Rekordy historyczne dodane w marcu 2022

Rekordy historyczne dodane w marcu 2022

Z radością dzielimy się informacją, że w marcu 2022 roku dodaliśmy 18,1 mln rekordów historycznych w 12 kolekcjach z krajów na całym świecie, w tym z Australii, Austrii, Francji, Rumunii, Rosji, Szkocji, Szwajcarii i Ukrainy. Z tym dodatkiem, całkowita liczba rekordów historycznych na MyHeritage wynosi teraz 16,9 miliarda.

Poniżej przedstawiamy więcej szczegółów na temat każdej z kolekcji.

KolekcjaOpis Liczba rekordówLink do kolekcji

Australia, Queensland Rejestry domów pogrzebowych i pochówków
Indeks domów pogrzebowych i cmentarzy z Queensland (Australia)633,015 rekordów
Przeszukaj kolekcję

Austria, indeks własności ziemskiej, 1817-1829
Indeks aktów własności ziemi z Cesarstwa Austriackiego338,074 rekordów
Przeszukaj kolekcję

Austria, Księga zgonów Mauthausen

Indeks zapisów z Mauthausen, obozu koncentracyjnego w Austrii38,206 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Bucovina, żydowskie akty urodzenia
Indeks żydowskich aktów urodzenia z regionu Bucovina, który obecnie należy do północno-wschodniej Rumunii

60,402 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Francja, urodzenia i chrzty
Indeks aktów urodzenia i chrztu z Francji z lat 1546-189613,994,927 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Francja, Indeks oficjalnych powiadomień z Bulletin des Lois, 1806-1918
Indeks zawiadomień publicznych opublikowanych w Bulletin des Lois wraz z ilustracjami2,235,890 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Francja, Saône-et-Loire, pobory wojskowe, 1867-1940
Baza danych rejestrów poborowych z lat 1867-1940244,796 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Francja, Vienne, wojskowe karty poborowe, 1867-1921
Indeks kart powołania do wojska dla mężczyzn urodzonych w latach 1867-1921 w departamencie Vienne we Francji436,542 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Gubernia grodzieńska, listy wyborców, 1912 r.
Spis osób z Guberni Grodzieńskiej uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych w Rosji w 1912 r.51,685 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Szkocja, Prekognicje Sądu Najwyższego i dokumenty procesowe
Indeks prekognicji i dokumentów procesowych z Wysokiego Sądu Sprawiedliwości w Szkocji [An index of precognitions and trial papers from the High Court of Justiciary in Scotland].138,934 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Przyjazdy Żydów do Szwajcarii
Indeks Żydów, którzy zostali przyjęci do Szwajcarii w czasie II wojny światowej10,316 rekordówPrzeszukaj kolekcję

Ukraina, Odessa, Rejestry urodzeń
Indeks żydowskich aktów urodzenia z Odessy na Ukrainie w latach 1878-190013,190 rekordówSearch collection now

Australia, Queensland Rejestry domów pogrzebowych i pochówków

Ta kolekcja zawiera rekordy pochówku z domów pogrzebowych i cmentarzy z Queensland w Australii. Rekordy zazwyczaj zawierają pełne imię i nazwisko zmarłego, wiek w chwili śmierci, datę pochówku, miejsce pochówku i różne notatki. Każdy rekord wskazuje również, czy pochodzi on z domu pogrzebowego czy z cmentarza.

Rejestry pochówków na cmentarzach zazwyczaj zawierają nazwę cmentarza i miejscowość w Queensland, natomiast rejestry domów pogrzebowych zazwyczaj podają tylko miejscowość w Queensland.

Przeszukaj Domy pogrzebowe i rekordy pochówku w Australii, Queensland

Austria, indeks własności ziemskiej, 1817-1829

Zbiór ten, pochodzący z Cesarstwa Austriackiego, zawiera akta własności ziemi, znane jako Kataster Franciszkański (Franziszeischer Kataster). W aktach wyszczególniono właścicieli domów mieszkających w Dolnej Austrii (1817/1824), Górnej Austrii (1824/1826) lub Salzburgu (1829). Rejestry zawierają zazwyczaj imię i nazwisko osoby oraz miejsce zamieszkania, przy czym miejsce zamieszkania może obejmować miejscowość, gminę katastralną, powiat lub dzielnicę na terenie Austrii.

Zapisy mogą również zawierać nazwę domu, numer domu, numer wspólnoty katastralnej, numer mapy, okręg podatkowy, zawód osoby fizycznej, a w niektórych przypadkach także informacje o małżonku, jeśli są dostępne.

Przeszukaj Austria, indeks własności ziemskiej, 1817-1829

Austria, Księga zgonów Mauthausen

Ta kolekcja, która została dostarczona do MyHeritage przez JewishGen, zawiera rekordy z Mauthausen, nazistowskiego obozu koncentracyjnego znajdującego się w Austrii. Od założenia obozu w 1938 r. do jego wyzwolenia 5 maja 1945 r., przetrzymywano w nim ponad 195 000 więźniów. Akta te zawierają imię i nazwisko osoby zmarłej, datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce śmierci, narodowość oraz powód zatrzymania. Akta mogą zawierać również datę przybycia do obozu koncentracyjnego, przeniesienia i zawód wykonywany przez zmarłego.

Mauthausen był głównym obozem koncentracyjnym w grupie ponad 50 podobozów zlokalizowanych na terenie Austrii i południowych Niemiec. Początkowo trafiali tam niemieccy i austriaccy kryminaliści. W czasie wojny trafiali tam również Polacy, Sowieci, Żydzi i inni jeńcy wojenni.

Przeszukaj Austria, Księga zgonów Mauthausen

Bucovina, żydowskie akty urodzenia

Ta baza danych, która została również dostarczona do MyHeritage przez JewishGen, zawiera żydowskie rekordy urodzenia z regionu Bucovina, który jest obecnie częścią północno-wschodniej Rumunii. Rekordy zawierają imię dziecka, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców i informacje rejestracyjne. Zapisy mogą również zawierać imiona dziadków i świadków oraz datę śmierci.

Większość aktów urodzeń pochodzi z regionów Kimpolung (Campulung Moldovensec), Gurahumora (Gura Humorului), Radautz (Rădăuţi) i Suczawa (Suceava). Oryginały akt znajdują się w oddziale okręgowym w Suczawie w Narodowym Archiwum Rumunii (Arhivele Naţionale ale României).

Przeszukaj Bucovina, żydowskie akty urodzenia

Francja, urodzenia i chrzty

Ten zbiór zawiera rejestry urodzeń i chrztów z Francji z lat 1546-1896. Zapisy mogą zawierać imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce chrztu, płeć, datę śmierci, imiona i informacje o urodzeniu rodziców oraz imiona dziadków dziecka.

Zbiór ten zawiera dokumenty z kilku departamentów Francji. Okres czasu zmienia się w zależności od lokalizacji.

Przeszukaj Francję, urodzenia i chrzty

Francja, Indeks oficjalnych powiadomień z Bulletin des Lois, 1806-1918

Zbiór ten zawiera indeks powiadomień publicznych opublikowanych w Bulletin des Lois. Rekordy indeksu, w zależności od konkretnego typu powiadomienia, zawierają nazwiska, nazwiska małżonków, daty urodzenia, daty ślubu, daty śmierci i związane z nimi miejsca z różnych typów powiadomień publicznych, w tym: emerytury wojskowe, emerytury cywilne, naturalizacje, odznaczenia wojskowe, zmiany nazwisk, nagrody patentowe, nominacje i inne różne ogłoszenia rządowe. Aby w pełni zrozumieć treść powiadomienia, należy zapoznać się z obrazem publikacji przypisanej do każdego rekordu indeksu.

Bulletin des Lois (Bulletin of the Laws) była to gazeta rządowa lub oficjalna publikacja rządu francuskiego wydana w czasie rewolucji francuskiej w grudniu 1793 roku. Bulletin des Lois ukazywał się do 1931 roku, kiedy to jego funkcję przejął Journal officiel de la République française (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej).

Ta kolekcja została dodana po przejęciu Filae przez MyHeritage.

Przeszukaj Francję, Indeks oficjalnych powiadomień z Bulletin des Lois, 1806-1918

Francja, Saône-et-Loire, pobory wojskowe, 1867-1940

Zbiór ten jest bazą danych rejestrów poborowych z lat 1867-1940. Rekordy zawierają pełne imię i nazwisko poborowego, rok urodzenia, datę i miejsce poboru oraz numer ewidencyjny.

Indeks ten został udostępniony przez Archiwum Departamentu Saône-et-Loire. Ze względów prawnych w tym indeksie można znaleźć tylko osoby urodzone ponad 120 lat temu.

Przeszukaj Francja, Saône-et-Loire, pobory wojskowe, 1867-1940

Francja, Vienne, wojskowe karty poborowe, 1867-1921

Ta kolekcja z departamentu Vienne we Francji zawiera zapisy wojskowych kart poborowych mężczyzn urodzonych w latach 1867-1921. Zapisy zawierają informacje o poborowym, w tym imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, rok i miejsce rejestracji poborowego, imiona rodziców i numer wpisu.

Przeszukaj Francja, Vienne, wojskowe karty poborowe, 1867-1921

Gubernia grodzieńska, listy wyborców, 1912 r., listy wyborców, 1912 r.

Ta kolekcja, dostarczona do MyHeritage przez JewishGen, zawiera nazwiska osób, które były uprawnione do głosowania w wyborach parlamentarnych w Rosji w 1912 roku. Rekordy zawierają imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i imię ojca. Tylko mężczyźni powyżej 25 roku życia mogli głosować, dlatego listy zawierają tylko mężczyzn.

Gubernia grodzieńska była jedną z ponad 60 guberni w ówczesnej Rosji carskiej. Gubernia grodzieńska była podzielona na dziewięć obwodów: Białystok, Bielsk, Brześć, Grodno, Kobryń, Prużany, Słonim, Sokółka i Wołkowysk. Około 80 procent wyborców stanowili Żydzi.

Przeszukaj Gubernia Grodzieńska, listy wyborców, 1912 r.

Szkocja, Prekognicje Sądu Najwyższego i dokumenty procesowe

Kolekcja ta składa się z 3 zbiorów przechowywanych w Narodowym Archiwum Szkocji w Edynburgu (AD14, AD15 i JC26), zbiorczo zatytułowanych Scotland’s Criminal Database. Indeks zawiera precjoza (AD14 i AD15) oraz dokumenty procesowe (JC26) High Court of Justiciary, który jest najwyższym sądem karnym w Szkocji. Zapisy mogą zawierać pełne imię i nazwisko osoby, wiek, miejsce zamieszkania, datę i miejsce zdarzenia, nazwę sądu oraz różne informacje związane z postępowaniem.

Wysoki Trybunał zajmuje się najcięższymi przestępstwami, w tym morderstwami i zdradą stanu; rozpatrywane są jednak także apelacje i sprawy recydywistów popełniających drobniejsze przestępstwa. Prekognicja odnosi się do procesu poprzedzającego rozprawę, w którym biuro Lorda Advocata przesłuchuje świadków i składa zeznania. Informacje te mogą być następnie wykorzystane przez prokuratora. Dokumenty procesowe zawierają informacje zebrane w trakcie procesu, które mogą obejmować zarówno zarys oskarżonego, jak i streszczenie aktu oskarżenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.scottishindexes.com.

Przeszukaj Szkocja, prekognicje Wysokiego Sądu i dokumenty procesowe

Przyjazdy Żydów do Szwajcarii

Ta kolekcja, dostarczona do MyHeritage przez JewishGen, zawiera rekordy Żydów, którzy zostali przyjęci do Szwajcarii podczas II wojny światowej. Rekordy zawierają imię i nazwisko osoby, datę urodzenia, datę przyjazdu i narodowość.

Przeszukaj Żydzi przybywający do Szwajcarii

Ukraina, Odessa, Rejestry urodzeń

Ta kolekcja, dostarczona do MyHeritage przez JewishGen, zawiera informacje o żydowskich aktach urodzenia z Odessy na Ukrainie w latach 1878-1900. Rekordy mogą zawierać imię urodzonego dziecka, nazwisko i datę urodzenia.

Przeszukaj Ukraina, Odessa, Rekordy urodzenia

Przykłady

W kolekcji Francja, urodzenia i chrzty znajduje się akt urodzenia słynnego francuskiego pisarza Victora Hugo, znanego przede wszystkim z jego powieści, Les Misérables i można odnaleźć informacje o Dzwonnik z Notre Dame.

Akt urodzenia Victora Hugo [Credit: MyHeritage France, Births and Baptisms].

Akt urodzenia Victora Hugo [Credit: MyHeritage France, Births and Baptisms]

Oficjalne zawiadomienia od Bulletin de Lois zawiera akt naturalizacji Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera żydowskiego pochodzenia, który został niesłusznie oskarżony i skazany za zdradę stanu. Akt zawiera datę i miejsce urodzenia Alfreda, i obecne miejsce zamieszkania oraz datę złożenia deklaracji, a także wzmiankę, że „pomagał mu jego ojciec”, który pojawia się w dalszej części aktu. Alfred miał wówczas 13 lat.

Rekord deklaracji naturalizacji Alfreda Dreyfussa [Credit: MyHeritage France, The Official Notifications from Bulletin de Lois].

Rekord deklaracji naturalizacji Alfreda Dreyfussa [Credit: MyHeritage France, The Official Notifications from Bulletin de Lois]

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że te cenne kolekcje zaoferują Ci nowe informacja dla Twoich badań nad historią rodziny. Przeszukiwanie tych kolekcji na MyHeritage jest bezpłatne. Aby przeglądać te rekordy lub zapisać rekordy do swojego drzewa genealogicznego, będziesz potrzebował subskrypcję na dane lub kompletną.

Jeśli posiadasz drzewo genealogiczne na MyHeritage, nasze technologie Record Matching i Smart Matching™ powiadomią Cię automatycznie, jeśli rekordy z tych kolekcji będą pasować do Twoich krewnych. Wtedy będziesz mógł przejrzeć rekord i zdecydować, czy chcesz dodać nowe informacje do swojego drzewa.

Ciesz się nowymi kolekcjami!