Rekordy historyczne dodane we Wrześniu 2020

Rekordy historyczne dodane we Wrześniu 2020

We wrześniu dodaliśmy 21,7 mln rekordów historycznych z 12 nowych kolekcji z Australii, Armenii, Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, Kanady, Niemiec, Francji i USA. Aktualizacja ta obejmuje szeroki wachlarz takich dokumentów, jak: akta zawarcia małżeństw i akta zgonów, zbiór rekordów życiowych, kilka kolekcji związanych z wojną światową, dokumenty weteranów wojennych, a nawet rejestr personelu naukowego. Wrześniowe kolekcje zwiększają aktualną liczbę rekordów do 12,55 mld.

Poniżej znajduje się więcej szczegółów na temat każdej z tych kolekcji:

Australia, Indeks Śmierci, Nowa Południowa Walia, 1787-1986

Ten zbiór 5 milionów rekordów zawiera akta zgonów zarejestrowanych w australijskim stanie New South Wales. Rejestry zawierają imię i nazwisko zmarłego, nazwisko ojca i matki oraz rok i miejsce zgonu.

W zbiorze tym znajduje się akta zgonu Lillian May Armfield, która w 1915 r. została pierwszą australijską policyjną, kobietą-detektywem. Za swoją służbę została odznaczona zarówno Medalem Królewskiej Policji i Straży Pożarnej, jak i Medalem Imperialnej Służby.

Przeszukaj kolekcję: Australia, Indeks Śmierci, Nowa Południowa Walia, 1787-1986 

Akt zgonu Lilian May Armfield, 1971 [Credit: MyHeritage Australia, New South Wales Death Index, 1787-1986]

Akt zgonu Lilian May Armfield, 1971 [Credit: MyHeritage Australia, New South Wales Death Index, 1787-1986]

Australia, Indeks małżeństw, Nowa Południowa Walia, 1788-1966

Ten zbiór 3,6 miliona rekordów zawiera indeks małżeństw zarejestrowanych w australijskim stanie New South Wales. Rejestry te zawierają imię i nazwisko pary młodej, jak również rok i miejsce, w którym zostało zawarte małżeństwo. Podczas, gdy większość aktów pochodzi z uroczystości zawarcia ślubu cywilnego, indeks zawiera również akta zawarcia ślubu koscielnego.

Przeszkuj kolekcję: Australia, Indeks małżeństw, Nowa Południowa Walia, 1788-1966

Armenia, Lista Wyborców 2019

Ten zbiór, który składa się z 5 milionów rekordów zawiera informacje na temat obywateli Armenii uprawnionych do głosowania w 2019 roku. Rejestry zawierają imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, nazwisko ojca i społeczność. Nazwiska pojawiają się zarówno w języku ormiańskim, jak i angielskim i mogą być wyszukiwane w obu językach.

Współczesna Republika Armenii uzyskała niepodległość w 1991 r. po upadku Związku Radzieckiego. Kraj podzielony jest na 10 prowincji i jedno miasto wydzielone, a każda z nich składa się z wielu samorządowych gmin, zwanych wspólnotami. W 2017 r. w całej Armenii istniały 503 wspólnoty gminne.

W tym zbiorze znajduje się rekord wyborczy ormiańskiego polityka, Davita Lokyana Arsena. Davit zajmował kilka ważnych stanowisk ministerialnych, takich jak Minister Rozwoju Miejskiego, Minister Rolnictwa i Minister Administracji Terytorialnej i Rozwoju.

Rekord z list wyborczych Davita Lokyana Arseni’a, 2019. [Credit: MyHeritage Armenia, Voters List 2019]

Rekord z list wyborczych Davita Lokyana Arseni’a, 2019. [Credit: MyHeritage Armenia, Voters List 2019]

Przeszukaj kolekcję: Armenia, Lista Wyborców 2019

Nagrobki Wojenne Wspólnoty Narodów (ang. Commonwealth War Graves) , 1914-1921, 1939-1947

Ten zbiór składa się z 4 milionów rekordów i zawiera zdjęcia i indeksy ofiar wojskowych i cywilnych Brytyjskiej Wspólnoty Narodów z okresu I i II wojny światowej. Zapisy zawierają imię i nazwisko, wiek w chwili śmierci, datę zgonu, miejsce pochówku lub upamiętnienia oraz wszelkie informacje wojskowe, takie jak ranga osoby lub pułk. Niekiedy otrzymamy również informacje o imionach i nazwiskach rodziców zmarłego, jego czy jej małżonki czy małżonka oraz innych krewnych.

Możliwość wyszukania informacji na temat rodziny osoby poległej w czasie tych wojen jest unikalna dla MyHeritage.

Zapisy z tej kolekcji zostały nam dostarczone, jako bezpłatny serwis od Commonwealth War Graves Commission (CWGC), w skład której wchodzą dane z takich krajów, jak Australia, Kanada, Indie, Nowa Zelandia, RPA, i Wielka Brytania.

W zbiorze tym znajduje się akt wojnnego zapisu z nagrobka sierżanta Royal Air Force Huberta Hastingsa Adaira z okresu II Wojny Światowej.

Akt wojennego zapisu z nagrobka Huberta Hastingsa Adaira, 1940. [Credit: MyHeritage Commonwealth War Graves, 1914–1921, 1939–1947]

Akt wojennego zapisu z nagrobka Huberta Hastingsa Adaira, 1940. [Credit: MyHeritage Commonwealth War Graves, 1914–1921, 1939–1947]

Przeszukaj kolekcję Commonwealth War Graves (Nagrobki Wojenne), 1914-1921, 1939-1947

Francja, Kompilacja rekordów z wydarzeń życia (ang. Compilation of Vital Records), 1585-1928

Ten zbiór, który składa się z 2,2 miliona rekordów zawiera indeksy różnych ważnych rekordów z francuskich departamentów Ain, Loir-et-Cher (głównie Vendôme), Rhône, Drôme i Hautes-Alpes, jak również z metropolii Lyonu. Zdecydowana większość rejestrów to akty urodzenia/chrztu, zgonów/pochówku i zawarcia małżeństw, ale także niektóre rejestry wojskowe, zezwolenia i akty stanu cywilnego. Rejestry zawierają imię, nazwisko, datę i miejsce zdarzenia, a czasami imię i nazwisko małżonka.

Kolekcja ta zawiera akt małżeństwa wybitnego francuskiego architekta Tony’ego Garniera i Catherine Laville. Dwa śluby odbyły się 20 lipca 1915 roku w Saint-Rambert-l’Ile-Barbe, Lyon, Francja.

Rekord małżeństwa Toniego Garniera i Catherine Laville, 1915. [Credit: MyHeritage France, Compilation of Vital Records, 1585–1928]

Rekord małżeństwa Toniego Garniera i Catherine Laville, 1915. [Credit: MyHeritage France, Compilation of Vital Records, 1585–1928]

Przeszukaj kolekcję: Francja, Kompilacja rekordów z wydarzeń życia (ang. Compilation of Vital Records), 1585-1928

Kanada, Nowa Szkocja, „Obligacje” małżeńskie (ang. Marriage bonds) 1763-1864 & Rejestracje małżeńskie, 1864-1942

Ten zbiór zawierajćy dokumenty małżeńskie składa się z dwóch typów rejestrów: małżeńskie „obligacje” od 1763 do 1864 roku i rejestracje małżeńskie od 1864 do 1942 roku. Rejestry zawierają nazwiska Młodej Pary, datę ślubu i lokalizację.

Od 1763 do 1864 roku, powszechną praktyką w Nowej Szkocji było wydawanie obligacji ślubnych w miejsce licencji ślubnej. Jednak od 1864 roku rejestracja małżeństwa stała się obowiązkowa. Rejestry małżeńskie zawierają również informacje rejestracyjne, które mogą być pomocne przy poszukiwaniu oryginału aktu małżeństwa.

Przeszukaj kolekcję: Kanada, Nowa Szkocja, „Obligacje” małżeńskie (ang. Marriage bonds) 1763-1864 & Rejestracje małżeńskie, 1864-1942

Kanada, Nowa Szkocja, Indeks Śmierci, 1890-1967

Indeks śmiertelności w Nowej Szkocji zawiera dane z lat 1864-1877 i 1890-1967. Akta zawierają imię i nazwisko zmarłego, datę urodzenia, datę i miejsce śmierci, a także wiek zmarłego.

Niekiedy zawarte są w nich informacje dotyczące rejestracji zgonu, które mogą być pomocne przy poszukiwaniu oryginału aktu zgonu.

Akt zgonu nowoszkockiej artystki Edith Smith znajduje się w zbiorze. Edith była jednym z członków założycieli Maritime Art Association, organizacji, która starała się wnieść uznanie dla sztuki dla kanadyjskich prowincji Nowego Brunszwiku, Nowej Szkocji i Prince Edward Island.

Rekord śmierci Edith Smith [Credit: MyHeritage Canada, Nova Scotia, Death Index, 1890–1967]

Rekord śmierci Edith Smith [Credit: MyHeritage Canada, Nova Scotia, Death Index, 1890–1967]

Przeszukaj kolekcję: Kanada, Nowa Szkocja, Indeks Śmierci, 1890-1967

Niemcy, Absolwenci Uniwersytetu w Rostoku, 1419-1991, BEZPŁATNIE

Ta bezpłatna kolekcja składa się z indeksu absolwentów Uniwersytetu w Rostoku, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy. Uniwersytet został założony w 1419 r. i jest trzecim co do wielkości uniwersytetem w Niemczech. Indeks zawiera imię i nazwisko absolwenta, datę immatrykulacji, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię oraz różne informacje o studentach, takie jak kierunek studiów i cele zawodowe.

Ilość informacji w każdym zapisie różni się w zależności od okresu czasu. Zapisy w tym zbiorze są udostępniane bezpłatnie przez Uniwersytet w Rostoku jako usługa publiczna.

Przeszukaj kolekcję: Niemcy, Absolwenci Uniwersytetu w Rostoku, 1419-1991, BEZPŁATNIE

Niemcy, Żydowskie ofiary nazistowskich prześladowań, 1933-1945, BEZPŁATNIE

Ten bezpłatny zbiór zawiera nazwiska Żydów w Niemczech, którzy byli ofiarami prześladowań w czasach nazistowskich. Zapisy obejmują imię, nazwisko i nazwisko panieńskie, datę urodzenia i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, daty i miejsca odbywania kary pozbawienia wolności, punkty wyjazdu z datą wyjazdu i miejscem przeznaczenia oraz datę i miejsce śmierci.

W styczniu 1933 roku w Niemczech mieszkało około 522 000 Żydów za definicją religijną. Ponad połowa z nich wyemigrowała w ciągu pierwszych sześciu lat istnienia reżimu nazistowskiego, w przededniu II wojny światowej w Niemczech pozostało około 214 000 Żydów. Na początku 1939 roku tysiące Żydów zostało internowanych w obozach koncentracyjnych po masowych aresztowaniach w następstwie Nocy Kryształowej w listopadzie 1938 roku. Szacuje się, że do końca wojny reżim nazistowski i jego współpracownicy zamordowali od 160 000 do 180 000 niemieckich Żydów.

Przeszukaj kolekcję: Niemcy, Żydowskie ofiary nazistowskich prześladowań, 1933-1945, BEZPŁATNIE

Spis japońskich amerykanów ewakuowanych podczas II Wojny Światowej 1942-1946

Kolekcja ta zawiera informacje o Amerykanach japońskich, którzy zostali ewakuowani z ich domów w Waszyngtonie, Oregonie i Kalifornii podczas II wojny światowej i przenieśli się do dziesięciu różnych ośrodków relokacyjnych w Kalifornii, Idaho, Utah, Kolorado, Arizonie, Wyoming i Arkansas.

Rejestry zawierają imię i nazwisko osoby, datę urodzenia, miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania, informacje o przeprowadzce, języki, którymi się dana osoba się posługiwała, wykształcenie, miejsce urodzenia matki i ojca, zawód ojca oraz informacje o czasie spędzonym w Japonii.

W tym zbiorze znajduje się zapis o działaczu na rzecz praw obywatelskich Fredzie Toyosaburo Korematsu, który walczył o przestrzeganie praw Amerykanów japońskich w przełomowej sprawie Sądu Najwyższego, Korematsu przeciwko Stanom Zjednoczonym.

Rekord relokacji Freda Korematsu, [Credit: MyHeritage Japanese Americans Relocated During World War II, 1942–1946]

Rekord relokacji Freda Korematsu, [Credit: MyHeritage Japanese Americans Relocated During World War II, 1942–1946]

Przeszukaj kolekcję: Spis japońskich amerykanów ewakuowanych podczas II Wojny Światowej 1942-1946

Minnesota, Indeks pochówków weteranów wojennych (ang. Veteran Grave Index), 1857-1975

Indeks ten obejmuje weteranów, którzy zmarli i zostali pochowani na cmentarzach w Minnesocie w latach 1857-1975. Dokumentacja zawiera imię, nazwisko i nazwisko weterana, datę śmierci, hrabstwo, w którym został pochowany, oraz wojnę (wojny), w której weteran służył.

W 1927 r. adiutant generalny Minnesoty został zobowiązany do prowadzenia stałego rejestru grobów wszystkich osób, które służyły w siłach zbrojnych lub morskich Stanów Zjednoczonych, a których szczątki zostały pochowane w Minnesocie. Zgodnie z prawem należało złożyć formularze dla weteranów, którzy zostali pochowani w latach 1927-1969. Jednakże wielu oficerów powiatowych lub osoby zainteresowane składały formularze dla weteranów pochowanych już w 1857 r.

W zbiorze tym znajduje się zapis Alberta Henry’ego Woolsona, który jest uważany za jednego z ostatnich żyjących weteranów amerykańskiej wojny domowej.

Stany Zjednoczone, National Register of Scientific and Technical Personnel, 1953-1956

Stany Zjednoczone, National Register of Scientific and Technical Personnel, 1953-1956

Przeszukaj kolekcję: Minnesota, Veteran Grave Index (Indeks pochówków weteranów wojennych), 1857-1975

USA, Narodowy Rejestr personelu naukowego i technicznego, 1953-1956

Zbiór ten składa się z odpowiedzi ankietowanego personelu naukowego i technicznego zebranych w latach 1953-1956. Osoby, o których mowa, zajmowały role w dziedzinach biologii, geologii, fizyki, psychologii i matematyki. Zapisy zawierają imię i nazwisko, płeć, rok urodzenia, miejsce zatrudnienia, nazwę społeczeństwa i przedmiot najwyższego zdobytego stopnia. Można również znaleźć dodatkowe informacje dotyczące danej osoby, takie jak specjalności akademickie, specjalności związane z zatrudnieniem, członkostwo w wojsku, znajomość języków obcych, znajomość obszaru geograficznego, wykształcenie i dochody.

Przeszukaj kolekcję: USA, Narodowy Rejestr personelu naukowego i technicznego, 1953-1956

Podsumowanie

Z ogromną radością dzielimy się z Państwem informacją o powyżej dodanych rekordach. Wyszukiwanie tych kolekcji na MyHeritage jest bezpłatne. W celu przeglądania tychże rekordów lub zapisania ich w swoim drzewie genealogicznym, potrzebna jest subskrypcja Danych lub Kompletna subskrypcja. Rekordy z kolekcji bezpłatnych, takich jak Niemcy, Absolwenci Uniwersytetu w Rostoku, 1419-1991 i Niemcy, Żydowskie Ofiary Nazistowskich Prześladowań, 1933-1945, nie wymagają płatnej subskrypcji do przeglądania lub zapisywania rekordów.

Jeśli posiadasz drzewo genealogiczne na MyHeritage, nasza technologia Record Matching powiadomi Cię automatycznie w chwili, kiedy znajdziemy dopasowanie do rekordów Twoich krewnych. Będziesz wtedy mógł przejrzeć rekord i zdecydować, czy chcesz dodać nowe informacje do swojego drzewa.

Ciesz się nowymi kolekcjami!