Historia rodzinna: dlaczego ją badasz?

Historia rodzinna: dlaczego ją badasz?

Wielu z nas utożsamia się z tym powiedzeniem: „Jeśli chcesz wiedzieć dokąd zmierzasz, musisz wiedzieć skąd przybyłeś”. To stare porzekadło podkreśla znaczenie tego, jak ważne jest poznanie naszej przeszłości, aby to pomogło nam w osiągnięciu sukcesu w przyszłości.

Oto kilka cytatów, które niosą podobny przekaz do powyższego:

“It’s always good to remember where you come from and celebrate it. To remember where you come from is part of where you’re going.” – Anthony Burgess

„Zawsze dobrze jest pamiętać  skąd się pochodzi  i być z tego dumnym. Pamięć o tym skąd pochodzisz jest częścią tego dokąd zmierzasz.” – Anthony Burgess  (w wolnym tłumaczeniu)

“Know from whence you came. If you know from whence you came, there are absolutely no limitations to where you can go.” – James Baldwin

„Wiem skąd przyszedłem. Jeśli wiesz skąd przyszedłeś, wówczas nie ma żadnych ograniczeń co do tego, gdzie możesz pójść, w jakim kierunku zmierzać.” – James Baldwin (w wolnym tłumaczeniu).

Obecnie żyjemy w czasach ciągłego postępu i zmian. Często mamy tendencję do patrzenia tylko w przyszłość, chcąc osiągnąć nasze cele, i nie chcemy patrzeć już wstecz, w przeszłość. Często zakładamy, że skoro nasi przodkowie i krewni żyli w innych czasach, bardzo odmiennych od naszych, to nie ma sensu poszukiwać i wracać wstecz, gdyż nic to nie wniesie do naszych obecnych doświadczeń i wyzwań nowoczesnego dnia codziennego.

Musimy pamiętać, że przeszłość jest fundamentem, na jakim budowana jest nasza teraźniejszość. Nasza historia rodzinna i nasi przodkowie z przeszłych pokoleń ukształtowali to kim jesteśmy jako część rodziny i jako jednostkę. Na poziomie makro, wspólna przeszłość grupy wpływa na ich wspólną kulturę. Natomiast na poziomie mikro, sposób w jaki wychowani byli nasi rodzice, wpływa na nasze wychowanie.

Odkrywanie historii naszych przodków pozwala nam na ukształtowanie bogatszego obrazu tego, dlaczego żyli oni w taki, a nie inny sposób. Patrząc wstecz, możemy się przyjrzeć dużemu zdjęciu obrazującemu życie naszych przodków i ich zmianie. Pozytywne przykłady o historycznym znaczeniu mogą pomóc nam poprowadzić nas przez życie. Negatywne doświadczenia także oddziaływają na nasze przyszłe działania –  pomagają nam ukierunkowywać się w dobrym kierunku.

W naszym życiu możemy sprostać praktycznie każdemu wyzwaniu i podejmować decyzje dotyczące przyszłości, które mogą być oparte o wiedzę i doświadczenia naszych poprzedników, mając dokładny obraz tego, jak podobne przeżycia na nich wpływały.

Jak zdobyta wiedza na temat Twoich przodków pomogła Ci w planowaniu Twojej przyszłości? Daj nam znać w komentarzach poniżej.

Komentarze

Adres e-mail jest prywatny i nie będzie wyświetlany.

  • Hereditas

    11 kwietnia, 2014

    Mało kto w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, że wiedza, którą możemy zdobyć na temat naszych przodków w niektórych krajach jest luksusem. Wydaje nam się oczywiste, że informacje na temat naszych przodków powinny być gdzieś zapisane i tylko czekają, żeby je odkryć. Tymczasem na blogu Poligon genealogiczny ( ) podana jest informacja, że w Boliwii akty urodzenia wystawiane są dopiero od lat czterdziestych dwudziestego wieku, a w wielu krajach nie wystawia się ich do dziś. To znaczy, że po ludziach tam żyjących nie zostaje nic poza pamięcią potomnych, a ta, jak sami wiemy jest bardzo ulotna.