Nowe Kolekcje Rekordów historycznych – Kwiecień

Nowe Kolekcje Rekordów historycznych – Kwiecień

Osiągnęliśmy ekscytujący kamień milowy: obecnie na MyHeritage dostępnych jest ponad 12 miliardów rekordów historycznych! Tylko w kwietniu dodano 287 milionów rekordów z 4 nowych kolekcji: Zbiór wniosków o ubezpieczenie społeczne w Stanach Zjednoczonych i Zbiór roszczeń, Indeks drzew genealogicznych z Holandii, Indeks spraw sądowych w Stanach Zjednoczonych i Zbiór Spisów powszechnych w Islandii.

Poniżej znajduje się więcej szczegółów na temat dodanych nowych zbiorów:

KolekcjaOpisIlość rekordówLink do kolekcji
Amerykańskie wnioski i roszczenia o ubezpieczenie społeczne, 1936-2007Indeks wniosków o ubezpieczenie społeczne i roszczeń w Stanach Zjednoczonych w latach 1936-2007240 604 242 rekordówIndeks wniosków o ubezpieczenie społeczne i roszczeń w Stanach Zjednoczonych w latach 1936-2007
GenealogieOnline Family Tree IndexIndeks rekordów drzew genealogicznych z Holandii i innych krajów północno-zachodniej Europy39,658,157 rekordówIndeks rekordów drzew genealogicznych z Holandii i innych krajów północno-zachodniej Europy
Stany Zjednoczone, indeks spraw sądowych, 1833-2018Indeks opisów spraw sądowych z różnych sądów stanowych i federalnych Stanów Zjednoczonych i ich terytoriów zamorskich6,713,834 rekordów Indeks opisów spraw sądowych z różnych sądów stanowych i federalnych Stanów Zjednoczonych i ich terytoriów zamorskich
Spis powszechny 1703-1920 Indeks islandzkich zapisów spisowych z lat 1703-1920921,099 rekordówIndeks islandzkich zapisów spisowych z lat 1703-1920

Amerykańskie wnioski i roszczenia o ubezpieczenie społeczne, 1936-2007

Ten zbiór 240 milionów rekordów zawiera rekordy utworzone przez Administrację Ubezpieczeń Społecznych, gdy osoby fizyczne ubiegały się o numer ubezpieczenia społecznego lub gdy składano wniosek o rentę inwalidzką, emeryturę lub świadczenie z tytułu śmierci. Rejestry te zawierają pełne imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia, płeć, a w przypadku wniosków pełne imię i nazwisko ojca oraz pełne nazwisko matki – w tym nazwisko panieńskie matki. Włączenie miejsca urodzenia i nazwisk rodziców sprawia, że zbiór ten jest nieocenionym towarzyszem amerykańskiego wskaźnika śmiertelności w ubezpieczeniach społecznych, który nie zawiera tych ważnych pól.

Zapisy w tym zbiorze mogą zawierać nazwy miejsc, które zostały skrócone lub nazwiska osobiste, które zostały obcięte w danych dostarczonych przez Administrację Ubezpieczeń Społecznych. MyHeritage poprawił i rozszerzył wiele z nich, tam gdzie było to możliwe, jednak niektóre wartości pozostają skrócone lub obcięte.

Przeszkuj amerykańskie wnioski i roszczenia o ubezpieczenie społeczne, 1936-2007

GenealogieOnline Family Tree Index

Zbiór ten, udostępniony przez GenealogieOnline, to holenderska strona internetowa Boba Coreta, składa się z 39 milionów rekordów drzew genealogicznych pochodzących od genealogów z Holandii i innych krajów północno-zachodniej Europy. To duże repozytorium składa się z zapisów, które zazwyczaj zawierają imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, małżeństwa i śmierci, a także informacje o członkach rodziny. 

Przeszukuj drzewa genealogiczne z GenealogieOnline

Stany Zjednoczone, Indeks spraw sądowych, 1833-2018

Zbiór ten jest indeksem opisów spraw sądowych z różnych sądów stanowych i federalnych Stanów Zjednoczonych i ich terytoriów zamorskich. Akta zawierają następujące informacje, które można przeszukiwać: imiona i nazwiska powodów i pozwanych, pełną nazwę sprawy, datę wydania orzeczenia w sądzie oraz właściwość sądu. Akta zawierają również nazwę sądu, numer dokowania oraz pierwszą i ostatnią stronę sprawy.

Mniej niż jeden procent akt pochodzi z okresu sprzed 1833 roku. Najwcześniejszy z nich pochodzi z 1640 roku.

Zapisy w tym zbiorze są dostarczane przez Caselaw Access Project i Harvard Law School.

Przeszukaj kolekcję Stany Zjednoczone, Indeks spraw sądowych, 1833-2018.

Islandia Spis Powszechny 1703-1920

Zbiór ten obejmuje islandzkie rejestry spisowe z lat 1703, 1816, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1910 i 1920. Są one bezcenne dla genealogów, którzy mają krewnych w Islandii.

Ponieważ do 1944 roku Islandia znajdowała się pod rządami duńskimi, zbiory spisowe, które były pobierane na Islandii w latach 1835-1920, były przedłużeniem zbiorów spisowych pobieranych w tym samym roku, a nawet pojawiają się w formacie duńskim.

Zapisy spisowe mogą zawierać nazwisko, płeć, wiek, zawód, stan cywilny, stosunek do głowy gospodarstwa domowego, przynależność religijną i miejsce urodzenia (powiat i parafia) wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Wcześniejsze zbiory spisów powszechnych, przeprowadzone w 1703 i 1816 roku, były unikalne dla Islandii. Spis z 1703 roku wymienia wszystkich mieszkańców według nazwisk i może również zawierać płeć, wiek, hrabstwo i parafię. Spis z 1816 roku wymienia nazwiska wszystkich mieszkańców i często zawiera miejsce urodzenia i inne pozycje.

Dane te zostały opublikowane przez Archiwum Narodowe Islandii.

Przeszukaj Islandię Spis Powszechny 1703-1920

Podsumowanie

Kwiecień był produktywnym miesiącem dla naszego zespołu; wiele cennych treści zostało dodanych do MyHeritage.

Przeszukiwanie tych kolekcji na MyHeritage jest bezpłatne. Aby przeglądać te rekordy lub zapisać rekordy w drzewie genealogicznym, będziesz potrzebował Subskrypcji na Dane lub Kompletnej Subskrypcji. 

Jeśli posiadasz drzewo genealogiczne na MyHeritage, nasza technologia Record Matching powiadomi Cię automatycznie, jeśli któryś rekord wykazał informację o Twoim przodku. Będziesz wtedy mógł przejrzeć rekord i zdecydować, czy chcesz dodać informacje o nim do swojego drzewa.

Ciesz się nowymi kolekcjami!