Zabezpiecz swoje konto na MyHeritage za pomocą uwierzytelniania dwuetapowego

Zabezpiecz swoje konto na MyHeritage za pomocą uwierzytelniania dwuetapowego

Z powodu wzrostu zagrożeń dla danych osobowych na całym świecie, podjęliśmy wiele środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania MyHeritage. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie, jeśli zauważysz wpływ na niektóre funkcje z powodu tych środków zabezpieczeń, a mianowiście mają one na celu maksymalizację bezpieczeństwa Twoich danych.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest naszym głównym priorytetem w MyHeritage i dlatego zdecydowanie zalecamy włączenie uwierzytelniania dwuetapowego (2FA) na swoim koncie MyHeritage. Wykonanie poniższych kroków zajmie kilka minut, a Ty możesz zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta i zapewnić sobie spokój ducha.

Ochrona konta MyHeritage za pomocą uwierzytelniania dwuetapowego

Najlepszą metodą zwiększenia ochrony konta MyHeritage jest dodanie do niego uwierzytelniania dwuetapowego (2FA). Ten środek bezpieczeństwa jest uważany za najlepszy sposób ochrony danych osobowych przechowywanych online.

Uwierzytelnianie dwuetapowe to mechanizm bezpieczeństwa, który wymaga podania dwóch różnych form identyfikacji przed uzyskaniem dostępu do konta. Można to porównać do zainstalowania dwóch różnych rodzajów zamków w drzwiach: jednego wymagającego podania kodu dostępu i drugiego wymagającego fizycznego klucza. Dzięki obecności obu zamków, jeśli ktoś uzyska dostęp do jednego z tych czynników – na przykład ukradnie klucz – istnieje dodatkowa blokada, która uniemożliwi mu włamanie.

Systemy uwierzytelniania dwuetapowego zazwyczaj wymagają hasła i innego czynnika, który należy podać przy każdym logowaniu, np:

 • Unikatowy kod utworzony przez aplikację lub usługę uwierzytelniającą, taką jak Google Authenticator.
 • Analogiczny kod wysłany za pośrednictwem e-maila

Kombinacja więcej niż jednego czynnika znacznie zwiększa bezpieczeństwo w porównaniu do polegania wyłącznie na hasłach. System uwierzytelniania dwuetapowego MyHeritage obejmuje wprowadzenie krótkotrwałego jednorazowego kodu wygenerowanego przez aplikację uwierzytelniającą lub wysłany poprzez email. Jest on prosty w użyciu i bardzo łatwy w skonfigurowaniu. Po jego konfiguracji, nawet jeśli twoje hasło zostanie skradzione, osoby stanowiące zagrożenie nie będą w stanie zalogować się na twoje konto, ponieważ nie będą posiadały unikalnego kodu, który może wygenerować tylko aplikacja uwierzytelniająca na twoim telefonie komórkowym lub za pomocą uwierzytelnienia e-mailem.

Jak aktywować uwierzytelnianie dwuetapowe na koncie MyHeritage?

W celu aktywacji uwierzytelniania dwuetapowego na koncie MyHeritage, zaloguj się na swoje konto w przeglądarce i kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu ekranu, żeby otworzyć menu, a następnie wybierz „Ustawienia konta”. Pamiętaj, że tę czynność można wykonać tylko za pomocą ustawień konta w przeglądarce na komputerze lub urządzeniu mobilnym, a nie w aplikacji MyHeritage. Po włączeniu uwierzytelniania dwuetapowego będziesz potrzebować kodu uwierzytelniającego, aby zalogować się do aplikacji.

Uzyskanie dostępu do ustawień konta na MyHeritage (kliknij, aby powiększyć)

Uzyskanie dostępu do ustawień konta na MyHeritage (kliknij, aby powiększyć)

Pojawi się strona ustawień konta. Następnie w sekcji „Uwierzytelnianie dwuetapowe (zalecane)” kliknij „Włącz uwierzytelnianie dwuetapowe”:

Aktywacja uwierzytelniania dwuetapowego na koncie MyHeritage (kliknij, aby powiększyć)

Aktywacja uwierzytelniania dwuetapowego na koncie MyHeritage (kliknij, aby powiększyć)

Wybierz metodę wprowadzania kodu weryfikacyjnego.

Selecting an authentication method

Wybór metody uwierzytelniania

Istnieją dwie opcje uwierzytelniania dwuskładnikowego: za pośrednictwem poczty e-mail lub aplikacji uwierzytelniającej.

Przy użyciu aplikacji uwierzytelniającej

Ta metoda wymaga użycia aplikacji uwierzytelniającej. Najpopularniejszą opcją jest aplikacja taka jak Google Authenticator, którą można pobrać na urządzenie mobilne. Polecamy tę aplikację. Istnieją również generatory kodów oparte na przeglądarce lub komputerze.

Wybierz „Aplikacja uwierzytelniająca” i kliknij „Kontynuuj”.

Kolejnym krokiem będzie połączenie aplikacji uwierzytelniającej z kontem MyHeritage za pomocą kodu QR lub klucza konfiguracji. Otwórz wybraną aplikację uwierzytelniającą i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać nowe konto, skanując kod QR lub wprowadzając klucz konfiguracji pojawiający się w wyskakującym okienku. By zeskanować kod QR, wystarczy wybrać tę opcję w aplikacji i skierować aparat urządzenia mobilnego na czarno-biały kwadrat po lewej stronie.

Połączenie narzędzia uwierzytelniającego z Twoim kontem na MyHeritage (kliknij, aby powiększyć)

Połączenie narzędzia uwierzytelniającego z Twoim kontem na MyHeritage (kliknij, aby powiększyć)

Kiedy twoje konto zostanie dodane do aplikacji, kliknij „Kontynuuj”.

Następnie zostaniesz poproszony o wprowadzenie 6-cyfrowego kodu z aplikacji, co pozwoli zakończyć proces konfiguracji. Jeśli korzystasz już z aplikacji do generowania kodów dla wielu kont, poszukaj kodu wymienionego w sekcji „MyHeritage: [Twój adres e-mail]”. Zwróć uwagę, że kod zmienia się co około 30 sekund w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, więc musisz wprowadzić go szybko. Większość aplikacji posiada wskaźnik czasu informujący o tym, ile czasu pozostało do zmiany kodu na następny.

Po wprowadzeniu kodu kliknij „Gotowe” – i gotowe! W ustawieniach konta pojawi się komunikat „Uwierzytelnianie dwuetapowe jest włączone”.

Korzystanie z uwierzytelniania e-mail

Niedawno dodaliśmy opcję przesyłania kodu weryfikacyjnego pocztą e-mail. Aby włączyć tę opcję, wystarczy wybrać „E-mail” jako metodę weryfikacji i kliknąć „Kontynuuj”. Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail powiązany z kontem MyHeritage. Otwórz wiadomość e-mail w nowym oknie lub na telefonie, aby znaleźć kod weryfikacyjny. Następnie wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny i kliknij „Kontynuuj”.

Jak zalogować się do MyHeritage za pomocą uwierzytelniania dwuetapowego?

Po aktywacji uwierzytelniania dwuetapowego, każde logowanie do konta MyHeritage rozpocznie się od wprowadzenia adresu e-mail i hasła w zwykły sposób. Po kliknięciu „Zaloguj się” zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu bezpieczeństwa z aplikacji uwierzytelniającej lub emaila. Należy otworzyć aplikację uwierzytelniającą lub e-mail, znaleźć kod dla konta MyHeritage i wprowadzić go, a następnie kliknąć „Zaloguj się”.

Wprowadzanie kodu weryfikacyjnego w celu zalogowania się przy użyciu 2FA

Wprowadzanie kodu weryfikacyjnego w celu zalogowania się przy użyciu 2FA

Dobór silnego hasła

Poza włączeniem 2FA, zalecamy przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie wyboru i przechowywania hasła, aby zmaksymalizować jego skuteczność. Hasło powinno:

 • Być długie: minimalna długość to 9 znaków, ale lepsze są dłuższe.
 • Nie powinno zawierać informacji, które można łatwo znaleźć w Internecie lub na koncie w mediach społecznościowych, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia lub rok urodzenia, imiona członków rodziny lub zwierząt domowych.
 • Powinny zawierać co najmniej jedną cyfrę i jeden znak specjalny (taki jak np. !@#$%^&*)
 • Być unikalne: nie używaj tego samego hasła dwa razy do różnych kont.
 • Być zapisane w bezpiecznym miejscu, do którego inni nie mają łatwego dostępu: zalecamy korzystanie z bezpiecznej usługi zarządzania hasłami, takiej jak na przykład Keeper Security.

W celu zmiany hasła należy przejść do ustawień konta opisanych powyżej i kliknąć opcję „Zmień hasło” w sekcji „Mój adres e-mail i hasło”.

Informacje dodatkowe dotyczące środków bezpieczeństwa w MyHeritage

Podczas tworzenia drzewa genealogicznego na MyHeritage lub wykonywania testu DNA MyHeritage, powierzasz nam swoje dane osobowe. Niestety, istnieją podmioty stanowiące zagrożenie, tj. hakerzy, którzy próbują wykraść dane osobowe. Ryzyko stwarzane przez podmioty stanowiące zagrożenie wzrasta, o czym świadczą niedawne wydarzenia z udziałem innej firmy zajmującej się testami DNA, o których pisały media.

Prywatność i bezpieczeństwo danych naszych użytkowników jest dla MyHeritage najwyższym priorytetem. W rezultacie podjęliśmy i nadal podejmujemy znaczące kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa MyHeritage i danych użytkowników przechowywanych na MyHeritage.

W ostatnich miesiącach przedsięwzięliśmy wiele dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony danych użytkowników. Choć większość środków bezpieczeństwa odbywa się za kulisami i nie jest zauważalna, użytkownicy MyHeritage, a zwłaszcza MyHeritage DNA, mogli ostatnio zauważyć oddziaływanie niektórych ze zwiększonych środków bezpieczeństwa. Główne zauważalne kroki, które wpłynęły na użytkowników są tymczasowe. Na przykład, kilka funkcji MyHeritage DNA zostało ostatnio wyłączonych na kilka dni, ich zabezpieczenia zostały zaostrzone, a następnie zostały przywrócone. Użytkownicy MyHeritage, prosimy o wyrozumiałość; zapewniamy, że wszelkie podjęte kroki nie są samowolą, są one podejmowane wyłącznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych.

Rygorystycznie przestrzegamy również polityki minimalizowania przechowywanych przez nas informacji, co skutkuje mniejszą podatnością danych na wszelkie zagrożenia. Przykładowo, nieaktywne konta bez danych lub prawie bez danych na MyHeritage są rutynowo usuwane – to nie jest nowość i jest to nasza polityka od lat.

Hasła nieaktywnych użytkowników wygasły i zostały usunięte, więc zmniejszyła się liczba haseł, które mogą zostać skradzione lub wykorzystane przez podmioty stanowiące zagrożenie. Wszystkie hasła aktywnych użytkowników również rutynowo wygasają, aby użytkownicy nie używali ponownie haseł, których używają również na innych stronach internetowych. Twoje hasło na MyHeritage wygasło lub zostało usunięte, lub wkrótce wygaśnie i zostanie usunięte, co wymaga ustanowienia nowego hasła. W tym celu należy utworzyć nowe hasło, które jest bardzo długie i unikalne dla MyHeritage; wybierz hasło, którego nigdy wcześniej nie używałeś na żadnej innej stronie internetowej i będziesz go używać tylko na MyHeritage i nigdy nie używaj go ponownie na żadnej innej stronie internetowej. W ten sposób, jeśli złośliwi podmioty zdołają ukraść jedno z Twoich haseł z innej strony internetowej, z której korzystałeś, nie będą mogli zalogować się do MyHeritage jako Ty i uzyskać dostępu do Twoich danych za pomocą tego hasła, ani nie będą mogli uzyskać dostępu do podstawowych informacji o Twoich dopasowaniach DNA.

Zgodnie z powyższym opisem, zalecamy dodanie uwierzytelniania dwuetapowego (2FA) do konta MyHeritage. Niedługo stanie się to obowiązkowym wymogiem dla naszych klientów DNA, ale prosimy o działanie już teraz i dodanie go nawet zanim stanie się to obowiązkowe lub nawet jeśli nie jesteś klientem DNA, ponieważ zwiększy to bezpieczeństwo Twoich danych w każdym przypadku. Konfiguracja uwierzytelniania dwuetapowego wymaga niewielkiego wysiłku z Twojej strony; nie możemy tego zrobić za Ciebie bez Twojego udziału.

Dziękujemy za zaufanie do MyHeritage i jesteśmy w pełni zaangażowani w dalszą ochronę i zachowanie cennej historii rodzinnej.

Komentarze

Adres e-mail jest prywatny i nie będzie wyświetlany.

 • P

  Paweł

  8 listopada, 2023

  Moje hasło wygasło, żadnych informacji nie dostałem na mail. Obecnie nie mogę się zalogować, reset hasła też nie działa. Spam, kosz itp. też sprawdzone – żadnych informacji. Kilka dni temu wszystko działało.
  Polityka wycinania użytkowników 🙁

 • K

  Katarzyna

  8 listopada, 2023

  Mam to samo. Hasło wygasło, maila żadnego nie otrzymałam. Od tygodnia dostaję info, przy próbie logowania, że mail odnośnie nowego hasła został wysłany, aby postępować wg instrukcji. I nic.

 • K

  Katarzyna

  9 listopada, 2023

  U mnie dokładnie to samo .Moje hasło wygasło, żadnych informacji nie dostałem na mail. Obecnie nie mogę się zalogować, reset hasła też nie działa. Spam, kosz itp. też sprawdzone – żadnych informacji.

 • A

  Adam

  10 listopada, 2023

  Mam dokładnie to samo co Paweł – Moje hasło wygasło, żadnych informacji nie dostałem na mail. Obecnie nie mogę się zalogować, reset hasła też nie działa. Spam, kosz itp. też sprawdzone – żadnych informacji. Kilka dni temu wszystko działało.
  Polityka wycinania użytkowników strasznie przykre…

 • L

  Lech

  10 listopada, 2023

  Od kilku dni nie mogę się zalogować na MyHeritage. Otrzymuję komunikat, że ważność mojego hasła wygasła (sic) więc mam przywrócić dostęp za pomocą instrukcji w liście e-mail. A tam nic, ani słówka! Może mam zapłacić? Proszę zatem o wiadomość. Pozdrawiam

 • R

  Ryszard

  10 listopada, 2023

  podobna sprawa, hasło wygasło, brak możliwości odzyskania hasła , żaden sposób nie działa

 • M

  Mariusz

  10 listopada, 2023

  Hasło wygasło, brak możliwości
  ustawienia nowego ponieważ żadne informacje nie dochodzą na mail. Spam, kosz itp. też sprawdzone – żadnych informacji. Kilka dni temu wszystko działało. Brak kontaktu.

 • M

  Michał

  10 listopada, 2023

  mam to samo, co robić ????? ktoś rozwiązał problem ??

 • J

  Joanna

  10 listopada, 2023

  Mam to samo

 • D

  Dorota

  10 listopada, 2023

  Dziś dostałam przy logowaniu informację, że moje hasło wygasło, a instrukcję otrzymałam na adres e-mail. Niestety, tak nie było. Wszystkie foldery na poczcie sprawdzone – nie ma tam żadnej wiadomości od MH. Nie mam dostępu do drzewa, które tworzyłam przez wiele lat.

 • L

  Leszek

  11 listopada, 2023

  6 września 2023 stwierdziłem, że nie mogę zalogować się na moje konto. Próby logowania kończyły się komunikatem: „Twoje hasło wygasło. Ustaw nowe hasło, aby się zalogować. Wysłaliśmy email z instrukcją na adres ”. Niestety, mimo wielokrotnie ponawianych prób, nie otrzymałem żadnego emaila na wskazany adres
  Próbowałem także odzyskać hasło za pomocą opcji „Nie pamiętam hasła”. W rezultacie otrzymywałem komunikat taki sam jak poprzednio, lecz emaili nadal nie otrzymywałem.
  Skierowałem już dwie prośby o wyjaśnienie tego problemu. Jak dotąd nie dostałem żadnej odpowiedzi, a sytuacja się nie zmieniła.
  Jestem od wielu lat aktywnym użytkownikiem My Heritage i administratorem kilku stron. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką sytuacją. Nie dostałem też wcześnie żadnego ostrzeżenia. Liczę, że MyHeritage Support wyjaśni w końcu tę dziwną sytuację.

 • L

  Leszek

  11 listopada, 2023

  Stwierdziłem, że nie mogę zalogować się na moje konto 6 listopada 2023
  Sytuacja jak w komentarzu Pawła.

 • D

  Dominika

  11 listopada, 2023

  Mam tak samo jak Pan Paweł. Wczoraj wszystko działało dziś informacja, że „Twoje hasło wygasło. Na adres (…) wysłano Ci instrukcje, jak ustawić nowe hasło”. Na instrukcję czekam już kilka godzin i nic. Sprawdziłam pocztę dokładnie i wcześniej żadnych maili informujących o konieczności ustawienia uwierzytelniania dwuetapowego nie dostałam. Z konta korzystam często. Dziwna sytuacja.

 • G

  Grzegorz

  12 listopada, 2023

  Też mam podobnie. Hasło wygasło i nie dostaję nic na maila pomimo komunikatu…

 • W

  Wojciech

  12 listopada, 2023

  Również od kilku dni mam problem z zalogowaniem się na MH. Dostałem komunikat o wysłaniu instrukcji na mail, ale nigdzie nie mogę znaleźć wiadomości (przejrzałem wszystkie foldery, łącznie ze spamem). Czy może to wynikać np. z posiadania poczty na WP? Proszę o pomoc w rozwiązaniu sytuacji.

 • J

  Jolanta

  12 listopada, 2023

  U mnie dzisiaj to samo, wczoraj działało dzisiaj hasło wygasło a nie dostałam żadnego e-maila z instrukcją,. O co chodzi?

 • J

  Jolanta

  12 listopada, 2023

  Dlaczego nie dostałam maila z instrukcją? Wygaszacie hasła, zamiast poinformować użytkownika o konieczności jego zmiany.

 • J

  Janina

  13 listopada, 2023

  u mnie to samo, nie wiedzieć dlaczego hasło wygasło a żadnym maili do resetu hasła nie dostaję

 • L

  Leszek

  13 listopada, 2023

  Obejrzałem Blogi dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa konta w MyHeritage w kilku językach: angielskim, niemieckim i francuskim. Nigdzie tam nie znalazłem komentarzy dotyczących problemu wygaśnięcia hasła. Czyżby problem dotyczył tylko Polski?

  • K

   Katie

   13 listopada, 2023

   Witam serdecznie, bardzo prosimy o zapoznanie się z wpisem i w razie pytań o kontakt na nasz email Obsługi Klienta

 • L

  Leszek

  14 listopada, 2023

  Do Katie,
  Po pierwsze, nie rozumiem o jaki wpis chodzi, proszę podać np. link.
  Po drugie, na jaki adres pisać do Obsługi Klienta, żeby otrzymać odpowiedź?
  Dwa razy wysłałem tzw. Ticket za pomocą formatki na stronie – nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Wysłałem email na adres – otrzymałem automatyczną odpowiedź, że oni nie monitorują tego adresu.
  Pozdrawiam

  • K

   Katie

   15 listopada, 2023

   Witam serdecznie, 🙂

 • A

  Andrzej

  14 listopada, 2023

  Też miałem ten problem. W aplikacji mobilnej na komórce zalogowałem do MyHeritage przez Google i wszystko jest ok.
  Przypuszczam, że podobnie trzeba zrobić na komputerze, tylko pewnie to trochę bardziej skomplikowane. Powyżej piszą o podwójnym uwierzytelnianiu.

 • L

  Leszek

  14 listopada, 2023

  Dziękuję za bardzo profesjonalną pomoc konsultanta przy resecie hasła.
  Wykazał się także wielką cierpliwością i życzliwością.

 • A

  Anna

  15 listopada, 2023

  Moje hasło wygasło, żadnych informacji nie dostałam na mail. Obecnie nie mogę się zalogować, reset hasła też nie działa. Spam, kosz itp. też sprawdzone – żadnych informacji. Kilka dni temu wszystko działało.

 • K

  Katie

  15 listopada, 2023

  Drodzy Państwo, rozumiemy Państwa obiekcje i pytania, jednaże prosimy o skierowanie próśb i pytań do naszego zespołu Obsługi Klienta pod Dziękujemy za zrozumienie

 • K

  Katie

  15 listopada, 2023

  Witam serdecznie, przepraszam system nie pozwala mi wprowadzić tutaj adresu email ani linków (jest to ochrona przed tzw. spamem), bardzo proszę o znalezienie adresu email do naszego zespołu Obsługi Klienta na stopce naszej strony internetowej na dole strony, pozdrawiam serdecznie

 • K

  Katarzyna

  16 listopada, 2023

  Mam taki sam problem jak reszta użytkowników. Kupiony abonament kompletny (albo nawet premium, teraz nie pamiętam), opłata wyłudzona przez Was na rok do przodu (w polskich realiach to dużo pieniędzy), zalogować się nie można. Nigdy więcej nie powierzę Wam moich pieniędzy. Odczytujcie wiadomości, bo wczoraj do Was wysłałam.

 • K

  Katarzyna

  16 listopada, 2023

  Dodam jeszcze, że 1. Jestem AKTYWNYM użytkownikiem, który tworzy swoje drzewo z Waszą pomocą od jakichś 12 lat. Zaglądam do mojego drzewa średnio raz w tygodniu; 2. Informacji o konieczności uwierzytelniania dwuetapowego nie otrzymałam; 3. Jakimś cudem poznikały z mojej poczty WSZYSTKIE maile od Was, nie mam pojęcia w jaki sposób; 4. Gdy próbowaliście mnie namówić na kupno konta Premium, potrafiliście wydzwaniać do mnie po 2 razy dziennie i próbować coś mówić łamaną polszczyzną, ale żeby wrzucić w translator treść maila i odpisać – mnie i innym zawiedzionym użytkownikom – jest dla Was trudne?

 • K

  Katie

  16 listopada, 2023

  Drodzy Państwo, bardzo proszę o kontakt z naszą Obsługą Klienta we wszelkich sprawach dotyczących: Hasła, zalogowania się, i tym podobne, nie jestem w stanie Państwu pomóc, a i zespół Obsługi nie ma wglądu w komentarze pod postem, proszę od razu się tam zwrócić. Pozdrawiam Państwa serdecznnie

 • E

  Ewa

  16 listopada, 2023

  Droga Pani Katie W odpowiedzi na Pani komentarz z dnia 16 listopada, 2023,
  cytuję:
  „Drodzy Państwo, bardzo proszę o kontakt z naszą Obsługą Klienta we wszelkich sprawach dotyczących: Hasła, zalogowania się, i tym podobne, nie jestem w stanie Państwu pomóc, a i zespół Obsługi nie ma wglądu w komentarze pod postem, proszę od razu się tam zwrócić. Pozdrawiam Państwa serdecznnie” proszę o informację w jaki sposób mogę skontaktować się z Obsługą Klienta. Mam również problem z zalogowaniem się na swoje konto, również przy próbie logowania otrzymuję komunikat, że innstrucja została wysłana na mój adres e-mail, tylko dziwnym trafem żadna wiadomość nie dotarła. Napisałam za pomocą formularza kontaktowego i to również pozostało bez odpowiedzi i żadna wiadomość na mój e-mail nie dotarła. Czy to taka trudność napisać jedną ogólną wiadomość – instrukcję w tej sprawie w tym miejscu i wyjaśnić jednocześnie z czym mają Państwo problem? z jakiego powodu wyłączyliście nam dostęp do naszych kont? I w jaki sposób możemy ten dostęp otrzymać ponownie? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam, Ewa

 • A

  Anna

  19 listopada, 2023

  Proszę o telefon albo maila do Obsługi Klienta, bo przez zakładki na stronie nie można się z nikim skontaktować. Tam jest tylko przekierowanie do gotowych odpowiedzi, a nie tego nam potrzeba w tej sytuacji.

 • P

  Piotr

  20 listopada, 2023

  Dzień dobry.Czy jest ktoś komu udało się skontaktować z Działem Obsługi Klienta?

 • @

  @Katie

  20 listopada, 2023

  Ok, ale maila w formie moj_adres (at) gmail (dot) com czy kat (na) myheritage (kropka) com można chyba podać?

 • K

  Katie

  20 listopada, 2023

  Drodzy Państwo, zgłosiłam mailowo do naszego zespołu Obługi Klienta, iż kontaktują się Państwo w sprawie dostępu do kont. Proszę zgłaszać wszelkie kwestie do support(at)myheritage.com I bardzo proszę o zachowanie słownego szacunku. Nie jestem w stanie Państwu pomóc, tym zajmuje się nasz dział Obsługi Klienta. Pozdrawiam, i życzę Państwu szybkiego rozwiązania problemu.

 • G

  Grzegorz

  21 listopada, 2023

  I co, nic MyHeritage nie zrobi z zaistniałą sytuacją/usterką? Przecież to karygodne.

 • T

  Tadeusz

  21 listopada, 2023

  Wysłałem maila na support… otrzymałem po 2 dniach maila i hasło zmieniłem

 • G

  Grzegorz

  23 listopada, 2023

  Nadal bez zmian. To kpina tego portalu z użytkowników. Może trzeba złożyć oficjalną skargę do UOKiK ? Urząd ten ma do dyspozycji narzędzia dyscyplinujące firmę. Chyba, że jest inny środek dyscyplinujący.

 • A

  Adrian

  1 grudnia, 2023

  Wysłane 3 wiadomości na support@ , wysłane wiadomości przez kontakt ze strony i bez reakcji.

 • A

  Adrian

  4 grudnia, 2023

  7 email na support@ i brak reakcji. Brak dostępu do konta, nie przychodzi instrukcja.

 • Z

  Zbyszek

  13 grudnia, 2023

  Niby wygasło hasło. Miałem dostać e-maila z instrukcją jak odzyskać dostęp do Konta. Do dzisiaj 13-12-2023 r. nie dostałem żadnej informacji. Udało mi się dostać na Konto bez instrukcji i zmienić hasło na nowe, a teraz dostaję maila o konieczności wprowadzenia uwierzytelnienia dwuetapowego przy pomocy jakiejś appki i e-maila. Wybieram e-mail ale co będzie gdy wysłany meil z hasłem nie zostanie wysłany. informacja żeby sprawdzić skrzynkę odbiorczą jest bzdurą.

 • A

  APacz

  13 grudnia, 2023

  mam to samo, haslo wygaslo, nawet dostalem maila, ale tam link nie dziala??!!

 • M

  Marian

  14 grudnia, 2023

  Moje hasło również wygasło..ponieważ wysłanie prośby o zmianę hasła było bezskuteczne postanowiłem ponawiać próbę zmiany hasła do skutku,w końcu otrzymałem komunikat „Konto użytkownika zostało zablokowane z powodu nadużyć”..kilkukrotne prośby o odblokowanie konta do dziś pozostały bez odpowiedzi…żadna Pomoc żadne inne kontakty nie działają..Skandal i tyle..

 • M

  Marian

  14 grudnia, 2023

  Dlaczego mój dzisiejszy post został usunięty? Nie było w nim nic obraźliwego ani niestosownego…

 • K

  Kosms

  16 grudnia, 2023

  tez nie mam żadnego maila!!! co się dzieje
  nie mam dostępu do wyników za które zapłaciłem

 • T

  Ted

  21 grudnia, 2023

  Sssskkkoommpplliikkoowwaane!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • N

  natalie

  21 grudnia, 2023

  Czy mogą Państwo skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za techniczne funkcjonowanie strony MyHeritage.

  Nie można zmienić hasła do konta na MyHeritage, gdy utraciło się do niego dostęp (hasło wygasło).

  Po wybraniu opcji „Zaloguj się”, kliknięciu w link „Nie pamiętasz hasła?” oraz wpisaniu swojego adresu mailowego (tego samego którego używa się do logowania) otrzymuje się od MyHeritage mail o tytule „Twoje hasło w MyHeritage”. W treści tego maila jest napisane: „Kliknij w poniższy odnośnik, aby ustawić nowe hasło do konta MyHeritage”. Należy kliknąć na pomarańczowe pole o treści: „Ustaw nowe hasło”, tylko że to pole jest nieaktywne, nie jest tam podpięty żaden link, który by gdziekolwiek przenosił, aby umożliwić zmianę hasła.

  To jest BŁĄD TECHNICZNY, który istnieje co najmniej od kilku tygodni i nie został do chwili obecnej naprawiony.

  Zgłaszałam to na maila (łącznie z przesłaniem screen’a maila oraz z przesłaniem samego maila z MyHeritage z tym nieaktywnym pomarańczowym polem o treści „Ustaw nowe hasło”) – brak reakcji.

  Czy mogą Państwo pomóc i przekazać ten problem do osób za to odpowiedzialnych w MyHeritage.

 • M

  Małgorzata

  30 grudnia, 2023

  Zablokowano mi konto- że niby ktoś próbował się włamać. Próbuje sprawdzić co jest, ale nawet nie mogę hasła zmienić.

 • M

  Malgorzata

  30 grudnia, 2023

  Zablokowano mi konto- że niby ktoś próbował się włamać. Próbuje sprawdzić co jest, ale nawet nie mogę hasła zmienić.

 • O

  Ola

  3 stycznia, 2024

  Ja klikam aby otrzymać kod weryfikacyjny ale nie przychodzi mi nic na email.Raz przyszedł na drugi dzień ale po wpisaniu nie działał

 • A

  Agnieszka

  19 stycznia, 2024

  Na początku grudnia wymuszono na mnie zmianę hasła. Przesłany link do zmiany hasła od myHeritage jest nieaktywny i w konsekwencji od prawie dwóch miesięcy nie korzystam z konta, za które zapłaciłam. W tym czasie MyHeritage udostępnia mój profil DNA innym użytkownikom, a ja nie mogę nawet wykasować moich danych. Nie polecam tego portalu z siedzibą w Izraelu. Nie kupujcie u nich testów i nie wgrywajcie badań zrobionych u innego dostawcy. Firma pobierze wasze DNA, a po czasie uniemożliwi Wam zarządzanie waszym DNA. Oszuści, trzymajcie się od myHeritage. jak najdalej.

 • Z

  ZR

  23 stycznia, 2024

  Czy ktoś skutecznie pokonał weryfikacje? Cz taki ktoś mieszka w okolicach Ursynowa i mógłby wesprzeć mnie w tym działaniu?
  ZR

 • A

  Adam

  26 stycznia, 2024

  Witam, próbuje odzyskać hasło, ale odnośnik, który dostaje na email nie działa. Proszę o pomoc!!!

 • A

  Agnieszka

  11 lutego, 2024

  Od ponad dwóch miesięcy nie korzystam z konta MyHeritage. Link od MyHeritage do zmiany hasła jest ciagle nieaktywny. Nie jest to chwilowy problem techniczny, tylko umyślne działanie MyHeritage. Straciłam cierpliwość do tego serwisu. Sprawę zgłaszam do odpowiednich służb w Izraelu. Dostaną karę to może coś ich to nauczy.