Rekordy dodane do MyHeritage w Październiku!

Rekordy dodane do MyHeritage w Październiku!

Co za miesiąc! W październiku, 59,6 mln rekordów historycznych zostało dodanych do MyHeritage w 7 kolekcjach z Norwegii, Walii, Portugalii. Zbiory te obejmują narodziny i chrzty, małżeństwa, zgony i pochówki oraz listy pasażerów. Wraz z tegoroczną aktualizacją, całkowita liczba historycznych rekordów na MyHeritage wynosi 12,7 mld rekordów.

Oto więcej szczegółów na temat każdej z tych kolekcji:

Norwegia, Rekordy kościelne, 1815-1938

Zbiór ten składa się z 42,2 mln zaindeksowanych rekordów i wysokiej jakości skanów oryginalnych dokumentów. Zapisy te obejmują narodziny i chrzty, małżeństwa, zgony i pochówki. W tym wydaniu po raz pierwszy obrazy kolekcji są w pełni zaindeksowane i możliwe do przeszukiwania, co czyni je niezbędnym zasobem dla każdego, kto bada swoją norweską istorię rodzinnę. Dzięki temu, MyHeritage oferuje obecnie 80 milionów rekordów historycznych z Norwegii.

Narodziny i chrzest (Fødte / Døpte) Zapisy

Akta urodzenia i chrztu zawierają datę urodzenia i chrztu, nazwiska obojga rodziców, stan cywilny, miejsce zamieszkania, status prawny lub nielegalny dziecka oraz nazwiska rodziców chrzestnych i świadków.

Akta małżeństwa (Viede, Copulerede, Ægteviede)

Akta małżeństwa zawierają nazwiska panny młodej i pana młodego, miejsca urodzenia, datę ślubu, wiek, a często także ich miejsce zamieszkania i wykonywania zawodu. Akta wskazują również, czy panna młoda lub pan młody był kawalerem, czy też wdową przed ślubem.

Śmierć i pochówek (Døde / Begravede) Dokumentacja

Dokumentacja dotycząca pochówku zawiera datę pochówku, nazwisko osoby zmarłej, jej wiek, miejsce zamieszkania i przyczynę śmierci. Akta porodów martwych noworodków (dødfødte) były rejestrowane wraz z aktami zgonu i pochówku, z wydzieloną sekcją pojawiającą się w rejestrach zgonów, jednak praktyka ta nie była doskonała i można znaleźć porody martwe zapisane w aktach porodów i chrztów.

Walia, Akta Parafialne

Przez prawie trzy stulecia Walijskie Akta Parafialne były jednym z głównych źródeł ważnych informacji  udokumentowanych w Walii, co czyni je nieocenionym źródłem dla każdego, kto bada woje dziedzictwo.

Na MyHeritage pojawiają się one w trzech oddzielnych zbiorach – Walia, Narodziny i Chrzty w Parafii; Walia, Akta Parafialne Małżeństw i Zakazów; oraz Walia, Akta Parafialne Śmierci i Pogrzebów. Razem, zbiory te składają się z 14,8 mln indeksowanych zapisów historycznych i obejmują ponad 450 lat historii Walii. Wysokiej jakości skany oryginalnych dokumentów zostaną dodane wkrótce

Walia, Akta Parafilane Narodzin i Chrztu

Zbiór ten składa się z 8,2 miliona rekordów urodzin i chrztu z parafii w całej Walii. Zapisy te zawierają nazwisko, datę urodzenia, datę chrztu, parafię, nazwisko ojca, zawód ojca, nazwisko matki, miejsce zamieszkania rodziców i miejsce urodzenia.

Walia, Akta Parafialne Małżeństw i Zakazów

Zbiór ten składa się z 3,4 miliona rekordów o małżeństwie lub zakazie (ogłoszenie o zamiarze zawarcia małżeństwa) z parafii w całej Walii. Rejestry zawierają imię i nazwisko pary młodej, ich wiek, datę ślubu lub datę zakazu, nazwisko ojca obu małożnków, nazwę parafii pary młodej i nazwy powiatów, z których pochodzą.

Walia, Akta Parafialne Śmierci i Pogrzebów

Zbiór ten składa się z 3,1 miliona rekordów zgonów z parafii w całej Walii. Akta zawierają imię i nazwisko zmarłego, wiek w chwili śmierci, datę urodzenia, datę pochówku, datę śmierci, imię matki, imię ojca, nazwisko najbliższego krewnego (zazwyczaj małżonka), parafię i lokalizację.

Portugalia, Madera, Indeks Chrztów, 1738-1910

Ten zbiór 1,6 miliona rekordów jest indeksem rekordów chrztu z wyspy Madera w Portugalii. Zapisy zawierają imię i nazwisko dziecka, które zostało ochrzczone, pełne imię ojca, imię matki oraz datę i miejsce chrztu. Można również otrzymać dodatkowe informacje o zapisach, takie jak kody identyfikacyjne strony i książki, w której zapis jest zawarty.

Chociaż zbiór datowany jest na lata 1738-1910, istnieje kilka zapisów, które sięgają już 1538 roku.

Portugalia, Madera, wskaźnik liczby zawieranych małżeństw, 1574-1940

Zbiór ten jest indeksem aktów małżeństwa z wyspy Madera w Portugalii. Akta zawierają pełne imię i nazwisko panny młodej, pełne imię i nazwisko pana młodego, datę i miejsce zawarcia małżeństwa, a czasami zawierają nazwiska rodziców panny młodej i nazwiska rodziców pana młodego. Mogą być również zawarte dodatkowe informacje o zapisach, takie jak kody identyfikacyjne strony i książki, w której zapis jest zawarty.

Chociaż zbiór datowany jest na lata 1574-1940, istnieje kilka zapisów, które sięgają już 1539 roku.

Przykłady

Akta pogrzebowe Edvarda Griega z Norweskich Rekordów Kościelnych, 1815-1938.

Płyta pochówkowa norweskiego kompozytora Edvarda Griega znajduje się w Zbiorze norweskich rekordów kościelnych, 1815-1938. Edvard włączył do niej elementy norweskiej muzyki ludowej i pomógł określić nową norweską tożsamość muzyczną, która zyskała międzynarodowe uznanie. Edvard urodził się w Bergen, w Norwegii, i tam też zmarł. Dla uczczenia muzycznej spuścizny Edvarda, miasto Bergen założyło w jego imieniu muzeum, salę muzyczną i szkołę muzyczną.

Płyta pogrzebowa Edvarda Griega, widoczna poniżej, zawiera datę i miejsce jego pochówku, 9 września 1907 roku w Bergen, w Norwegii. Zawiera również datę i miejsce urodzenia Edvarda Griega, 15 czerwca 1843 r., Bergen, Norwegia.

Akta pochówku Edvarda Griega, 1907. [Credit: MyHeritage Norway Church Records, 1815-1938]

Akta pochówku Edvarda Griega, 1907. [Credit: MyHeritage Norway Church Records, 1815-1938]

Zapis chrztu Augusta Edwina Jana z Walii, Narodziny i Chrzty w Parafii

Zapis chrztu słynnego walijskiego malarza, Augusta Edwina Jana, znajduje się w zbiorze Walia, Akta Parafialne Urodzeń i Chrztów. August urodził się w 1878 roku w Tenby, Pembrokeshire, nadmorskim mieście w Południowej Walii. Chociaż stracił matkę w wieku zaledwie sześciu lat, on i jego starsza siostra Gwendolyn Mary John zdażyli zostać „zarażeni” miłością ich mamy do sztuki. Po wyjeździe z Tenby na studia w Londynie, a następnie w Prowansji, August zdobył uznanie za swoje rysunki i portrety. W 1954 roku został uhonorowany dużą wystawą w Royal Academy of Arts w Londynie. Jego zapis chrztu zawiera datę urodzenia i chrztu; miejsce chrztu; oraz imiona ojca i matki.

Akt chrztu Augusta Edwina Jana, 1886. [Credit: MyHeritage Wales, Parish Births and Baptisms]

Akt chrztu Augusta Edwina Jana, 1886. [Credit: MyHeritage Wales, Parish Births and Baptisms]

Akt małżeństwa Anne Rees i Williama Thomasa Lewisa z Zapisów Walia, Akta Parafialne Małżeństw i Zakazów

Akt małżeństwa Williama Lewisa znajduje się w kolekcji Walia, Akta Parafialne Małżeństw i Zakazów. William Lewis urodził się w Walii w 1837 roku w rodzinie z klasy średniej. Pod koniec 1800 roku zyskał sławę jako magnat węglowy i otrzymał tytuł barona Merthyr. Statuetka na jego cześć wita gości przy wejściu do Aberdare Park w Południowej Walii. Zapis zawiera datę i miejsce jego ślubu, nazwiska ojca i matki, a także nazwiska ojca i matki jego żony.

Akt małżeństwa Anne Rees i Williama Thomasa Lewisa, 1864. [Kredyt: MyHeritage Wales, Parish Marriages and Banns]

Akt małżeństwa Anne Rees i Williama Thomasa Lewisa, 1864. [Kredyt: MyHeritage Wales, Parish Marriages and Banns]

Akt pochówku  Richarda Wilsona z Zapisów Walia, Akta Parafialne Śmierci i Pogrzebów

Jeden z członków założycieli Królewskiej Akademii Sztuki, Richard Wilson, słynął z malowniczych obrazów pejzażowych. Wykształcony jako artysta portretowy w Londynie, pokochał sztukę pejzażową podczas studiów za granicą we Włoszech i przywiózł tę perspektywę z powrotem do Wielkiej Brytanii, co później zaowocowało wpływem takich luminarzy jak J.M.W. Turner. Zapis zawiera miejsce pochówku i datę.

Akta pochówku Richarda Wilsona, 1782. [Credit: MyHeritage Wales, Parish Deaths and Burials]

Akta pochówku Richarda Wilsona, 1782. [Credit: MyHeritage Wales, Parish Deaths and Burials]

Rekord chrztu Fernanda Augusto da Silvy z Portugalii, Madera, Indeks chrztów, 1738-1910

Zapis chrztu księdza z Madery, Fernando Augusto da Silva, znajduje się w zbiorze „Portugalia, Madera, Indeks Chrztów”, 1738-1910. Fernando Augusto da Silva był nie tylko księdzem, ale także profesorem i dziennikarzem kilku lokalnych gazet na Maderze w Portugalii. Jego zapis chrztu zawiera nazwisko ojca i matki, datę i miejsce chrztu, a także informacje o tym, jak zlokalizować oryginalny zapis.

Zapis chrztu Fernanda da Silvy [MyHeritage: Portugalia, Madera, Index of Baptisms, 1738-1910]

Zapis chrztu Fernanda da Silvy [MyHeritage: Portugalia, Madera, Index of Baptisms, 1738-1910]

Akt małżeństwa Aires de Ornelas e Vasconcelos & Augusta Martiniana de Olival z Portugalii, Madera, Indeks małżeństw, 1574-1940

Akt małżeństwa rodziców arcybiskupa rzymskokatolickiego Goa, Aires de Ornelas e Vasconcelos znajduje się w zbiorach: Portugalia, Madera, Indeks Małżeństw 1574-1940. Akt zawiera datę i miejsce zawarcia małżeństwa, nazwiska pary młodej, a także informacje o sposobie odnalezienia oryginalnego zapisu.

Akt małżeństwa Aires de Ornelas e Vasconcelos & Augusta Martiniana de Olival [MyHeritage Portugal, Madera, Index of Marriages, 1574-1940].

Akt małżeństwa Aires de Ornelas e Vasconcelos & Augusta Martiniana de Olival [MyHeritage Portugal, Madera, Index of Marriages, 1574-1940].

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że te cenne kolekcje oferują nowe możliwości dla badań nad historią rodziny. Przeszukiwanie tych kolekcji na MyHeritage jest bezpłatne. Aby przeglądać te rekordy lub zapisać je w swoim drzewie genealogicznym potrzebna jest płatna subskrypcja.

Jeśli masz drzewo genealogiczne na MyHeritage, nasza technologia Record Matching powiadomi Cię automatycznie, jeśli rekordy z tych kolekcji pasują do Twoich krewnych. Będziesz wtedy mógł przejrzeć rekord i zdecydować, czy chcesz dodać nowe informacje do swojego drzewa.

Ciesz się nowymi kolekcjami!