Genealogia: Źródła informacji, o których nigdy wcześniej mogłeś nie słyszeć

Genealogia: Źródła informacji, o których nigdy wcześniej mogłeś nie słyszeć

Każdy genealog z namiastką doświadczenia, wie jak ważne są dokumenty, takie jak Akt urodzenia, Akt zgonu, Spisy Powszechne, dokumenty imigracyjne, oraz informacje z nagrobków. Jednak nie są to jedyne źródła, które mogą zawierać cenne informacje na temat naszych przodków. Poniżej zebraliśmy zestawienie pomysłów z mniej konwencjonalnymi źródłami, o których możesz nadal nie wiedzieć. 

Korespondencja i pamiętniki

Stare listy, pocztówki i dzienniki mogą być dla historyków kopalniami złota, ponieważ pomagają nam zrozumieć, jak wyglądało życie osoby, która je napisała i co było dla nich ważne. Dotyczy to również historyków rodzinnych! Listy były zazwyczaj wysyłane do rodziny i przyjaciół mieszkających daleko i być może uda Ci się zdobyć wiele informacji o Twojej rodzinie, czytając je uważnie. Pamiętniki mogą również zawierać informacje o członkach rodziny, których być może nie znajdziesz nigdzie indziej.

Odwroty zdjęć i zdjęcia w ramkach

Zdjęcia same w sobie mogą dać nam wiele informacji na temat osób, które przedstawiają. Ale jeśli na odwrocie są napisy, być może będziemy mogli dowiedzieć się dużo więcej o okolicznościach, w jakich zdjęcie zostało zrobione. Zawsze sprawdzaj odwroty zdjęć i zdjęcia w ramkach. 

Biżuteria

Zdarza się, że pierścionki, bransolety lub wisiorki z naszyjnikiem zawierają osobiste informacje. Mogą one zawierać zdjęcia członków rodziny, a jeśli można je bezpiecznie wyjąć z kielicha, to na tylnej stronie zdjęcia może być też coś napisanego. 

Książki dla dzieci

Książki dla dzieci zyskały popularność na przełomie XIX i XX wieku. Mogą one okazać się cennym zasobem dla genealoga, nie tylko ze względu na szczegóły i anegdoty, które zostały zapisane w książce na pierwszej lub ostatniej stronie, ale również dlatego że można w nich znaleźć więcej informacji o rodzinie. Być może istniała lista gości na chrzcie. Może pierwsza fryzura dziecka została wykonana przez ciotkę, o której nie słyszałeś.

Pamiątki z okazji specjalnych 

Zaproszenia na wesela, przyjęcia lub inne specjalne okazje,  kartki z życzeniami, notatki z podziękowaniami, telegramy z życzeniami… to pamiątki, które ludzie często zachowywali i pielęgnowali, a mogą nas wiele nauczyć zarówno o nadawcy, jak i odbiorcy – o ich miejscu zamieszkania, ich relacji z daną osobą, a może również o ich stylu życia i sytuacji finansowej. 

Dokumenty z podróży i wypoczynku

Stare paszporty i bilety lotnicze oraz kolejowe mogą wskazać, gdzie podróżowali Twoi przodkowie. Można też znaleźć bilety na koncerty, filmy, które powiedzą Ci, jaki rodzaj rozrywki podobał się Twoim przodkom.

Roczniki i listy szkolne

W wielu krajach na początku XX wieku istniała jakaś forma publicznego systemu szkolnego, a prywatne instytucje religijne istniały przez wieki. Wspomnienia o swoich przodkach można znaleźć w starych listach szkolnych i rocznikach szkolnych.

Projekty szkolne, dokumenty i certyfikaty

Zdarzało się, że rodzice zachowywali pamiątki ze szkolnych projektów swoich dzieci, dokumenty i dyplomy swoich dzieci. Dyplomy ukończenia szkoły podstawowej i średniej mogą powiedzieć ci, gdzie i czego uczyli się twoi przodkowie. Krewny mógł nawet napisać pracę o sobie lub swojej rodzinie, która zawiera ważne informacje.

Stare książki

Znanym zwyczajem w niektórych rodzinach jest zapisywanie historii rodziny na wewnętrznej okładce Biblii. Członkowie rodziny mogli również zapisywać notatki i szczegóły na marginesach innych posiadanych przez siebie książek, jak również na pierwszej lub ostatniej stronie.

Katalogi kościelne

Kościoły często prowadzą prywatne rejestry swoich członków. Listy te mogą zawierać cenne szczegóły dotyczące Twoich krewnych, takie jak ich miejsce zamieszkania, datki, które złożyli, okazje, które świętowali itd.

Z jakich niecodziennych  źródeł korzystałeś/aś przy badaniu swoich krewnych?