MyHeritage przedstawia grupy genetyczne

MyHeritage przedstawia grupy genetyczne

Z radością ogłaszamy wprowadzenie Grup genetycznych – długo oczekiwanej funkcji MyHeritage DNA wzbogacającej wyniki dotyczące pochodzenia etnicznego. Dzięki temu dodatkowi wyniki dotyczące pochodzenia etnicznego MyHeritage uległy drastycznemu uszczegółowieniu: to obecnie aż 2114 regionów geograficznych, co pozwala na osiągnięcie stopnia pokrycia i rozdzielczości jakich nie daje żaden inny dostępny obecnie test DNA, stanowiąc jednocześnie uzupełnienie już funkcjonującego, nadrzędnego podziału na 42 grupy etniczne. To kamień milowy dla MyHeritage i duży krok naprzód dla milionów ludzi zafascynowanych badaniem historii swojej rodziny i chcących dowiedzieć się czegoś więcej o swoim pochodzeniu.

W tym wpisie opisujemy nowe funkcje i prezentujemy całą gamę przykładów rzeczywistych informacji o grupach genetycznych, które otrzymali nasi użytkownicy.

Lista dostępnych obecnie grup genetycznych przypisanych do nadrzędnych głównych grup etnicznych. Przykładowo: w ramach grupy etnicznej włoskiej wyróżniamy 103 grupy genetyczne, zaś w ramach grupy fińskiej – 54 grupy genetyczne (kliknij, aby powiększyć)

Lista dostępnych obecnie grup genetycznych przypisanych do nadrzędnych głównych grup etnicznych. Przykładowo: w ramach grupy etnicznej włoskiej wyróżniamy 103 grupy genetyczne, zaś w ramach grupy fińskiej – 54 grupy genetyczne (kliknij, aby powiększyć)

Grupy genetyczne to nowe bezpłatne uzupełnienie wyników przybliżonego pochodzenia etnicznego dostępne dla każdej osoby, która już zakupiła test DNA MyHeritage. Informacja dotycząca grup genetycznych będzie znajdować się również w wynikach każdego nowo zakupionego testu. Otrzymają ją także wszystkie osoby, które przesłały lub prześlą dane DNA z innego serwisu.

Niezwykle zróżnicowane dane dotyczące grup etnicznych i grup genetycznych wskazują, że ten użytkownik MyHeritage DNA jest Louisiana Creole. Grupy genetyczne zostały oznaczone kolorem czerwonym (kliknij, aby powiększyć).

Niezwykle zróżnicowane dane dotyczące grup etnicznych i grup genetycznych wskazują, że ten użytkownik MyHeritage DNA jest Louisiana Creole. Grupy genetyczne zostały oznaczone kolorem czerwonym (kliknij, aby powiększyć).

Dla każdej grupy genetycznej MyHeritage istnieje strona przedstawiająca szczegółowe dane genealogiczne. Strona ta zawiera opis danej grupy, mapę przedstawiającą główne miejsca zamieszkiwane przez członków tej grupy w różnych okresach historycznych (wskazując na wzorce migracyjne), popularne nazwiska i imiona przodków w danej grupie, najbardziej rozpowszechnione wśród jej członków grupy etniczne, a także inne grupy genetyczne, które wykazują wysoki stopień pokrewieństwa z grupą.

Użytkownicy mogą zapoznać się z ww. informacjami nie tylko dla tych grup genetycznych, do których należą, ale także dla pozostałych grup genetycznych opisanych na stronach MyHeritage.

Przykładowe dodatkowe informacje dla grupy genetycznej składającej się z irlandzkich, angielskich i niemieckich osadników, którzy wyemigrowali do USA (głównie do dużych miast: Nowego Jorku, Filadelfii, Bostonu i Chicago) oraz innych miejsc docelowych (kliknij, aby powiększyć).

Przykładowe dodatkowe informacje dla grupy genetycznej składającej się z irlandzkich, angielskich i niemieckich osadników, którzy wyemigrowali do USA (głównie do dużych miast: Nowego Jorku, Filadelfii, Bostonu i Chicago) oraz innych miejsc docelowych (kliknij, aby powiększyć).

Wyjątkową zaletą testów MyHeritage – najpopularniejszych testów DNA na świecie, a zwłaszcza w Europie – jest fakt, że wypróbowało je miliony użytkowników z całego świata, którzy nadal zamieszkują swoje pierwotne społeczności (i którzy nie wyemigrowali do innych krajów, ani nie wżenili się we wspólnoty o krańcowo odmiennych parametrach etnicznych). Ten wyjątkowy zestaw danych pozwolił badaczom MyHeritage stworzyć i sklasyfikować podstawowe grupy genetyczne, które mogą być wykorzystywane do przewidywania przynależności genetycznej oraz precyzyjnego określenia prawdziwego pochodzenia milionów innych użytkowników. Dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego i innych algorytmów do badania danych DNA oraz drzew genealogicznych powiązanych z tymi pakietami DNA, nasze zespoły badawcze były w stanie zidentyfikować unikalne grupy genetyczne i ujawnić ich niezwykłą historię.

Przykład użytkownika MyHeritage, który dzięki nowej funkcji grup genetycznych MyHeritage DNA odkrył, że jego przodkowie należeli do mennonitów (kliknij, aby powiększyć)

Przykład użytkownika MyHeritage, który dzięki nowej funkcji grup genetycznych MyHeritage DNA odkrył, że jego przodkowie należeli do mennonitów (kliknij, aby powiększyć)

Informacje o grupach genetycznych są fascynujące i pozwalają odkryć “drogi”, którymi “podróżowali” nasi przodkowie. Dane te mogą wskazywać na prowincję, dystrykt lub region, z którego pochodzi rodzina użytkownika, lub też pokazywać migrację przodków z jednego miejsca do drugiego. W wielu przypadkach pozwala to odkryć zapomnianą historię swojego rodu.

Przykładowo: wśród 42 grup etnicznych wyszczególnionych w ramach funkcji Przybliżonego pochodzenia etnicznego w MyHeritage DNA wyróżnić można grupę skandynawską. Dotychczas wyniki otrzymywane przez użytkowników wskazywały jedynie, w ilu procentach dana osoba jest pochodzenia skandynawskiego. Jednak teraz, dzięki grupom genetycznym, wyniki są znacznie bardziej szczegółowe i mogą precyzyjniej wskazać pochodzenie danej osoby, np. jako szwedzkie, norweskie, duńskie czy islandzkie, jak również pozwolić na wskazanie konkretnych prowincji i miast, w których żyli przodkowie danego użytkownika. Jest to możliwe dzięki wyodrębnieniu ponad 100 grup genetycznych ze Szwecji, 103 z Norwegii, 49 z Danii i 4 z Islandii.

Przykład wyników klienta MyHeritage DNA z Norwegii. Dwie grupy genetyczne wskazują, że jego przodkowie pochodzą z bardzo konkretnego obszaru w Norwegii (kliknij, aby powiększyć)

Przykład wyników klienta MyHeritage DNA z Norwegii. Dwie grupy genetyczne wskazują, że jego przodkowie pochodzą z bardzo konkretnego obszaru w Norwegii (kliknij, aby powiększyć)

Populacje założycielskie grupy genetycznej

Populacje założycielskie grupy genetycznej to grupy ludzi zamieszkujących ten sam obszar przez wiele wieków, wchodzących w związki małżeńskie tylko w ramach tejże społeczności lub też odbywające migracje jako grupa. Z biegiem czasu w grupach tych wytworzyły się unikalne sygnatury genetyczne.

U potomków tych populacji założycielskich można zidentyfikować charakterystyczne segmenty DNA odziedziczone po ojcach i matkach założycielach grupy. Test DNA MyHeritage wykrywa te sygnatury, umożliwiając naszym zespołom badawczym – poprzez identyfikację milionów mikrosegmentów DNA i wskazanie, do których grup genetycznych należą te segmenty – przypisać użytkowników MyHeritage DNA do tych grup genetycznych.

Różnica między wskazywaniem grup genetycznych a określaniem przybliżonego pochodzenia etnicznego polega na tym, że w danej grupie genetycznej mogą znajdować się reprezentanci jednej lub kilku grup etnicznych. Członkowie grupy genetycznej pochodzą z podobnych obszarów geograficznych, ale mogą wywodzić się z różnych środowisk etnicznych. Na przykład grupa genetyczna w Australii może składać się z osób, których przodkowie pochodzili z Anglii i Niemiec, ale po wyemigrowaniu do jednego miasta stworzyli tygiel, dając tym samym początek nowej grupie.

Przynależność do grupy genetycznej nie wyraża się w procentach. Po prostu: albo jest się jej reprezentantem, albo nie. Jeśli zostaniesz przypisany do grupy genetycznej, to znaczy, że znaleźliśmy wystarczającą liczbę segmentów w twoim DNA, aby skojarzyć Cię z daną grupą.

Grupa genetyczna określająca pochodzenie użytkownika MyHeritage w Egipcie (kliknij, aby powiększyć)

Grupa genetyczna określająca pochodzenie użytkownika MyHeritage w Egipcie (kliknij, aby powiększyć)

Dla każdej grupy genetycznej, do której zostaniesz przyporządkowany, określony jest poziom ufności. Oparty jest on na informacjach zapisane w Twoim DNA. Nawet przynależność do grupy genetycznej, dla której taki poziom ufności określony został jako niski, może wiele mówić: oznacza to bowiem, że jesteś daleko spokrewniony z tą grupą.

Jedna osoba może przynależeć do wielu grup genetycznych, ponieważ może mieć DNA odziedziczone po ojcach założycielach lub matkach wielu grup genetycznych. Chociaż zdecydowana większość naszych użytkowników zobaczy w swoich wynikach wskazanie jednej lub więcej grup genetycznych, niektórzy użytkownicy nie otrzymają w swoich wynikach wskazań żadnej takiej grupy, ponieważ będą oni potomkami grup etnicznych lub genetycznych, które w niewielkim stopniu korzystały z usług MyHeritage lub też dlatego, że parametr poziomu ufności dla przynależności do danej grupy został określony na poziomie poniżej określonego przez nas progu. To debiut funkcji grup genetycznych w naszym serwisie. Zakładamy, że w przyszłości, dzięki wykorzystaniu większej ilości danych, będziemy w stanie wyróżnić jeszcze więcej grup genetycznych, a informacje te będą charakteryzować się zwiększoną szczegółowością.

Jak tego dokonaliśmy?

Wprowadzenie funkcji grup genetycznych nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromny wysiłek zespołów MyHeritage: naukowego, badawczo-rozwojowego i produktowego, kierowanych przez Rana Snira, przy niesamowitym wkładzie ze strony Ronniego Harpaza, Uri Gonena, dyrektora generalnego MyHeritage Gilada Japheta i wielu innych osób. Rozwiązania pozwalające na wdrożenie tej funkcji zostały opracowane przez Regeva Schweigera, Alona Diamenta Carmela i Tala Shora oraz dodatkowej grupy naukowców pod kierunkiem Yoava Naveha i prof. Yaniva Erlicha.

Podczas trzyletniego procesu nasze zespoły zebrały ogromny zestaw danych na temat pakietów MyHeritage DNA i użyły ich do opracowania algorytmów, które pozwoliły na określenie grup genetycznych. Algorytmy te zostały wykorzystane do przetworzenia ogromnej ilości danych referencyjnych pochodzących z 1,7 miliona pakietów DNA, a następnie do podzielenia użytkowników na grupy w oparciu o miliony mikrosegmentów DNA odziedziczonych po matkach i ojcach założycielach każdej takiej grupy.

Szukaliśmy powiązań między członkami danej grupy w celu wskazania i udokumentowania unikalnej historii każdej z nich. Zrobiliśmy to, wykorzystując zagregowane metadane przodków z drzew genealogicznych powiązanych z pakietami DNA w grupie referencyjnej oraz o wyniki wskazujące na pochodzenie etniczne członków tejże grupy. W rezultacie niektóre grupy wykazujące wysoki stopień podobieństwa połączyliśmy w większe grupy, a niektóre podzieliliśmy na mniejsze. Proces ten był doskonalony na wielu etapach. Po jego zakończeniu wyodrębnionych zostało ponad 2100 różnych grup genetycznych.

Następnie zbadaliśmy dodatkowe dwa miliony pakietów DNA, które nie należały do oryginalnego zestawu referencyjnego w celu zweryfikowania dokładności wyłonionych grup genetycznych. Umożliwiło nam to przeprowadzenie ostatecznej kalibracji danych.

Afro-amerykańska grupa genetyczna w St.Louis w stanie Missouri (Kliknij, aby powiększyć)

Afro-amerykańska grupa genetyczna w St.Louis w stanie Missouri (Kliknij, aby powiększyć)

Śladami ojca

Następnie zbadaliśmy każdą z 2114 grup, zwracając uwagę na kwestie geograficzne i historyczne oraz wzorce migracyjne na przestrzeni wieków. Każda z grup otrzymała od nas rozpoznawalną nazwę i opis, które odzwierciedlają jej historię. Nadzór nad przeprowadzeniem tego wymagającego skrupulatności zadania objął nasz starszy wiceprezes ds. zarządzania produktem i jeden z pierwszych pracowników MyHeritage, Uri Gonen. Uri odegrał kluczową rolę we wdrożeniu tej funkcji, a swoją pracę nad tym projektem zadedykował swojemu zmarłemu ojcu, profesorowi geografii Amiramowi Gonenowi. Prof. Gonen był autorem pionierskiej pozycji pt. Encyclopedia of the Peoples of the World (Encyklopedia ludów świata), po raz pierwszy opublikowanej 27 lat temu. Między jego pracą a tą, którą ukończył teraz Uri, identyfikując grupy genetyczne świata, można wskazać wiele podobieństw.

Nieżyjący już prof. Amiram Gonen i encyklopedia jego autorstwa

Nieżyjący już prof. Amiram Gonen i encyklopedia jego autorstwa

Grupy genetyczne w MyHeritage nie mają sobie równych

 • MyHeritage oferuje największą liczbę grup genetycznych spośród wszystkich firm zajmujących się wykonywaniem konsumenckich testów DNA, zapewniając największe pokrycie i rozdzielczość wyników dotyczących pochodzenia etnicznego.
 • Dokładność zdefiniowanych przez nas grup genetycznych jest bardzo wysoka. Informacje o przynależności do grup genetycznych opierają się na dużo większej liczbie danych referencyjnych niż informacje o przybliżonym pochodzeniu etnicznym – jest to aż 1,7 miliona pakietów DNA, co daje niezwykłą wprost rozdzielczość wyników.
 • Jako międzynarodowy lider w dziedzinie testów DNA, firma MyHeritage sprzedała konsumentom spoza Stanów Zjednoczonych – ze szczególnym uwzględnieniem Europy – więcej testów niż jakikolwiek inny serwis tego typu. Pozwoliło nam to na przetestowanie wielu starszych Europejczyków, którzy nadal zamieszkują te same miasta i miasteczka co ich przodkowie. Dzięki możliwości przetestowania populacji, które od pokoleń opierały się migracji, byliśmy w stanie zidentyfikować unikalne segmenty DNA w populacjach założycielskich, co z kolei pozwoliło nam na zdefiniowanie grup genetycznych z większą precyzją i dokładnością.
 • Z usług MyHeritage korzystają miliony użytkowników, którzy nie tylko poddali się u nas badaniu DNA, ale także – korzystając z naszej platformy – stworzyli drzewa genealogiczne swoich rodzin. To połączenie informacji zebranych za pośrednictwem testów DNA oraz drzew genealogicznych ułatwiło realizację badań niezbędnych do zidentyfikowania i nazwania grup genetycznych.
 • Grupy genetyczne można zidentyfikować na podstawie regionu rodzimego dla określonej populacji, na przykład „Wenecja, Włochy”, lub na podstawie wzorca migracyjnego, takiego jak „Osadnicy niemieccy w stanie Georgia w USA”. Dzięki temu użytkownicy uzyskują lepsze wyobrażenie na temat historii swojej rodziny, którą mogą prześledzić aż do populacji założycielskich sprzed wielu wieków, a ich wiedza nie jest już ograniczona do nowszych zdarzeń migracyjnych.
Francuski użytkownik MyHeritage odkrywa, że należy do grupy genetycznej Afrykańczyków z Komorów. Większość członków tej grupy jest kenijskiego pochodzenia etnicznego (kliknij, aby powiększyć)

Francuski użytkownik MyHeritage odkrywa, że należy do grupy genetycznej Afrykańczyków z Komorów. Większość członków tej grupy jest kenijskiego pochodzenia etnicznego (kliknij, aby powiększyć)

Unikalne grupy genetyczne MyHeritage

Wyjątkowa rozdzielczość grup genetycznych i innowacyjna technologia stojąca za tą funkcją sprawia, że MyHeritage jest teraz w stanie zidentyfikować wiele populacji, których nigdy wcześniej nie mógł wykryć żaden inny konsumencki test DNA.

Oto kilka przykładów interesujących, unikalnych grup genetycznych wyodrębnionych przez MyHeritage:

 • Norwegia (Kvam i Bergen) — Norwegowie zamieszkujący tereny Norwegii (Kvam i Bergen, okręg Vestland) oraz część z ich potomków w Stanach Zjednoczonych (stan Minnesota)
 • Niemcy nadwołżańscy mieszkający w USA (Ellis, Kansas) — Niemieccy osadnicy znad Wołgi w Rosji (Samara) wywodzący się z południowo-zachodnich Niemiec i ich potomkowie w Stanach Zjednoczonych (hrabstwo Ellis w stanie Kansas)
 • Osadnicy z Acadii w USA (Aroostook, Maine) i Kanadzie (Madawaska, Nowy Brunszwik i Quebec) — Osadnicy z Acadii w Stanach Zjednoczonych (hrabstwo Aroostook, Maine) i Kanadzie (hrabstwo Madawaska, Nowy Brunszwik, a także, częściowo, w Quebecu)
 • Włochy (Potenza) — Włosi mieszkający we Włoszech (Potenza, region Basilicata) i część ich potomków w Stanach Zjednoczonych
 • Holandia (Fryzja) — Holendrzy mieszkający Holandii (Fryzja)
 • Irlandia (Galway i Mayo) — Irlandczycy mieszkający w Irlandii (hrabstwa Galway i Mayo) i ich potomkowie ze Stanów Zjednoczonych (zachodnia część stanu Pensylwania)
 • Brazylia (São Paulo) — portugalscy i włoscy osadnicy z Portugalii i północno-wschodnich Włoch mieszkający w Brazylii (São Paulo)
 • Filipiny (Ilocos i Luzon Środkowy) — Filipińczycy mieszkający na Filipinach (regiony Ilocos i Luzon Środkowy) i część ich potomków mieszkających w Stanach Zjednoczonych (Hawaje i Kalifornia)
 • Maorysi w Nowej Zelandii i Anglii — Maorysi mieszkający w Nowej Zelandii oraz, częściowo, w Anglii
 • Luizjana i południowo-wschodni Teksas — Afroamerykanie mieszkający w Stanach Zjednoczonych (Luizjana oraz, częściowo, w południowo-wschodnim Teksasie)
 • Wschodnie Maroko i zachodnia Algieria — Marokańczycy i Algierczycy zamieszkujący tereny wschodniej części Maroka oraz, częściowo, zachodniej części Algierii
 • Sri Lanka — Lankijczycy mieszkający na Sri Lance
Tylko w MyHeritage: fascynująca grupa genetyczna starożytnej społeczności żydowskiej z miasta Aleppo w Syrii. Miejscem urodzenia rodziców użytkownika, który został przypisany do tej grupy, faktycznie było Aleppo, chociaż on sam urodził w Jerozolimie (kliknij, aby powiększyć)

Tylko w MyHeritage: fascynująca grupa genetyczna starożytnej społeczności żydowskiej z miasta Aleppo w Syrii. Miejscem urodzenia rodziców użytkownika, który został przypisany do tej grupy, faktycznie było Aleppo, chociaż on sam urodził w Jerozolimie (kliknij, aby powiększyć)

Uzyskiwanie dostępu do grup genetycznych w serwisie MyHeritage

Aby zobaczyć swoje grupy genetyczne, przejdź do sekcji „Przybliżone pochodzenie etniczne” w zakładce DNA na pasku nawigacyjnym. Wyślemy również powiadomienie e-mail do każdego użytkownika, który posiada pakiet DNA w MyHeritage, z zaproszeniem do zapoznania się z informacjami o swoich grupach genetycznych.

Uzyskiwanie dostępu do grup genetycznych na stronach MyHeritage

Uzyskiwanie dostępu do grup genetycznych na stronach MyHeritage

Grupy genetyczne stanowią element uzupełniający dla pozycji „Przybliżone pochodzenie etniczne” w wynikach DNA, wyróżniającej 42 nadrzędne grupy etniczne i określającej procentowo przynależność do tychże grup. Wprowadzenie grup genetycznych nie wprowadza zmian do tych grup etnicznych, jednak sama strona poświęcona Przybliżonemu pochodzeniu etnicznemu uzyskała nowy i ulepszony interfejs. Jeśli określono dla Ciebie grupy genetyczne, zostaną one wyświetlone pod przypisanymi do Ciebie grupami etnicznymi w panelu po lewej stronie.

Przykład grup genetycznych użytkownika MyHeritage z Chile, którego przodkowie pochodzili z Hiszpanii (kliknij, aby powiększyć).

Przykład grup genetycznych użytkownika MyHeritage z Chile, którego przodkowie pochodzili z Hiszpanii (kliknij, aby powiększyć).

Jeśli dla członków danej grupy genetycznej można wskazać dominujące pochodzenie etniczne, które zbieżne jest z pochodzeniem etnicznym użytkownika, dana grupa genetyczna będzie widnieć jako element podrzędny dla tej przynależności etnicznej w wynikach. W przeciwnym wypadku grupa zostanie wymieniona osobno na dole pod nagłówkiem „Dodatkowe grupy genetyczne”.

Jeśli zarządzasz wieloma pakietami DNA, przełączanie się między jednym i drugim jest bardzo proste. Wystarczy skorzystać z menu rozwijanego obok imienia i nazwiska u góry strony.

Grupy genetyczne są wyświetlane na mapie jako kształty otoczone cienką obwódką (w przeciwieństwie do grup etnicznych, które takiej obwódki nie mają). W poniższym przykładzie użytkownik uzyskał informację, że w 97,7% należy do grupy etnicznej „Japończycy i Koreańczycy”. Jednak jedna z podrzędnych tej grupie etnicznej grup genetycznych zapewnia znacznie bardziej precyzyjne informacje na temat jego pochodzenia.

Amerykański użytkownik dowiaduje się, że jego przodkowie pochodzili z wyspy Okinawa w Japonii (kliknij, aby powiększyć)

Amerykański użytkownik dowiaduje się, że jego przodkowie pochodzili z wyspy Okinawa w Japonii (kliknij, aby powiększyć)

Jeden użytkownik może przynależeć do kilku grup genetycznych. Jeśli najedziesz kursorem na nazwę grupy genetycznej w lewym panelu lub kształt reprezentujący ją na mapie, wyświetlony zostanie jej opis wraz z poziomem ufności.

Opis grupy genetycznej

Opis grupy genetycznej

Suwak poziomu ufności

Nowy interfejs wzbogacono o użyteczny suwak poziomu ufności znajdujący się ponad listą grup etnicznych. Pozwala on wskazać poziom ufności dla grup genetycznych wyświetlanych dla pakietu użytkownika DNA.

Po wskazaniu poziomu ufności wyświetlone zostaną te grupy genetyczne o poziomie ufności równym lub wyższym od wskazanego. Wyróżniamy trzy poziomy ufności: niski, średni i wysoki. Domyślny poziom ufności to najwyższy poziom ufności, który umożliwia wyświetlenie co najmniej trzech grup genetycznych.

Korzystanie z suwaka poziomu ufności (kliknij, aby powiększyć)

Korzystanie z suwaka poziomu ufności (kliknij, aby powiększyć)

Jeśli wybierzesz niski poziom ufności, wyświetlone zostaną wszystkie grupy genetyczne, do których należysz. Jeśli wybierzesz średni poziom ufności, zobaczysz grupy genetyczne ze średnim lub wysokim prawdopodobieństwem przynależności. Jeśli zaś wskażesz wysoki poziom ufności, zobaczysz tylko te grupy genetyczne, w odniesieniu do których Twoja przynależność została opisana jako wysoka. W powyższym przykładzie poziom domyślny, czyli poziom średni, pozwala na wyświetlenie 4 z 6 grup genetycznych. Przesunięcie poziomu ufności na niski umożliwi wyświetlenie wszystkich sześciu grup, do których należy ten użytkownik, zaś przesunięcie go na poziom wysoki ograniczy liczbę wyświetlanych grup do jednej.

Poziom ufności zależy od jakości i ilości udostępnionych segmentów z danymi genetycznymi reprezentującymi każdą grupę. Nasze algorytmy przypisują każdej grupie w wynikach poziom ufności, który określa prawdopodobieństwo przynależności użytkownika do tej grupy. Ponieważ analiza ta jest oparta na segmentach, rozważamy wprowadzenie w przyszłości możliwości wskazywania użytkownikowi tych segmentów, które kojarzą go z określoną grupą genetyczną w Przeglądarce chromosomów na MyHeritage.

W niektórych przypadkach, tj. wtedy, gdy wszystkie grupy genetyczne będą miały ten sam poziom ufności, nie będziemy wyświetlać suwaka poziomu ufności. Przykładowo: jeśli dla użytkownika zidentyfikowano cztery grupy genetyczne i dla każdej z nich poziom ufności określono jako średni, suwak poziomu ufności nie będzie wyświetlany nad wynikami na temat pochodzenia etnicznego, ponieważ byłoby to zbędne.

Hierarchia grup genetycznych i grup etnicznych

Informacje o grupach genetycznych wyświetlane są w sposób spersonalizowany i hierarchiczny. Oznacza to, że każda grupa genetyczna, której jesteś członkiem, będzie podrzędna wobec tej grupy etnicznej, która najlepiej pasuje do danej grupy genetycznej oraz osobistych wyników DNA użytkownika.

Na przykład grupa genetyczna Malty stanowi mieszankę osób pochodzenia włoskiego i północnoafrykańskiego. Jeśli użytkownik należy do tej grupy i jest w przeważającej części, wyrażonej procentowo, pochodzenia włoskiego, grupa ta zostanie podporządkowana włoskiemu pochodzeniu etnicznemu. Jeśli jednak użytkownik należący do grupy genetycznej Malty będzie pochodzenia północnoafrykańskiego, a nie włoskiego, ta sama grupa genetyczna zostanie w tym przypadku podporządkowana północnoafrykańskiemu pochodzeniu etnicznemu.

W poniższym przykładzie 5 grup genetycznych o wysokim poziomie ufności zostało przypisanych do irlandzko-szkocko-walijskiego pochodzenia etnicznego, który stanowi podstawową grupę etniczną, do której przynależy użytkownik:

Przypisanie grup genetycznych do pochodzenia etnicznego

Przypisanie grup genetycznych do pochodzenia etnicznego

Jeśli nie można wskazać dominującej grupy etnicznej dla grupy genetycznej, dana grupa genetyczna zostanie umieszczona w nowej kategorii u dołu wyników przybliżonego pochodzenia etnicznego pod nazwą „Dodatkowe grupy genetyczne” (lub „Grupy genetyczne”, jeśli trafią tam wszystkie grupy genetyczne danego użytkownika).

Dane grupy genetyczne zostaną przypisane do określonej przynależności etnicznej tylko wtedy, gdy będziemy mieć pewność, że do niej należą. Jeśli na przykład użytkownik należący do ww. maltańskiej grupy genetycznej otrzyma bardzo podobne wskazania procentowe dla włoskiej i północnoafrykańskiej przynależności etnicznej (wspólnych dla tej grupy genetycznej), nie będziemy w stanie określić, która z nich jest bardziej odpowiednia dla maltańskiej grupy genetycznej i dlatego zostanie ona wyświetlona oddzielnie, pod wspomnianym nagłówkiem pt. „Dodatkowe grupy genetyczne”.

Grupy genetyczne są w większym stopniu powiązane z populacją niż z jakąkolwiek grupą etniczną, a w obrębie tej populacji może współistnieć wiele grup etnicznych. Należy pamiętać, że wskazanie grupy genetycznej jako przynależnej danej grupie etnicznej niekoniecznie wyjaśni, dlaczego dana osoba jest członkiem tej grupy, a gdy informacje na temat przynależności etnicznej dostępne na MyHeritage zostaną udoskonalone (więcej na ten temat poniżej), wcześniejsze przyporządkowanie grupy genetycznej może ulec zmianie.

Dodatkowe informacje na temat każdej grupy genetycznej

Oprócz wyszczególnienia grup genetycznych, do której należy użytkownik, MyHeritage udostępnia również strony z dodatkowymi spostrzeżeniami genealogicznymi na temat każdej z grup, w tym najważniejszych miejsc zamieszkiwanych przez ich członków w różnych okresach na przestrzeni ostatnich kilku stuleci, popularnych imion i nazwisk przodków, popularnych grup etnicznych, do których przynależeli i nie tylko.

Kliknij nazwę dowolnej grupy genetycznej w panelu po lewej stronie lub kształtu reprezentującego grupę genetyczną na mapie, aby wyświetlić stronę z dodatkowymi informacjami na jej temat. Domyślny okres to lata 1900–1950, ale można wybrać i inne.

Użytkownik MyHeritage, który jest członkiem Kościoła Mormonów, odkrywa tożsamość swoich przodków, a tym samym historię swojego rodu zapisaną w jego genach (kliknij, aby powiększyć)

Użytkownik MyHeritage, który jest członkiem Kościoła Mormonów, odkrywa tożsamość swoich przodków, a tym samym historię swojego rodu zapisaną w jego genach (kliknij, aby powiększyć)

Ten sam Mormon może dowiedzieć się więcej na temat tego, skąd pochodzili jego europejscy przodkowie i gdzie osiedlili się już po przybyciu do Stanów Zjednoczonych. Ta specjalna animacja, którą przygotowaliśmy dla konkretnej grupy genetycznej Mormonów, opowiada historię osadnictwa Mormonów w USA na przestrzeni ponad 400 lat. Dzięki niej można dowiedzieć się wiele na temat historii migracji tej grupy (kliknij, aby wyświetlić animację)

Ten sam Mormon może dowiedzieć się więcej na temat tego, skąd pochodzili jego europejscy przodkowie i gdzie osiedlili się już po przybyciu do Stanów Zjednoczonych. Ta specjalna animacja, którą przygotowaliśmy dla konkretnej grupy genetycznej Mormonów, opowiada historię osadnictwa Mormonów w USA na przestrzeni ponad 400 lat. Dzięki niej można dowiedzieć się wiele na temat historii migracji tej grupy (kliknij, aby wyświetlić animację)

Dzięki strzałkom umieszczonym nad nazwą grupy możesz przełączać się pomiędzy poszczególnymi grupami w wynikach.

Przejdźmy dalej, aby zobaczyć, jakie informacje zawarto na tej stronie.

Informacje o grupie

Pod nazwą grupy wyświetlany jest jej opis.

Zobaczysz tam również liczbę pakietów DNA użytych do utworzenia każdej grupy oraz liczbę pakietów DNA połączonych z drzewami genealogicznymi. Liczba pakietów wykorzystanych jako dane referencyjne do zdefiniowania każdej grupy genetycznej może pomóc w zrozumieniu, które grupy są bardziej powszechne wśród użytkowników MyHeritage. Podczas gdy niektóre grupy są duże i powstały w oparciu o tysiące pakietów, inne są bardziej egzotyczne, a do ich określenia wykorzystano niewielką liczbę danych referencyjnych. I jedne, i drugie mogą kryć w sobie fascynującą historię, a ich dalsze badanie może być fascynującym doświadczeniem.

Pod opisem grupy zostanie wyświetlony określający ją poziom ufności w kontekście wyników danego użytkownika.

Zaznacz pole „Rozwiń wszystko”, aby wyświetlić wszystkie dane dostępne na naszej stronie dla każdej kategorii.

Szczegółowe informacje o grupie genetycznej (kliknij, aby powiększyć)

Szczegółowe informacje o grupie genetycznej (kliknij, aby powiększyć)

Główne lokalizacje

W tej sekcji przedstawiono kraje i miasta na całym świecie, w których w określonym czasie mieszkali członkowie danej grupy genetycznej. Możesz wyświetlić dokładne miejsce pobytu grupy w różnych okresach od XVII wieku do dzisiaj. Ta sekcja odpowiada mapie po prawej stronie, na której pokazane są te miejsca.

Główne lokalizacje dla grupy genetycznej mieszkańców wschodniej Irlandii i Anglii w latach 1600–1650 (kliknij, aby powiększyć).

Główne lokalizacje dla grupy genetycznej mieszkańców wschodniej Irlandii i Anglii w latach 1600–1650 (kliknij, aby powiększyć).

Użyj selektora „okres” nad mapą, aby wyświetlić lokalizacje dla różnych okresów, zarówno na liście po lewej stronie, jak i na mapie.

Zmiana okresu dla głównych lokalizacji grupy genetycznej (kliknij, aby powiększyć)

Zmiana okresu dla głównych lokalizacji grupy genetycznej (kliknij, aby powiększyć)

W ciągu najbliższych kilku tygodni planujemy zmienić sposób wyświetlania głównych lokalizacji na bardziej hierarchiczny, tak aby poszczególne kraje w sposób bardziej precyzyjny otrzymały „głosy” z podległych im miast. Dzięki temu informacje wyświetlane w tej sekcji będą bardziej użyteczne.

Popularne nazwiska

Członkowie danej grupy genetycznej często noszą charakterystyczne nazwiska przodków, które wiele mówią o jej zbiorowej tożsamości. Jeśli w drzewie genealogicznym danego użytkownika znajdują się osoby o tych nazwiskach rodowych, może to stanowić dodatkowe potwierdzenie jego powiązania z tą grupą. Słupki wskazują, na ile powszechne są określone nazwiska w drzewach genealogicznych wykorzystanych do stworzenia tej grupy.

Popularne nazwiska dla grupy genetycznej mieszkańców wschodniej Irlandii i Anglii

Popularne nazwiska dla grupy genetycznej mieszkańców wschodniej Irlandii i Anglii

Popularne nazwiska

Członkowie grup genetycznych często noszą charakterystyczne imiona. Słupki wskazują, jak często dane imiona pojawiają się w drzewach genealogicznych wykorzystanych do stworzenia tej grupy.

Popularne imiona dla grupy genetycznej mieszkańców południowej Szwecji

Popularne imiona dla grupy genetycznej mieszkańców południowej Szwecji

Popularne grupy etniczne

Każda grupa genetyczna składa się z przedstawicieli jednej lub kilku grup etnicznych. Prześledzenie, które grupy składają się z mniejszej liczby grup etnicznych i są bardziej jednorodne, a które bardziej mieszane, może dostarczyć wielu ciekawych informacji. Słupki wskazują na przynależność etniczną powszechną wśród pakietów DNA użytych do utworzenia tej grupy.

Popularne grupy etniczne dla grupy genetycznej Portugalia (Madera). Ta lista jest wyjątkowo krótka i nieskomplikowana: wszyscy są pochodzenia iberyjskiego! Oto wyniki DNA użytkownika MyHeritage urodzonego w Rio de Janeiro w Brazylii, którego rodzice z kolei urodzili się w Funchal, stolicy Madery.

Popularne grupy etniczne dla grupy genetycznej Portugalia (Madera). Ta lista jest wyjątkowo krótka i nieskomplikowana: wszyscy są pochodzenia iberyjskiego! Oto wyniki DNA użytkownika MyHeritage urodzonego w Rio de Janeiro w Brazylii, którego rodzice z kolei urodzili się w Funchal, stolicy Madery.

Powiązane grupy

Są to grupy, które wykazują silne podobieństwo do aktualnie przeglądanej grupy genetycznej. Każda pokrewna grupa może wykazywać podobieństwo genetyczne do Twojej grupy ze względu na bliskość geograficzną i możliwe przypadki małżeństw pomiędzy członkami obu grup na przestrzeni wielu pokoleń.

Wszystkie wymienione grupy pokrewne, do których należysz, są oznaczone kolorową ikoną. Powiązane grupy, których nie jesteś członkiem, będą oznaczone ikoną koloru szarego.

Grupy powiązane z grupą genetyczną mieszkańców wschodniej Irlandii i Anglii

Grupy powiązane z grupą genetyczną mieszkańców wschodniej Irlandii i Anglii

Odkrywanie wszystkich grup genetycznych

Możesz przeglądać wszystkie 2114 grup genetycznych wyodrębnionych na MyHeritage, w tym te, których nie jesteś członkiem. W tym celu kliknij „Pokaż wszystkie dostępne regiony” na dole lewego panelu na stronie Przybliżonego pochodzenia etnicznego. MyHeritage wyświetli listę wszystkich dostępnych grup genetycznych przypisanych poszczególnym grupom etnicznym wraz z informacją na temat liczby grup genetycznych wyodrębnionych dla każdego pochodzenia etnicznego.

Odkrywanie wszystkich 2114 grup genetycznych (kliknij, aby powiększyć)

Odkrywanie wszystkich 2114 grup genetycznych (kliknij, aby powiększyć)

Następnie kliknij dowolną z wymienionych grup etnicznych. MyHeritage wyświetli ją na specjalnej stronie wzbogaconej o reprezentatywną grafikę (to jedna z nowości wprowadzonych przy okazji ostatniej aktualizacji). Następnie wyświetlona zostanie lista grup genetycznych dla danego pochodzenia etnicznego (jeśli takowe zostały wyodrębnione), a jeszcze dalej lista wszystkich grup genetycznych. Kliknij interesującą Cię grupę, aby uzyskać więcej informacji na jej temat. Wystarczy najechać na nią kursorem, aby wyświetlić opis i zobaczyć kształt grupy na mapie.

Przegląd grup genetycznych dla mezoamerykańsko-andyjskiej grupy etnicznej (kliknij, aby powiększyć)

Przegląd grup genetycznych dla mezoamerykańsko-andyjskiej grupy etnicznej (kliknij, aby powiększyć)

Przegląd 53 grup genetycznych przypisanych dla bałkańskiego pochodzenia etnicznego (kliknij, aby powiększyć)

Przegląd 53 grup genetycznych przypisanych dla bałkańskiego pochodzenia etnicznego (kliknij, aby powiększyć)

Możesz kliknąć ikonę głośnika, aby odtworzyć skomponowaną przez nas krótką i uroczą melodyjkę dającą wobrażenie o każdej grupie etnicznej.

Dostęp do informacji o grupach genetycznych

Informacje o grupach genetycznych są dostępne bezpłatnie dla każdej osoby, która wykonała test DNA w MyHeritage. Aby się z nimi zapoznać, należy przejść do strony Przybliżonego pochodzenia etnicznego.

Jeśli wykonałeś test za pośrednictwem innego serwisu i przesłałeś wyniki DNA do MyHeritage przed 16 grudnia 2018 r., możesz skorzystać z nieograniczonego dostępu do zaawansowanych funkcji DNA i przeglądać informacje o grupach genetycznych bezpłatnie, korzystając z funkcji Przybliżonego pochodzenia etnicznego.

Jeśli przesłałeś swoje nieprzetworzone dane DNA do MyHeritage z innego serwisu zajmującego się przeprowadzaniem testów DNA już po tej dacie i nie masz obecnie dostępu do funkcji Przybliżonego pochodzenia etnicznego, możesz uiścić jednorazową opłatę za jej odblokowanie w wysokości 29 USD za pakiet, uzyskując w ten sposób pełny dostęp do zaawansowanych funkcji DNA (AutoClusters, Teoria Względności Rodziny™, Przeglądarka chromosomów, Miejsca pobytu przodków i nie tylko), w tym do grup genetycznych. Możesz również wykupić Abonament Kompletny MyHeritage, który zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji DNA (w tym grup genetycznych) dla wszystkich pakietów DNA, którymi zarządzasz, oferując przy tym wiele innych korzyści, takich jak brak limitów dla drzewa genealogicznego, dostęp do 12,7 miliarda archiwalnych rekordów MyHeritage, automatycznych podobieństw Record Matches i Smart Matches™ i wielu innych funkcji. Szczegółowe informacje na temat oferowanych abonamentów zamieściliśmy tutaj.

Jeśli jeszcze nie wykonałeś testu MyHeritage DNA, zamów pakiet dla siebie jeszcze dziś.
Jeśli poddałeś się testowi DNA gdzie indziej i nie przesłałeś jeszcze wyników MyHeritage, możesz zrobić to teraz. Dzięki temu uzyskasz wgląd w informacje na temat swoich grup genetycznych – dane na ten temat będą dostępne już na następny dzień.

Przegląd 53 grup genetycznych przypisanych dla bałkańskiego pochodzenia etnicznego (kliknij, aby powiększyć)

Przegląd 53 grup genetycznych przypisanych dla bałkańskiego pochodzenia etnicznego (kliknij, aby powiększyć)

Chociaż pochodzenie etniczne tej użytkowniczki stanowi mieszankę wpływów europejskich, afrykańskich i azjatyckich, duża liczba grup genetycznych wskazuje, że jej rdzenni przodkowie pochodzą z Ameryki Środkowej (kliknij, aby powiększyć)

Chociaż pochodzenie etniczne tej użytkowniczki stanowi mieszankę wpływów europejskich, afrykańskich i azjatyckich, duża liczba grup genetycznych wskazuje, że jej rdzenni przodkowie pochodzą z Ameryki Środkowej (kliknij, aby powiększyć)

Co dalej? 

Bardziej szczegółowe informacje na temat grup genetycznych

Planujemy z czasem rozszerzać zakres danych na temat poszczególnych grup genetycznych na MyHeritage, korzystając z bogactwa informacji dostępnych na MyHeritage. Co ważniejsze, w przyszłości planujemy ponownie obliczyć parametry dla wszystkich grup genetycznych w oparciu o jeszcze większą liczbę referencyjnych pakietów DNA – być może nawet pełnej puli 4,5 miliona pakietów DNA znajdujących się obecnie w naszej bazie danych. Oznaczałoby to wzrost liczby dostępnych grup genetycznych i większą precyzję danych na temat tych już wyodrębionych.

Najpierw jednak chcielibyśmy poznać opinię naszej społeczności i wprowadzić poprawki do dostępnej wersji. Jeśli masz sugestie dotyczące ulepszenia jednej lub więcej swoich grup genetycznych (na przykład uważasz, że nie została ona dokładnie nazwana lub opisana), zachęcamy do kontaktu. Swoje uwagi kieruj na adres geneticgroups@myheritage.com.

Większa precyzja podczas określania przybliżonego pochodzenia etnicznego

Aktualizacja wprowadzająca grupy genetyczne nie zmienia parametrów nadrzędnych grup etnicznych na MyHeritage, tj. 42 grup pozwalających na określenie przybliżonego pochodzenia etnicznego, które wprowadziliśmy przed czterema laty. Obliczanie pochodzenia etnicznego odbywa się niezależnie od określania przynależności do grup genetycznych i przy wykorzystaniu innej technologii, która jest już przestarzała i wymaga zmian. Obecnie pracujemy nad zastąpieniem dotychczasowej technologii oszacowywania pochodzenia etnicznego nowym i udoskonalonym rozwiązaniem, które planujemy wprowadzić w 2021 roku. Gdy już to zrobimy, poprawie ulegnie także jakość informacji na temat grup genetycznych; ich opisy staną się dokładniejsze. Zmianie ulegnie liczba dostępnych grup etnicznych, a wartości procentowe określające przynależność będą znacznie bardziej precyzyjne. O wszelkich zmianach będziemy informować.

Podsumowanie

Informacje o grupach genetycznych stanowią fascynujące źródło wiedzy, które może wzbogacić osobiste badania genealogiczne, pozwalając na nowo z uznaniem spojrzeć na naszych przodków i drogi, którymi wiodło ich życie.

Stworzenie funkcji Grup genetycznych zajęło trzy lata. Dzięki danym referencyjnym obejmującym 1,7 miliona pakietów DNA oraz zbiorowi walidacyjnemu składającemu się z 2 milionów pakietów DNA, jak również złożonym algorytmom, byliśmy w stanie zidentyfikować i udokumentować 2114 odrębnych grup, a następnie przewidzieć przynależność wszystkich pakietów DNA w MyHeritage. Funkcja ta zwiększa użyteczność raportów o pochodzeniu etnicznym MyHeritage i pozwala bardziej precyzyjnie określić lokalizacje geograficzne przodków i wzorce migracyjne.

Minie jeszcze wiele czasu, nim będziemy mogli ogłosić koniec naszych prac. Naszym następnym celem w zakresie określania pochodzenia etnicznego jest zastąpienie obecnego rozwiązania bardziej zaawansowaną technologią.

Ta praca nie byłaby możliwa bez Was – naszych użytkowników. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy w stanie zaoferować Wam jeszcze lepszą usługę.

Komentarze

Adres e-mail jest prywatny i nie będzie wyświetlany.

 • Jacek

  17 stycznia, 2021

  Super artykuł !

 • Iwona

  17 stycznia, 2021

  Dzień dobry mam prośbę o anulowanie rocznej prenumeraty Dadej Iwona słoneczna 1B/74
  32-050 Skawina
  Podrawiam

  • K

   Kasia

   19 stycznia, 2021

   Witam, proszę o kontakt z nami pod

 • Jan Lewandowski

  19 stycznia, 2021

  Wspaniała praca którą może przynieść dobre efekty

 • Wanda

  21 stycznia, 2021

  Z opowiadań najstarszej „Babci” rodu Belczyk dowiedzieliśmy się, że w latach po 1840 r. duża grupa ludzi uciekała z dzisiejszej Bułgarii z miasta BALCIK i osiedlili się na południu Polski. W okresie zapisów ludzi do obowiązujących Gmin, pisali swoje nazwiska zgodnie z pochodzeniem. Jedni pisali Belcik, inni Belczyk. Ucieczka powodowana była najazdami Turków i porwaniami do niewoli. Odwiedziłam z córką tę miejscowość Balcik i potwierdzono w m. urzędzie o masowej migracji na pólnoc Europy. Zgadza się w zupełności opis zachowany w pamięci /przekaz rodzinny/ tej babci: clify wapienne, winogrona jak drzewa, nieurodzajne ziemie, upał. zgadza się,że rodowody Belczyków XX w. pochodzą z Podkarpacia.