DNA: Jak daleko wstecz sięgają szacunki Przybliżonego Pochodzenia Etnicznego?

DNA: Jak daleko wstecz sięgają szacunki Przybliżonego Pochodzenia Etnicznego?

Po otrzymaniu Twojego Przybliżonego Pochodzenia Etnicznego DNA z MyHeritage, możesz się zastanawiać: jak daleko wstecz sięgają wyniki? I na ile są one wiarygodne?

W tym artykule omówimy, co tak naprawdę raporty etniczne mówią o pochodzeniu Twoich przodków.

Jak daleko wstecz sięga szacunek Przybliżonego Pochodzenia Etnicznego?

Szacunki Etniczności są obliczane w oparciu o populacje założycielskie, które mogą prześledzić swoje korzenie do konkretnego miejsca lub grupy etnicznej sięgające 6-15 pokoleń wstecz lub w przybliżeniu 100-400 lat temu. 

Przeglądając swoje Grupy genetyczne, można zauważyć, że Oś czasu Grupy pod mapą sięga roku 1600. Mapa cieplna wskazuje skupiska ludzi należących do tej grupy około 1600 r., pokazując, gdzie prawdopodobnie żyli Twoi przodkowie około 400 lat temu.

Oś czasu grupy dla grupy genetycznej na MyHeritage

Oś czasu grupy dla grupy genetycznej na MyHeritage

Dlaczego MyHeritage nie udostępnia haplogrup?

Test MyHeritage DNA jest testem autosomalnym, a haplogrupy mogą być zidentyfikowane tylko poprzez mitochondrialne DNA (mtDNA) i Y-chromosom (Y-DNA). Haplogrupy to kombinacje unikalnych sekwencji genetycznych, które zwykle są dziedziczone razem od jednego z rodziców. Ponieważ mtDNA i Y-DNA są dziedziczone w mniej lub bardziej nienaruszonym stanie po linii matczynej lub ojcowskiej, sekwencje te, czyli haplotypy, są również przekazywane w mniej lub bardziej niezmienionym stanie z matki na dziecko (w przypadku mtDNA) lub z ojca na syna (w przypadku Y-DNA). Dlatego właśnie haplogrupy mogą dostarczyć informacji sięgających setek tysięcy lat wstecz.

Natomiast autosomalne DNA jest dziedziczone w przypadkowych kombinacjach od obojga rodziców, co oznacza, że DNA konkretnego przodka będzie mieszane i „osłabione” z pokolenia na pokolenie. Dlatego zamiast porównywać Twoje DNA z DNA jednego wspólnego przodka, autosomalny szacunek etniczności porównuje Twoje DNA z DNA populacji założycielskiej: grupy osób, które mają udowodnione pochodzenie sięgające co najmniej 6 pokoleń wstecz w danym regionie lub grupie etnicznej. Twój szacunek przynależności etnicznej opiera się na stopniu podobieństwa Twojego DNA do DNA osób z tych grup.

Podczas gdy haplogrupy mogą potencjalnie sięgnąć znacznie dalej niż autosomalne wyniki DNA, mogą one jedynie powiedzieć, skąd pochodziła jedna konkretna linia przodków. Jeśli Twoim celem jest osiągnięcie szerszego zrozumienia Twojego dziedzictwa i Twojej unikalnej mieszanki pochodzenia z obu stron rodziny, test autosomalnego DNA, taki jak test MyHeritage, dostarczy bardziej istotnych informacji. Co więcej, wyniki DNA są najbardziej wiarygodne, gdy są połączone z informacjami genealogicznymi, a autosomalne testy DNA są najlepszym rodzajem testu do badań genealogicznych – jak wyjaśnimy poniżej.

Czy wyniki Testów DNA MyHeritage są wiarygodne?

Test MyHeritage DNA jest bardzo dokładny i wiarygodny dla identyfikacji Dopasowań DNA. Szacunkowa Ocena Pochodzenia Etnicznego dostarcza bardzo dokładne wyniki dla większości ludzi, ale nadal jest to tylko szacunek i musi być brany pod uwagę w kontekście i z uwzględnieniem jego nieodłącznych ograniczeń.

W końcowym rozrachunku najdokładniejszym sposobem na określenie swojego pochodzenia jest przeprowadzenie solidnych badań genealogicznych – a dopasowanie DNA jest ważniejsze niż szacunek etniczny, jeśli chodzi o pomoc w tym zakresie. Dopasowanie DNA pomaga potwierdzić związki z krewnymi, których znasz, oraz odnaleźć krewnych, których być może wcześniej nie poznałeś. Na przykład, powiedzmy, że Twój szacunek etniczny mówi, że jesteś w 15% Skandynawem, a nigdy nie słyszałeś o żadnych skandynawskich przodkach. Dzięki Dopasowaniu DNA można znaleźć drugiego kuzyna, który będzie w stanie udowodnić, że wspólny pradziadek pochodził ze Skandynawii.

Jest to kolejny powód, dla którego test autosomalnego DNA jest na ogół bardziej przydatny niż testy mtDNA i Y-DNA w celu zrozumienia swojego pochodzenia. W przypadku testu mtDNA lub Y-DNA, jak w powyższym przykładzie, byłbyś dopasowany do drugiego kuzyna tylko wtedy, gdybyście oboje mieli nieprzerwaną linię matczyną lub ojcowską prowadzącą do tego samego przodka. To znacznie zawęża szanse na odkrycie ważnych powiązań. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o śledzeniu linii matczynej i ojcowskiej przy użyciu MyHeritage DNA.

Masz więcej pytań dotyczących testu MyHeritage DNA? Możesz sprawdzić ten wpis na blogu: MyHeritage DNA: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć na temat Testu DNA MyHeritage.