Wspólne DNA: Jak dużo DNA dzielisz z krewnymi?

Wspólne DNA: Jak dużo DNA dzielisz z krewnymi?

Badanie DNA, jak na przykład test DNA MyHeritage, dostarcza listę dopasowań DNA jako część Twoich wyników. Dopasowanie DNA zasadniczo identyfikuje fragmenty wspólnego DNA pomiędzy Tobą a innymi ludźmi, a następnie dostarcza listę osób, których DNA pasuje do Twojego.

Jednak co dokładnie oznacza posiadanie wspólnego DNA? Czy wspólne DNA musi oznaczać, że jesteś spokrewniony? Poniżej znajdziesz to, co musisz wiedzieć o wspólnym DNA.

Czym jest wspólne DNA?

Określenie „wspólne DNA” jest w rzeczywistości nieco mylące. Wszyscy ludzie mają wspólne DNA, nie tylko ze sobą nawzajem, ale z każdym żyjącym stworzeniem na ziemi! Około 99,9% ludzkiego DNA jest identyczne u każdej osoby.

Lecz gdy mówimy o wspólnym DNA w kontekście genealogii genetycznej, odnosimy się do niewielkiego procentu DNA, który odpowiada za wszystkie różnice między ludźmi. Dopasowanie DNA działa poprzez zbadanie tej części DNA i zidentyfikowanie SNP (polimorfizmów pojedynczego nukleotydu): różnic w parach podstawowych DNA, które pomagają odróżnić Twoje DNA od DNA większości innych ludzi. 

Zatem jeśli dzielisz 50% swojego DNA z rodzicem lub dzieckiem, na przykład, nie oznacza to, że dzielisz 50% całego swojego kodu genetycznego. Podobnie jak w przypadku innych ludzi, Twoje DNA jest w około 99,9% identyczne. Dzielenie z kimś 50% swojego DNA oznacza, że dzielisz z nim 50% stosunkowo niewielkiej części DNA, która różni się między ludźmi.

Kiedy przeglądasz dopasowanie DNA na MyHeritage, ilość wspólnego DNA będzie wskazana na karcie dopasowania i na stronie Przegląd dopasowania:

Sekcja wspólnego DNA w Dopasowaniu DNA na MyHeritage

Sekcja wspólnego DNA w Dopasowaniu DNA na MyHeritage

Ilość wspólnego DNA jest mierzona w procentach lub w centymorganie (cM), jednostce służącej do pomiaru długości segmentów DNA.

Jaką część DNA dzielisz z rodzicami?

Po każdym z rodziców dziedziczysz około 50% swojego DNA, czyli około 3700 cM. Zauważ, że procent ten nie będzie wynosił dokładnie 50%, ponieważ niektóre części DNA odziedziczysz tylko po swojej mamie (np. mitochondrialne DNA) lub ojcu (np. chromosom Y).

Dzielisz około 50% swojego DNA z każdym z rodziców.

Dzielisz około 50% swojego DNA z każdym z rodziców

Jak dużo DNA dzieli rodzeństwo?

Pełne rodzeństwo zazwyczaj dzieli ze sobą od około 2200 cM do około 3400 cM DNA, czyli około 37,5-61%. Powodem, dla którego odpowiedź różni się w zależności od pary rodzeństwa jest rekombinacja: podczas gdy oboje otrzymali 50% swojego DNA od tych samych dwóch osób, dokładne 50%, które odziedziczyli jest przypadkowe.

Oznacza to, że każdy dany SNP pochodzący od jednego z rodziców może być dziedziczony przez oboje rodzeństwa, przez żadnego z nich lub tylko przez jednego z nich. Więcej o różnicach w DNA rodzeństwa można przeczytać tutaj: Czy rodzeństwo może mieć różne szacunki etniczne? lub tutaj: Dlaczego mam dopasowanie DNA, które nie pasuje do mojego rodzeństwa? 

Wyjątkiem od tej reguły są bliźnięta jednojajowe: bliźnięta jednojajowe powstały z zapłodnionego jaja, które rozdzieliło się na dwie części, co oznacza, że oba mają taką samą kombinację DNA, a ich DNA jest w 100% identyczne.

Pół-rodzeństwo będzie dzielić połowę mniej DNA niż pełne rodzeństwo, ale znowu, to jest średnia i ten procent może się różnić z powodu rekombinacji.

Procentowy wykres wspólnego DNA

Możesz zapoznać się z poniższym wykresem wspólnego DNA, aby zobaczyć, w jakim stopniu dzielisz DNA z różnymi krewnymi:

Czy można posiadać wspólne DNA i nie być spokrewnionym?

Tak… lub nie, w zależności od tego, jak definiujemy „pokrewieństwo”. Jak opisano powyżej, dzielimy DNA z wszystkimi ludźmi i wszystkimi żywymi stworzeniami. Wszyscy mamy wspólnych przodków, to tylko kwestia tego, o ile milionów lat wstecz!

Jednakże, co z SNP, na które MyHeritage patrzy w celu określenia dopasowania DNA? Czy jest możliwe, aby dzielić segmenty DNA z osobą i aby ta osoba pojawiła się w Twoich dopasowaniach DNA, nawet jeśli nie masz żadnych wspólnych przodków ze stosunkowo niedawnej przeszłości?

Odpowiedzią jest „tak”. Jest możliwe dzielenie DNA – to znaczy posiadanie identycznych SNP – z osobą, która nie ma wspólnego przodka z Tobą z niedalekiej przeszłości. Taka sytuacja jest znana jako „tożsamość według stanu” (IBS): podobieństwo w twoich SNP jest albo niezależnym, przypadkowym zdarzeniem, albo zostało odziedziczone po znacznie bardziej odległym przodku. „Tożsamość przez pochodzenie” (IDB) to sytuacja, w której Twoje wspólne SNP zostały odziedziczone od bardziej niedawnego przodka.

Im bardziej odległe jest dopasowanie DNA oraz im mniej DNA dzielimy, tym mniej prawdopodobne jest, że mamy niedawnego wspólnego przodka z tym dopasowaniem. Szczególnie prawdziwe jest to wśród populacji endogamicznych, czyli takich, których członkowie od pokoleń żenią się w ramach tej samej społeczności – jak Żydzi aszkenazyjscy. Członkowie tych populacji mogą dzielić znaczne ilości DNA bez posiadania niedawnego wspólnego przodka.

Ważnym sposobem na stwierdzenie, czy dana para DNA jest z Tobą naprawdę spokrewniona, jest przyjrzenie się nie tylko ogólnej ilości wspólnego DNA, ale także długości wspólnych segmentów DNA. Dłuższy wspólny segment wskazuje na większe prawdopodobieństwo, że jesteście spokrewnieni. Długość najdłuższego wspólnego segmentu DNA pojawi się na karcie zgodności DNA i na stronie Przeglądanie dopasowania DNA, można również zobaczyć wszystkie swoje wspólne segmenty w Przeglądarce chromosomów. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Co to jest dobre dopasowanie DNA z punktu widzenia badań?

Czy jesteś zainteresowany, aby dowiedzieć się, kto ma z Tobą wspólne DNA? Zamów swój zestaw DNA MyHeritage już dziś.