Historia: Kształtowanie się Europy: 5 ważnych wydarzeń

Historia: Kształtowanie się Europy: 5 ważnych wydarzeń

Ten wpis gościnny został napisany przez Andrew Kocha, redaktora i producenta treści dla FamilyTreeMagazine.com. Oprócz wersji drukowanej i cyfrowej Family Tree Magazine, on i zespół redaktorów publikują książki genealogiczne, webinaria i kursy online.

Spójrzmy prawdzie w oczy: Wiele osób uważa, że historia jest nudna. Badanie własnych przodków to jedno, ale dlaczego mielibyśmy przejmować się wielowiekowymi wojnami i dawno zmarłymi królami? Historia Europy – z jej kłótliwymi monarchami i zawiłymi zmianami granic – jest szczególnie trudna.

Ale ci z nas, którzy mają europejskie korzenie, mają ważny powód, by badać historię kontynentu: Kraj, w którym znajdowało się wówczas rodzinne miasto twoich przodków, wpływa na to, gdzie możesz teraz znaleźć rekordy. A co ważniejsze, szeroki zarys historii Europy może pomóc nam lepiej zrozumieć życie i społeczności naszych przodków – w tym powody, dla których mogli wyemigrować.

Na szczęście dla genealogów, nie musimy znać zbyt wiele historii Europy, aby sobie poradzić. Podczas pracy nad naszym atlasem „Drzewo genealogiczne – historyczne mapy Europy: Europa” (ang. „The Family Tree Historical Maps Book: Europe”), zebrałem razem kluczowe wydarzenia w historii Europy, które zmieniły granice polityczne kontynentu. W tym artykule podzielę się pięcioma najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, które ukształtowały mapę Europy i życie jej mieszkańców.

default

default

Pokój westfalski (1648)

Wojna trzydziestoletnia to jeden z wielu długotrwałych konfliktów europejskich. Podsumowując: Spór między protestantami a katolikami w Świętym Cesarstwie Rzymskim przerodził się w wojnę obejmującą cały kontynent, w której habsburska Austria i Hiszpania walczyły z Francją, Anglią, Szwecją i innymi krajami. W pokoju westfalskim (który zakończył większość walk) Święte Cesarstwo Rzymskie straciło terytorium i zdecentralizowało swoją władzę, podczas gdy Szwajcaria i Republika Holenderska uzyskały niepodległość. Ponieważ wiele zapisów genealogicznych rozpoczyna się w XVII wieku, granice ustalone przez pokój westfalski mogą służyć jako przydatny punkt wyjścia podczas poszukiwania dokumentów.

Rozbiory Polski (1772-1795)

Gdy polska polityka była w rozsypce, Prusy, Austria i Rosja spiskowały w celu pozbawienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów jej terytorium. W rezultacie Polska utraciła ziemie w trzech konfiskatach między tymi krajami w 1772, 1793 i 1795 roku. Trzeci rozbiór skutecznie wymazał Polskę z mapy, a Polacy nie mieli suwerennego państwa aż do I wojny światowej. Osoby z pruskim, niemieckim i austriackim pochodzeniem (oprócz tych z polskimi przodkami) mogą skorzystać z map z tego i późniejszych okresów.

Kongres wiedeński (1815)

Napoleon Bonaparte podbił znaczną część Europy Środkowej na początku XIX wieku, a po jego klęsce należało zresetować europejskie granice. Zwycięskie mocarstwa europejskie ponownie wytyczyły wiele granic, aby powstrzymać Francję i, miejmy nadzieję, zapewnić przyszły pokój. Zgodnie z traktatem Francja powróciła do swoich granic sprzed wojen neapolitańskich, a rada przyznała (lub zwróciła) znaczne kawałki ziemi Prusom, Austrii i Rosji. Kilka niemieckich i włoskich miast-państw zostało skonsolidowanych lub połączonych, wzbudzając zainteresowanie zjednoczonymi narodami dla tych grup etnicznych. Holandia odzyskała niepodległość (wraz z Belgią, która stała się niepodległa w 1830 roku), a Dania straciła Norwegię na rzecz Szwecji. Kongres utworzył także Konfederację Niemiecką (ligę niezależnych państw niemieckich) oraz należące do Rosji, półautonomiczne Królestwo Polskie.

Zjednoczenie Włoch (1861) i Niemiec (1871)

Po wojnach napoleońskich i rewolucji 1848 r. nacjonalizm ogarnął całą Europę. Doprowadziło to niektórych mieszkańców różnych włoskich i niemieckich miast-państw do założenia nowych państw: Królestwa Włoch w 1861 roku i Cesarstwa Niemieckiego w 1871 roku. Oba ruchy miały pewne podobieństwa, a każdy z nich skupiał się wokół silnych przywódców z najbardziej znanych miast-państw (Wiktor Emmanuel II i Giuseppe Garibaldi z Królestwa Sardynii we Włoszech oraz Wilhelm I i Otto von Bismarck z Prus w Niemczech). Zjednoczenie jest ważnym rokiem „granicznym” dla osób badających te kraje, ponieważ wszystkie zapisy przed zjednoczeniem były przechowywane na poziomie lokalnym.

Traktat wersalski (1919)

Wielka Wojna zdewastowała Europę, a jej zwycięzcy przysięgli stworzyć nową strukturę władzy, która zapobiegnie powtórzeniu się takiej katastrofy. Cesarstwo Austro-Węgierskie, jedno z mocarstw centralnych, zostało podzielone na kilka nowych państw: Austrię, Węgry, Czechosłowację i Jugosławię. Obwiniane o wywołanie wojny Niemcy straciły ogromne połacie ziemi, w tym na rzecz nowo utworzonego państwa polskiego. Jeśli masz przodków, którzy mieszkali lub wyemigrowali z Europy w okresie międzywojennym lub wkrótce po wybuchu II wojny światowej, zwróć szczególną uwagę na mapy z tej epoki.

Twoje badania historyczne nie powinny się tutaj kończyć. Po ustaleniu, gdzie mieszkali Twoi przodkowie, przestudiuj historię regionu, aby zrozumieć, kto był u władzy i gdzie przechowywane są dziś zapisy z czasów twoich przodków. Aby dowiedzieć się więcej na temat historii Europy, sprawdź „Drzewo genealogiczne: Mapy historyczne: Europa (ang. The Family Tree Historical Maps Book: Europe), atlas przedstawiający Europę od 1700 roku do wczesnych lat 1900, oraz Drzewo genealogiczne – przewodnik po Europie (ang. The Family Tree Guidebook to Europe), poradnik dotyczący śledzenia europejskich przodków.