Nowość: Udostępnianie wyników DNA osobie współpracującej/osobie trzeciej

Nowość: Udostępnianie wyników DNA osobie współpracującej/osobie trzeciej

Społeczność genealogii genetycznej to społeczność oparta na współpracy. Gdy użytkownicy otrzymują wyniki testów DNA, wówczas szukają porad i wskazówek od innych. Istnieje wielu ekspertów, w tym aniołów poszukiwań, którzy są chętni do pomocy. Dla osób, które chcą rozwiązać konkretną zagadkę genealogii genetycznej, na przykład znaleźć swoich rodziców biologicznych lub innych dawno utraconych członków rodziny, skorzystanie z czyjejś pomocy może być często brakującym elementem, który prowadzi do przełomu w badaniach. W MyHeritage bardzo cenimy tego ducha współpracy i chcemy ułatwić ten proces, jednocześnie zachowując nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo informacji. Dlatego też dodaliśmy opcję bezpiecznego udostępniania wyników DNA osobie trzeciej na MyHeritage.

Niestety, wielu użytkowników dopuściło się w przeszłości szkodliwej praktyki dzielenia się hasłami do swoich kont z takimi ekspertami. Jest to zabronione na MyHeritage i narusza nasze Warunki Korzystania z Usługi. Użytkownikom nigdy nie wolno podawać hasła innej osobie, ponieważ stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. W związku ze wzrostem zagrożeń bezpieczeństwa w całej branży, niedawno wprowadziliśmy obowiązkowe uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA) przy wyświetlaniu wyników DNA na MyHeritage. Wprowadzenie obowiązkowego uwierzytelniania dwuetapowego znacznie utrudniło udostępnianie haseł innym osobom w celu przeglądania wyników DNA – co jest dobrą wiadomością.

W odpowiedzi na wiele próśb ze strony społeczności, dodaliśmy teraz możliwość bezpiecznego udostępniania wyników DNA osobie współpracującej (osobie trzeciej) na MyHeritage. Pozwala to użytkownikowi MyHeritage zaprosić kogoś innego, zwykle eksperta DNA, do przeglądania swoich wyników DNA i zostania członkiem strony rodzinnej na MyHeritage, co daje współpracownikowi dostęp do drzewa genealogicznego użytkownika.

Kto może współpracować w zakresie wyników DNA?

Osoby, które uzyskały wyniki dopasowania DNA, ale czują, że potrzebują pomocy od kogoś, kogo znają i komu ufają i kto posiada wiedzę specjalistyczną, aby je skutecznie zinterpretować, mogą skorzystać z nowej opcji udostępniania. Ktokolwiek, komu chcesz udostępnić wyniki, musi być już zarejestrowany na MyHeritage. Jeśli zarządzasz wieloma zestawami DNA na MyHeritage, możesz udostępniać wyniki oddzielnie dla każdego zestawu, którym zarządzasz. Wszystkie osoby, którym udostępnisz wyniki, będą musiały posiadać włączone uwierzytelnianie dwuetapowe na swoim koncie MyHeritage. Wyniki DNA należące do osób niepełnoletnich nie mogą być udostępniane innym użytkownikom, a osoby niepełnoletnie nie mogą być dodawane jako współpracownicy czyichś wyników DNA.

Jak udostępniać wyniki DNA?

W celu udostępnienia swoich wyników DNA lub wyników innego zestawu, którym zarządzasz, osobie współpracującej, wybierz opcję „Zarządzaj zestawami DNA” w zakładce DNA na głównym pasku nawigacyjnym.

Accessing “Manage DNA kits” from the main menu

Dostęp do „Zarządzaj zestawami DNA” z menu głównego (kliknij, aby powiększyć)

Aby uzyskać dostęp do opcji zestawu DNA, kliknij ikonę trzech kropek obok zestawu DNA, którego wyniki chcesz udostępnić.

Accessing DNA kit options

Dostęp do opcji zestawu DNA (kliknij, aby powiększyć)

Z menu rozwijanego opcji kliknij „Udostępnij wyniki DNA współpracownikowi”.

Sharing DNA results with a collaborator

Udostępnianie wyników DNA współpracownikowi (kliknij, aby powiększyć)

Następnie pojawi się okienko, w którym należy wprowadzić adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić zestaw DNA. Jak wspomnieliśmy wcześniej, osoba ta musi być zarejestrowanym użytkownikiem MyHeritage. By zobaczyć pełną listę tego, co ta osoba może, a czego nie może robić po udostępnieniu zestawu, kliknij „Pokaż więcej” w wyskakującym okienku lub zapoznaj się z poniższą sekcją dotyczącą „Uprawnień współpracownika”.

Sharing DNA results with a collaborator

Udostępnianie wyników DNA współpracownikowi (kliknij, aby powiększyć)

Współdzielenie wyników DNA jest bezpieczne i odbywa się wyłącznie na zaproszenie, a zaproszony współpracownik może zdecydować, czy chce przyjąć, czy odrzucić zaproszenie. Po kliknięciu „Udostępnij”, współpracownik otrzyma e-mail z zaproszeniem od MyHeritage, a Ty zostaniesz powiadomiony o tym, czy przyjął, czy odrzucił zaproszenie. Status zaproszenia można śledzić na stronie „Zarządzaj zestawami DNA”. Jeśli zaproszenie jest nadal w toku, obok numeru zestawu pojawi się pomarańczowa strzałka. Gdy zaproszenie zostanie zaakceptowane, strzałka wyświetli się na zielono. Możesz najechać kursorem na strzałkę, aby zobaczyć nazwisko współpracownika, któremu udostępniłeś wyniki zestawu.

A green arrow indicates DNA results that you shared with someone else

Zielona strzałka wskazuje wyniki DNA, które zostały udostępnione innej osobie (kliknij, aby powiększyć)

Uprawnienia współpracowników

Podczas udostępniania wyników zestawu DNA współpracownikowi, staje się on również członkiem Twojej witryny rodzinnej. Pozwala mu to na wgląd w Twoje drzewo genealogiczne, a nawet dodawanie do niego nowych osób w miarę postępów w badaniach. Sugerujemy, aby poinformować go, czy chcesz, aby to robił, czy też chcesz, aby skoncentrował się tylko na interpretacji wyników DNA. Jeśli ustawienia drzewa zostały skonfigurowane w taki sposób, że tylko ty lub menedżerowie witryny mogą edytować drzewo, współpracownik nie będzie mógł edytować drzewa.
Gdy zdecydujesz się udostępnić wyniki DNA potencjalnemu współpracownikowi, otrzyma on poniższe zaproszenie:

Collaborators can choose whether to accept or decline an invitation to view another user’s DNA results

Współpracownicy mogą zdecydować, czy zaakceptować, czy odrzucić zaproszenie do przeglądania wyników DNA innego użytkownika (kliknij, aby powiększyć)

Po zaakceptowaniu zaproszenia przez współpracownika będzie on mógł wyświetlić dopasowania DNA, szacunkowe pochodzenie etniczne i grupy genetyczne dla danego zestawu. W zależności od bieżących ustawień drzewa, osoba ta będzie mogła edytować drzewo genealogiczne (lub tylko je przeglądać). Będzie mógła również skontaktować się z Twoim dopasowaniem DNA. Podczas kontaktowania się z dopasowaniami DNA będą widnieć pod swoim nazwiskiem, a nie Twoim.

Osoba współpracująca nie ma możliwości pobrania nieprzetworzonych danych DNA, usunięcia zestawu DNA, udostępnienia wyników DNA innym osobom, ponownego przypisania zestawu do innej osoby ani zmiany preferencji DNA.

Możesz udostępniać wyniki dla każdego zestawu i w dowolnym momencie usunąć uprawnienia dostępu współpracownika. Obecnie nie jest możliwe udostępnianie wyników DNA więcej niż jednemu współpracownikowi. Jeśli więc udostępniasz wyniki jednemu współpracownikowi, a następnie chcesz udostępnić je innemu, pozwól pierwszemu popracować nad zestawem przez pewien czas, a następnie usuń jego dostęp i zaproś kolejną osobę. Aby to zrobić, odwiedź stronę „Zarządzaj zestawami DNA” i kliknij ikonę trzech kropek obok osoby, której udostępniłeś zestaw. Wybierz opcję „Usuń udostępnianie wyników”. W ten sposób usuniesz dostęp tej osoby. Gdy to zrobisz, wówczas możesz zaprosić innego współpracownika do wyświetlenia swoich wyników.

Manage DNA kits — removing results sharing

Zarządzanie zestawami DNA – usuwanie udostępniania wyników (kliknij, aby powiększyć)

Wyświetlanie udostępnionych wyników DNA jako współpracownik

Podczas współpracy nad wynikami DNA innego użytkownika, zestawy DNA udostępnione użytkownikowi są wyszczególnione w rozwijanym menu wyboru zestawów DNA (zaznaczone poniżej na czerwono). Dla każdego udostępnionego zestawu pod imieniem i nazwiskiem badanej osoby wyświetlana jest etykieta przypominająca, że są to wyniki DNA, które zostały udostępnione użytkownikowi.

Indication that DNA results were shared with you

Informacja o udostępnieniu wyników DNA (kliknij, aby powiększyć)

Ponadto zestawy DNA, które zostały ci udostępnione, pojawią się na dole listy na stronie Zarządzaj zestawami DNA:

Jeżeli użytkownik udostępni Ci wyniki DNA, a po zaakceptowaniu zaproszenia zdecydujesz, że nie chcesz już mieć dostępu do jego wyników, możesz kliknąć ikonę trzech kropek i wybrać opcję „Usuń udostępniony zestaw”. Nie spowoduje to usunięcia zestawu DNA; zostanie on po prostu usunięty z listy zestawów, do których otrzymałeś dostęp.

Manage DNA kits — removing a DNA kit that was shared with you

Zarządzanie zestawami DNA – usuwanie udostępnionego zestawu DNA (kliknij, aby powiększyć)

Podsumowanie

Dzielenie się wynikami DNA ze współpracownikiem pozwala użytkownikom MyHeritage na skorzystanie z pomocy eksperta, bezpiecznie i z zachowaniem poufności. Mamy nadzieję, że ta nowa funkcja pomoże społeczności genealogii genetycznej cieszyć się usługą DNA MyHeritage i sprawi, że stanie się ona jeszcze bardziej ich ulubioną usługą do rozwiązywania zagadek genealogicznych za pomocą DNA.