojęzycznej, mogła nie zinterpretować tego, co usłyszała poprawnie. Tak więc będziesz musiał być elastyczny w swoich poszukiwaniach. Wyszukiwarka MyHeritage identyfikuje zmiany w pisowni, co zwiększa prawdopodobieństwo, że znajdziesz odpowiednie historyczne rekordy podczas wyszukiwania.

Inną ważną wskazówką jest próba znalezienia wszystkiego, co może wyróżniać daną osobę, np. unikalne zawody lub nietypowe imiona innych członków rodziny, ponieważ, jak szybko się przekonasz, jest wielu Hansów i Johannów!

Co zrobić, jeśli nie można znaleźć zapisów dotyczących rodzinnego miasta przodka?

Jeśli nie możesz znaleźć konkretnych zapisów dotyczących przodka, zastosuj strategię „koncentrycznego koła”: spróbuj zbadać dodatkowych członków rodziny, takich jak rodzeństwo i kuzyni, a nawet przyjaciele, współpracownicy i sąsiedzi (FAN-i, jak w metodologii „FAN Club” spopularyzowanej przez Elizabeth Shown Mills).

Jest kilka powodów, dla których może to być pomocne:

  • Ludzie często imigrowali grupami. Jeśli dowiesz się, skąd pochodzili współpracownicy Twojego imigranta, być może znajdziesz miasto rodzinne swojego przodka w pobliskiej okolicy.
  • Jeśli nazwisko Twojego przodka lub nazwa jego miasta rodzinnego zostały zniekształcone w dokumentach, być może dokumenty wspominające innych członków rodziny lub FAN-ów poprawnie je wpisały.
  • Jeśli nazwisko Twojego przodka było zbyt powszechne, być może mieli oni FAN-ów o unikalnych nazwiskach, którzy są łatwiejsi do odnalezienia.
  • Może się zdarzyć, że dokumenty Twojego przodka zostały zniszczone, ale dokumenty jego FAN-ów i członków rodziny nie zostały zniszczone.
  • Twój przodek mógł przybyć zbyt wcześnie, aby uzyskać określony typ zapisu, podczas gdy jego współtowarzysz mógł przybyć nieco później i zostać uwzględniony.

Jak znaleźć FAN-ów swojego przodka?

Istnieje kilka miejsc, w których można znaleźć FAN-ów:

  • Kościelne rejestry chrztów rodzin imigrantów: chociaż tradycją jest fundowanie chrztów przez członków rodziny, imigranci często sponsorowali się nawzajem.
  • Rejestry spisów powszechnych i listy podatkowe: O ile te rejestry nie są alfabetycznie ułożone, były one sporządzane według miejsca zamieszkania, co pozwala na „spacer po okolicy” i sprawdzenie, jakie rodziny mieszkały w pobliżu.
  • Akta naturalizacji: FAN-i Twoich przodków mogli zostać naturalizowani tego samego dnia. Wielu imigrantów poświadczało to również wzajemnie dla siebie.
  • Dokumenty prawne: Każda osoba wymieniona w dokumencie prawnym jest potencjalnym FAN-em.

Ważne niemieckie zasoby na MyHeritage

Więc co MyHeritage wnosi do badań przodków niemieckojęzycznych? Bardzo dużo! Oprócz milionów drzew genealogicznych online z całego świata i wspaniałych technologii, takich jak Instant Discoveries™ i Theory of Family Relativity™, MyHeritage oferuje wiele ważnych historycznych kolekcji rekordów do badania genealogii niemieckiej. Na MyHeritage znajdziesz pełen zestaw rekordów Spisu Powszechnego USA i innych ważnych rekordów amerykańskich, jak również Niemcy, Urodzenia i Chrzty, 1558-1898, Niemcy, Małżeństwa, 1558-1929 i Niemcy, Zgony i Pochówki, 1582-1958.

Jednakże, istnieje kilka dodatkowych kolekcji ekskluzywnych dla MyHeritage, które zapewniają doskonałe pokrycie Cesarstwa Niemieckiego i wyróżniają go jako świetne źródło dla niemieckiej genealogii.

Księgi parafialne Prus Zachodnich

Zbiór ten jest kompilacją źródeł z okresu od XVI w. do 1945 r., pochodzących z katolickich i protestanckich ksiąg parafialnych oraz informacji od innych badaczy z Niemiec i zagranicy. Obszar geograficzny Prus Zachodnich jest obecnie częścią Polski i jest szczególnie trudnym terenem do badań. Ta unikalna kolekcja MyHeritage jest najlepszą bazą danych rekordów, która istnieje dla tego regionu.

Niemcy, Prusy, Brandenburgia i Poznań, odpisy metrykalnych  ksiąg kościelnych, 1794-1874

Kolekcja ta zawiera obrazy i indeksy prawie stuletnich danych na temat urodzeń, małżeństw i zgonów z państwowych kopii niektórych rejestrów parafialnych (Kirchenbuchduplikate) z prowincji Brandenberg i Poznań – również trudnych do zbadania obszarów. Są to drugie kopie oryginalnych ksiąg kościelnych i funkcjonują jak urzędy stanu cywilnego. Wiele z tych zapisów zostało utraconych, ale to, co przetrwało, znajduje się w tej ekskluzywnej kolekcji MyHeritage. Oryginalne zapisy znajdują się w Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Poczdam, Niemcy.

Przykładowy rekord z kolekcji: Niemcy, Prusy, Brandenburgia i Poznań, Duplikaty ksiąg kościelnych, 1794-1874 na MyHeritage

Przykładowy rekord z kolekcji: Niemcy, Prusy, Brandenburgia i Poznań, Duplikaty ksiąg kościelnych, 1794-1874 na MyHeritage

Rejestry kościelne Niemiec, Prus i Pomorza, 1544 – 1945

Zbiór ten zawiera akta kościoła ewangelicko-luterańskiego i rzymskokatolickiego oraz transkrypty z części historycznego Pomorza, które obecnie jest podzielone między Meklemburgię-Pomorze Przednie w Niemczech i Szczecin w Polsce. Region ten jest również notorycznie trudny do zbadania. Kolekcja zawiera akty urodzenia, małżeństwa i zgonu. Oryginały aktów znajdują się w Landesarchiv Greifswald, Niemcy.

Niemcy, Nadrenia Północna-Westfalia, Indeks zgonów 1874-1938

Ta kolekcja zawiera akty zgonu z urzędów stanu cywilnego Nadrenii Północnej-Westfalii obejmujące okres od 1874 do 1938 roku z okręgów Arnsberg i Münster (MyHeritage podaje, że okręgi Detmold, Düsseldorf i Köln zostaną dodane w przyszłości).

Niemcy, emigranci z południowo-zachodnich Niemiec, 1736-1963

Jest to indeks emigrantów opuszczających południowo-zachodnie Niemcy, głównie w latach 1736-1963. Nie zawiera on każdej osoby, która wyjechała, ale obejmuje zarówno pierwszą, jak i drugą falę niemieckiej imigracji i zawiera wiele informacji. W latach 1700 i 1800 emigranci musieli wystąpić o pozwolenie na wyjazd, a następnie ubiegać się o paszporty lub wizy wyjazdowe. Akta te mogą zawierać imiona i nazwiska, daty urodzenia, daty i okręgi emigracji oraz imiona i nazwiska krewnych. Można również znaleźć tytuł, nazwisko zastępcze, poprzednie miejsce zamieszkania, dzielnicę, adres, stan cywilny, religię, zawód, nazwisko rodowe, cel podróży oraz dodatkowe informacje o rodzinie danej osoby.

Emigranci z Hamburga do Australii, 1850 – 1879

Kolekcja ta zawiera indeks wszystkich dostępnych list wyjazdowych statków z Hamburga do portów Australii i Nowej Zelandii z tego okresu. Zbiór zawiera nazwiska, poprzednie miejsca zamieszkania, wiek, zawody, statki, miejsca docelowe i lata wyjazdu ponad 40 000 emigrantów w latach 1850-1879. Zawiera listę pasażerów wszystkich statków płynących do Australii i Nowej Zelandii, w tym emigrantów zmierzających do wszystkich stanów Australii (z wyjątkiem Australii Zachodniej) oraz portów na północnej i południowej wyspie Nowej Zelandii. Zbiór ten zawiera listy pasażerów, dla których nie istnieją dokumenty z Australii, jest więc nieocenionym źródłem informacji dla osób o niemieckich korzeniach mieszkających w tym regionie.

Gothaisches Genealogisches Taschenbuch Der Freiherrlichen Häuser (Zestawienia genealogiczne wolnych obywateli i drobnej szlachty)

Ten zbiór ksiąg genealogicznych zawiera informacje genealogiczne dotyczące osób należących do klasy średniej w dużej części północnych Niemiec. 

Niemcy, Westfalia, Spisy mieszkańców Minden, 1574-1902

Kolekcja ta zawiera indeks i obrazy ksiąg obywatelskich, rejestrów ludności i spisów ludności, które zawierają informacje o obywatelach z okresu trzech stuleci. Oryginalne zapisy znajdują się w Stadtarchiv Minden, Westfalia, Niemcy.

Niemcy, Indeks małżeństw Hesji, 1849-1931 oraz Niemcy, Indeks urodzeń Hesji, 1874-1911

Zbiory te zawierają akta małżeństw i urodzenia z kilku gmin leżących na terenie dzisiejszej Hesji w Niemczech. Małżeństwa były zazwyczaj rejestrowane w miejscu zamieszkania panny młodej. Jeśli informacje są dostępne, akta zawierają imię i nazwisko pana młodego, wiek lub datę urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód, datę ślubu i informacje o rodzicach pana młodego. Akta urodzenia zawierają imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia i płeć, a także informacje o matce: imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, adres, małżonek. Zawierają również informacje o osobie informującej (ojcu dziecka lub położnej).

Dodatkowe zasoby możesz znaleźć również gdzie indziej, te które uzupełnią posiadane informacje, ale wyłączne zbiory MyHeritage obejmują dość duży obszar Niemiec. Jeśli badasz niemieckich przodków, MyHeritage jest miejscem, do którego powinieneś się udać.

Ten artykuł został zaadaptowany z sesji Facebook Live wygłoszonej przez Jamesa M. Beidlera w czerwcu 2021 roku. Możesz obejrzeć pełny wykład na stronie MyHeritage na Facebooku tutaj.