Emma Willard: XIX-wieczna nauczycielka, która wymyśliła wspaniałe mapy historii

Emma Willard: XIX-wieczna nauczycielka, która wymyśliła wspaniałe mapy historii

Mówi się, że obraz jest wart tysiąca słów. Chociaż mowa daje nam możliwość przekazania złożonych i abstrakcyjnych koncepcji, to jednak naszym mózgom łatwiej jest zrozumieć pewne idee, gdy są one przedstawione w formie wizualnej.

To wyjaśnia popularność infografiki w XXI wieku. Widząc graficzną reprezentację danych możemy intuicyjnie i natychmiastowo uchwycić idee, które mogą wymagać od naszych mózgów dużo więcej pracy, aby je zrozumieć, gdy są wyjaśnione słowami.

Jednak idea infografiki nie jest nowa. Wykresy, mapy i linie czasu były używane od wieków, aby pomóc ludziom lepiej zrozumieć pomysły. W rzeczywistości, idea drzewa genealogicznego jest dokładnie tym: wizualną reprezentacją abstrakcyjnej koncepcji. Twoja rodzina w rzeczywistości nie wygląda jak drzewo! Ale kiedy narysujesz ją na papierze, najłatwiej jest zrozumieć zależności, tworząc rodzaj mapy łączącej poszczególne osoby w rodzinie, a ponieważ jest ona rozłożysta i ma gałęzie, które przywodzą na myśl obraz drzewa – drzewo stało się najbardziej rozpowszechnionym obrazem związanym z pojęciem rodziny.

Oczywiście, drzewa genealogiczne, jakkolwiek rozbudowane, są stosunkowo prostą koncepcją do uchwycenia. Wyzwaniem jest próba wizualnej reprezentacji bardziej złożonych danych. W czasach przed Excelem i Powerpointem, takie wizualizacje musiały być rysowane ręcznie – i wymagały ogromnej precyzji, talentu i artystycznej sprawności.

Nikt nie opanował sztuki ręcznie rysowanej infografiki tak jak Emma Willard, amerykańska pedagog i działaczka na rzecz praw kobiet z początku XIX wieku, której prace dosłownie zmieniły sposób postrzegania historii.

Rozwijający się system edukacji

Emma urodziła się w 1787 roku w Berlinie w stanie Connecticut, w USA. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zdobyły niepodległość zaledwie 6 lat wcześniej, a ich instytucje publiczne wciąż były w trakcie rozwoju – w tym szybko rozwijający się system edukacji. Kobiety z pokolenia Emmy były pierwszymi, które otrzymały wykształcenie poza domem, a Emma zaczęła uczęszczać do szkoły dopiero w wieku 15 lat. W ciągu zaledwie dwóch lat sama została nauczycielką.

Emma była jednak sfrustrowana ograniczeniami nałożonymi na uczennice. Kobiety często nie były uczone „męskich przedmiotów”, takich jak nauki ścisłe i historia, ale uważała, że kobiety są tak samo zdolne do opanowania tych przedmiotów jak mężczyźni i mają takie samo prawo do uzyskania dostępu do nich.

Mapy czasu

Wynalezienie nowych technik drukarskich na początku XIX wieku stworzyło dobrze prosperujący rynek drukowanych materiałów edukacyjnych i podręczników.

W latach dwudziestych XIX wieku, kiedy Emma zaczęła wydawać własne podręczniki, musiała zmierzyć się z silną konkurencją. Aby wyróżnić się z tłumu, zaczęła rysować wyjątkowe ilustracje – wizualne linie czasu, jakich nikt wcześniej nie widział.

Infografiki Emmy nie tylko przedstawiają chronologię wydarzeń historycznych: przekładają wymiar czasu na trzy wymiary przestrzeni, wykorzystując głębię i perspektywę, aby wskazać, jak „blisko” (niedawno) dane wydarzenie wydaje się być dla obserwatora.

 

„Obraz narodów” Emmy Willard (Credit: David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Center, Stanford Libraries [CC BY-NC-SA 3.0])

„Obraz narodów” Emmy Willard (Credit: David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Center, Stanford Libraries [CC BY-NC-SA 3.0])

Emma wierzyła, że wizualne przedstawienie abstrakcyjnych informacji pomoże uczniom lepiej je zapamiętać. Jednym z przedmiotów, który w tamtych czasach był postrzegany jako odpowiedni zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, była geografia, a jako młoda nauczycielka Emma zachęcała swoich uczniów do rysowania map – nie po to, by je powielać, ale by rysować je z pamięci; i nie po to, by stworzyć wizualną reprodukcję, ale by wykazać się zrozumieniem relacji między przestrzeniami.

Nic więc dziwnego, że w końcu zaczęła stosować tę koncepcję do czasu.

Jedna z jej najbardziej niezwykłych prac, „Świątynia czasu” (1846), niemal zaprasza studenta, by stanął wewnątrz konceptualnej świątyni i stał się częścią scenerii, oglądając wydarzenia i postacie historyczne – reprezentowane przez filary, które kurczą się w oddali – jako obserwator patrzący w przeszłość.

Emma Willard, Świątynia czasu (Credit: David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Center, Stanford Libraries [CC BY-NC-SA 3.0])

Emma Willard, Świątynia czasu (Credit: David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Center, Stanford Libraries [CC BY-NC-SA 3.0])

Przeglądanie drzewa genealogicznego jako osi czasu

Używanie wizualnej „mapy czasu” może być również niezwykle przydatne w badaniach historii rodziny. Dlatego wprowadziliśmy Oś czasu drzewa genealogicznego, która pozwala na przeglądanie drzewa genealogicznego w formacie osi czasu i zobaczyć jak wydarzenia w historii rodziny rozwijały się w czasie. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się jak korzystać z osi czasu.