Nowe rekordy historyczne dodane w styczniu i lutym 2022 r.

Nowe rekordy historyczne dodane w styczniu i lutym 2022 r.

Rok 2022 rozpoczął się wspaniale! W ciągu ostatnich dwóch miesięcy dodaliśmy 277 milionów nowych rekordów z 34 nowych kolekcji. Z Francji dodaliśmy profile drzewa genealogicznego Filae, cywilne kolekcje urodzeń i zgonów z Val-de-Marne, indeks nekrologów oraz kolekcję Legii Honorowej. Z Norwegii dodaliśmy kolekcję rejestracji zgonów. W tym tygodniu opublikowaliśmy 5,8 mln żydowskich rekordów historycznych z 28 kolekcji rekordów historycznych poprzez współpracę z JewishGen. Dzięki tej aktualizacji, całkowita liczba rekordów na MyHeritage wzrosła do 16,8 mld. Wiele z tych kolekcji zawiera wysokiej jakości skany oryginalnych obrazów obok bogatego indeksu MyHeritage.

Poniżej przedstawiamy więcej szczegółów na temat kolekcji z Francji i Norwegii. Więcej o naszych ostatnio opublikowanych kolekcjach żydowskich zapisów historycznych można przeczytać w osobnym wpisie: MyHeritage dodaje 28 kolekcji żydowskich dokumentów historycznych.

CollectionOpisLiczba rekordówLink do kolekcji

Zapisy drzew genealogicznych Filae
Kompilacja profili drzew powiązanych liniami rodowymi, dostarczonych przez użytkowników Filae.com269,395,313 rekordów
Search collection now

Francja, Val-de-Marne, urodzenia cywilne
Indeks urodzeń cywilnych we francuskim departamencie Val-de-Marne w latach 1792-1900 z ilustracjami709,948 rekordów
Search collection now

Francja, Val-de-Marne, zgony cywilne

Indeks zgonów cywilnych we francuskim departamencie Val-de-Marne od 1792 do 1937 roku wraz z ilustracjami1,171,403 rekordówSearch collection now

Francja, Legia Honorowa
Indeks osób przyjętych do Legii Honorowej od 1802 r. i zmarłych przed 1977 r. wraz z ilustracjami


366,331 rekordówSearch collection now

Francja, Indeks nekrologów i zawiadomień pogrzebowych
Indeks nekrologów i ogłoszeń pogrzebowych opublikowanych we Francji w latach 1910-20175,639,021 rekordówSearch collection now

Norwegia Rejestry zgonów
Indeks rejestracji zgonów w Norwegii od 1927 do 1941 r. z ilustracjami591,777 rekordówSearch collection now

Zapisy z drzew genealogicznych Filae

Jesteśmy zachwyceni mogąc ogłosić dodanie 269 milionów rekordów profilu drzewa genealogicznego z Filae do bazy danych historycznych rekordów MyHeritage. Jest to możliwe dzięki przejęciu przez MyHeritage w zeszłym roku Filae a następniedodanie 844 milionów wyjątkowych rekordów historycznych z Filae które zostały już załadowane do MyHeritage.

Kolekcja Rekordy drzew genealogicznych Filae jest kompilacją profili drzew połączonych liniami rodowymi, udostępnianych w trybie tylko do odczytu, aby pomóc historykom rodziny w odkrywaniu bogatych szczegółów i ważnych wskazówek, które mogą ułatwić im prowadzenie badań genealogicznych.

Profile drzewa genealogicznego zawierają zazwyczaj imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, małżeństwa i zgonu. Osoby w tej kolekcji są zazwyczaj połączone ze swoimi rodzicami, małżonkiem (małżonkami), rodzeństwem i dziećmi. Ta kolekcja jest istotna dla każdego, kto ma francuskie korzenie, ponieważ prawdopodobnie będzie mógł znaleźć w niej informacje o swoich francuskich przodkach i nawiązać kontakt ze swoimi francuskimi przodkami i krewnymi. Kolekcja ta jest aktualizowana automatycznie w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych do oryginalnych drzew na Filae przez ich autorów.

Profile drzew genealogicznych są ważne, ponieważ często są bardzo szczegółowe i mogą pomóc Ci odkryć lub dowiedzieć się więcej o całych gałęziach Twojej rodziny. Pozwolą Ci także nawiązać kontakt z żyjącymi krewnymi, którzy zarządzają tymi drzewami. Należy traktować je z ostrożnością, ponieważ niektórzy użytkownicy popełniają błędy podczas konstruowania swoich drzew genealogicznych.

Każdy profil drzewa zawiera odnośnik do tego samego rekordu w bazie Filae. Dostęp do rekordów na Filae wymaga subskrypcji Filae, wówczas pozwoli Ci to na przeglądanie całego drzewa i kontaktowanie się z żyjącymi członkami rodziny, którzy zarządzają drzewami zawierającymi istotne informacje o Twojej rodzinie.

Kraje i pochodzenie

Chociaż większość profili drzew genealogicznych została dodana przez użytkowników znajdujących się we Francji, w tej kolekcji możesz również znaleźć profile drzew genealogicznych z innych miejsc na świecie.

Prywatność

Z przyczyn prywatności, tylko zmarłe osoby pojawią się w wynikach wyszukiwania na MyHeritage i w Record Matches tej kolekcji.

Przeszukuj rekordy drzew genealogicznych Filae

Francja, Val-de-Marne, urodzenia cywilne

Ta kolekcja zawiera informacje o urodzeniach cywilnych we francuskim departamencie Val-de-Marne od 1792 do 1900 roku. Cywilne akty urodzenia były gromadzone przez władze rządowe we Francji począwszy od 1792 roku. Zawierają one wiele szczegółów, takich jak imię dziecka, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona rodziców, w tym nazwisko panieńskie matki.

Narodziny te były zazwyczaj rejestrowane przez ojca dziecka w kilka dni po jego narodzinach. Jeśli ojciec był nieobecny, narodziny zwykle rejestrował w jego zastępstwie krewny lub przyjaciel. Można znaleźć notatki na marginesie, jeśli dokonano korekty w przypadku dziecka urodzonego poza związkiem małżeńskim. Jeśli dziecko zmarło po urodzeniu, można je znaleźć tylko w indeksach zgonów, a nie w rejestrach urodzeń.

Przeszukuj kolekcję Francja, Val-de-Marne, urodzenia cywilne

Francja, Val-de-Marne, zgony cywilne

Ten zbiór jednego miliona rekordów zawiera cywilne rejestry zgonów we francuskim departamencie Val-de-Marne od 1792 do 1937 roku. Cywilne akta życiowe były gromadzone przez władze rządowe we Francji od 1792 roku. Zawierają one wiele szczegółów dotyczących zmarłego, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, data śmierci, imiona rodziców i małżonka, jeśli dotyczy.

Zgony te były zazwyczaj rejestrowane w ciągu dnia lub dwóch od śmierci w tym samym mieście, w którym zmarła osoba. Zazwyczaj w aktach tych występują informacje o dwóch osobach towarzyszących, z których co najmniej jedna jest bliskim krewnym zmarłego. Zarejestrowane informacje są obarczone błędem, ponieważ informator mógł podać błędne informacje. Jeśli dziecko urodziło się martwe, informacje o nim można znaleźć w tych aktach w miejscowości, w której nastąpił poród. Informacje o żołnierzu, który zmarł z dala od domu, można również znaleźć w tych rejestrach w mieście, w którym się urodził, ale zapis może być wprowadzony dopiero rok lub dwa po śmierci.

Przeszukuj kolekcję Francja, Val-de-Marne, Zgony cywilne

Francja, Legia Honorowa

Narodowy Order Legii Honorowej jest najwyższym cywilnym i wojskowym orderem zasługi we Francji. Ustanowiony w 1802 r. przez Napoleona Bonaparte, był nieprzerwanie utrzymywany przez wszystkie późniejsze reżimy i rządy francuskie. Kolekcja zawiera informacje o osobach przyjętych do Legii Honorowej od 1802 roku, które zmarły przed 1977 rokiem. Indeks zawiera imiona i nazwiska członków, miejsca urodzenia i lata urodzenia. Dodatkowe informacje znajdujące się na zdjęciach każdego rekordu mogą obejmować pełną datę urodzenia, pełną datę śmierci, adres zamieszkania i informacje o nominacji do Orderu.

Oryginały akt są przechowywane w Archives Nationales lub w Wielkiej Kancelarii Legii Honorowej.

Przeszukuj kolekcję Francja, Legia Honorowa

Francja, Indeks nekrologów i zawiadomień pogrzebowych

Ten zbiór 5,6 mln rekordów stanowi skonsolidowany indeks nekrologów i ogłoszeń pogrzebowych opublikowanych we Francji w latach 1910-2017. Rekordy te zawierają imię i nazwisko zmarłego, datę i miejsce jego śmierci, datę i miejsce publikacji oraz źródło publikacji.

Przeszukaj Francja, Indeks nekrologów i zawiadomień pogrzebowych

Norwegia Rejestry zgonów

Ta kolekcja zawiera zindeksowane rekordy zgonów z Norwegii z lat 1927-1941 oraz powiązane zdjęcia rejestrów, w których te zgony zostały zarejestrowane. Zindeksowane rekordy dla każdej zmarłej osoby zawierają jej imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, stan cywilny, miejsce zamieszkania, datę śmierci, datę pochówku i miejsce pochówku. Powiązane zdjęcia zawierają dodatkowe informacje o zmarłej osobie, takie jak jej zawód. Przyczyna śmierci i przynależność religijna (kolumny 12 i 13 na powiązanych obrazach) zostały zredagowane zgodnie z norweskimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych.

Ministrowie Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Norwegii byli zobowiązani do rejestrowania wszystkich zgonów, które miały miejsce na terenie ich jurysdykcji, na formularzach wstępnie wydrukowanych w formie rejestru, które znajdują się w tym zbiorze. Formularze te były przekazywane do Centralnego Biura Statystycznego, a następnie archiwizowane przez Archiwum Narodowe Norwegii. Formularze zostały uporządkowane przez Archiwum Narodowe według powiatów lub prowincji, a tylko częściowo według parafii.

Zbiór ten został udostępniony we współpracy z Narodowym Archiwum Norwegii.

Przeszukaj norweskie rejestry zgonów

Przykłady

Francja, Index of Obituaries and Funeral Notices (Indeks nekrologów i zawiadomień o pogrzebach) zawiera dane André Turcata, znanego francuskiego pilota, który wsławił się pilotowaniem pierwszego samolotu Concorde.

Death notice record of André Turcat [Credit: MyHeritage Francja, Indeks nekrologów i zawiadomień pogrzebowych]

Akt zgonu André Turcata [Credit: MyHeritage Francja, Indeks nekrologów i zawiadomień pogrzebowych]

Kolekcja Val-de-Marne, Cywilne urodzenia zawiera akta francuskiej piosenkarki i bojowniczki ruchu oporu z czasów II wojny światowej, Germaine Berthe Sablon. Akt zawiera datę jej urodzenia, 19 lipca 1899 r., nazwiska i wiek jej ojca i matki w momencie jej narodzin: Adelmar Fabulus Sablon, lat 28, i Jeanne Antoinette Labourier, lat 28.

Akt urodzenia Germaine Berthe Sablon [Credit: MyHeritage Francja, Val-de-Marne, Urodzenia cywilne]

Akt urodzenia Germaine Berthe Sablon [Credit: MyHeritage Francja, Val-de-Marne, Urodzenia cywilne]

Kolekcja Norweskie Rejestry Zgonów zawiera akta norweskiego przemysłowca Samuela Eyde. Firma inżynierska Samuela była odpowiedzialna za wykorzystanie energii wodnej do produkcji azotanu potasu i węglika krzemu. Jego akt zgonu zawiera datę urodzenia, 29 października 1866 r.; fakt, że w chwili śmierci był żonaty; miejsce zamieszkania, Aasgärden I, Barle, Oslo, Norwegia; datę śmierci, 21 czerwca 1940 r.; miejsce pochówku, Kościół Vår Frelsers, Oslo, Norwegia.

Akt zgonu Samuela Eyde [Credit: MyHeritage Norwegia Rejestracje zgonów]

Akt zgonu Samuela Eyde [Credit: MyHeritage Norwegia Rejestracje zgonów]

Podsumowanie

Dzięki dodaniu tych kolekcji, miliony ludzi na całym świecie, którzy korzystają z MyHeritage będą mieli teraz większe możliwości odkrywania swojej historii rodziny. Mamy nadzieję, że te wartościowe kolekcje oferują nowe możliwości dla Twoich badań historii rodziny. Przeszukiwanie tych kolekcji na MyHeritage jest bezpłatne. Aby przeglądać te rekordy lub zapisać rekordy do swojego drzewa genealogicznego, będziesz potrzebował subskrypcję na dane lub kompletną.

Jeśli posiadasz drzewo genealogiczne na MyHeritage, nasze technologie Record Matching i Smart Matching powiadomią Cię automatycznie, jeśli rekordy z tych kolekcji będą pasować do Twoich krewnych. Następnie będziesz mógł przejrzeć rekord i zdecydować, czy chcesz dodać nowe informacje do swojego drzewa.

Ciesz się nowymi kolekcjami!