Wskazówka książkowa: “Genealogia psychiczna”

Komentarze1

Jakie cechy dziedziczymy po przodkach? Czy dziedziczymy lęki? Czy dziedziczymy traumatyczne przeżycia? A może dziedziczymy talenty?

Dzisiejsza wskazówka książkowa to: “Genealogia psychiczna” Elżbiety Dębickiej

“Genealogia psychiczna” – Elżbieta Dębicka

Publikowany maszynopis „Genealogia Psychiczna” to opisowa część do prowadzonych badań psychologicznych, które zostały zawarte w maszynopisie Dziedziczność psychiczna- pracy stricte naukowej. W pracy tej autorka wyliczała korelacje pomiędzy cechami psychicznymi opisanych osób.

,,Jest to zbiór 70 sylwetek psychicznych czterech generacji pochodzących od jednej pary małżeńskiej, wraz z opisem środowisk. Całość obejmuje wiek XIX i początek XX, gdyż moja prababka urodziła się w 1802 r., a czwarte pokolenie żyje obecnie. Celem tej pracy było zebranie materiału do badań nad dziedzicznością i nad oddziaływaniem poszczególnych środowisk na kształtowanie się charakteru”.

Zostaw komentarz

Adres email jest prywatny i nie zostanie wyświetlony

  • boguslaw


    23 sierpnia, 2020

    bez komentarza