Poznawanie osi czasu drzewa genealogicznego

Poznawanie osi czasu drzewa genealogicznego

Oś czasu rodziny jest bezpłatną funkcją MyHeritage, która pozwala na przeglądanie drzewa genealogicznego jako osi czasu.

Korzystając z tej funkcji, możesz zwizualizować, jak historia Twojej rodziny rozwijała się w czasie i umieścić swoich przodków w kontekście okresu, w którym żyli. Możesz łatwo zobaczyć, jak wyglądało życie Twoich przodków, ile mieli lat, gdy rodziły się ich dzieci, czyje życiorysy się pokrywały, a nawet jakie ważne wydarzenia miały miejsce w czasie ich życia. Format ten pozwala również na łatwe wykrywanie i korygowanie błędów oraz uzupełnianie brakujących informacji.

A więc jak to działa? Pozwól nam się w to zagłębić:

Dostęp do osi czasu Drzewa genealogicznego

Aby uzyskać dostęp do osi czasu Drzewa genealogicznego, odwiedź swoją witrynę rodzinną, najedź kursorem na zakładkę Drzewo genealogiczne na pasku nawigacji i wybierz „Oś czasu” (ang. „Timeline”).

Uzyskiwanie dostępu do Osi czasu drzewa genealogicznego z paska nawigacji

Uzyskiwanie dostępu do Osi czasu drzewa genealogicznego z paska nawigacji

Oś czasu jest wizualną reprezentacją jednej osoby z drzewa genealogicznego, którą możesz wybrać, oraz jej bezpośrednich przodków. Długość życia tych osób (od roku urodzenia do roku śmierci) jest odwzorowana na tej samej osi, co pozwala zobaczyć je we wzajemnym powiązaniu, oraz może zapewnić odświeżający wgląd w historię Twojej rodziny.

Przykład osi czasu drzewa genealogicznego

Przykład osi czasu drzewa genealogicznego

Oś czasu dla głównej osoby w Twoim drzewie (zazwyczaj Ciebie) będzie wyświetlana domyślnie. Aby wyświetlić Oś czasu dla kogoś innego w Twoim drzewie, po prostu wpisz nowe imię w polu wyboru u góry po lewej stronie. Jeśli Twoja witryna ma wiele drzew, Oś czasu będzie domyślnie wyświetlana dla drzewa rodzinnego, z którym jesteś związany, ale w lewym górnym rogu Osi czasu pojawi się rozwijane menu, pozwalające wybrać jedno z innych drzew rodzinnych.

Imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i wiek każdej osoby są wyświetlane na kolorowym pasku na osi czasu. Jeśli dana osoba nie żyje, jej pasek jest zaokrąglony po prawej stronie, a wiek w chwili śmierci jest wyświetlany obok ikony nagrobka. Paski przedstawiające osoby żyjące są zaokrąglone po prawej stronie, a ich aktualny wiek pojawia się obok ikony osoby. Jeśli data urodzenia lub śmierci jest nieznana, słupek będzie zanikał w kierunku daty urodzenia lub śmierci, kończąc się na przybliżonym czasie narodzin lub śmierci.

Rodzice są połączeni z dziećmi za pomocą strzałki, która wskazuje na dziecko. Jeśli znany jest wiek rodzica w chwili narodzin dziecka, zostanie on wyświetlony obok strzałki. Po najechaniu kursorem myszy na wiek można zobaczyć więcej szczegółów.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o narodzinach dziecka

Wyświetlanie szczegółowych informacji o narodzinach dziecka

Dekady są zaznaczone na osi czasu pionowymi liniami, a zakreskowane prostokąty w tle przedstawiają ważne okresy historyczne, takie jak wojny światowe.

Edytowanie informacji o drzewie z Osi Czasu

Możesz edytować profil osoby, przeglądać jej drzewo genealogiczne lub stronę profilu, a także przeprowadzić wyszukiwanie w bazie danych rekordów historycznych MyHeritage bezpośrednio z Osi Czasu. Wystarczy najechać na pasek osoby, kliknąć ikonę z 3 kropkami, która się pojawi i wybrać z menu.

Wskazywanie i korygowanie problemów związanych ze spójnością chronologiczną

Oś czasu może również pomóc w wskazywaniu i korygowaniu problemów ze spójnością i błędów w drzewie dotyczących chronologii.

Czerwona kropka pojawi się, gdy zostanie wykryty problem ze spójnością chronologiczną: jeśli wydaje się, że rodzic zmarł przed urodzeniem dziecka, jeśli data urodzenia rodzica jest późniejsza niż data urodzenia dziecka lub jeśli rodzic był bardzo młody, gdy urodziło się dziecko. Aby dowiedzieć się więcej o problemie ze spójnością, najedź kursorem na czerwoną kropkę.

Dodatkowe opcje i ustawienia

Domyślnie Oś czasu pokazuje 4 pokolenia (od głównej osoby do pradziadków). Można wybrać wyświetlanie na osi czasu tylko 3 lub aż 9 pokoleń. Kliknij wskaźnik wyboru pokoleń w prawym górnym rogu ekranu i wybierz liczbę pokoleń, które chcesz wyświetlić.

Ustawienia osi czasu drzewa genealogicznego

Ustawienia osi czasu drzewa genealogicznego

Obok wskaźnika wyboru pokoleń znajduje się opcja pobrania Osi czasu jako pliku PDF – idealnego do udostępnienia krewnym, wydrukowania dla własnych potrzeb lub do wyświetlenia. Następnie znajduje się przycisk udostępniania, który otworzy wyskakujące okienko, w którym można wybrać opcję udostępnienia Osi czasu na Facebooku, Twitterze lub WhatsApp albo skopiowania łącza do udostępnienia.

Kliknięcie przycisku Ustawienia w prawym górnym rogu spowoduje otwarcie panelu Ustawienia osi czasu, w którym można zmienić opcje wyświetlania zgodnie z własnymi preferencjami:

Opcja „Pokaż duże słupki z długością życia” (ang. „Show large bars with lifespans”) powiększy rozmiar słupków, a rok urodzenia i śmierci osób będzie wyświetlany wewnątrz słupków. Domyślnie, Oś Czasowa będzie pokazywać wiek osób w chwili śmierci (lub aktualny wiek) i narodzin, jak również zakreskowane prostokąty wskazujące ważne okresy historyczne, ale możesz wyłączyć te opcje w tym panelu.