NOWY wygląd dla stron kategorii i kolekcji rekordów historycznych

NOWY wygląd dla stron kategorii i kolekcji rekordów historycznych

Z przyjemnością informujemy, że poprawiliśmy wygląd stron kategorii i kolekcji w wyszukiwarce rekordów historycznych MyHeritage, czyniąc je łatwiejszymi w użyciu. Jest to kontynuacja przebudowy designu, które rozpoczęliśmy kilka lat temu.

W MyHeritage, historyczne rekordy są uporządkowane w kategorie, na przykład Narodziny, Małżeństwo i śmierć, Spis ludności, Imigracja, i tak dalej. Kategorie zazwyczaj mają podkategorie. Następnie są kolekcje, które przechowują pojedyncze rekordy. Ta ogromna baza danych zawiera prawie 20 miliardów rekordów historycznych i może być przeszukiwana w całości, poprzez główną stronę wyszukiwania na stronie myheritage.pl/research. Możesz również przejść do konkretnej kategorii, podkategorii lub kolekcji i przeszukać tylko te rekordy, które się tam znajdują, aby nie rozpraszać się innymi rekordami. W tej najnowszej aktualizacji strony kategorii, podkategorii i kolekcji zostały ulepszone, aby ułatwić korzystanie z nich.

Oto przegląd najnowszych ulepszeń.

Dostęp do stron kategorii

Poprzez rozwijane menu Badania w głównym pasku nawigacyjnym na stronie MyHeritage dostępnych jest pięć głównych kategorii:
Five main categories are accessible through the Research pull-down menu in the main navigation bar on the MyHeritage website Birth, Marriage & Death; Census records; Family trees; Newspapers; and Immigration records
Należą do nich Narodziny, Małżeństwo i Śmierć; Zapisy spisu powszechnego; Drzewa genealogiczne; Gazety; i Zapisy imigracyjne. Możesz uzyskać do nich łatwy dostęp z tego menu. Możesz również odwiedzić Katalog Zbiorów, gdzie możesz zlokalizować każdą konkretną kolekcję, której potrzebujesz.

Aby odwiedzić strony innych kategorii, odwiedź główną stronę wyszukiwania na myheritage.pl/research. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć Badania na głównym pasku nawigacyjnym. Pod nagłówkiem „Jakiego typu rekordów szukasz?” wyświetlana jest lista wszystkich kategorii:

Accessing category pages for historical records in the main search page (click to zoom)

Dostęp do stron kategorii dla rekordów historycznych na głównej stronie wyszukiwania (kliknij, aby powiększyć)

Te kategorie to Drzewa rodzinne, Narodziny, małżeństwo i śmierć, Spisy Ludności i listy głosujących, Gazety, Szkoły i Uniwersytety, Imigracje i podróże, Zapisy militarne, Rekordy publiczne, Książki i publikacje, Katalogi, Historie, Rząd. Sąd ziemski i Testamenty, Zdjęcia.
Kliknięcie na kategorię otwiera stronę kategorii.

Nowe strony kategorii

New category page for Birth, Marriage & Death (click to zoom)

Nowa strona kategorii Urodzenia, Małżeństwa i Zgony (kliknij, aby powiększyć)

Strona kategorii, ulepszona w tej aktualizacji, zawiera formularz wyszukiwania z polami, które są najbardziej istotne dla danej kategorii. Na przykład, na stronie kategorii „Narodziny, małżeństwo i zgony”, formularz wyszukiwania zawiera pola dla imienia i nazwiska osoby, daty urodzenia, małżeństwa lub śmierci oraz miejsca urodzenia, małżeństwa lub śmierci. Aby zmaksymalizować łatwość użycia i zredukować chaos, formularz wyszukiwania odsłania tylko najczęściej używane pola, ale wszystkie inne istotne pola mogą być nadal wykorzystywane pod „DODAJ SZCZEGÓŁY”.

Na przykład, jeśli chcesz przeszukać wszystkie urodzenia, małżeństwa i rekordy śmierci dla wszystkich rekordów odnoszących się do Richarda Sharpa, którego ojciec nazywał się Laurence, możesz określić Richard jako pierwsze imię i Sharp jako nazwisko. Następnie kliknij „Ojciec” poniżej „DODAJ SZCZEGÓŁY” i wprowadź imię Laurence. Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że MyHeritage jest bardzo elastyczny w swoich możliwościach wyszukiwania. Nie musisz określać imienia lub nazwiska, jeśli ich nie znasz i możesz wyszukiwać poprzez niezliczoną ilość innych pól, w oparciu o to, co wiesz, aby znaleźć nieuchwytne rekordy, których szukasz. Na przykład, można znaleźć wszystkie rekordy dla Lindy z Kansas, która była zamężna z kimś o imieniu Benedict i miała syna o imieniu Sam – wszystko bez podawania nazwisk.

Na dole formularza wyszukiwania znajduje się pole wyboru, które możesz włączyć, jeśli chcesz, aby wyszukiwanie dokładnie odpowiadało Twoim warunkom. Skrócony opis kategorii jest wyświetlany w prawym górnym rogu. Jeśli chcesz przeczytać pełny opis, kliknij „Czytaj więcej” pod skróconym opisem.

Poniżej, na stronie kategorii, wyświetlana jest lista podkategorii do dalszego przeszukiwania. Na przykład, na stronie kategorii Narodziny, Małżeństwo i Zgony, możesz zawęzić swoje poszukiwania odwiedzając dowolną z podkategorii.

Sub-categories of Birth, Marriage, & Death Records (click to zoom)

Podkategorie Narodziny, Małżeństwo i Rekordy Zgonów (kliknij, aby powiększyć)

Kliknij dowolną podkategorię, aby odwiedzić stronę podkategorii.

Nowa strona podkategorii

Sub-category page for Birth records (click to zoom)

Strona podkategorii Akta urodzenia (kliknij, aby powiększyć)

Strona podkategorii, jak w przykładzie pokazanym powyżej dla Rekordów urodzenia, jest bardzo podobna do strony kategorii. Na górze po lewej stronie znajduje się formularz wyszukiwania z polami, które są najbardziej odpowiednie dla danej podkategorii. Formularz wyszukiwania w tym przypadku zawiera pola dla nazwiska osoby, daty urodzenia, miejsca urodzenia, ojca i matki. Możesz dodać więcej kryteriów w sekcji „DODAJ SZCZEGÓŁY” .

Każda strona kategorii i podkategorii zawiera listę godnych uwagi kolekcji w tej kategorii. Kliknij na kolekcję, aby przejść do strony kolekcji, która zawiera formularz wyszukiwania dla tej konkretnej kolekcji.

Nowa strona kolekcji

Collection page for the France, Church Baptisms and Civil Births collection (click to zoom)

Strona kolekcji Francja, Chrzty kościelne i urodzenia cywilne (kliknij, aby powiększyć)

Strona kolekcji jest podobna do stron dla kategorii i podkategorii i nie będziemy powtarzać opisu komponentów wymienionych wcześniej. Wyszukiwanie wykonane z tego miejsca będzie obejmowało tylko rekordy z tej kolekcji.

Dla każdej kolekcji wyświetlana jest lista ” Powiązanych kolekcji”, a dla większości kolekcji jest również przykładowy rekord z tej kolekcji, zwykle bardzo znaczącej osoby.

Collection page: related collections and a sample record for the France, Church Baptisms and Civil Births collection (click to zoom)

Strona kolekcji: powiązane kolekcje i przykładowy rekord dla kolekcji Francja, Chrzty kościelne i urodzenia cywilne (kliknij, aby powiększyć)

Możesz kliknąć na przykładowy rekord, aby go przejrzeć.

Sample record: Birth Record of Emile Zola (click to zoom)

Przykładowy zapis: Akt urodzenia Emile’a Zoli (kliknij, aby powiększyć)

Podsumowanie

Nasz zespół kontynuuje ciężką pracę nad poprawą interfejsu użytkownika strony internetowej, abyś mógł jak najlepiej poznać historię swojej rodziny i zmaksymalizować swoje szanse na dokonanie nowych odkryć. Mamy nadzieję, że ta aktualizacja stron kategorii i kolekcji ułatwi i uprzyjemni Ci przeszukiwanie naszego ogromnego repozytorium rekordów historycznych.
Życzymy wspaniałych odkryć!