NOWOŚĆ: Dodaliśmy 3 Kolekcje z Grecji

NOWOŚĆ: Dodaliśmy 3 Kolekcje z Grecji

Jesteśmy podekscytowani mogąc ogłosić dodanie trzech bardzo ważnych greckich kolekcji do MyHeritage: Grecja, Listy wyborcze (1863-1924), Grecja, Akta stanu cywilnego Korfu, 1841-1932 i Sparta – Małżeństwa (1835-1935), zawierające 1,8 miliona rekordów historycznych. Zbiory te stanowią nieocenione źródło genealogii dla osób badających swoje korzenie.

Przeszukaj greckie zbiory rekordów na MyHeritage

Zapisy w tych zbiorach są bogate w szczegóły i zawierają zeskanowane obrazy oryginalnych dokumentów. Po raz pierwszy w historii i wyłącznie dla MyHeritage, indeksy te są teraz możliwe do przeszukiwania zarówno w języku greckim, jak i angielskim. 

Kolekcje te są celebracją różnorodności religii i kultur w Grecji. Pokazują one zarówno znaczące społeczności katolickie i żydowskie, jak i włoskie, francuskie i rosyjskie wpływy w rdzeniu greckiego społeczeństwa i jego postępowego systemu zarządzania. 

Zaangażowanie MyHeritage w badania greckiej historii rodziny

Publikacja tych zbiorów pogłębia zaangażowanie MyHeritage w badania nad historią greckich rodzin. W jednej z naszych inicjatyw pro bono z 2015 roku, nasz Założyciel i Dyrektor Generalny Gilad Japhet osobiście prześledził losy potomków żydowskiej rodziny, którzy ukrywali się na małej wyspie Erikoussa, na północ od Korfu, podczas II Wojny Światowej. Nagrodzona Emmy, pisarka Yvette Manessis Corporon, której babcia należała do osób ratujących żydowską rodzinę na Erikoussie, opisała te heroiczne czyny w swoich książkach „When the Cypress Whispers” i „Something Beautiful Happened”. Kulminacją niezwykłej historii „Tajemnicy Erikoussy” było otrzymanie przez gminę Erikoussa nagrody „Dom Światła” od Fundacji Raoula Wallenberga. 

Algorytmy dla badań genealogii greckiej

Dzięki praktycznemu doświadczeniu Gilada z greckimi badaniami, nasz zespół opracował algorytmy dostosowane do greckich badań genealogii dla nowych kolekcji na MyHeritage.

Na przykład, w Grecji, nazwisko kobiety jest genitywną formą nazwiska jej ojca, lub gdy wychodzi za mąż, nazwiska jej męża. Nowe greckie kolekcje na MyHeritage zostały dodane w stylu gender-agnostic, tak więc wyszukiwanie i dopasowywanie będzie działać dla każdego formatu nazwiska, który wybierzesz do wyszukania. 

Oznacza to, że wyszukiwanie żydowskiego nazwiska „Velleli” w nowych kolekcjach na MyHeritage zlokalizuje również osoby o nazwisku „Vellelis” i na odwrót. Możliwe jest również znalezienie tych nazwisk poprzez wyszukiwanie „Belleli”, ponieważ grecka litera beta jest wymawiana jak angielska litera V, ale w niektórych krajach to rozróżnienie zostało utracone i greckie nazwiska są czasami wymawiane z literą B, sposób, w jaki są one napisane w nowoczesnym angielskim. 

Nasza technologia globalnego tłumaczenia nazwisk zapewnia, że podczas wyszukiwania na MyHeritage w innych językach, takich jak hebrajski i rosyjski, wyniki będą również zawierać nazwy w nowych greckich kolekcjach.

Doceniamy trud i dziękujemy Carol Petranek i Gregowi Kontosowi za ich nieoceniony wkład w publikację tych nowych kolekcji.

KolekcjaOpisLiczba rekordówLink do kolekcji
Grecja, Listy Wyborcze 1863-1924Indeks mężczyzn, którzy mieli prawo do głosowania w całej Grecji w latach 1863-1924.
1 006 594 zapisówPrzeszukuj już teraz
Grecja, Akta stanu cywilnego Korfu, 1841-1932 Akta urodzenia, ślubu i zgonu z całej wyspy Korfu w latach 1841-1932.
646.807 rekordówPrzeszukuj już teraz
Grecja, Małżeństwa, Sparta, 1835-1935

Indeks małżeństw w Sparcie w latach 1835-1935.
179.411 rekordówPrzeszukuj już teraz

Poniżej znajduje się więcej szczegółów na temat nowych greckich kolekcji:

Grecja, Listy Wyborcze 1863-1924

Zbiór ten składa się z 1 miliona rekordów i indeksów mężczyzn w wieku od 21 lat, którzy kwalifikowali się do głosowania w całej Grecji. Lista zawiera imię i nazwisko, imię ojca, wiek i zawód wyborcy i jest uporządkowana według prowincji, gminy i miasta lub wsi. Każdy zapis zawiera imię i nazwisko osoby w języku greckim, jak również łacińską transliterację imienia.

Istnieje kilka aspektów tej kolekcji, które są unikalne dla MyHeritage. Oprócz wysokiej jakości skanów oryginalnych dokumentów, wiele z zawodów indeksowanych w kolekcji zostało przetłumaczonych z greckiego na angielski. Rozszerzyliśmy również wiele nazwisk, które często są skracane w oryginalnych dokumentach. Ta nowa kolekcja jest najbardziej obszernym spisem greckich list wyborczych dostępnych obecnie.

Akta z tego zbioru pochodzą z Vlachogiannis Collection of the General State Archives of Greece. Zbiór składa się z list wyborców z 56 regionów Grecji oraz dwóch rejestrów mężczyzn z dwóch innych regionów. Chociaż te zostały utworzone z powodów wojskowych, a nie wyborczych, zawierają te same informacje, co listy wyborców, z wyjątkiem tego, że nie wymieniają zawodów poszczególnych osób. 

Kolekcja ta zawiera zapis słynnego XIX-wiecznego greckiego malarza, Nikiforosa Lytrasa. Urodzony na greckiej wyspie Tinos, Lystras przeniósł się do Aten, a następnie do Monachium, aby studiować w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1866 roku powrócił do Grecji, aby objąć profesurę w ateńskiej Szkole Sztuk Pięknych. Po powrocie do Grecji jego styl malarski skupiał się na scenach z życia codziennego.

Nikiforos Lytras. The Waiting, 1900. [Credit: National Gallery of Greece]

Nikiforos Lytras. The Waiting, 1900. [Credit: National Gallery of Greece]

W poniższym rejestrze można zobaczyć jego wpis, jego wiek w momencie rejestracji wyborcy, 35 lat, a jego zawód jest wymieniony jako „malarz”.  Na liście znajduje się również nazwisko jego ojca, Chantz Antonios Lytras.

Voter registration record for Nikiforos Lytras [Credit: MyHeritage Greece, Electoral Rolls 1863–1924]

Wpis do rejestru wyborców dla Nikiforos Lytras [Credit: MyHeritage Greece, Electoral Rolls 1863–1924]

Przeszukaj kolekcję Grecja, Listy wyborcze 1863-1924

Grecja, Akta stanu cywilnego Korfu, 1841-1932 

Ta kolekcja składa się z aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu z Korfu i jest przeznaczona wyłącznie dla MyHeritage. Akta te zostały zebrane przez władze cywilne na Korfu i dokumentują wydarzenia życiowe wszystkich mieszkańców wyspy bez względu na ich pochodzenie etniczne lub wyznanie. Zawierają one również zeskanowane obrazy oryginalnych dokumentów.

Akta urodzenia z tej kolekcji mogą zawierać imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, nazwisko i wiek obojga rodziców oraz imiona i nazwiska dziadków dziecka. 

Akta małżeństwa z tego zbioru mogą zawierać imię i nazwisko, datę ślubu, wiek, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i nazwiska rodziców młodej pary. 

Akta zgonu zawiera nazwisko zmarłego, datę śmierci, wiek w chwili śmierci, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i imiona rodziców. 

Akta znajdujące się w zbiorach pochodzą z Archiwum Państwowego Generalnego Korfu. Reprezentują one wszystkie wspólnoty etniczne i religijne na całej wyspie Korfu.

Zbiór ten zawiera akta śmierci Charalambosa Pachisa, słynnego malarza z Korfu. Pracując jako sługa dla bogatej rodziny, Charalambos został doceniony za swoje artystyczne talenty. Rodzina następnie sponsorowała jego studia za granicą we Włoszech. Po kontynuowaniu studiów w kilku europejskich miastach, w 1870 roku powrócił na Korfu, aby malować.

Dzień Majowy na Korfu autorstwa Charalambosa Pachisa [Kredyt: National Gallery of Greece]

Dzień Majowy na Korfu autorstwa Charalambosa Pachisa [Kredyt: National Gallery of Greece]

W poniższym protokole zgonu widzimy datę zgonu, 7 lutego 1891 r., wiek jego śmierci, 48 lat, oraz imię jego ojca, Dimitriosa. 

Akta śmierci Charalambosa Pachisa [MyHeritage Corfu Vital Records, 1841-1932]

Akta śmierci Charalambosa Pachisa [MyHeritage Corfu Vital Records, 1841-1932]

Zbiór ten zawiera również akta urodzenia dzieci z Savvas i Rosa Israel z Korfu. Savvas był żydowskim krawcem, który w czasie II Wojny Światowej znalazł schronienie u 3 swoich córek i młodego krewnego wśród chrześcijańskiej społeczności Erikoussa.

Savvas z żoną Rosą i ich dziećmi

Savvas z żoną Rosą i ich dziećmi

W akcie urodzenia ich córki Wiktorii, poniżej, oprócz jej imienia wymieniona jest data urodzenia, 27 października 1921 r., nazwiska jej ojca i matki, Savvatos i Roza Israel, oraz lata ich urodzenia, odpowiednio 1876 i 1886 r. Jest nawet lista dziadków Wiktorii: jej dziadek od strony Ojca, Salomon i dziadek od strony Mamy, Zacharias.

Akt urodzenia Victoria Israel [MyHeritage Corfu Vital Records, 1841-1932]

Akt urodzenia Victoria Israel [MyHeritage Corfu Vital Records, 1841-1932]

Przeszukaj Kolekcje Grecja, Listy Wyborcze 1863-1924

Małżeństwa w Sparcie, 1835-1935

Kolekcja ta zawiera zdjęcia z licencją małżeńską par oraz ich wpis do rejestru małżeńskiego. Zapisy w tym zbiorze wymieniają pełne imiona pary młodej, datę ślubu, nazwiska rodziców, miejsce urodzenia panny młodej i pana młodego, a czasem nawet nazwiska świadków małżeństwa. Zdjęcia w tej kolekcji zostały sfotografowane, zdigitalizowane i zindeksowane przez MyHeritage z oryginalnych dokumentów papierowych, we współpracy z Metropolią Monemvasia i Sparta.

W tej kolekcji znajduje się zapis małżeństwa rodziców miliardera greckiego magnata żeglugi morskiej, Stavrosa Niarchosa. Po ślubie rodzice Stavrosa przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale wrócili do Grecji zaledwie kilka miesięcy przed narodzinami Stavrosa.

W aktach małżeństwa jego rodziców znajduje się data ich ślubu, 4 czerwca 1905 roku, nazwisko ojca Stavrosa, Spyridon’a S. Niarchos, urodzonego w Vamvakou, wraz z nazwiskiem dziadka od strony Ojca Stavrosa, Spyridon’a Niarchos’a. Akt zawiera również nazwisko matki Stavrosa, Evgeni Koumantarou, jej miejsce urodzenia w Voutianoi, oraz nazwisko jej ojca, Stavros’a Koumantarou. 

Zapis małżeństwa Spyridona S. Niarchosa i Evgenii Koumantarou [MyHeritage Sparta Marriages Collection, 1835-1935]

Zapis małżeństwa Spyridona S. Niarchosa i Evgenii Koumantarou [MyHeritage Sparta Marriages Collection, 1835-1935]

Przeszukuj kolekcje małżeństw w Sparcie, 1835-1935

Podsumowanie

Nowe kolekcje pozwalają na badania nad greckimi przodkami. Planujemy dodać wiele więcej greckich kolekcji, a także ulepszyć algorytmy wyszukiwania i dopasowywania, co przyniesie dalsze korzyści naszym użytkownikom i uczyni je użytecznymi również dla użytkowników, którzy mają greckie korzenie, ale nie umieją czytać w języku greckim. 

Przeszukiwanie zbiorów rekordów greckich na MyHeritage jest bezpłatne. Jeśli posiadasz drzewo genealogiczne na MyHeritage, nasza technologia Record Matching powiadomi Cię automatycznie, jeśli rekordy z tych kolekcji pasują do Twoich krewnych. W celu przeglądania rekordów, czy dodawania ich do drzewa genealogicznego, będziesz potrzebował subskrypcji na dane lub Kompletnej subskrypcji. 

Yasou! Ciesz się naszą nową kolekcją rekordów greckich!