Kolejność narodzin: jak wpływa na Twoją osobowość

Kolejność narodzin: jak wpływa na Twoją osobowość

Kolejność narodzin to fascynujący temat; przeprowadzono wiele badań odnośnie tego, jak kolejność narodzin wpływa na nasze dorosłe życie – na to kim stajemy się w życiu dorosłym.

Oto kilka ciekawych odkryć:

1. Pierworodni są mądrzejsi

W 2007 norwescy naukowcy przeprowadzili badania – test inteligencji, wśród 250 000 osób. Najstarsze dzieci uzyskały średnią IQ o wartości 103, młodsze uzyskały średnią o wartości 101, natomiast najmłodsze z rodzeństwa otrzymały 100. Badania wykazały, że im więcej starszego rodzeństwa ma dziecko, tym niższe jest jego IQ.

2. Pierworodne dzieci są bardziej skłonne poślubić osobę, która również jest pierworodna

Joshua Hartshorne z Uniwersytetu Harvarda przeprowadził kilka różnych badań. Odkrył, że pierworodni mają tendencję poślubiania pierworodnych. W rzeczywistości był on w stanie stwierdzić to ogólnie – pierworodni są bardziej skłonni do wiązania się z pierworodnymi, dzieci urodzone „w środku” z osobami, które też były urodzone „w środku”, natomiast osoba urodzona jako ostatnia, z partnerem, który też był urodzony jako ostatni.

3. Najmłodsze rodzeństwo jest bardziej skłonne do podejmowania ryzyka

Amerykańscy psychologowie Frank Sulloway i Richard Zweigenhaft w swoich badaniach poszli za tropem szukania możliwości rozwoju dotychczasowych odkryć dotyczących wpływu kolejności narodzin dziecka. Stwierdzili oni, że najmłodsze rodzeństwo w rodzinie jest bardziej skłonne do uczestnictwa w ryzykownych wydarzeniach, niż ich starsi bracia czy siostry.

4. Pierworodni są bardziej skłonni do stania się liderami

Vistage, największa organizacja CEO na świecie (ang. Chief Executive Officer, CEO – dyrektor generalny), zapytała 1 582 prezesów o ich kolejność urodzenia: 43% było pierworodnymi, 33% było urodzonych jako drugie w kolejności po pierworodnych, a tylko 23% z nich była najmłodsza w rodzinie. Być może najstarsze dzieci otrzymują więcej niepodzielnej uwagi od swoich rodziców, i są w stanie rozwijać w sobie pewnych siebie liderów.

5. Kobiety urodzone w parze z bratem bliźniakiem, są mniej skłonne do zawarcia małżeństwa z dorosłym życiu

Virpi Lummaa z Uniwersytetu Sheffield zbadał rekordy narodzin w Finlandii. Badania wykazały, że kobiety, które urodziły się w parze z bratem bliźniakiem są o 15% mniej skłonne do zawarcia małżeństwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Polecamy Ci książkę Michaela Grose pt. „Dlaczego pierworodni rządzą światem a najmłodsi chcą go zmieniać”!

Co sądzicie o wyżej przedstawionych przypadkach i wynikach badań? W której kolejności zostaliście poczęci? Czy któreś z przedstawionych badań odnoszą się do Twojej rodziny? Z przyjemnością wysłuchamy Waszych opinii w komentarzach.