W marcu 2024 do naszej bazy dodaliśmy 707 milionów zapisów historycznych!

W marcu 2024 do naszej bazy dodaliśmy 707 milionów zapisów historycznych!

W zeszłym miesiącu dodaliśmy 707 milionów zapisów  historycznych pochodzących ze:  Stanów Zjednoczonych, Australii, Danii, Anglii, Francji, Irlandii Północnej i Walii (z 17 kolekcji rekordów historycznych). Zapisy uwzględniają narodziny i chrzty, małżeństwa i rozwody, zgony i pochówki, spisy ludności, imigrację i emigrację, listy pasażerów i książki telefoniczne. W niektórych kolekcjach znajdują się również zdjęcia. Być może dzięki nim odkryjesz rodzinny skarb!

Szczegółowe informacje na temat każdej z kolekcji znajdują się poniżej.

Australia, Gazety

Niniejszy indeks lokalnych, regionalnych i krajowych australijskich gazet, czasopism i dzienników zawiera zaawansowane systemy optycznego rozpoznawania znaków (OCR) MyHeritage dla publikacji pochodzących z 1803 roku. Znajdziemy tu wszystkie stany i terytoria, choć większość kolekcji zawiera dokumenty z Nowej Południowej Walii i Wiktorii. Gazety stanowią doskonałe źródło do badań historycznych i genealogicznych. Mogą one zawierać cenne informacje o osobach z drzewa genealogicznego, jak np. informacje o narodzinach, ślubach, zgonach i nekrologi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat historii danej społeczności, można skorzystać ze stron społeczności i historii o znaczeniu lokalnym. Mogą one zawierać szczegółowe zapisy działań i wydarzeń, a także często dostarczać więcej informacji na temat zaangażowanych osób, a także kontekstu czasów, w których mógł żyć przodek.

Australia, Gazety

Dania, książki telefoniczne

Niniejsza kolekcja zawiera zapisy z książek telefonicznych z Danii z roku 2001 i 2003. Zapisy zawierają zazwyczaj imię i nazwisko osoby, rok i miejsce zamieszkania oraz ewentualnych krewnych.

Dania, książki telefoniczne

Anglia, Cheshire – małżeństwa parafialne

W tej kolekcji znajdziesz akta małżeństw od roku 1538 z hrabstwa Cheshire w Anglii. Zazwyczaj zawierają one imiona pana młodego i panny młodej, ich wiek w momencie ślubu, miejsce zamieszkania, datę i miejsce ślubu oraz imiona i nazwiska ich ojców.

Anglia, Cheshire – małżeństwa parafialne

Anglia, Kornwalia, Urodzenia i chrzty parafialne/kościelne

Niniejszy zbiór zawiera zapisy narodzin i chrztów z lat 1571-1960 z hrabstwa Cornwall w Anglii. Zawierają one imię dziecka, datę urodzenia, datę i miejsce chrztu oraz imiona rodziców.

Anglia, Kornwalia, Urodzenia i chrzty parafialne

Anglia, Kornwalia, Pochówki parafialne/kościelne

W tej kolekcji znajdziemy rejestry parafialne pochówków z hrabstwa Cornwall w Anglii, począwszy od roku 1572. Rejestry zazwyczaj zawierają imię i nazwisko zmarłego, miejsce zamieszkania oraz datę i miejsce pochówku. Niektóre zapisy zawierają również imiona rodziców i małżonka.

Anglia, Kornwalia, Pochówki parafialne/kościelne

Anglia, małżeństwa parafialne w Kornwalii, 1569-1938

W tej kolekcji znajdziesz akta małżeństw z hrabstwa Kornwalii w Anglii z lat 1569-1938. Zapisy zazwyczaj zawierają imiona pana młodego i panny młodej, datę i miejsce ślubu, ich wiek w czasie ślubu, miejsce zamieszkania i imiona ich ojców.

Anglia, małżeństwa parafialne w Kornwalii, 1569-1938

Anglia, Lancashire, chrzty parafialne w Manchesterze, 1571-1907

W tej kolekcji znajdują się zapisy chrztów z diecezji Manchester, Lancashire, w Anglii, z lat 1571-1907. Zapisy zazwyczaj zawierają imię dziecka, datę i miejsce chrztu oraz imiona rodziców.

Anglia, Lancashire, chrzty parafialne w Manchesterze, 1571-1907

Anglia, Lancashire, pochówki parafialne w Manchesterze, 1603-1910

W tej kolekcji znajdują się zapisy pochówków z diecezji Manchester, Lancashire, w Anglii, z lat 1603-1910. Zapisy zazwyczaj zawierają imię i nazwisko zmarłego, rok śmierci, datę i miejsce pochówku oraz imię i nazwisko ojca. W niektórych rekordach znajdują się również imię matki i małżonka.

Anglia, Lancashire, pochówki parafialne w Manchesterze, 1603-1910

Anglia, Lancashire, małżeństwa parafialne w Manchesterze, 1570-1940

Niniejsza kolekcja zawiera akta małżeństw z diecezji Manchester, Lancashire, w Anglii, z lat 1570-1940. Zapisy zwykle zawierają imiona pana młodego i panny młodej, ich wiek w momencie ślubu, datę i miejsce ślubu oraz imiona ich ojców.

Anglia, Lancashire, małżeństwa parafialne w Manchesterze, 1570-1940

Spis ludności Francji z 1911 r.

W tej kolekcji znajdują się dane ze spisu powszechnego z 1911 r. z różnych departamentów Francji. Zapisy obejmują imiona i nazwiska, rok i miejsce urodzenia, członków rodziny w gospodarstwie domowym i informacje o miejscu zamieszkania. Na każdym powiązanym obrazie rekordu można znaleźć dodatkowe szczegóły.

Od 1836 r. do 1936 r. narodowy spis ludności był przeprowadzany we Francji co pięć lat, z wyjątkiem 1871 r. (który został opóźniony o rok i przeprowadzony w 1872 r.) i 1916 r. (który został pominięty). Dane ze spisu powszechnego stanowią doskonałe źródło informacji na temat członków rodziny przodków mieszkających razem i określających ich relacje, lata urodzenia i miejsca urodzenia.

Spis ludności Francji z 1911 r.

Spis ludności Francji z 1921 r.

W tej kolekcji znajdują się zapisy spisu powszechnego z 1921 r. z różnych departamentów Francji. Zapisy zazwyczaj zawierają imiona i nazwiska, rok i miejsce urodzenia, członków rodziny w gospodarstwie domowym i informacje o miejscu zamieszkania. Na powiązanym obrazie każdego rekordu można znaleźć dodatkowe szczegóły.

Od 1836 r. do 1936 r. narodowy spis ludności był przeprowadzany we Francji co pięć lat, z wyjątkiem 1871 r. ( który był opóźniony o rok i przeprowadzony w 1872 r.) i 1916 r. ( który był pominięty). Zapisy ze spisu powszechnego są znakomitym źródłem informacji, które pozwalają znaleźć członków rodziny przodków, którzy razem mieszkali i zidentyfikować ich relacje, lata urodzenia i miejsca urodzenia.

Spis ludności Francji z 1921 r.

Spis ludności we Francji z 1931 r.

W tej kolekcji znajdują się zapisy spisu powszechnego z 1931 r. z różnych departamentów Francji. Zapisy zawierają imiona i nazwiska, rok i miejsce urodzenia, krewnych w gospodarstwie domowym i informacje o miejscu zamieszkania. Dalsze szczegóły można znaleźć na powiązanym obrazie dla każdego rekordu.

Począwszy od 1836 r. aż do 1936 r. narodowy spis ludności był przeprowadzany we Francji co pięć lat. Wyjątkiem był 1871 r. ( przeprowadzony z rocznym opóźnieniem w 1872 r.) i 1916 r. (pominięty). Zapisy spisu powszechnego zapewniają doskonałe źródło do znalezienia członków rodziny przodków mieszkających razem i ustalenia ich relacji, lat urodzenia i miejsc urodzenia.

Spis ludności we Francji z 1931 r.

Francja, Zgony

W tej kolekcji znajduje się spis zgonów obywateli i obywatelek Francji wydany przez Narodowy Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych, w skrócie INSEE (fr. Institut national de la statistique et des études économiques). Spis zawiera pełne imię i nazwisko, płeć, datę i miejsce urodzenia oraz datę i miejsce śmierci każdej zmarłej osoby. Niniejszy indeks z pewnością okaże się pomocny dla genealogów poszukujących więcej informacji na temat francuskich członków rodziny, którzy zmarli od początku lat 70-tych XX wieku.

Liczba zgonów zgłoszonych i ujętych w tej kolekcji za lata 1970 i 1971 jest znacznie niższa niż oczekiwano. Jest to prawdopodobnie wynikiem podniesienia przez lokalne francuskie biura zgłaszające zgony do INSEE, wymaganego poziomu zgodności w ciągu tych dwóch lat. Według tego zbioru liczba zgonów zgłoszonych w 1970 r. stanowi jedynie około 8% rzeczywistej liczby zgonów w tymże roku, a w 1971 r. liczba ta stanowi około 50% rzeczywistej liczby zgonów. Do 1972 r. osiągnięto niemal pełną sprawozdawczość w całej Francji i na jej terytoriach.

Podczas gdy większość miejsc urodzenia i zgonu w tej kolekcji pochodzi z Francji, znajduje się w niej ponad 2,5 miliona rekordów osób, które urodziły się lub zmarły w innych krajach. Najczęściej są to kraje sąsiednie i pobliskie (takie jak Belgia, Niemcy, Hiszpania, Włochy i Polska) oraz kraje, które są byłymi koloniami francuskimi (takie jak Algieria, Maroko, Tunezja, Madagaskar i Wietnam).

Francja, Zgony

Irlandia Północna, testamenty i administracja

W tej kolekcji znajdziemy zapisy z różnych diecezji Kościoła Irlandii w Irlandii Północnej zawierające testamenty i zapisy administracyjne. Zdecydowana większość zapisów pochodzi z lat 1621-1965. Zapisy zawierają imię i nazwisko zmarłego, datę i miejsce, w którym testament został podpisany, zatwierdzony lub zarządzany listownie lub w formie obligacji, oraz datę śmierci.span>

Za zarządzanie testamentami od końca XVII wieku do 1857 roku odpowiadał Kościół Irlandii (wówczas Kościół państwowy). Zarządzanie majątkiem opierało się na tym, czy zmarły sporządził testament, jaka była wartość posiadanego przez niego majątku i czy jego majątek znajdował się w więcej niż jednej diecezji. Zapisy w tej kolekcji pochodzą z następujących diecezji Kościoła Irlandii: Diecezja Armagh, Diecezja Clogher, Diecezja Connor, Diecezja Derry, Diecezja Down, Diecezja Dromore i Diecezja Kilmore.

Irlandia Północna, testamenty i administracja

Kalifornia, San Francisco, osoby zatrzymane w ramach specjalnego dochodzenia imigracyjnego, 1910-1941

W tej kolekcji zgromadzone są dane osób, które wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych i zostały zatrzymane wskutek przeprowadzenia specjalistycznego dochodzenia w Urzędzie Imigracyjnym w San Francisco w latach 1910-1941. Zapisy zawierają imię i nazwisko osoby, rok przybycia i nazwę statku.

Kalifornia, San Francisco, osoby zatrzymane w ramach specjalnego dochodzenia imigracyjnego, 1910-1941

Nowy Jork, indeksy ksiąg pasażerów, 1906-1942

W tej kolekcji przechowywane są dane pasażerów, którzy w latach 1906-1942 przypłynęli statkami do Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych. Część pasażerów zakończyła swoją podróż w Nowym Jorku. Pozostali obrali inne miejsca docelowe w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Zapisy zazwyczaj zawierają imię i nazwisko pasażera, rok urodzenia, rok przybycia i nazwę statku.

Pierwotnie listy pasażerów były jednostronicowymi manifestami i zawierały minimum informacji o pasażerach. Z biegiem czasu formularze zostały ujednolicone i dodano dodatkowe pytania. Do 1907 r. listy pasażerów zawierały 29 kolumn i zajmowały dwie strony. Począwszy od 1907 r. do list pasażerów zaczęto dodawać nazwiska i adresy krewnych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w kraju ojczystym.

Częstym zaniedbaniem genealogów w przypadku dwustronicowych manifestów jest zlokalizowanie pierwszej strony i pominięcie istnienia drugiej. Niniejszy zbiór zawiera pojedyncze wspólne obrazy, które zostały zszyte razem, dzięki czemu ważne informacje nie zostaną pominięte.

Nowy Jork, indeksy ksiąg pasażerów, 1906-1942

Walia, małżeństwa parafialne w Glamorgan

W tej kolekcji zgromadzono rejestry parafialne małżeństw z lat 1802-1958 z historycznego hrabstwa Glamorgan w Walii. Zapisy obejmują zwykle imiona pana młodego i panny młodej, datę i miejsce ślubu, ich wiek i imiona ich ojców.

Walia, małżeństwa parafialne w Glamorgan

Przykłady

W niedawno dodanych spisach list pasażerów z Nowego Jorku odkryliśmy zapis dotyczący wjazdu cenionego artysty Marca Chagalla. Po przybyciu do Nowego Jorku w 1941 roku, 53-letni wówczas Chagall wkroczył w nowy rozdział swojego życia w towarzystwie małżonki. Żydowski artysta, którego wpływy obejmowały kontynenty, był pionierem ruchów modernistycznych i odcisnął niezatarte piętno w świecie sztuki. Jego różnorodne dzieła, od tętniących życiem obrazów po skomplikowane witraże, nadal urzekają odbiorców na całym świecie, podkreślając jego niezrównaną kreatywność i głęboką wizję artystyczną.

Kolekcja „Anglia, Lancashire, Manchester, małżeństwa parafialne” zawiera akt małżeństwa Richarda Marsdena Parkhursta i Emmeline Goulden. Emmeline Goulden była znaną angielską działaczką polityczną, która stanęła na czele brytyjskiego ruchu sufrażystek, broniąc niestrudzenie praw kobiet. Magazyn Time uznał ją za jedną z „najważniejszych osób XX wieku”, a jej dziedzictwo nadal inspiruje pokolenia. Richard Marsden Parkhurst był adwokatem i podzielał jej pasję do reform społecznych, w tym walki o prawa wyborcze dla kobiet. Doczekali się pięciorga dzieci i przez całe życie wspólnie angażowali się w promowanie równości i sprawiedliwości.

Podsumowanie

Wierzymy, że te cenne kolekcje pomogą Ci dokonać nowych odkryć związanych z historią Twojej rodziny. Przeszukiwanie kolekcji na MyHeritage jest bezpłatne. W celu przeglądania rekordów lub zapisywania ich do drzewa genealogicznego, wymagane jest posiadanie subskrypcji kompletnej lub na dane.

Nasza technologia Record Matching automatycznie powiadomi Cię, jeśli rekordy z tych kolekcji będą pasować do Twoich krewnych, i jeśli posiadasz drzewo genealogiczne na MyHeritage. Wówczas będziesz mógł przejrzeć zapis i zdecydować, czy chcesz dodać nowe informacje do swojego drzewa genealogicznego.

Życzymy Ci wspaniałych odkryć!