Te rekordy historyczne dodaliśmy do MyHeritage w lipcu!

Te rekordy historyczne dodaliśmy do MyHeritage w lipcu!

W ubiegłym miesiącu do bazy danych MyHeritage dodaliśmy 19.4 miliona rekordów z 9 kolekcji. Nowe amerykańskie kolekcje obejmują listy pasażerów z Kalifornii i Waszyngtonu (Seattle), indeks nagród Marynarki Wojennej i Nagród Marynarskich oraz kolekcję małżeństw z Nowego Jorku. Dodaliśmy również aktualizację do nowojorskiej kolekcji akt zgonów. 

Nowe kolekcje z Hiszpanii obejmują indeks chrztu, indeks małżeństw i indeks śmierci, wszystkie z Nawarry w Hiszpanii. Ostatnia kolekcja jest indeksem wiodących szachistów z całego świata. Ta aktualizacja przynosi całkowitą liczbę rekordów historycznych na MyHeritage do 12.502.231.975.

Oto podstawowe informacje na temat kolekcji, w tabeli, poniżej znajdziecie bardziej szczegółowe informacje:

KolekcjaOpisLiczba rekordówLink do kolekcji
Lista pasażerów w Kalifornii, 1893-1957 Listy pasażerów statków przybywających do Kalifornii w latach 1893-1957. 2.903.755 rekordów Przeszukaj kolekcję już teraz
Seattle, Lista pasażerów Waszyngtonu, 1890-1957Manifestacje pasażerów statków przybywających do Seattle w Waszyngtonie w latach 1890-1957. 2.852.242 rekordów Przeszukaj kolekcję już teraz
Indeks Małżeństw w Nowym Jorku, 1866-1937 Indeks małżeństw w Nowym Jorku od 1866 do 1937 roku. 5,193,866 rekordów Przeszukuj kolekcję teraz
Akta zgonu w stanie Nowy Jork, 1957-1969, aktualizacja Wskaźnik zgonów w stanie Nowy Jork w latach 1957-1969. 706 329 nowych rekordów na łączną liczbę 1 385 043 rekordówPrzeszukuj kolekcję teraz
Stany Zjednoczone, Indeks nagród Marynarki Wojennej i Nagród Marynarskich, 1925-1994. Indeks nagród wydanych przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych w latach 1925-1994. 1.760.085 rekordów Przeszukuj kolekcję teraz
Hiszpania, Nawarra, Indeks Chrztów, 1559-1910Indeks zapisów chrztu z Nawarry w Hiszpanii z lat 1559-1910. 4.235.647 rekordów Przeszukuj kolekcję teraz
Hiszpania, Nawarra, Indeks małżeństw, 1577-1940Indeks akt małżeństw z Nawarry w Hiszpanii w latach 1577-1940. 818.815 rekordów Przeszukuj kolekcję teraz
Hiszpania, Nawarra, wskaźnik zgonów, 1592-1986Wskaźnik zgonów z Nawarry w Hiszpanii w latach 1592-1986. 94 941 rekordówPrzeszukuj kolekcję teraz
Indeks wiodących szachistów z całego świataIndeks wiodących szachistów zarejestrowanych w światowej federacji szachów. 925.214 rekordów Przeszukuj kolekcję teraz

Lista pasażerów w Kalifornii, 1893-1957

Składający się z  2,9 miliona rekordów zbiór zawiera manifesty pasażerów statków przybywających do San Francisco, San Pedro, Wilmington lub Los Angeles w Kalifornii w latach 1893-1957. 

Unikalna w MyHeritage, lista posiada zszywanie dwustronnicowych manifestów (które były powszechne od 1907 r.) w jeden obraz, aby upewnić się, że nie przegapisz ważnych informacji.

Listy/zapisy zawierają nazwisko pasażera, wiek, płeć, datę przybycia i nazwę statku. Niektóre zapisy mogą zawierać dodatkowe informacje, takie jak stan cywilny, miejsce urodzenia, obywatelstwo, ostatnie miejsce zamieszkania, port wyjścia i przeznaczenia, a także nazwiska i adresy członków rodziny zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w kraju pochodzenia pasażera. 

Zapis pasażera John’a Lee, który znajduje się poniżej, zawiera wiele szczegółów na jego temat. Na stronie 1 dwustronicowego zszywanego zdjęcia znajduje się zawód John’a, jego wiek oraz imię i nazwisko i adres jego krewnego, a także szczegóły dotyczące statku i rejsu. Na stronie 2 znajduje się fizyczny opis Jana, który zawiera wzrost, karnację, włosy i kolor oczu.

Lista pasażerów John Lee, 1912 [Kredyt: MyHeritage California Passenger Lists, 1893-1957]

Lista pasażerów John Lee, 1912 [Kredyt: MyHeritage California Passenger Lists, 1893-1957]

Seattle, Lista pasażerów Waszyngtonu, 1890-1957 

Ta 2,8 milionowa kolekcja opatrzona jest w zdjęcia i indeks manifestów pasażerskich ze statków przybywających do Seattle w Waszyngtonie w latach 1890-1957. Kolekcja ta unikalna dla MyHeritage zawiera również zszywane dwustronnicowo obrazy. Zapisy zawierają imię i nazwisko pasażera, wiek, płeć, datę przybycia i nazwę statku. Bardziej szczegółowe manifesty pasażerów zawierają dodatkowe informacje, takie jak stan cywilny, miejsce urodzenia, narodowość, ostatnie miejsce zamieszkania, port wyjścia i cel podróży, a także nazwiska i adresy członków rodziny zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w kraju pochodzenia pasażera. 

Poniższy przykładowy zapis jest zapisem pasażera Stefao Baisonguroffa.

Rekord pasażerski Stefao Baisonguroffa, 1912 [Kredyt: MyHeritage Seattle, Washington Passenger Lists, 1890-1957]

Rekord pasażerski Stefao Baisonguroffa, 1912 [Kredyt: MyHeritage Seattle, Washington Passenger Lists, 1890-1957]

Stefao udał się do Seattle w Waszyngtonie z Jokohamy w Japonii 10 kwietnia 1912 roku na pokładzie statku o nazwie Kamakura Maru. Miał wtedy 31 lat, pochodził z Uragi Kafkas w Rosji i pracował jako robotnik. Miał 172 cm wzrostu, czarne włosy i brązowe oczy. Wymienione są również nazwiska brata i przyjaciela Stefao, odpowiednio Gabry Baisonguroff i San Karginoff, oraz ich adresy w Rosji. 

Nowy Jork, Indeks Małżeństw, 1866-1937 

Indeks ten, który liczy 5,1 miliona rekordów, zawiera informacje o małżeństwach zarejestrowanych w Nowym Jorku w latach 1866-1937. Rejestry te zawierają informacje o nazwiskach pary młodej, dacie ślubu, numerze aktu i gminie. 

Amerykańskie rejestry małżeństw są ważnym zapisem genealogicznym, ponieważ zazwyczaj zawierają nie tylko informacje o pannie młodej, panu młodym i ich miejscu zamieszkania w chwili zawarcia małżeństwa, ale często zawierają dodatkowe informacje, takie jak daty urodzenia, miejsca urodzenia, zawody i czy osoba była singlem przed ślubem, owdowiała czy rozwiedziona. Często pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego zawiera również informacje o rodzicach pary młodej, w tym o nazwiskach i miejscach urodzenia rodziców. Kopie oryginałów aktów małżeństwa w Nowym Jorku są dostępne na zamówienie za opłatą, na stronie www.nyc.gov/records. Akta małżeństwa sprzed 50 lat lub wcześniej są klasyfikowane jako dokumenty publiczne i są dostępne dla wszystkich badaczy.

W tej kolekcji znajdują się akta Franklina D. Roosevelta i Eleanor Roosevelt, 32. Prezydenta i Pierwszej Damy USA, którzy pobrali się w Nowym Jorku 17 marca 1905 roku.

Franklin D. Roosevelt i Eleanor Roosevelt, 1941, ubarwione i ulepszone za pomocą MyHeritage [Kredyt: NARA]

Franklin D. Roosevelt i Eleanor Roosevelt, 1941, ubarwione i ulepszone za pomocą MyHeritage [Kredyt: NARA]

Akt małżeństwa Franklina D. Roosevelta i Eleanor Roosevelt [Źródło: MyHeritage New York City Marriage Index, 1866–1937]

Akt małżeństwa Franklina D. Roosevelta i Eleanor Roosevelt [Źródło: MyHeritage New York City Marriage Index, 1866–1937]

Zgony w stanie Nowy Jork, 1957-1969 ZAKTUALIZOWANE

Indeks zgonów w stanie Nowy Jork zawiera informacje o zgonach zarejestrowanych w stanie Nowy Jork, bez miasta Nowy Jork w latach 1957 i 1969. Indeks zawiera informacje o miejscu i dacie zgonu, płci, wieku w chwili zgonu oraz numer akt stanowych. W tym miesiącu uaktualniliśmy zbiór i dodaliśmy nowe rekordy, zwiększając łączną liczbę rekordów w zbiorze do 1,3 miliona.

Akta zgonu są jednym z podstawowych źródeł informacji o rodzinie. Zazwyczaj są one wydawane w ciągu kilku dni od śmierci i zawierają wiele szczegółów dotyczących życia danej osoby. Często zawierają informacje o wieku, miejscu urodzenia, nazwiskach i miejscach urodzenia rodziców oraz przyczynie śmierci danej osoby. Kopie oryginalnych aktów zgonu zarejestrowanych w tym indeksie można uzyskać za opłatą w Departamencie Zdrowia Stanu Nowy Jork.

W tym zbiorze można znaleźć akt zgonu Johna Coltrane’a, wpływowego amerykańskiego saksofonisty jazzowego i kompozytora najbardziej znanego z jego wkładu w „free jazz”.

Okładka albumu Johna Coltrane’a, Giant Steps [Kredyt: Ged Carroll, CC 2.0]

Okładka albumu Johna Coltrane’a, Giant Steps [Kredyt: Ged Carroll, CC 2.0]

W poniższym zapisie znajdują się szczegóły dotyczące miejsca zamieszkania John’a, jego wieku w chwili zgonu oraz wnioskowanej daty urodzenia, a także daty i miejsca zgonu. 

Akta śmierci Johna W. Coltrane’a [Kredyt: MyHeritage New York State Deaths, 1957-1969]

Akta śmierci Johna W. Coltrane’a [Kredyt: MyHeritage New York State Deaths, 1957-1969]

Stany Zjednoczone, Indeks nagród Marynarki Wojennej i Nagród Marynarskich, 1925-1994.

Ten zbiór 1,7 miliona rekordów jest indeksem nagród wydanych przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych lub Korpus Piechoty Morskiej w XX wieku. Większość rekordów dotyczy służby w czasie wojny w Wietnamie lub w późniejszym okresie służby przed przełomem wieku. Rejestry mogą zawierać imię i nazwisko osoby pełniącej służbę, zatwierdzone wyróżnienie, datę zatwierdzenia wyróżnienia, pułk służby lub korpus oraz rangę osoby.

Dokumentacja może również zawierać szereg dodatkowych informacji, takich jak data rekomendacji i zatwierdzenia nagrody, jednostka, rodzaj przypadku, miejsce, w którym nagroda została przyznana oraz przydział obowiązków danej osoby.

Zbiór ten zawiera zapis Carla Brasheara, pierwszego afroamerykańskiego nurka Marynarki Wojennej USA. Carl został odznaczony Medalem Marynarki Wojennej i Korpusu Marynarki Wojennej po pomyślnym odnalezieniu zaginionej bomby atomowej u wybrzeży Palomares w Hiszpanii.

Carl Brashear, pierwszy afroamerykański mistrz marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych [Kredyt: Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych]

Carl Brashear, pierwszy afroamerykański mistrz marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych [Kredyt: Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych]

Zapis zawiera wiele szczegółów na temat służby Carla i jego nagrody.

Nagroda Carla Brasheara od Marynarki Wojennej USA [Credit: MyHeritage United States, Index of Navy and Marine Corps Awards, 1925-1994]

Nagroda Carla Brasheara od Marynarki Wojennej USA [Credit: MyHeritage United States, Index of Navy and Marine Corps Awards, 1925-1994]

Hiszpania, Kolekcje Nawarry

Nawarra jest autonomiczną wspólnotą w północnej Hiszpanii, graniczącą z Baskijską Wspólnotą Autonomiczną, La Rioja i Aragonią. Historycznie niezależne królestwo, Nawarra została przyłączona przez Kastylię w 1515 roku. Jej stolica, Pampeluna, słynie z tego, że w lipcu każdego roku odbywa się tu impreza byków podczas festiwalu w San Fermín. Zwyczaj ten zapoczątkowany został w XIV wieku z potrzeby transportu byków z pól poza miastem na ring byków, który odbywał się tego dnia. Kultura dzisiejszej Nawarry jest głęboko związana z kulturą Kraju Basków, a język baskijski jest w tym regionie językiem urzędowym.

W tym miesiącu dodaliśmy 3 kolekcje z prowincji Nawarra w Hiszpanii, a także wybrane rekordy z baskijskich prowincji Gipuzkoa i Biscay, które pochodzą z XVI wieku. Kolekcje te są cenne dla każdego, kto ma baskijskie lub nawarrackie korzenie.

Hiszpania, Nawarra, Indeks Chrztów, 1559-1910

Ten zbiór 4,2 miliona rekordów składa się z indeksu rekordów chrztu z Nawarry w Hiszpanii. Zapisy mogą zawierać imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce chrztu, imiona ojca i matki oraz imiona dziadków dziecka.

Niektóre zapisy zawierają informacje na temat nazwy parafii, komentarze oraz odniesienie do lokalizacji oryginalnych zapisów.

Przykładowy zapis poniżej to zapis chrztu Arturo Juana Estanislao Campiona Jaymebona. Arturo był słynnym baskijskim politykiem, pisarzem i lingwistą.

Zawiera ona szczegóły dotyczące chrztu Arturo w Pampeluonie 7 maja 1854 roku. Zawiera również pełne imiona jego matki i ojca oraz ojców i dziadków.

Rekord chrztu Arturo Juana Estanislao Campiona Jaymebona [Kredyt: MyHeritage Hiszpania, Nawarra, Indeks Chrztów, 1559-1910]

Rekord chrztu Arturo Juana Estanislao Campiona Jaymebona [Kredyt: MyHeritage Hiszpania, Nawarra, Indeks Chrztów, 1559-1910]

Hiszpania, Nawarra, Indeks małżeństw, 1577-1940

Zbiór ten jest indeksem aktów małżeństwa z Nawarry w Hiszpanii. Rejestry mogą zawierać imię i nazwisko pary młodej, wiek pary młodej, datę i miejsce zawarcia małżeństwa oraz imiona i nazwiska rodziców pary młodej.

Niektóre akta zawierają informacje o nazwie parafii, nazwiskach świadków, komentarze i odniesienie do miejsca, w którym znajdują się oryginalne akta.

Hiszpania, Nawarra, akta zgonów, 1592-1986

Ta kolekcja jest indeksem akt zgonu z Nawarry w Hiszpanii. Akta mogą zawierać imię i nazwisko zmarłego, miejsce urodzenia, wiek w chwili śmierci, datę i miejsce śmierci oraz imiona i nazwiska ojca i matki danej osoby.

Niektóre akta zawierają nazwiska świadków pochówku, nazwiska pojawiające się w testamencie osoby, wszelkie komentarze oraz odniesienie do miejsca, w którym znajdowały się oryginalne akta.

Indeks wiodących szachistów

Kolekcja ta jest indeksem wiodących szachistów zarejestrowanych w FIDE (Fédération Internationale des Échecs), światowej federacji szachowej. Rejestry zawierają imię i nazwisko gracza, płeć, rok urodzenia oraz kraj, który gracz reprezentuje w turniejach międzynarodowych. Uwzględniono również tytuły szachowe FIDE oraz oceny graczy z listopada 2019 roku w szachach standardowych, szybkich i blitzowych.

Zapisy w tym zbiorze są udostępniane bezpłatnie, dzięki uprzejmości FIDE.

W tym zbiorze znajduje się rekord Garrego Kasparowa, który w wieku 22 lat stał się najmłodszym posiadaczem tytułu Mistrza Świata w Szachach. Przez całą swoją karierę konsekwentnie zaliczany był do czołówki szachistów.

Od lewej, Garry Kasparov z Tiborem Karolyi, na Mistrzostwach Świata w Szachach Juniorów 1980 w Dortmundzie [Kredyt: Gerhard Hund]

Od lewej, Garry Kasparov z Tiborem Karolyi, na Mistrzostwach Świata w Szachach Juniorów 1980 w Dortmundzie [Kredyt: Gerhard Hund]

Garry Kasparov [Kredyt: MyHeritage Index of Leading Chess Players]

Garry Kasparov [Kredyt: MyHeritage Index of Leading Chess Players]

Podsumowanie

Przeszukiwanie nowych kolekcji na MyHeritage jest bezpłatne. Aby przeglądać te rekordy lub zapisać rekordy w drzewie genealogicznym, będziesz potrzebował Subskrypcji Danych lub Kompletnej Subskrypcji.Jeśli masz drzewo genealogiczne na MyHeritage, nasza technologia Record Matching powiadomi Cię automatycznie, jeśli rekordy z tych kolekcji pasują do Twoich krewnych. Będziesz wtedy mógł przejrzeć rekord i zdecydować, czy chcesz dodać nowe informacje do swojego drzewa.

Ciesz się nowymi kolekcjami!

Komentarze

Adres e-mail jest prywatny i nie będzie wyświetlany.

 • Jan

  21 sierpnia, 2020

  Witam!
  Obserwuję kolekcje rekordów w bazie MyHeritage i to, co rzuca się w oczy to ścisłe ograniczenia geograficzne tych kolekcji. Domyślam się, że wynika to w dużej części z uwarunkowań historycznych i kulturowych terenów środkowej i wschodniej Europy. Jednak mnie interesuje genealogia mojej rodziny sprzed XVIIIw., m.in. z terenów ówczesnych Prus Wschodnich. Również z późniejszych czasów na terenie Rosji.
  W związku z powyższym mam pytanie: czy jest szansa na uzupełnienie kolekcji rekordów MyHeritage o tereny środkowej i wschodniej Europy? Czy są prowadzone prace w tym kierunku?
  pozdrawiam
  Jan Kitszel