Rekordy historyczne: MyHeritage dodaje znaczącą kolekcję litewsko-żydowskich dokumentów historycznych

Rekordy historyczne: MyHeritage dodaje znaczącą kolekcję litewsko-żydowskich dokumentów historycznych

Chcemy poinformować o publikacji ważnej kolekcji kilku milionów żydowskich zapisów historycznych z Litwy, które są datowane na okres od 1795 do 1940 roku. Publikacja rekordów odbyła się w koordynacji z LitvakSIG.

Przeszukaj kolekcję już teraz

LitvakSIG to amerykańska organizacja non-profit, która zapewnia podstawowe zasoby online dla litewsko-żydowskich badań genealogicznych na całym świecie. MyHeritage jest wielkim fanem tej organizacji i jej ważnej pracy, którą wykonuje. Rekordy w tej kolekcji zostały pierwotnie przetłumaczone i zindeksowane przez LitvakSIG i reprezentują prawie cały korpus pracy LitvakSIG na przestrzeni ponad 20 lat. Rekordy te zostały teraz dodane do bazy danych rekordów historycznych MyHeritage.

W kolekcji znajdują się rekordy kilku różnych typów: listy rewizyjne, akta życiowe, listy podatkowe i wyborcze, rejestry gospodarstw domowych i inne rejestry dotyczące ludności litewsko-żydowskiej (Litwaków) z okresu Imperium Rosyjskiego (1795 – I Wojna Światowa) do okresu niepodległej Litwy (1919-1940). Rekordy te  nie mogą być w większości znalezione na innych komercyjnych stronach genealogicznych. Wraz z zaawansowanymi technologiami wyszukiwania i dopasowywania MyHeritage – które pokonują bariery językowe i zapewniają dopasowanie do drzew genealogicznych w języku angielskim, rosyjskim i hebrajskim, wśród innych języków – te rekordy pozwolą otworzyć nową perspektywę odkryć dla osób, które badają swoje litewsko-żydowskie dziedzictwo.

Oprócz osoby głównej, zapisy zawierają nazwiska kilku członków rodziny, takich jak ojciec, matka, małżonka, dziadek od strony ojca i matki. Większość zapisów zawiera datę i miejsce istotnego wydarzenia i może zawierać dodatkowe wydarzenie, takie jak rok lub miejsce urodzenia. Większość zapisów pochodzi z miast na terenie dzisiejszej Litwy. Jednak ze względu na różne zmiany geopolityczne w okresie objętym pochodzenia tej kolekcji, rekordy nie są ograniczone do współczesnych granic Litwy, a miejsca wymienione w rekordach mogą również znajdować się w dzisiejszej Polsce, Białorusi lub innych sąsiednich krajach.

Poniżej przedstawiamy więcej szczegółów na temat rekordów znajdujących się w tej kolekcji:

Zbiory list rewizyjnych

Największą część tego zbioru stanowią listy rewizyjne (pierwsza połowa XIX wieku) oraz listy rodzinne (druga połowa XIX wieku). Powstały one w Imperium Rosyjskim jako podstawa opodatkowania i poboru do wojska. Uwzględniały one w zasadzie wszystkich żydowskich mieszkańców, ponieważ bardzo niewielu Żydów było wystarczająco wykształconych lub zamożnych, aby zasłużyć na zwolnienie. Listy te są bardzo podobne do współczesnych spisów powszechnych: wyszczególniają wszystkich członków gospodarstwa domowego i ich pokrewieństwo, a także inne informacje, takie jak wiek i miejsce urodzenia.

Następna duża część tej kolekcji to listy poborowe do wojska. W wielu przypadkach listy te obejmowały nie tylko samego poborowego, ale również informacje o pozostałych członkach rodziny.

Zbiory aktów stanu cywilnego (narodziny, śmierć, małżeństwa i rozwody):

W imperium rosyjskim akta stanu cywilnego były prowadzone oddzielnie dla każdego wyznania. Jednak w części Litwy, która była częścią Prus Wschodnich (okręg Kłajpedy), wszystkie akty stanu cywilnego były rejestrowane razem. W tym przypadku religia każdego zdarzenia była częścią zapisu. Te zbiory są bardzo podobne do współczesnych akt życiowych i zawierają ważne szczegóły dotyczące wydarzeń z życia. Znajdziesz w nich zapewne informacje o nadanym imieniu i nazwisku, dacie urodzenia i miejscu urodzenia, datach małżeństw i rozwodów, nazwiskach małżonków i członków rodziny, a w przypadku aktów zgonu, daty zgonu i informacje o pochówku.

Zbiory podatkowe i wyborcze:

W tym okresie istniało kilka rodzajów list podatkowych i wyborczych, które dotyczyły społeczności żydowskiej na Litwie.

Podatki

Pobór podatków następował za zakup koszernego mięsa, świec szabatowych i nieruchomości. Listy podatkowe zazwyczaj wymieniają nazwiska, imiona i imię ojców we wszystkich gospodarstwach domowych w gminie. Niekiedy wymieniają również imię żony, liczbę członków rodziny (lub liczbę mężczyzn w gospodarstwie domowym), zawód, status finansowy lub klasę majątkową. W wielu rekordach znajdziemy datę śmieci, i wiek, w którym nastąpił zgon. Niektóre wskazują zawód lub są specjalnie skompilowane w oparciu o zawód, jak np. listy kupców lub rzemieślników i cechów.

Żydzi na Litwie byli opodatkowani za różne rzeczy. Podatki te obejmowały „podatek skrzynkowy” – podatek od koszernego mięsa, podatek od świec szabatowych oraz podatek od nieruchomości.

Listy kupców

Obejmują one listy kupców (1, 2 i 3 klasy), którzy mieli pozwolenie na handel w danej dzielnicy. Mogą zawierać informacje o całej rodzinie. Kupcy często nie byli wymienieni w ogólnych listach rodzinnych lub innych listach podatników, więc te listy mogą być bardzo cenne.

Listy rzemieślników

Rzemieślnicy i artyści należeli do cechów i otrzymywali specjalne przywileje, w tym zwolnienie z niektórych podatków. Rodziny często wykonywały te same zawody rzemieślnicze z pokolenia na pokolenie, co czyni te listy bardzo użytecznymi w badaniach genealogicznych. Istnieją rejestry rzemieślników z drugiej połowy XIX wieku, ale listy te są często niekompletne.

Listy wyborców

Listy wyborców składają się z list osób uprawnionych do głosowania w różnych stanowych, lokalnych i religijnych organach rządowych.

Przykładowe zapisy w kolekcji

Akt małżeństwa – Lev Garfinkel

Lev Garfinkel (1986-1976) był redaktorem dziennika, który ukazywał się w Kownie (Kaunas) i był wydawany w języku jidysz. W kwietniu 1944 r. został aresztowany i uległ wielu torturom pod zarzutem „działalności konspiracyjnej”. Po likwidacji getta w Kownie trafił do obozu koncentracyjnego Kaufering. Udało mu się przeżyć wojnę i Holokaust.

Kolekcja zawiera akt jego małżeństwa z Dorą Rabinovich z 1936 roku. Akt ten zawiera wiele szczegółów. Znajdują się w nim imiona rodziców Dory: Izrael i Chaja, miejsce ślubu: Taurogi, Litwa, nazwiska rabina i świadków; jak również zawód Lev’a podany jako prawnik.

Zapisy emigracyjne matki Leah Goldberg

Leah Goldberg (1911-1970) to jedna z najbardziej znanych hebrajskojęzycznych poetek, pisarek i dramatopisarek. Urodziła się w 1911 r. w Królewcu (obecnie Kaliningrad) w Prusach, natomiast dzieciństwo spędziła w Kownie na Litwie. W czasie I wojny światowej jej rodzina została zesłana do Rosji.

W kolekcji znajduje się zapis wygnania matki Lei, Celi, z 1915 r. i jej powrotu do Szawli w rejonie kowieńskim w 1921 r.

W 1935 r. Leah i jej matka przeniosły się do Tel Awiwu.

Podsumowanie

Jesteśmy niezmiernie dumni, mogąc Wam zaoferować tę nową i ważną kompilację, jako część naszych wysiłków w celu poszerzenia dostępnych zasobów dla użytkowników z żydowskim dziedzictwem. Kolekcja ta, zawierająca rekordy litewsko-żydowskie pochodzące z organizacji LitvakSIG, 1795-1940, oferuje bogaty wgląd w życie litewskich Żydów podczas kluczowego okresu w historii tej grupy. Przeszukiwanie kolekcji na MyHeritage jest bezpłatne. W celu przeglądania tych rekordów lub zapisania rekordów do swojego drzewa genealogicznego, będziesz potrzebował subskrypcji kompletnej, lub subskrypcji na dane. Jeśli posiadasz drzewo genealogiczne na MyHeritage, nasza technologia Record Matching powiadomi Cię automatycznie, w chwili kiedy wykryje ona dopasowanie rekordów z kolekcji do Twoich krewnych.

Chcielibyśmy również wysłać dobre słowo w kierunku organizacji LitvakSIG, i zaprosić każdego, i nie tylko, kto posiada żydowsko-litewskie korzenie do wsparcia dalszego rozwoju tej instytucji.