Już milion publikacji w zbiorach polskich bibliotek cyfrowych!

Już milion publikacji w zbiorach polskich bibliotek cyfrowych!

Już ponad milion publikacji znajduje się w systemie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC). Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze.

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) jest kolejnym etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Nazwa serwisu FBC odzwierciedla jego charakter – serwis ten jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci PIONIER.

Aktualnie główne funkcje Federacji Bibliotek Cyfrowych to:

  • Wyszukiwanie proste i zaawansowane w istniejących i planowanych obiektach cyfrowych.
  • Lokalizacja obiektów cyfrowych.
  • Wykrywanie istniejących duplikatów obiektów cyfrowych i zapobieganie ich powstawaniu.
  • Przeglądanie planów digitalizacji.
  • Podsumowania i statystyki dotyczące zasobów dostępnych w FBC.

źródło: http://fbc.pionier.net.pl